PF 2017

 

MPSV – Obecná informace k zákonu o důchodovém pojištění

26. 7. 2017

 
MPSV

Současné uspořádání českého důchodového systému začalo vznikat v devadesátých letech minulého století, kdy byly postupně přijímány dílčí reformní kroky, které byly završeny v roce 1995 přijetím zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, který nabyl účinnosti dnem 1. ledna 1996. Nicméně i následně docházelo a dochází k příjímání řady dalších reformních kroků i za účinnosti tohoto zákona.

Zdroj: MPSV „Obecná informace k zákonu o důchodovém pojištění“ naleznete ZDE.

Evidenční list důchodového pojištění potřebujete!

25. 7. 2017

 
CSSZ

I když zaměstnavatelé mají ze zákona povinnost každoročně každému svému zaměstnanci vyhotovit evidenční list důchodového pojištění a předložit ho k evidenci České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ), ne vždy svou povinnost z různých důvodů splní. Pokud máte uschovány stejnopisy evidenčních listů, můžete jimi prokázat dobu svého zaměstnání i výdělky, a to i v případě, že zaměstnavatel originál evidenčního listu neodeslal ČSSZ nebo za vás jako za zaměstnance neodvedl pojistné.

Zdroj: ČSSZ „Evidenční list důchodového pojištění nepotřebujete, klidně ho vyhoďte. Omyl.“ naleznete ZDE.

Zrušení povinnosti 150 přesčasových hodin

20. 7. 2017

 

Bezpečnostním sborům odpadne povinnost neplacených přesčasů

Novelu zákona podpořil Senát. Zrušení povinnosti 150 přesčasových hodin bez nároku na odměnu, příplatek za práci o víkendu a ve svátek nebo například náborový příspěvek – s tím vším počítá novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, kterou 19. července 2017 schválil Senát Parlamentu ČR. Novela by měla přispět ke stabilizaci a zatraktivnění služby v bezpečnostních sborech a spolu s tím podpořit nárůst počtu uchazečů o přijetí do služby.

Tiskovou zprávu Ministerstva vnitra naleznete ZDE.

Prohlášení OS RoPo k vyjednávání o navýšení platů

19. 7. 2017

 

Odborové svazy RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě se sešly dne 18. července 2017 a projednaly situaci, která vyvstala po jednostranném zrušení termínu jednání (dne 25. 7. 2017) z vládní strany o navýšení platů ve veřejném sektoru.
OS RoPo konstatují, že proběhla již dvě kola vyjednávání mezi vládní stranou a stranou odborů o navyšování platů zaměstnancům ve veřejném sektoru. Velmi kvitují, že zástupci vlády k těmto jednáním přistoupili velmi korektně a vstřícně. Proto OS RoPo vnímají zrušení dohodnutého termínu dalšího jednání s rozpaky.
OS RoPo vydaly v této věci stanovisko.

Celé znění „Prohlášení OS RoPo k vyjednávání o navýšení platů“ naleznete ZDE.

Hezké léto

28. 6. 2017

 

Je tu začátek prázdnin a zraky většiny z nás se soustřeďují na období relativního odpočinku a načerpání nových sil na následující období roku. Dovolte nám, abychom alespoň touto cestou popřáli všem členům Odborového svazu státních orgánů a organizací, ale i ostatním zaměstnancům ve veřejné správě a službách, co nejklidnější a pohodové prožití zasloužené dovolené a načerpání sil do dalšího pracovního období. Hezké léto, přátelé!

Bc. Pavel Bednář, v. r. - předseda
JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. - 1. místopředseda
Ing. Břetislav Dvořák, v. r. - 2. místopředseda

Třetina žen v ČR zažila domácí násilí

27. 6. 2017

 
MPSV

MPSV – Některou z forem domácího násilí zažila třetina žen v ČR

Třetina žen v České republice zažila nejméně jednou v životě případ domácího násilí nebo nějakou z forem sexuální obtěžování. Na veřejnosti se o tomto problému příliš nemluví. MPSV se proto snaží začlenit tuto oblast do systému sociálních služeb a navrhuje vznik nové služby, která bude předcházet domácímu násilí a pomáhat ženám, které se již obětí násilí staly.

Zdroj MPSV: „ Některou z forem domácího násilí zažila třetina žen v ČR“ naleznete ZDE.

Platy na rok 2018

21. 6. 2017

 

Odbory jednaly s představiteli Vlády ČR o platech na rok 2018

Dne 21. června 2017 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR a s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2018. Vedle pana premiéra a předsedy ČSSD Mgr. Bohuslava Sobotky se jednání zúčastnili zástupci MPSV ČR – 1. náměstek ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa a JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek pro řízení sekce legislativy, ministr financí Ing. Ivan Pilný, Ing. Andrej Babiš, předseda hnutí ANO, a MVDr. Pavel Bělobrádek, Ph.D., MPA, předseda KDU-ČSL.
Představitelé odborů zdůraznili, že vítají změny, které Vláda ČR již letos učinila ve prospěch odměňování některých zaměstnanců ve veřejném sektoru. Odbory již v minulosti navrhovaly, aby MPSV předložilo nový systém odměňování zaměstnanců ve veřejné správě a službách. Delegace odborů opět zopakovala svůj požadavek z minulého jednání, a to navýšení platových tarifů o 10 % od září 2017. Nejzazší termín pro zvýšení platových tarifů je pro odbory 1. listopad tohoto roku.

Celé znění Tiskové zprávy naleznete ZDE.

Důstojné pracovní podmínky zaměstnanců pro 21. století

13. 6. 2017

 
ČMKOS

ČMKOS vyzývá poslance: Prosaďte důstojné pracovní podmínky zaměstnanců pro 21. století

ČMKOS je velmi znepokojena průběhem projednávání novely zákoníku práce v Poslanecké sněmovně, neustálé prodlužování ohrožuje přijetí potřebných změn, které především srovnají standardy ochrany zaměstnanců soukromého a veřejného sektoru. Novela také zlepší jejich pracovní podmínky a odměňování v souladu s principem flexikurity, který je základem evropského pracovního práva, na úroveň běžnou ve vyspělých zemích Evropské unie.
Osud novely je nyní v rukách poslanců. Některé jejich návrhy však usilují o návrat českého pracovního práva do 19. století.
ČMKOS vyzývá poslance a senátory, aby nedopustili drastické zhoršení pracovních práv. Zaměstnanec není pouhým zbožím na trhu práce.

Tiskovou zprávu ČMKOS k projednávání novely zákoníku práce naleznete ZDE.

Vláda schválila zrušení některých platových tabulek

31. 5. 2017

 
Vláda

Úsilí odborů konečně vyústilo ve významné rozhodnutí Vlády ČR. Vláda rozhodla o zásadním navýšení platů nejhůře placených zaměstnanců veřejného sektoru. Jedná se o zhruba 165 000 zaměstnanců, kteří výrazně zaostávají v odměňování za ostatními zaměstnanci veřejného sektoru, přitom ale dělají záslužnou a velmi často náročnou práci – jsou to například zaměstnanci technického personálu i administrativních sil, pracovníci v sociálních službách, nepedagogičtí zaměstnanci v regionálním školství, zaměstnanci příspěvkových organizací krajů a obcí, ale třeba také mnoho pracovníků v kultuře. Jsou to profese, bez nichž se chod těchto organizací neobejde a kterých se, zvlášť v dnešní době hospodářské konjunktury a výrazného převisu nabídky nad poptávkou na trhu práce, chronicky nedostává. Zaměstnavatelé jim přitom často mohou nabídnout základní plat na úrovni minimální mzdy, či v řadě případů dokonce pod ní.

Zdroj Vláda ČR: „Vláda rozhodla o zásadním zvýšení platů zaměstnanců ve veřejném sektoru, především v sociálních službách, kultuře a zdravotnictví“ naleznete ZDE.

ČMKOS – Proč je urychlené přijetí eura nezodpovědné?

29. 5. 2017

 
ČMKOS

Když v listopadu 2013 rozhodla bankovní rada ČNB o umělém znehodnocování naší koruny, patřila ČMKOS mezi první kritiky tohoto velmi problematického kroku. ČNB tímto nesystémovým opatřením znehodnotila růst mezd zaměstnanců, důchody, sociální příjmy i úspory českých občanů a dlouhodobě podlomila konkurenceschopnost českého průmyslu. Zbrzdila tolik potřebný technický pokrok, investice do nové techniky, nevyšel jí ani hlavní záměr – dvouprocentní růst inflace.

Tiskovou zprávu ČMKOS k přijetí eura naleznete ZDE.

