MF – Přehled nejdůležitějších změn

8. 12. 2016

 
MFČR

MF – Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016

Ministerstvo financí zveřejnilo ucelený Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017.

Zdroj MF: „Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017“ naleznete ZDE.

Setkání ČNB se zástupci odborových svazů ČMKOS

7. 12. 2016

 
ČNB

Zástupci odborových svazů sdružených v ČMKOS se dne 5. prosince 2016 sešli se členy bankovní rady ČNB v čele s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem. Ředitel měnové sekce ČNB Tomáš Holub představil prezentaci na téma „Situace na trhu práce, prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB“. ČMKOS prezentovala svůj pohled na „Nemzdové náklady práce“.

Prezentaci ČNB naleznete ZDE.

Prezentaci ČMKOS naleznete ZDE.

e-SONDY: „Intervenci koruny by mělo být v příštím roce odzvoněno...“ naleznete ZDE.

Odboráři bezpečnostních sborů jednali s předsedou Vlády ČR

7. 12. 2016

 

Ve čtvrtek 1. prosince v podvečerních hodinách proběhlo jednání zástupců odborových svazů – Odborového svazu státních orgánů a organizací, Odborového svazu hasičů, Nezávislého odborového svazu Policie ČR a Unie bezpečnostních složek s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a ministrem vnitra Milanem Chovancem.

Celé znění tiskové zprávy naleznete ZDE.

Anketa Mladých odborářů OS SOO

23. 11. 2016

 
Mladí odboráři OS SOO se představují

Platofrma Mladých odborářů coby poradní orgán Výboru odborového svazu funguje již několik let. K vytvoření této ankety přistoupila jednak proto, aby nasbírala další podněty týkající se témat a akcí, o které budou mít členové svazu zájem, jednak proto, aby se seznámila s dalšími odboráři, kteří by se chtěli na činnosti platofrmy více či méně aktivně podílet.
MlO OS SOO si dovolují požádat o vyplnění této ankety a zaslání spolu s kontaktem na e-mailovou adresu ossoo@mladiodborari.cz.

Anketu MlO OS SOO naleznete ZDE.

Vývoj míry inflace v roce 2016 a její prognóza na rok 2017

23. 11. 2016

 
ČMKOS

Průměrná míra inflace v roce 2015 činila 0,3 %, což bylo o 0,1 p. b. méně než v roce 2014.
Odhad 2016 – průměrná míra inflace v roce 2016 (měřeno průměrem roku 2016 na průměr roku 2015) se bude pohybovat v intervalu 0,3-0,8 %.
Odhad 2017 – průměrná míra inflace v roce 2017 (měřeno průměrem roku 2017 na průměr roku 2016) bude pohybovat v intervalu 1,0 – 1,5 %.

Celý dokument ČMKOS naleznete ZDE.

ČMKOS – Soutěž o titul „Zlaté české ručičky 2017“

23. 11. 2016

 
ZČR 2017

ČMKOS vyhlásila druhý ročník soutěže pro žáky středních škol o titul „Zlaté české ručičky 2017“ s podtitulem „Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech“. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jejími partnery jsou Federace dětských domovů a Techmania Science center.
Soutěžit mohou jednotlivci a nově také kolektivy. Jednotlivci soutěží v tématech „hlavolam nebo stavebnice“ a „pevná hračka“ a věkových kategoriích do 16 a od 17 let, kolektivní práce tvoří jednu soutěžní kategorii. Hračky je možné zasílat do března 2017.

Informace ČMKOS naleznete ZDE.

Přihlášku do výtvarné soutěže naleznete ZDE.

Pravidla výtvarné soutěže naleznete ZDE.

Plakát naleznete ZDE.

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2015

10. 11. 2016

 
MPSV

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2015. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV.

Tiskovou zprávu MPSV naleznete ZDE.

Statistickou ročenku 2015 naleznete ZDE.

ČNB spouští nový web k finanční gramotnosti

1. 11. 2016

 
ČNB

Česká národní banka spouští internetový portál s názvem Peníze na útěku. Nový web zaměřený na finanční vzdělávání postupně naučí mladé Čechy nejen orientovat se ve světě financí, ale také vést si vyrovnaný domácí rozpočet nebo vytvářet odpovídající rezervy, aby se vyhnuli finančním potížím při neplánovaných událostech.

Tiskovou zprávu ČNB naleznete ZDE.

Portál ČNB „Peníze na útěku“ naleznete ZDE.

Nové platové tabulky

13. 10. 2016

 

Dne 29. 9. 2016 byla rozeslána Částka 124 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 316. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dne 7. 10. 2016 byla rozeslána Částka 127 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 327. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
 • Dne 10. 10. 2016 byla rozeslána Částka 129 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 329. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016,
 • č. 330. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.
 • Nové platové tabulky naleznete v Částce 124 Sbírky zákonů ZDE.
  Nové platové tabulky naleznete v Částce 127 Sbírky zákonů ZDE.
  Nové platové tabulky naleznete v Částce 129 Sbírky zákonů ZDE.

  Státní rozpočet na rok 2017 a prognóza ekonomického vývoje

  19. 9. 2016

   
  ČMKOS

  ČMKOS – Stanovisko k návrhu státního rozpočtu na rok 2017 a prognóza ekonomického vývoje v roce 2017

  Shrnutí doporučení a požadavků ČMKOS:

 • ČMKOS požaduje zvýšit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti na úroveň 7 mld. Kč.
 • ČMKOS požaduje rozpočtově zajistit na rok 2017 valorizaci důchodů na úrovni 2,7 %.
 • ČMKOS požaduje rozpočtově zajistit od 1. ledna 2017 valorizaci životního a existenčního minima.
 • ČMKOS opětovně požaduje, aby vláda ČR uložila ministrovi zdravotnictví navrhnout systémová opatření, která povedou ke zvýšení počtu zdravotnického personálu a která budou výrazně podpořena – mimo jiné zdroje i ze státního rozpočtu.
 • ČMKOS požaduje zvýšit položku finanční prostředky kapitoly 313 MPSV pododdíl 435 (služby sociální péče) z navrhovaných 8 804 659 202 Kč minimálně na 9,7 mld. Kč.
 • ČMKOS na základě dosavadního vývoje platů požaduje navýšení celkového objemu prostředků na platy pro zaměstnance odměňované podle ZSS cca o 0,8 mld. Kč.
 • ČMKOS požaduje na rok 2017 zajistit prostředky určené na úhradu nákladů vzniklých činností odborových organizací a organizací zaměstnavatelů (§ 320a ZP) ve výši 40 mil. Kč.
 • ČMKOS požaduje na rok 2017 zvýšit prostředky určené na úhradu nákladů vzniklých výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci (§ 322 odst. 2 ZP) na 52 mil. Kč.
 • Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Vývoj životní úrovně Čechů v uplynulých letech

  19. 9. 2016

   
  MPSV

  MPSV – Jak se vyvíjela životní úroveň Čechů v uplynulých dvaadvaceti letech?

  Vývoj výše průměrného měsíčního příjmu domácností českých zaměstnanců za poslední dvě dekády, procentní nárůst příjmů domácností seniorů, struktury spotřeby, úspor a zadlužení domácností. To vše najdete v publikaci Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 - 2015, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  Publikaci „Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 – 2015“ naleznete ZDE.

  Do důchodu se bude odcházet v 65 letech

  13. 9. 2016

   
  MPSV

  MPSV – Vláda schválila věkový strop, do důchodu se bude odcházet v 65 letech

  Vláda stanovila strop odchodu do důchodu na 65 let. Přijala tak návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Hranice odchodu do důchodu je pevně určena ve všech zemích Evropské unie.

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  PETICE za stabilizaci bezpečnostních sborů

  12. 9. 2016

   

  PETICE za personální a sociální stabilizaci bezpečnostních sborů

  Odborové svazy, zastupující příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů – Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (NOS PČR), Odborový svaz hasičů (OSH), Odborový svaz státních orgánů a organizací (OSSOO) a Unie bezpečnostních složek (UBS), vyhlašují dnešním dnem Petici za personální a sociální stabilizaci bezpečnostních sborů, jejímž cílem je upozornit na současný personální a sociální situaci v bezpečnostních sborech a apelovat na Vládu České republiky, aby ji výrazně pozitivně změnila.
  Petice je vyhlášena od 12. do 30. září 2016. Vyzýváme a žádáme všechny příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů, aby svým podpisem pod petici vyjádřili svůj názor a podpořili naše snahy. Vyplněné a podepsané petiční listiny zasílejte na sekretariát NOS PČR (viz informace na petiční listině).

  Praha, dne 12. září 2016

  Milan Štěpánek (NOS PČR) – Zdeněk J. Oberreiter (OSH) – Pavel Bednář (OSSOO) – Zdeněk Drexler (UBS)

  Celé znění PETICE s podpisovým archem naleznete ZDE.

  ČMKOS v regionech

  12. 9. 2016

   
  ČMKOS

  I v letošním roce připravuje ČMKOS ve spolupráci s Regionálními radami výjezdy do regionů, jejichž cílem je propagace odborů a jejich činnosti. V propagačních stanech bude návštěvníkům nabízeno bezplatné právní poradenství, poskytovány informace o kolektivním vyjednávání či postupu, jak založit odbory apod. Připravena bude také zábava pro děti.

  Plakát s termíny výjezdů do konkrétních měst naleznete ZDE.

  Manifestační mítink 7. 9. 2016 – „Konec levné práce“

  7. 9. 2016

   

  Dne 7. září se v Praze uskutečnil Manifestační mítink KonecLevnePrace.

  Prezentaci KonecLevnePrace naleznete ZDE.

  Prezentaci k minimální mzdě naleznete ZDE.

  Prezentaci k zákoníku práce naleznete ZDE.

  Prohlášení účastníků mítinku naleznete ZDE.

  Manifestační mítink 7. 9. 2016 – „Konec levné práce“

  22. 8. 2016

   

  Odborová centrála ČMKOS organizuje manifestační mítink na podporu kolektivního vyjednávání pro rok 2017 pod heslem „Konec levné práce v ČR“, který se uskuteční dne 7. září 2016. Prostřednictvím tohoto mítinku chtějí odbory nejen zaměstnavatelům, ale i široké veřejnosti dokázat, že mzdový vývoj v ČR začíná být vážným ekonomickým problémem. Předsedové odborových svazů, včetně předsedy OS státních orgánů a organizací, se také shodli, že nelze připustit, aby čeští zaměstnanci patřili mezi nejhůře placené v rámci EU.

  Plakát naleznete ZDE.

  Koordinační schůzka zástupců OS SOO, OSH, NOSP a UBS

  15. 8. 2016

   

  Dne 11. srpna 2016 se v Praze, na půdě Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, sešli zástupci odborových svazů působících v bezpečnostních sborech na koordinační schůzce, která se týkala tří zásadních aktuálních bodů. Jednalo se o postoj k návrhu novely zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zrušení zdanění výsluhových příspěvků a navýšení objemu finančních prostředků pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů.

  Celé znění tiskové zprávy naleznete ZDE.

  ČMKOS v regionech

  11. 8. 2016

   
  ČMKOS

  I v letošním roce připravuje ČMKOS ve spolupráci s Regionálními radami výjezdy do regionů, jejichž cílem je propagace odborů a jejich činnosti. V propagačních stanech bude návštěvníkům nabízeno bezplatné právní poradenství, poskytovány informace o kolektivním vyjednávání či postupu, jak založit odbory apod. Připravena bude také zábava pro děti.

  Plakát s termíny výjezdů do konkrétních měst naleznete ZDE.

  MV - Novela zákona č. 361 z 2003 Sb.

  11. 8. 2016

   
  MVČR

  Novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

  Jejím hlavním cílem je provedení změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. Konkrétně novela navrhuje odstranit povinnost příslušníků bezpečnostních sborů sloužit ročně 150 hodin bez nároku na náhradní volno či odměnu, s výjimkou vyhlášených krizových stavů – za tuto přesčasovou službu tak bude poskytováno náhradní volno, popřípadě bude proplácena.

  Tiskovou zprávu MV naleznete ZDE.

   
   
  V č

  Poslední aktualizace: 8. 12. 2016

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG