ČSSZ – Čerství absolventi škol a placení pojistného

24. 7. 2018

 
CSSZ

Čerství absolventi škol – jak to je s placením pojistného na sociální zabezpečení

Čerství absolventi středních, vyšších a vysokých škol nebo jejich rodiče se odborníků správ sociálního zabezpečení často ptají, zda musí hned po ukončení studia začít platit pojistné na sociální zabezpečení. Odpověď na tuto otázku není univerzální, povinnost odvádět pojistné závisí na konkrétní situaci. Na vybraných příkladech z praxe to vysvětluje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Zdroj: ČSSZ „Úspěšně ukončili studium. Musí začít platit pojistné na sociální zabezpečení?“ naleznete ZDE.

Předseda OS SOO napsal dopis prezidentu ČR

16. 7. 2018

 

Prezident České republiky Miloš Zeman v při podpoře nové vlády v Poslanecké sněmovně PČR vyjádřil svůj názor na počet úředníků a zvyšování platů pro úředníky. OS SOO jednoznačně nesouhlasí např. s výrokem prezidenta, „že si tito lidé, aby ospravedlnili svoji existenci, vymýšlejí práci“.
Dle názoru OS SOO je tu opět někdo, kdo svými výroky rozděluje společnost, dehonestuje pojem „úředník“. Je jednoduché říci „snižme počty úředníků“, ale už se neřekne proč a které, z jakého důvodu a podle jaké zpracované analýzy.

Dopis předsedy OS SOO prezidentu ČR naleznete ZDE.

Zdroj: Novinky.cz „Zeman vyzval vládu, aby nežila na dluh a povyhazovala úředníky“ naleznete ZDE.

Zdroj: Info.cz „Zeman se dotkl úředníků. Nemnožíme se dělením, ale kvůli politikům, píší mu teď odbory“ naleznete ZDE.

Odbory podruhé jednaly o platech na rok 2019

10. 7. 2018

 

V pondělí 9. července 2018 se uskutečnilo druhé jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR. Předmětem jednání bylo odměňování ve veřejném sektoru v roce 2019.

Toto jednání navázalo na jednání z 19. června 2018. Odbory deklarovaly, že je potřeba, aby si v této věci nová vládní koalice ujasnila stanoviska obou politických subjektů. Proto nepožadovaly okamžitou dohodu.

Závěry jednání:

 1. MPSV připraví během tohoto týdne materiál variantního řešení možného navýšení platů v celém veřejném sektoru, tedy i státních zaměstnanců a příslušníků bezpečnostních sborů.
 2. Odbory deklarovaly jednoznačný požadavek, aby z celkového objemu prostředků na platy šla významná část do platových tarifů.
 3. Odbory dále deklarovaly, že zvýšení platů nejméně odměňovaným zaměstnancům by šlo řešit zrušením platové tabulky č. 1 z Nařízení vlády č. 341/2017 Sb.
 4. Vládní strana poukázala na tu skutečnost, že je nutné počkat na makroekonomickou predikci MF, která bude veřejnosti představena zřejmě okolo 20. 7. 2018 a která může ovlivnit rozhodování v této věci.
 5. Obě strany se shodly na tom, že je potřebné dojít ke vzájemné dohodě do poloviny měsíce srpna 2018.

Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

Zdroj: INFO.CZ „Vláda a odbory se na platech nedohodly ani tentokrát. Znovu budou jednat až v srpnu“ naleznete ZDE.

Zdroj: TN.CZ „Odboráři bojují za vyšší platy. Mohou stoupnout o tisíce korun“ naleznete ZDE.

Zdroj: České noviny (ČTK) „Vláda a odbory se na růstu platů nedohodly, dohoda má být v srpnu“ naleznete ZDE.

Zdroj: Česká televize „Státní zaměstnanci dál trvají na zvýšení platů, chtějí alespoň 10 procent. Dohoda se však odsouvá“ naleznete ZDE.

Zdroj: E-sondy.cz „Odbory trvají na zvýšení platů státních zaměstnanců o 10 procent“ naleznete ZDE.

Odbory jednaly s představiteli Vlády ČR o platech na rok 2019

20. 6. 2018

 

V úterý 19. června 2018 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR. Předmětem jednání bylo odměňování ve veřejném sektoru v roce 2019.

První jednání o platech ve veřejném sektoru vnímají představitelé OS RoPo pozitivně.

 1. Konečně se začalo jednat.
 2. MPSV připraví podklady pro to, aby se mohlo přidat nejméně odměňovaným zaměstnancům včetně úvahy, že se zruší první platová tabulka.
 3. MF je připraveno vyjednávat o tom, kolik bude přidání do tarifů a mimo tarifní složku platů.
 4. Jedná se o všech zaměstnancích veřejného sektoru, tedy i o státních, tak i o příslušnících bezpečnostních sborů.

Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

Zdroj: INFO.CZ „Vláda se s odboráři na růstu platů nedohodla. Další schůzka se má konat 9. července“ naleznete ZDE.

Zdroj: TN.CZ „Komu vyšší platy? Odbory chtějí přidat všem, vláda jen vyvoleným“ naleznete ZDE.

Zdroj: České noviny (ČTK) „Vláda se s odbory na růstu platů dnes nedohodla, dál se má jednat“ naleznete ZDE.

Zdroj: iDNES.cz „Přidejte zaměstnancům veřejného sektoru více do tarifů, žádají odbory“ naleznete ZDE.

MPSV – Dlouhodobé ošetřovné

18. 6. 2018

 
MPSV

Komu je dlouhodobé ošetřovné určeno a kdo novou dávku může čerpat? Letos od 1. června si lze poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – dlouhodobé ošetřovné. Tato až 90denní dávka umožní lidem zůstat doma v situaci, kdy budou pečovat o člena rodiny, který byl hospitalizován po dobu nejméně 7 dní a u kterého ošetřující lékař zdravotnického zařízení poskytujícího lůžkovou péči (zpravidla nemocnice) rozhodl, že jeho zdravotní stav vyžaduje po propuštění z hospitalizace domácí celodenní péči po dobu nejméně 30 dní.

Zdroj MPSV: „Komu je dlouhodobé ošetřovné určeno a kdo novou dávku může čerpat“ naleznete ZDE.

Pracujeme poctivě, přidání si zasloužíme!

13. 6. 2018

 
MPSV

Společně jsme silnější! Není to jen heslo – je to realita. Dne 12. června 2018 se odboráři napříč profesemi a napříč celou republikou sešli a vyjádřili nespokojenost s nečinností Andreje Babiše ohledně navýšení platů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě. Naše sdělení je jasné, pane premiére: Chceme #KonecLevnéPráce!

„Prohlášení ze setkání zástupců zaměstnanců odborových svazů RoPo, které zastupují odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě“ naleznete ZDE.

Tiskovou konferenci naleznete ZDE.

Zdroj: e-Sondy „Odbory z veřejného sektoru žádají plošný růst platů o 10 % už od října“ naleznete ZDE.

Zdroj: ČT24 „Vláda chce příští rok přidat hlavně špatně placeným profesím, odbory chtějí 10 procent všem“ naleznete ZDE.

Zdroj: České noviny (ČTK) „Odbory žádají růst platů od října, vyzvaly vládu k jednání“ naleznete ZDE.

Zdroj: iDNES.cz „Jednejte s námi bez odkladu o navýšení platů, vyzývají odbory vládu“ naleznete ZDE.

Vyjednávání o platech ve veřejném sektoru

31. 5. 2018

 
Pozor

Odborové svazy ve veřejných službách a správě (OS RoPo) vyzvaly prostřednictvím předsedy ČMKOS dne 14. 3. 2018 předsedu Vlády ČR ke stanovení termínu jednání o navýšení platů ve veřejném sektoru. Bohužel předseda Vlády ČR do dnešního dne relevantně nereagoval.
Proto se OS RoPo rozhodly svolat na úterý 12. 6. 2018 od 10.00 hodin do sálu Přítomnost v budově DOS, náměstí W. Churchilla 2, Praha 3, pracovní poradu zástupců zaměstnanců veřejných služeb a správy.

Cílem této pracovní porady je podpořit vyjednávání o nárůstu platů na vládní úrovni, především veřejně deklarovat, že odbory chtějí s vládou vyjednávat o navýšení platů pro zaměstnance ve veřejném sektoru, a to plošně pro všechny zaměstnance, a ne jenom pro vybrané skupiny zaměstnanců veřejných služeb, jak mediálně prezentuje pan premiér!
Přijďte podpořit úsilí odborových svazů ve vyjednávání. Přijďte vyjádřit svůj názor, jak se pracuje ve veřejné či státní správě, za jakých podmínek, především platových. Přijďte říci pozvanému panu premiérovi a dalším ministrům, jak je veřejná a státní správa konkurenceschopná vůči soukromému sektoru.

Zdroj: E15.cz „Vláda neřeší platy státních zaměstnanců systémově, stěžují si odbory. Svolají kvůli tomu protestní akce.“ naleznete ZDE.

Zdroj: INFO.cz „Ženete státní zaměstnance proti sobě, vyčítají odbory Babišovi. Kvůli platům chystají protest.“ naleznete ZDE.

Zdroj: E-sondy.cz „Vláda neřeší platy státních zaměstnanců systémově.“ naleznete ZDE.

MPSV – Smrtelné pracovní úrazy v roce 2017

30. 5. 2018

 
MPSV

V roce 2017 zaznamenaly Státní úřad inspekce práce a Český báňský úřad dohromady 95 smrtelných pracovních úrazů, což je nejméně za posledních 15 let. Od roku 2002, kdy došlo celkem ke 206 úmrtím při plnění pracovních povinností, postupně klesal jejich počet, až se v loňském roce zastavil poprvé pod hranicí 100 smrtelných pracovních úrazů během jednoho kalendářního roku.

Zdroj MPSV: „V loňském roce se stalo nejméně smrtelných pracovních úrazů za posledních 15 let“ naleznete ZDE.

Návrh novely zákona o státní službě prošel prvním čtením

24. 5. 2018

 

Ačkoli Odborový svaz státních orgánů a organizací neodmítá všechny změny v návrhu obsažené, novela jako celek představuje nebezpečí destabilizace a posílení politického vlivu na státní službu, a jako takovou ji i nadále OS SOO odmítá.
Dne 23. 6. 2018 Poslanecká sněmovna PČR v prvním čtení projednala návrh novely zákona o státní službě, sněmovní tisk č. 132. Stenozáznam naleznete ZDE. Předseda poslaneckého klubu ČSSD přečetl při svém vystoupení stanovisko OS SOO k tomuto návrhu. Bohužel výsledek jednání je takový, že návrh novely zákona byl přikázán k projednání pouze Ústavně právnímu výboru (to, že nebyl přikázán Výboru pro veřejnou správu, postrádá jakoukoli logiku!).

Dopis OS SOO všem předsedům poslaneckých klubů naleznete ZDE.

Zdroj: ČTK – České noviny.cz „Sněmovna neodmítla vládní změny služebního zákona“ naleznete ZDE.

Zdroj: Česká televize „ANO prosadilo změny služebního zákona. Úředníci by mohli být známkovaní jako ve škole“ naleznete ZDE.

Zdroj: Týden.cz „Blok ANO+KSČM+SPD šlape. Opozice i s ČSSD prskala marně“ naleznete ZDE.

Zdroj: Echo24.cz „ANO, SPD a komunisti opět spolu. Podrželi vládní návrh změny služebního zákona“ naleznete ZDE.

Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností za rok 2017

15. 5. 2018

 
MPSV

Česká ekonomika rostla v roce 2017 výrazně rychleji než v předcházejícím roce. Hrubý domácí produkt se zvýšil o 4,4 % a dosáhl druhého nejvyššího růstu od roku 2007. Klíčovými faktory hospodářského růstu byla silná domácí poptávka, tvorba hrubého kapitálu a příspěvek zahraniční poptávky. Výdaje na konečnou spotřebu domácností vzrostly meziročně o 4,0 %.

Zdroj MPSV: „Tisková zpráva – Analýza vývoje příjmů a výdajů domácností za rok 2017 a predikce na další období“ naleznete ZDE.

Odkaz na celou analýzu vývoje příjmů a výdajů domácností ČR v roce 2017 a predikce na další období naleznete ZDE.

Společné prohlášení OS SOO a ČMKOS

3. 5. 2018

 

Společné prohlášení Odborového svazu státních orgánů a organizací a Českomoravské konfederace odborových svazů k vystoupení premiéra České republiky v demisi Andreje Babiše na VII. sjezdu ČMKOS:

Důrazně deklarujeme svůj nesouhlas s vyjádřením premiéra České republiky v demisi Andreje Babiše na sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů v Praze dne 27. dubna tohoto roku, ve kterém kritizoval činnost Úřadu práce ČR takovým způsobem, který se musel dotknout všech zaměstnanců Úřadu práce ČR.

Celé znění „Společného prohlášení OS SOO a ČMKOS“ naleznete ZDE.

Společně silnější - Sjezd ČMKOS

2. 5. 2018

 
CMKOS

Zkrácení pracovní doby na 37,5 hodiny týdně.
To je jeden z hlavních cílů, který si pro následující období vytyčili čeští odboráři na sjezdu Českomoravská konfederace odborových svazů (ČMKOS), jenž se konal v pátek a v sobotu. Na něm bylo také zvoleno (staro)nové vedení: Josef Středula, Radka Sokolová a Vít Samek. Ještě jednou jim gratulujeme.

Podívejte se na fotografie, které zachycují atmosféru setkání – naleznete ZDE.

Podívejte se na videa, která zachycují průběh jednání – naleznete ZDE.

ČMKOS – Sjezd ČMKOS a postoj OS SOO

25. 4. 2018

 
CMKOS

Společně silnější …
Předseda OS SOO k VII. sjezdu ČMKOS:

Končí čtyřleté funkční období stávajícího vedení ČMKOS. Myslím, že nejenom já, ale i ostatní odboráři v Odborovém svazu státních orgánů a organizací hodnotíme činnost tohoto vedení ČMKOS velmi pozitivně. Troufám si dokonce říci, že odbory v České republice jsou v této době asi nejvíce „vidět“ za poslední léta, že mediální obraz odborů toto vedení posunulo tam, kde asi v historii nikdy nebyl. To, že tady fungují odbory, že hájí zájmy zaměstnanců, vnímají nejenom samotní zaměstnanci, ale i občané tohoto státu. Za poslední čtyři roky se díky vedení ČMKOS a za podpory ostatních OS v ní sdružených velmi razantně otevřela mnohá témata, jako např. levná práce, slučování rodinného a profesního života, rovné podmínky mezi ženami a muži včetně jejich odměňování a v neposlední době i zkracování pracovní doby. Zaměstnavatelé i politici se dnes „bojí“ odborů, a to je správně. Sociální dialog je dle mého názoru jedním z pilířů demokracie a o všech tématech by se mělo diskutovat a hledat nějaký názorový průsečík. A právě vedení ČMKOS odborům nasměrovalo diskuzi se sociálními partnery. Musím poděkovat Radce Sokolové, Vítkovi Samkovi a především Josefu Středulovi za odvedenou práci. Je na místě též poděkovat všem zaměstnancům ČMKOS, bez kterých by vedení ČMKOS nedosáhlo takových výsledků. OS SOO se domnívá, že by stávající vedení ČMKOS mělo pokračovat v nastolené cestě a práci. Proto jeho předsednictvo nominovalo stávající členy vedení opět na volené funkce v ČMKOS. Věřím, že delegáti sjezdu svojí volbou potvrdí stávající vedení ve svých funkcích. Osobně si to velmi přeji a moc se těším na další spolupráci.

ČMKOS – Sjezd ČMKOS

19. 4. 2018

 
CMKOS

Společně silnější …
…je mottem VII. Sjezdu Českomoravské konfederace odborových svazů. Sjezd největší odborové centrály v ČR proběhne ve dnech 27. a 28. dubna 2018 v Praze, v Hotelu Olšanka za účasti významných politických představitelů – premiéra, předsedů obou komor Parlamentu ČR a dalších našich a zahraničních osobností. Zúčastní se ho například představitelé německých, a rakouských odborů.

Sjezd ČMKOS zvolí na čtyři roky nové vedení a přijme programové cíle do roku 2022. V rámci panelové diskuze s odborníky chce ČMKOS otevřít nové téma a zahájit v ČR vážnou debatu o problematice délky pracovní doby.
Druhý den jednání bude zahájen připomenutím Mezinárodního vzpomínkového dne za oběti pracovních úrazů a nemoci z povolání.

Tiskovou zprávu ČMKOS „Společně silnější“ naleznete ZDE.

Vláda schválila usnesení ke Kolektivní dohodě vyššího stupně

12. 4. 2018

 
Vláda

Vláda ČR na jejím zasedání dne 11. 4. 2018 schválila návrh usnesení vlády o pověření ministryně práce a sociálních věcí ve spolupráci s ministryní financí a ministrem vnitra provedením kolektivního vyjednávání a předložením návrhu kolektivní dohody vyššího stupně podle § 143 odst. 3 písm. b) zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě.

ČMKOS - Karenční doba versus zdraví zaměstnanců

27. 3. 2018

 
ČMKOS

Českomoravská konfederace odborových svazů od roku 2008, kdy byla zavedena tzv. karenční doba, upozorňuje na její velmi negativní sociální a zdravotní dopady na zaměstnance.
Odbory vždy poukazovaly na skutečnost, že karenční doba přinesla zaměstnancům jen zhoršení jejich postavení v době nemoci a zaměstnavatelům značné úspory. Snížení odvodů na sociální pojištění jim ročně přineslo téměř 20 miliard korun. Podle ČMKOS zaměstnavatelé zavedením karenční doby rozhodně netratili a netratí.

Tiskovou zprávu ČMKOS ke karenční době naleznete ZDE.

Tisková zpráva – Návrh novely zákona o státní službě

22. 3. 2018

 

Ačkoli Odborový svaz státních orgánů a organizací neodmítá všechny změny v návrhu obsažené, novela jako celek představuje nebezpečí destabilizace a posílení politického vlivu na státní službu, a jako takovou ji i nadále OS SOO odmítá. Stejně důrazně odmítáme způsob projednání návrhu a nerespektování odborů jako jedné ze stran sociálního dialogu.

Celý text „Tisková zpráva – Návrh novely zákona o státní službě“ naleznete ZDE.

Zdroj: E-sondy „Odbory důrazně odmítají novelu služebního zákona“ naleznete ZDE.

ČMKOS – Lidé nesmějí umírat za svoje povolání

27. 2. 2018

 
ČMKOS

ČMKOS k vraždě novináře na Slovensku
Českomoravská konfederace odborových svazů je otřesena vraždou slovenského novináře, která podle slovenských policejních zdrojů s největší pravděpodobností souvisí s jeho povoláním.
„V demokratické zemi, jakou je Slovensko, představuje podezřelá likvidace novináře varování. Umlčování lidí za názory si exemplárně připomínáme nyní v souvislosti se 70. výročím únorového převratu. A v době, kdy tyto praktiky považujeme za minulost, se stane čin, který nás varuje, jak křehká naše demokracie je. Chtěl bych jménem ČMKOS vyjádřit hlubokou soustrast našemu blízkému Slovensku a pozůstalým nad ztrátou jejich nejbližších,“ uvedl Josef Středula, předseda ČMKOS.

ČMKOS – Odbory jsou odbory, ne lobbistická skupina

21. 2. 2018

 
ČMKOS

Zákulisní a netransparentní lobbing je v ČR reálný problém, na který upozorňovaly i odbory. Protože právní úprava mířící na lobbisty v Česku dosud chybí, minulá vláda přistoupila k vypracování věcného návrhu zákona. V zahraničí se lobbing běžně reguluje, v posledních letech obdobné úpravy přijalo Maďarsko, Slovinsko, Rakousko. Nyní se tímto problémem začala zabývat stávající vláda v demisi a navázala na úpravu, kterou připravoval ministr pro lidská práva Sobotkovy vlády.
ČMKOS se však proti novému návrhu důrazně ohradila, protože považuje za naprostý právní nesmysl, aby mezi lobbistické skupiny byly zařazeny odbory.

Tiskovou zprávu ČMKOS „Odbory jsou odbory, ne lobbistická skupina“ naleznete ZDE.

ČMKOS – Soutěž o nejlepší příběh spojený s odbory

11. 2. 2018

 

Pomohlo vám členství v odborech? Vyřešili jste díky svému členství v odborech problém, který byste sami zvládli jen těžko? Zažili jste díky odborům příjemné chvíle?

PODĚLTE SE O SVŮJ PŘÍBĚH O TOM, ŽE ČLENSTVÍ V ODBORECH MÁ SMYSL!

Své příběhy spolu s podepsanou přihláškou do soutěže zasílejte:

 • elektronicky na adresu soutez@cmkos.cz
 • nebo poštou na adresu ČMKOS, náměstí W. Churchilla 2, 130 00 Praha, s uvedením hesla „SOUTĚŽ“ na obálce, a to nejpozději do 15. března 2018.
 • Zdroj: ČMKOS – „Soutěž o nejlepší příběh spojený s odbory"ZDE.

  Tisková zpráva – Návrh novely zákona o státní službě

  25. 1. 2018

   

  Odborový svaz státních orgánů a organizací odmítá návrh novely zákona o státní službě v předložené podobě. Ani po včerejším jednání na Ministerstvu vnitra ČR k vypořádání připomínek se nemůžeme zbavit dojmu, že hlavním cílem novely je narušení původního smyslu zákona, kterým je depolitizace a profesionalizace státní služby.

  Celý text „Tisková zpráva – Návrh novely zákona o státní službě“ naleznete ZDE.

  Prohlášení OS SOO k novele zákona o státní službě

  17. 1. 2018

   

  Odborový svaz státních orgánů a organizací, který prostřednictvím svých základních organizací zastupuje valnou většinu státních zaměstnanců vykonávajících státní službu ve správních úřadech, se znepokojením sleduje jak postup legislativních prací, tak i jejich obsah při zamýšlené novelizaci zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů.
  Novela je připravena narychlo, bez důkladného rozvážení zejména zásadních koncepčních zásahů, v některých oblastech vykazuje velkou míru inklinace k narušení základních principů, na kterých zákon o státní službě stojí, a některých jeho cílů, zejména stabilizace a depolitizace státní správy.

  Celý text „Prohlášení OS SOO k novele zákona o státní službě“ naleznete ZDE.

  MV – Setkání se zástupci odborových svazů

  17. 1. 2018

   
  MVCR

  MV – Setkání zástupců odborových svazů působících v bezpečnostních sborech s ministrem vnitra

  Ve čtvrtek 9. ledna se v budově ministerstva vnitra ČR konalo úvodní setkání Mgr. Lubomíra Metnara s představiteli odborových svazů. Setkání proběhlo formou diskuse, kdy jednotliví předsedové seznámili ministra vnitra s okruhy, které je v rámci sociálního dialogu potřeba přednostně řešit, případně navázat na již započatá jednání. Zástupci OS SOO přednesli požadavek na uzavření Kolektivní dohody vyššího stupně pro příslušníky všech bezpečnostních sborů a dále požádali pana ministra o podporu při vyjednávání o platech, aby případné zvyšování platů se týkalo nejenom příslušníků, ale i civilních zaměstnanců bezpečnostních sborů.

  ČSSZ – Nová dávka nemocenského pojištění – otcovská

  16. 1. 2018

   
  CSSZ

  Letos od 1. února si novopečení tatínkové budou moci poprvé požádat o novou dávku nemocenského pojištění – otcovskou. Tato sedmidenní dávka jim umožní zůstat doma spolu s maminkou a jejich miminkem.

  Zdroj: ČSSZ – Informace o nové dávce nemocenské pojištění naleznete ZDE.

  Zdroj: ČSSZ – Leták „Komu a za jakých podmínek náleží otcovská poporodní péče – otcovská“ naleznete ZDE.

  ČMKOS k prezidentské volbě

  15. 1. 2018

   
  ČMKOS

  Největší odborová centrála v ČR plně respektuje legitimní rozhodování voličů v prezidentské volbě, kteří do druhého kola z velké škály osobností vybrali dva silné kandidáty. "Věříme, že naši členové budou při rozhodující volbě přihlížet a rozhodovat se i podle toho, zda budoucí prezident je připraven hájit zájmy nejpočetnější skupiny občanů - zaměstnanců, jejich rodin a generace důchodců," uvedl, předseda ČMKOS Josef Středula.
  „Přejeme si, aby budoucí hlava státu byla v duchu masarykovské tradice vnímavým prezidentem s hlubokým vztahem k pravdě," zdůraznil J. Středula. Odbory nechtějí přispívat k polarizaci společnosti a uvádět preferující jméno, věří v moudrý úsudek volič.

  Tiskovou zprávu ČMKOS k prezidentské volbě naleznete ZDE.

  MF – Přehled nejdůležitějších změn

  10. 1. 2018

   
  MFČR

  MF – Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018

  Ministerstvo financí zveřejnilo ucelený Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018.

  Zdroj MF: „Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2018“ naleznete ZDE.

  Sociální zabezpečení v roce 2018

  10. 1. 2018

   
  CSSZ

  ČSSZ – Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2018

  Česká správa sociálního zabezpečení přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2018.

  Zdroj: ČSSZ „ČSSZ informuje: Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2017.“ naleznete ZDE.

  MPSV – Minimální mzda od 1. ledna 2018

  9. 1. 2018

   
  MPSV

  S účinností od 1. ledna 2018 se zvyšuje základní sazba minimální mzdy o 1 200 Kč za měsíc na 12 200 Kč, resp. O 7,20 Kč za hodinu na 73,20 Kč.
  Minimální mzda je nejnižší přípustná výše odměny, kterou je povinen zaměstnavatel poskytnout za práci svému zaměstnanci. Týká se všech základních pracovněprávních vztahů – pracovních poměrů a právních vztahů založených dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr.

  Zdroj MPSV: „Minimální mzda od 1. ledna 2018“ naleznete ZDE.

  Leták „Minimální mzda od 1. ledna 2018“ naleznete ZDE.

  MPSV – Co se mění od ledna 2018

  2. 1. 2018

   
  MPSV

  Nový rok přináší řadu změn v oblasti práce a sociálních věcí. Už od ledna půjde vyčerpat rodičovský příspěvek rychleji, na přídavky na dítě dosáhne více rodin a výrazně se zvyšují důchody i minimální mzda. V průběhu roku 2018 pak budou zavedeny dvě nové dávky, tzv. otcovská a dlouhodobé ošetřovné.


  Zdroj MPSV: „Co se mění v roce 2018? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí“ naleznete ZDE.

  Od ledna dojde ke změnám u rodičovského příspěvku

  18. 12. 2017

   
  MPSV

  MPSV – Od ledna dojde ke změnám (nejen) u rodičovského příspěvku

  Od prvního ledna 2018 dochází ke změnám u rodičovského příspěvku. Ruší se současné omezení horní hranice výše čerpání rodičovského příspěvku 11 500 Kč za měsíc, čímž bude umožněno čerpat dávku až ve výši odpovídající peněžité pomoci v mateřství.


  Zdroj MPSV: „Od ledna dojde ke změnám (nejen) u rodičovského příspěvku“ naleznete ZDE.

  Nový portál OdboryPlus

  5. 12. 2017

   
  MPSV

  Po technické přestávce, která byla způsobena změnou provozovatele, se vrací Odboryplus.cz, portál plný výhod pro členy odborových organizací ČMKOS. V příloze tohoto e-mailu naleznete základní informace týkající se nového portálu a zejména postup registrace členů, kteří byli zaregistrováni na původním portálu.
  Portál naleznete na klasické adrese www.odboryplus.cz


  Informace, jak se na nový benefitní portál registrovat a jak nový benefitní portál funguje, naleznete ZDE.

   
   
  V č

  Poslední aktualizace: 12. 8. 2018

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG