Strážníci získají nárok na odchodné

28. 5. 2020

 

Obecní strážníci získají nárok na odchodné. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal poslaneckou novelu, která je od ledna zavede. Předloha také zpřesňuje část oprávnění a postupů strážníků. Zpřísňuje podmínky jejich bezúhonnosti a přidává podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti.
Na odchodné z obecních rozpočtů budou mít nárok strážníci ve věku nad 50 let, kteří vykonávali tuto práci nejméně 15 let a splnili by i další zákonné podmínky. Základní odchodné bude činit jeden měsíční plat. V závislosti na počtu odpracovaných let nad 15letou hranici by strážníci mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu.
Bc. Pavel Bednář, předseda OS SOO: „Samotná zpráva je fakt velmi dobrá. A těší mě o to víc, že se na novele zákona, a především na prosazování odchodného pro strážníky, aktivně podílel náš odborový svaz.“

Pravidla k další vlně rozvolňování přijatých opatření

19. 5. 2020

 
MZČR

Ministerstvo zdravotnictví ČR - hygienická pravidla k další vlně rozvolňování přijatých opatření od 25. května 2020

Resort zdravotnictví připravil další hygienická pravidla pro provozy, které bude možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo koupaliště. Konání hromadných akcí bude možné až pro 300 osob ve stejný čas. Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR „Ministerstvo zdravotnictví představilo hygienická pravidla k další vlně rozvolňování přijatých opatření od 25. května“ naleznete ZDE.

Podmínky pro uvolňování opatření od 25. května 2020 naleznete ZDE.

Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

19. 5. 2020

 
koronavirus

Mimořádné opatření

Vláda na svém zasedání dne 18. května 2020 vzala na vědomí nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke zvládnutí epidemie COVID-19. Část z nich tvoří prodloužení stávajících omezení, které muselo ministerstvo po skončení platnosti nouzového stavu prodloužit vlastním nařízením. Nově však bude platit s účinností od úterý 19. května další dílčí rozvolnění v otázce nošení roušek, kdy ji nebudou muset nově používat zaměstnanci v kancelářích, pokud sedí alespoň dva metry od sebe.

Zdroj: Vláda ČR „Vláda schválila záruční program pro firmy COVID III a uvolnila 2,5 miliardy na program Ošetřovné pro OSVČ“ naleznete ZDE.

Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR „Mimořádná opatření a usnesení vlády“ naleznete ZDE.

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest ze dne 18. května 2020 naleznete ZDE.

Změna v přípravě státního rozpočtu 2021

12. 5. 2020

 
MFČR

Vláda schválila návrh Ministerstva financí na provedení několika operativních změn, které zrychlí a zpřesní přípravu státního rozpočtu na rok 2021. Znamená to, že finální návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 bude vládě ke schválení předložen koncem září (nikoliv koncem srpna) a Poslanecké sněmovně do konce října (nikoliv do konce září).
Předseda OS SOO: „Myslím, že je to správný krok vlády. Chci také věřit, že vláda postupnou přípravu rozpočtu bude konzultovat se sociálními partnery!“

Zdroj MF ČR: „Rozpočtový proces bude pružněji reagovat na turbulentní vývoj ekonomiky“ naleznete ZDE.

Žádost o dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP)

11. 5. 2020

 
MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí maximálně zjednodušilo formulář žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci z důvodu vážné mimořádné události spojené s COVID-19. Nový on-line formulář je uzpůsoben tak, aby jej žadatel ohrožený propadem příjmů během epidemie mohl snadno vyplnit a odeslat v průběhu několika minut.

Tiskovou zprávu MPSV „Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc jednoduše, za pár minut a on-line“ naleznete ZDE.

Zdroj MPSV: „Nová zjednodušená žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události spojená s COVID-19 (on-line formulář)“ naleznete ZDE.

Aplikace eRouška

9. 5. 2020

 
E-rouška

Jde o mobilní aplikaci pro chytré telefony v rámci systému „Chytrá karanténa“, která pomůže hygienikům snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. Stáhnete si ji, aktivujete a necháte běžet tzv. na pozadí. Díky Bluetooth technologii si vaše aplikace pamatuje ostatní eRoušky, které jste potkali. Všichni s eRouškou mohou pomoci hygienikům rychle dohledat tzv. rizikové kontakty.
#ChranimSebeAostatni

Bližší informace o aplikaci eRouška naleznete ZDE.

Informace o systému „Chytrá karanténa“ naleznete ZDE.

EU - Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků

6. 5. 2020

 
EU

Cílem těchto nezávazných pokynů je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům zůstat v bezpečí a zdraví v pracovním prostředí, které se díky pandemii COVID-19 výrazně změnilo.
Krize COVID-19 vyvíjí tlak na zaměstnavatele i pracovníky, ať už museli ve velmi krátké době zavést nové postupy a činnosti, nebo pozastavit práci a obchodní činnost. Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 poskytuje praktickou podporu pro návrat na pracoviště: vhodná preventivní opatření pomohou dosáhnout bezpečného a zdravého návratu do práce po uvolnění fyzických distančních opatření a také přispějí k potlačení přenosu onemocnění COVID-19.

Zdroj OSH WIKI: „COVID–19 – Zpět na pracovišti – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků“ naleznete ZDE.

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

3. 5. 2020

 
koronavirus

Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna prodloužení nouzového stavu do 17. května. Ministři odsouhlasili také přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, návrh pomoci kulturním zařízením a umělcům a také návrh zákona, kterým bude zrušena daň z nabytí nemovitostí.

Zdroj: Vláda ČR „Vláda schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, nouzový stav platí do 17. května “ naleznete ZDE.

Zdroj: Vláda ČR „Vláda schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, nouzový stav platí do 17. května “ naleznete ZDE.

Harmonogram

Poděkování všem zaměstnancům státní správy a samosprávy

26. 4. 2020

 
Poděkování

Dovolte mi, abych jménem vedení OS SOO poděkoval všem zaměstnancům státu a samosprávy za Vaši práci v tomto složitém období. Toto poděkování patří všem, nejenom úředníkům, policistům, strážníkům, ale patří všem zaměstnancům, kteří se podílejí na chodu jednotlivých úřadů či služeben. Měli bychom si všichni vážit Vaší práce, o které se nechce bohužel veřejně mluvit. A měli by si jí vážit také politici včetně pana prezidenta. Bez Vás, zaměstnanců státní správy i samosprávy, by se nedalo realizovat vše, co politici rozhodnou, ať jsou to opatření omezující, nebo opatření, co zmírní dopady těchto omezení na naše občany, zaměstnance, OSVČ, podnikatele či firmy v souvislosti s pandemií koronaviru a pomůže státu realizovat vyhlášená opatření.
DĚKUJEME!

za vedení OS SOO
Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda odborového svazu

Celý text poděkování vedení OS SOO zaměstnancům státní správy a samosprávy naleznete ZDE.

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

24. 4. 2020

 
koronavirus

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření.

Zdroj: Vláda ČR „Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření, od pondělí mohou otevřít větší provozovny“ naleznete ZDE.

„Vaříme nepostradatelným“

23. 4. 2020

 
Vaříme

„Vaříme nepostradatelným“ má aktivní podporu odborových svazů

Zdeněk Pohlreich, který rozběhl akci Vaříme nepostradatelným, kdy vaří a následně rozváží jídla spolu se svým týmem pražským hasičům, záchranářům i policistům a strážníkům, ocenil další pomoc a podporu, které se jeho záslužné činnosti dostalo od odborů.
K jeho dobročinnému projektu se připojily odborové svazy, které jsou vlastníky hotelu Imperiál a bezplatně mu poskytly pro jeho rozšiřující se záslužnou akci prostory a vybavení kuchyně tohoto hotelu.

Zdroj ČMKOS: „Vaříme nepostradatelným“ má aktivní podporu odborových svazů“ naleznete ZDE.

Úřady od pondělí 20. 4. 2020 obnovují činnost

21. 4. 2020

 
MVCR

Musíte na úřad? Od pondělí 20. dubna 2020 končí jejich omezený provoz a úřady začínají fungovat ve standardním rozsahu. Úřední hodiny se plně obnovují tak, aby lidé mohli využít všechny služby k zajištění svých úředních záležitostí.

Zdroj MV ČR: „Za přísnějších hygienických podmínek, ale naplno. Úřady od pondělí obnovují činnost“ naleznete ZDE.

Zdroj MV ČR: „Doporučení pro obce k zajištění fungování obecních úřadů, nastavení úředních hodin a styku s veřejností od 20. dubna 2020“ naleznete ZDE.

Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru

20. 4. 2020

 
MFČR

Ministerstvo financí připravilo pro poplatníky zasažené současnou situací liberační balíček, který přináší faktické posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob o tři měsíce do 1. července 2020.
Individuálně promíjí pokuty za opožděné tvrzení všech daní v případech, kdy daňový subjekt prokáže důvody související s koronavirem.
Hlavní informační telefonní linka Finanční správy je dostupná na čísle 225 092 392. K dispozici je od pondělí do pátku v čase 9:00-17:00, připraveno kvalifikovaně odpovídat a radit je více než 100 metodiků. Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi a všechny další potřebné informace najdete na informační stránce Finanční správy.

Zdroj MF ČR: „Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru“ naleznete ZDE.

Leták MF ČR „Liberační balíček daňových opatření kvůli koronaviru“ naleznete ZDE.

Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

14. 4. 2020

 
koronavirus

Vláda ČR dne 14. 4. 2020 schválila harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších aktivit v kontextu epidemie koronaviru.

Zdroj: Vláda ČR „Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností“ naleznete ZDE.

MPSV – Vláda definitivně schválila Program Antivirus

1. 4. 2020

 
MPSV

Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhla úpravu programu „Antivirus“, který přinese významnou podporu zaměstnavatelům, na které doléhá epidemie koronaviru. Hlavním cílem je pomoci firmám se mzdovými náklady, aby nebyly nuceny propouštět zaměstnance. Žádosti o refundaci mezd budou moci zaměstnavatelé podávat od pondělí 6. dubna. Celý proces bude probíhat elektronicky a náhrady mezd dorazí na účty zaměstnavatelů v řádu dní.

Tiskovou zprávu MPSV „Vláda definitivně schválila program Antivirus. Startuje už 6. dubna a firmy budou mít peníze v řádu dní“ naleznete ZDE.

Leták MPSV „Antivirus – Program MPSV na ochranu zaměstnanosti aktuální k 23. 3. 2020“ naleznete ZDE.

Leták MPSV „Antivirus – Program MPSV na ochranu zaměstnanosti aktuální k 31. 3. 2020“ naleznete ZDE.

MPSV – Práva zaměstnance během epidemie

1. 4. 2020

 
Listina prav

MPSV – Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru

Kam se obrátit o pomoc a co si nenechat líbit, pokud máte pocit, že se k Vám zaměstnavatel nechová fér.
V souvislosti s prevencí šíření Korovaniru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české firmy i zaměstnance. Ale ani v této nelehké situaci zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Abyste věděli, co si nenechat líbit, nebo abyste dokázali poradit kolegům, připravili jsme pro vás základní informace.

Zdroj: MPSV „Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru“ naleznete ZDE.

Zdroj MPSV „Leták – Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru“ ke stažení naleznete ZDE.

MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování

26. 3. 2020

 
MPSV

Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči zřejmě nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí také navrhuje zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. Jde o změny dočasné, které reagují na mimořádná opatření vlády v souvislosti s COVID-19.

Tiskovou zprávu MPSV „MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování. Lidé pobírající některé dávky nebudou muset dokládat aktuální příjmy“ naleznete ZDE.

Úlevy v daňové oblasti

25. 3. 2020

 
MFČR

Úlevy v daňové oblasti v rámci liberačního balíčku Ministerstva financí

Ministerstvo financí a Finanční správa reagují na aktuální situaci a v maximální možné míře pomáhají ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav.
Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

Zdroj MF ČR: „Úlevy v daňové oblasti se rozšíří“ naleznete ZDE.

MPSV – Program ochrany zaměstnanosti Antivirus

20. 3. 2020

 
MPSV

Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

Tiskovou zprávu MPSV „Ministryně Maláčová prosadila program Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa“ naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu MPSV „Podpora firem v programu „Antivirus“ pokračuje. Vláda schválila další návrhy ministryně Maláčové“ naleznete ZDE.

Co přinese doba pokoronarovirová?

20. 3. 2020

 
ČSOB

Bez mimořádných opatření prohrajeme všichni
Celá republika čelí nebezpečí, které si ještě doslova před několika dny uměl jen málokdo představit. Dnes se celá republika ocitá ve stavu karantény, ačkoli to zatím oficiálně řečeno nebylo, ale v zásadě je to tak.
Hlavní problémy, které nás čekají, a návrhy ČMKOS na řešení nouzové situace.

Zdroj ČMKOS „Co přinese doba pokoronarovirová? Bez mimořádných opatření prohrajeme všichni“ naleznete ZDE.

Mimořádný brífink ČMKOS naleznete ZDE.

Zdroj ČT24: „Brífink předsedy odborových svazů Středuly o zmírnění dopadů krize na zaměstnance“ naleznete ZDE.

MPSV – Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

19. 3. 2020

 
MPSV

Primárně je nezbytné, aby se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny a doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR a orgánů ochrany veřejného zdraví.

Manuál MPSV naleznete ZDE.

Pracovně právní desatero boje s koronavirem naleznete ZDE.
Překážky v práci v době koronaviru

19. 3. 2020

 
168

Výklad profesorů a docentů katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy „K některým specifickým otázkám překážek v práci v době koronaviru, aneb je možné považovat pandemii za živelní událost ve smyslu pracovního práva?“

Celý výklad naleznete ZDE.

Sdělení k opatření proti šíření onemocnění COVID-19

17. 3. 2020

 

Další sdělení náměstka ministra vnitra pro státní službu k opatření proti šíření onemocnění COVID-19

V návaznosti na usnesení vlády publikované pod č. 69/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu, a dosud vládou přijatá krizová opatření přijímají v současné době jednotlivé služební úřady opatření v zájmu maximální ochrany zdraví zaměstnanců zařazených ve služebních úřadech i jejich klientů. Z vládou přijatých opatření zatím nevyplývá omezení činnosti služebních úřadů (s výjimkou omezení úředních hodin), přesto je namístě omezit činnosti, které nejsou po určitou dobu nezbytné pro naplňování kompetencí služebního úřadu vyplývajících ze zákona. Opatření mají být volena podle konkrétních podmínek jednotlivých služebních úřadů, a to zpravidla využitím úpravy služební doby nebo dohodami o práci z jiného místa, případně uplatněním dalších nástrojů, které zákon o státní službě umožňuje (jako je např. institut přeložení).

Celé sdělení naleznete ZDE.

Uzavření rekreačního zařízení SMRK do odvolání

17. 3. 2020

 

Důležité upozornění o uzavření rekreačního zařízení SMRK do odvolání

Vláda České republiky vyhlásila s ohledem k bezpečnosti občanů kvůli koronaviru od čtvrtka 12. března 2020 nouzový stav a od 16. března 2020 do 24. března 2020 zákaz volného pohybu osob. V návaznosti na tato rozhodnutí a z důvodů zákazu prodeje ubytovacích služeb Odborový svaz státních orgánů a organizací pozastavuje až do odvolání přijímání objednávek na ubytování v rekreačních zařízení SMRK v Lázních Libverda a současně je rekreační zařízení SMRK z důvodů výše uvedených od 16.3. 2020 do odvolání uzavřeno.

V případné jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na pí. Vladimíra Řehořová: rehorova.vladimira@cmkos.cz
Děkujeme za pochopení

Doporučení OSSOO k situaci související s koronavirem

12. 3. 2020

 

V souvislosti s množícími se dotazy ohledně situace pandemie koronavirus, OSSOO souhlasí s opatřeními, která Rada bezpečnosti státu a Vláda ČR průběžně činí.
Odborovým organizacím doporučujeme aktivně vstoupit do jednání se zaměstnavatelem, za účelem vytvoření příznivých podmínek, které by neohrožovaly nebo minimálně ohrožovaly zaměstnance, zejména ve styku s veřejností. (dezinfekční prostředky, roušky, střídání zaměstnanců apod.).

Celé stanovisko OSSOO naleznete ZDE.

Před 30 lety vznikly novodobé demokratické odbory

3. 3. 2020

 
ČSOB

Dnes je tomu 30 let od založení novodobých demokratických odborů. V odkaze nalezneme popis toho nejdůležitějšího, co se v tu dobu odehrávalo. Je dobré si to opět připomenout.
Sjezd se konal 2.-3. března 1990 v Praze. Byl koncipován jako všeodborový a všesvazový. S ukončením činnosti ROH všichni delegáti (kromě zástupců AV) souhlasili; rozpaky vzbuzoval způsob, jak se mělo naložit s majetkem ROH. Majetek ROH nakonec převzala instituce, nazvaná později Majetková, správní a delimitační unie - MSDUOS.

Zdroj ČMKOS „Mimořádný všeodborový – všesvazový sjezd v březnu 1990“ naleznete ZDE.

Ochrana zdraví zaměstnanců v době pandemie

3. 3. 2020

 
168

V souvislosti s diskusemi v médiích, tisku i na internetu ohledně šířícího se nebezpečí koronaviru nebo pandemie přinášíme základní informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v době takové epidemie.
UPOZORNĚNÍ: každá odborová organizace by měla v této době využít svého práva kontroly BOZP podle § 322 zákoníku práce a prověřit u zaměstnavatele úroveň hygienických podmínek, včetně zásobování vodou, mýdlem a dezinfekčními prostředky. Propagace hygieny rukou je v této době hlavním úkolem na úseku BOZP zaměstnanců.

Zdroj ČMKOS „Ochrana zdraví zaměstnanců v době pandemie“ naleznete ZDE.

Zdroj ČMKOS „Vše o právech zaměstnanců při opatřeních v souvislosti s koronavirem“ naleznete ZDE.

Zdroj Česká lékárnická komora „10 ZÁKLADNÍCH ZÁSAD, které lékárníci doporučují dodržovat v období zvýšeného výskytu RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ“ naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu MPSV „ Koronavirus a pracovněprávní souvislosti“ naleznete ZDE.

Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů

3. 3. 2020

 
168

Rovnému odměňování žen a mužů zatím nebyla v rámci sociálního dialogu věnována patřičná pozornost. Někteří téma považují za okrajové, jiní jsou přesvědčeni, že jeho obecné řešení v sobě obsahuje již rovnost z hlediska pohlaví. V praxi se však ukazuje, že rozdíly v odměňování jsou způsobeny kombinací různých faktorů a k zajištění férovosti je potřeba přijmout řadu systémových opatření. Bc. Bednář, předseda OS SOO: „Jednou z priorit OS SOO je prosazování rovného zacházení mezi muži a ženami včetně rovného odměňování za stejnou práci či práci stejné hodnoty. Proto jsem přivítal vydání publikace "Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů". Sociální partneři představili v této publikaci nejenom analýzu rozdílů odměňování, ale především předkládají konkrétní návrhy ustanovení do kolektivních smluv. Doporučuji nejenom k přečtení!“

Zdroj rovnaodmena.cz „Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů“ naleznete ZDE.

Publikaci „Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů – Poziční zpráva sociálních partnerů“ naleznete ZDE.

Tisková zpráva OS SOO

12. 2. 2020

 
168

Reakce OS SOO na reportáž ČT v pořadu 168 HODIN „Úřednické milodary“
Dne 9. 2. 2020 byla na ČT 1 v rámci pořadu pod názvem 168 HODIN odvysílána reportáž na téma „Úřednické milodary“, která ve svých důsledcích hrubě zkreslila a znevážila práci zaměstnanců Úřadu práce ČR.
Jako odborový svaz reprezentující mj. zaměstnance Úřadu práce ČR bychom si přáli, aby tato reportáž byla impulsem pro nové vedení Úřadu práce ČR k prověření, zda státní zaměstnanci tohoto služebního úřadu mají dostatečné podmínky pro zajištění své práce, aby ji mohli vykonávat co nejkvalitněji a nejvstřícněji ke svým klientům. Domníváme se, že to je společný zájem všech.

Tiskovou zprávu Odborového svazu státních orgánů a organizací naleznete ZDE.

Zdroj: ČT – Reportáž ČT v pořadu 168 HODIN „Úřednické milodary“ naleznete ZDE.

Zdroj: ČT – Reportáž ČT v pořadu 168 HODIN „Z moci úřední“ naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu Úřadu práce ČR „ÚP ČR uplatňuje proklientský přístup na všech svých pracovištích“ naleznete ZDE.

Minimální mzda pod hranicí chudoby

6. 2. 2020

 
ČSOB

Minimální mzda v nejméně 17 členských státech EU nechrání zaměstnance před chudobou.
Podle nejnovějších oficiálních údajů jsou lidé pobírající zákonnou minimální mzdu ve většině členských států EU ohroženi chudobou. Dvacet dva členských států Evropské unie má zákonem stanovenu výši minimální mzdy, ale ve většině z nich nedosahuje ani hranice rizika chudoby – 60 % mediánové mzdy (střední hodnota mezd, vždy je nižší než průměrná mzda). V 10 členských státech je zákonné minimum 50 % mediánové mzdy nebo i méně.
To dnes znamená, že miliony lidí v celé Evropě si nemohou dovolit slušnou životní úroveň navzdory zaměstnání na plný úvazek. Podle OECD mají Španělsko, Česká republika a Estonsko nejnižší úroveň zákonné minimální mzdy ve srovnání se mediánovou mzdou.

Tiskovou zprávu ČMKOS „Minimální mzda v nejméně 17 členských státech EU nechrání zaměstnance před chudobou“ naleznete ZDE.

ČSOB

ČSOB Motivační program

3. 2. 2020

 
ČSOB

Odborový svaz státních orgánů a organizací uzavřel s Československou obchodní bankou, a.s. smlouvu o spolupráci, dle které Banka poskytne každému členovi odborového svazu ČSOB Motivační program, pokud o něj člen OS SOO projeví zájem. ČSOB Motivační program je soubor zvýhodněných produktů, které jsou Bankou nabízeny jako celek, přičemž člen OS SOO se rozhodne, zda využije všechny části nabídky, nebo jen vybraný produkt. Produkty nabízené v rámci ČSOB Motivačního programu jsou uvedené na stránkách motivacniprogram.csob.cz po zadání uživatelského (přihlašovacího) jména a hesla, jež každý člen obdrží o předsedy ZO či MO nebo od pracovníky příslušného IPC.

Bližší informace o ČSOB Motivačním programu naleznete ZDE.

Nejdůležitější změny v gesci Ministerstva financí

2. 1. 2020

 
MFČR

MF ČR – Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020

Pro rok 2020 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. MF ČR přináší proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v roce 2020.

Zdroj MF ČR: „Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020“ naleznete ZDE.

MPSV – Co se mění od ledna 2020

2. 1. 2020

 
MPSV

Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2020 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna dojde k dalšímu rekordnímu růstu důchodů, minimální mzdy a spolu s ní všech úrovní zaručené mzdy. MPSV se podařilo po dlouhých 12 letech nalézt podporu pro navýšení rodičovského příspěvku.

Zdroj MPSV: „Co se mění v roce 2020? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí“ naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu MPSV naleznete ZDE.

Ročník 2019 přesunut do archívu

 

Starší články z roku 2019 byly přesunuty do archívu.

 
 

Poslední aktualizace: 1. 3. 2021

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

počítadlo.abz.cz