Výzva Vládě ČR

29. 5. 2017

 

Dne 16. května 2017 se uskutečnil 8. sjezd Odborového svazu pracovníků kultury a ochrany přírody, jehož delegáti přijali výzvu adresovanou vládě ČR, aby na svém nejbližším zasedání přijala novelu nařízení vlády č. 564/2006 Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě tak, aby k navýšení platů zaměstnanců kulturních institucí a sociálních služeb mohlo dojít už od 1. 7. 2017.
Výzvu delegátů podpořil i Odborový svaz státních orgánů a organizací. Výzva byla předána předsedovi vlády Bohuslavu Sobotkovi, místopředsedům vlády Pavlu Bělobrádkovi a Andreji Babišovi a ministryni práce a sociálních věcí Michaele Marksové.

Text Výzvy Vládě ČR naleznete ZDE.

Text průvodního dopisu Vládě ČR naleznete ZDE.

Podpisy podporujících odborových svazů naleznete ZDE.

MV ČR – Novela zákona o státní službě

29. 5. 2017

 

Dne 17. května 2017 byl ve sbírce zákonů částka 51 publikován zákon č. 144/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů. Účinnosti předmětný zákon nabývá dnem 1. června 2017.

Úplné znění zákona o státní službě ve znění zákona č. 144/2017 Sb., kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů a ve znění zákona č. 150/2017 Sb., o zahraniční službě a o změně některých zákonů (zákon o zahraniční službě) naleznete ZDE.

MPSV – Statistická ročenka trhu práce v ČR 2016

29. 5. 2017

 
MPSV

Statistická ročenka trhu práce je určena pro odborníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2016. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních míst, aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.

Zdroj: MPSV „MPSV vydalo Statistickou ročenku trhu práce v ČR v roce 2016“ naleznete ZDE.

Prohlášení Sněmu ČMKOS - Levná práce není perspektivou

26. 5. 2017

 

Dne 23.5.2017 se v Praze konal Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů. Na tomto sněmu bylo přijato prohlášení k problematice levné práce. K tomuto prohlášení se Odborový svaz státních orgánů a organizací plně připojuje.

Celé prohlášení naleznete ZDE.

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR

16. 5. 2017

 

Podnikový výbor sekce FS OSSOO v pondělí 15.5.2017 zaslal předsedovi vlády ČR Bohuslavu Sobotkovi otevřený dopis v souvislosti se znevažováním práce berních úředníků. Smyslem tohoto dopisu je vyjádření nespokojenosti nad reakcemi vládních činitelů a médií, které se týkají práce berních úředníků, nejedná se o žádnou politickou repliku na současné politické dění. Cílem není ani zasahování odborů do současného sporu vedeného mezi předsedou vlády ČR a ministrem financí.

Celé znění dopisu naleznete ZDE.

10 základních rad, jak pomoci oběti šikany na pracovišti

15. 5. 2017

 

Veřejný ochránce práv – 10 základních rad, jak pomoci oběti šikany na pracovišti

Veřejná ochránkyně práv připravila informační leták „10 základních rad: Jak pomoci oběti šikany na pracovišti?“.
Leták je určen pro pracovníky a pracovnice v advokacii a sociální práci, neziskovém sektoru a odborových organizacích. Poskytuje návod, jak řešit situaci, kdy klient nebo klientka žádá radu při řešení šikany na pracovišti.

„10 základních rad: Jak pomoci oběti šikany na pracovišti?“ naleznete ZDE.

Zdroj: Ombudsman „Výroční zprávu o ochraně před diskriminací za rok 2016“ naleznete ZDE.

Odbory jednaly s předsedou Vlády ČR o platech na rok 2018

2. 5. 2017

 

Dne 26. dubna 2017 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s předsedou Vlády ČR Mgr. Bohuslavem Sobotkou. Vedle pana premiéra se jednání zúčastnili zástupci MPSV ČR – Mgr. Michaela Marksová, ministryně, a JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., náměstek pro řízení sekce legislativy.
Představitelé odborů zdůraznili, že jednání o rušení některých platových tabulek se vedou již od roku 2014 a že datum účinnosti od 1. 7. 2017 je nepodkročitelné (odbory nevidí jinou variantu). Zástupci odborů dále předložili svůj požadavek na růst platů – navýšení platových tarifů o 10 % od srpna 2017. Zároveň požadují navýšení minimální mzdy na 12.500 Kč – minimální mzda by neměla být pod hranicí příjmové chudoby a měla by se přiblížit k minimální mzdě na Slovensku.

Celé znění Tiskové zprávy naleznete ZDE.

Zdroj: Vláda ČR „Premiér Sobotka: Naše vláda už třikrát zvýšila platy ve veřejném sektoru, další navýšení chceme od 1. ledna 2018“ naleznete ZDE.

Inspektoři práce kontrolují dodržování zákazu diskriminace

20. 4. 2017

 
SÚIP

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) též dohlíží na dodržování rovného zacházení a na zákaz diskriminace na pracovištích.
Inspektoři zasahují i v případech, kdy lidé práci teprve hledají, ale narazí na to, že inzerát je sepsán natolik diskriminačně, že na něj nemohou reagovat. Zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace se přitom uplatňují nejen přímo na pracovišti, ale i u uchazečů o zaměstnání. Bohužel se potvrzuje, že dochází k diskriminaci osob na trhu práce, zejména z hlediska věku a pohlaví.

Zdroj MPSV: „Přijmeme ženu s odrostlými dětmi. Inspektoři práce kontrolují dodržování zákazu diskriminace“ naleznete ZDE.

MPSV – Inspektoři práce provedli téměř 27 tisíc kontrol

20. 4. 2017

 
MPSV

Státní úřad inspekce práce (SÚIP) provedl v loňském roce 26 620 kontrol a uložil 3 919 pokut v souhrnné výši 198 090 565 korun. Za loňský rok inspekce eviduje 101 smrtelných pracovních úrazů, což je méně než v roce 2015, kdy se jich stalo 122.

Zdroj MPSV: „Inspektoři práce provedli téměř 27 tisíc kontrol. Ubylo smrtelných pracovních úrazů“ naleznete ZDE.

ČMKOS – Tradiční oslava 1. máje

11. 4. 2017

 
1. Máj

Zveme vás na tradiční oslavu 1. máje, do Brna na hrad Špilberk. Kromě skvělých hudebních zážitků čeká návštěvníky všech věkových kategorií také zábavný doprovodný program. Vstup je zdarma!

Informace ČMKOS naleznete ZDE.Soutěž o titul „Zlaté české ručičky 2017“ prodloužena

4. 4. 2017

 
Zlaté české ručičky 2017

ČMKOS vyhlásila druhý ročník soutěže pro žáky středních škol o titul „Zlaté české ručičky 2017“ s podtitulem „Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech“. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jejími partnery jsou Federace dětských domovů a Techmania Science center.
Soutěžit mohou jednotlivci a nově také kolektivy. Jednotlivci soutěží v tématech „hlavolam nebo stavebnice“ a „pevná hračka“ a věkových kategoriích do 16 a od 17 let, kolektivní práce tvoří jednu soutěžní kategorii. Hračky je možné zasílat do 30. června 2017.

Informace ČMKOS naleznete ZDE.

Státní služba – nové obory služeb pro klíčové odborníky

23. 3. 2017

 

Vláda dne 22. 3. 2017 schválila návrh novely nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců. Tato změna od 1. dubna 2017 umožní služebním úřadům stanovit mimořádný platový tarif klíčovým pracovníkům v dalších oborech státní služby.

Zdroj: MPSV „ Od dubna mohou služební úřady lépe zaplatit klíčové odborníky v dalších oborech“ naleznete ZDE.

Statistické údaje za období leden až prosinec 2016

14. 3. 2017

 
CSSZ

ČSSZ – ČSSZ zveřejnila vybrané statistické údaje za období leden až prosinec 2016

Údaje poskytnou odpovědi např. na otázku, v jaké průměrné výši vyplácela ČSSZ starobní důchod, kolik vybrala na pojistném a kolik činily výdaje na důchody a dávky nemocenského pojištění, dále informují o počtu důchodců, vyplacených důchodů a ukazatelích pracovní neschopnosti. Vybrané ukazatele ČSSZ sleduje v členění podle krajů či okresů.

Zdroj: ČSSZ „Výsledky roku 2016.“ naleznete ZDE.

Veřejná sbírka pro rodinu zesnulého příslušníka HZS

13. 3. 2017

 

OSH

Základní organizace Odborového svazu hasičů Mladá Boleslav
za podpory
HZS Středočeského kraje - územního odboru Mladá Boleslav
vyhlašuje
VEŘEJNOU SBÍRKU
Cílem je vytvořit finanční rezervu pro rodinu zesnulého příslušníka HZS Středočeského kraje. Pomoci může každý jakoukoli finanční částkou zaslanou na transparentní účet vedený u Fio banky, a.s.,
číslo účtu:
2901148634/2010

Bližší informace naleznete ZDE.

Rozdíl v odměňování žen a mužů

9. 3. 2017

 
MPSV

MPSV – Rozdíl v odměňování žen a mužů je v Česku druhý nejvyšší v Evropské unii

Rozdíl v odměňování žen a mužů činí v České republice 22,5 procenta. V otázkách rovného odměňování je Česká republika druhou nejhorší zemí v rámci EU, evropský průměr totiž činí 16,7 procenta. Průměrný plat muže a průměrný plat ženy se v ČR liší přibližně o 7000 Kč měsíčně a ročně tak v rozpočtech rodin chybí téměř 81 000 Kč.

Zdroj MPSV: „Rozdíl v odměňování žen a mužů je v Česku druhý nejvyšší v Evropské unii“ naleznete ZDE.

Zdroj ČMKOS: „Konec levné práce, aneb ženy musejí dostat přidáno“ naleznete ZDE.

ČMKOS – Je současný daňový systém v Česku spravedlivý?

9. 3. 2017

 
ČMKOS

Z hlediska zaměstnanců, které odbory zastupují, je systém bohužel nespravedlivý, protože daňové břemeno je – zřejmě i záměrně – rozloženo nerovnoměrně. Na jedné straně nízké daně platí lidé s vysokými příjmy a majetky. Ve srovnání se světem u nás prakticky neexistují majetkové daně. Naopak vysokými daněmi jsou zatíženy skupiny se středními a nízkými příjmy, což jsou právě zaměstnanci. Na vině je i nepříznivý poměr nízkých přímých daní a vysokých nepřímých.

Komentář ČMKOS naleznete ZDE.

Platy příslušníků bezpečnostních sborů vzrostou

2. 3. 2017

 

Platy příslušníků bezpečnostních sborů vzrostou o deset procent od 1. července 2017

Ministr vnitra Milan Chovanec se dnes setkal s ministrem financí Andrejem Babišem při jednání o posílení prostředků na platy pro příslušníky bezpečnostních sborů. Jak uvádějí některá média, oba ministři se dohodli na řešení posílení rozpočtů, viz celý článek níže.

Zdroj ČTK České noviny: „Platy u bezpečnostních sborů vzrostou od července o 10 procent“ naleznete ZDE.

Zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti

1. 3. 2017

 
Vláda

Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti

Vláda projednala návrh MPSV, který zlepší sociální situaci lidem při dlouhodobé pracovní neschopnosti. Opatření zajistí zmírnění ekonomického dopadu způsobného poklesem příjmů u lidí, kteří trpí dlouhodobějším onemocněním. Pokud bude přijat pozměňovací návrh, který připraví ministryně práce a sociálních věcí, dočkají se dlouhodobě nemocní zvýšení nemocenské už od začátku roku 2018.

Zdroj Vláda ČR: „Vláda schválila návrh ministryně Marksové na zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti“ naleznete ZDE.

Zdroj MPSV: „ Vláda schválila zvýšení nemocenské při dlouhodobé pracovní neschopnosti“ naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu ČMKOS „ČMKOS k návrhu vlády zvýšit nemocenské dávky“ naleznete ZDE.

Novela zákona č. 361/2003 Sb.

30. 1. 2017

 
Zakon

Novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů dne 30. 1. 2017 projednala a schválila Vláda ČR. Cílem zákona je především provést systémové změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. Předkládaná novela navrhuje dosavadní povinnost sloužit ročně 150 hodin bez nároku na náhradní volno či služební příjem za službu přesčas odstranit, s výjimkou vyhlášených krizových stavů. Dále novela obsahuje další změny, jež přispějí k personální stabilizaci bezpečnostních sborů. Umožňuje například zrychlený služební postup u středoškolsky vzdělaných příslušníků, kteří se osvědčili. Zavádí náborový příspěvek, který zvýší konkurenceschopnost služebního poměru v bezpečnostních sborech na pracovním trhu, a to především u exponovaných profesí (například informační technologie a právo), zavádí příplatek za službu ve svátek a dále provádí některé drobné změny v oblasti řízení ve věcech služebního poměru.

Zdroj: iDNES.cz „Policisté nebudou muset sloužit přesčasy, lákat je má náborový příspěvek“ naleznete ZDE.

Padl mýtus, že mzdy v ČR jsou rovnostářské

25. 1. 2017

 
CSU

Podíl zaměstnanců, kteří vydělávají méně než dvě třetiny mediánové mzdy, je v ČR vyšší, než tvoří celoevropský průměr. Také odstup manažerských platů od průměru je nadstandardní. Decilovým poměrem se pak ČR dostává až za Francii či Itálii.
ČR patří mezi státy, kde jsou mzdy velmi nízké – vůči průměru EU je na 37 %. Čím vyšší je nerovnost ve výdělcích a podíl pracujících chudých, tím nižší jsou výdělky všeobecně, protože chudé platy působí v ekonomice jako kotva, která ji táhne ke dnu. V České republice jsou celoevropsky jedny z nejvyšších rozdílů ve mzdách mužů a žen, ty pobíraly jen tři čtvrtiny celoroční mzdy mužů.

Zdroj: ČSÚ „Padl mýtus, že mzdy v ČR jsou rovnostářské“ naleznete ZDE.

Odchod do důchodu je důležitý životní krok.

25. 1. 2017

 
CSSZ

Je vhodné se na něj připravit.

Podání žádosti o starobní důchod bývá zpravidla jednorázovou záležitostí. Jak žádat o důchod bod po bodu shrnuje stručný návod s 20 praktickými radami, co udělat a nač nezapomenout. Česká správa sociálního zabezpečení v průměru ročně obdrží 81 tisíc žádostí o starobní důchod a 33 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod.

Zdroj: ČSSZ „Odchod do důchodu je důležitý životní krok. Je vhodné se na něj připravit“ naleznete ZDE.

Příručku budoucího důchodce naleznete ZDE.

OS SOO spolupracuje s Mobbing Free Institutem, z.ú.

17. 1. 2017

 
Mobbing

Zájmem Mobbing Free Institutu je všeobecná osvěta, prevence a eliminace šikany na pracovišti. Poskytuje zdarma všeobecnou podporu osobám, které se na institut obrátí, s největší precizností, empatií a nasazením právě tam, kde je to zrovna třeba.
Podporuje zaměstnance tak, aby se dokázali postavit sami za sebe, neztratili naději a věřili ve spravedlnost. Cílem není represe, ale smírčí cesta, lidskost a respekt. Zaměřuje se také na firemní komunikaci, krizovou intervenci, prevenci a eliminaci šikany, mediaci a sociální dialog. Krédem institutu je být objektivní a podporovat obě strany k aktivnímu postoji, efektivními radami a postupy z praxe, které vedou k účinnému řešení.

Kontankt:
management@mobbingfreeinstitut.cz, info@mobbingfreeinstitut.cz
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 051 48 201
www.mobbingfreeinstitut.cz

Zdroj: Mobbing Free Institut, z.ú. „Respekt v zaměstnání“ prezentaci naleznete ZDE.

Zdroj: Mobbing Free Institut, z.ú. „Důstojné pracoviště, prevence a eliminace šikany na pracovišti“ pro odbory naleznete ZDE.

Zdroj: Mobbing Free Institut, z.ú. „Dvanáctero bez šikany na pracovišti“ naleznete ZDE.

MF – Přehled nejdůležitějších změn

10. 1. 2017

 
MFČR

MF – Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017

Ministerstvo financí zveřejnilo ucelený Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017.

Zdroj MF: „Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017“ naleznete ZDE.

Sociální zabezpečení v roce 2017

10. 1. 2017

 
CSSZ

ČSSZ – Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2017

Česká správa sociálního zabezpečení přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2017.

Zdroj: ČSSZ „ČSSZ informuje: Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2017.“ naleznete ZDE.

MPSV – Co se mění od ledna 2017

2. 1. 2017

 
MPSV

Rok 2017 přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji.

Zdroj MPSV: „Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí“ naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

Ročník 2016 přesunut do archívu

 

Starší články z roku 2016 byly přesunuty do archívu.

 
 
V č

Poslední aktualizace: 11. 12. 2017

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG