Novela zákona č. 361/2003 Sb.

30. 1. 2017

 
Zakon

Novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů dne 30. 1. 2017 projednala a schválila Vláda ČR. Cílem zákona je především provést systémové změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. Předkládaná novela navrhuje dosavadní povinnost sloužit ročně 150 hodin bez nároku na náhradní volno či služební příjem za službu přesčas odstranit, s výjimkou vyhlášených krizových stavů. Dále novela obsahuje další změny, jež přispějí k personální stabilizaci bezpečnostních sborů. Umožňuje například zrychlený služební postup u středoškolsky vzdělaných příslušníků, kteří se osvědčili. Zavádí náborový příspěvek, který zvýší konkurenceschopnost služebního poměru v bezpečnostních sborech na pracovním trhu, a to především u exponovaných profesí (například informační technologie a právo), zavádí příplatek za službu ve svátek a dále provádí některé drobné změny v oblasti řízení ve věcech služebního poměru.

Zdroj: iDNES.cz „Policisté nebudou muset sloužit přesčasy, lákat je má náborový příspěvek“ naleznete ZDE.

Padl mýtus, že mzdy v ČR jsou rovnostářské

25. 1. 2017

 
CSU

Podíl zaměstnanců, kteří vydělávají méně než dvě třetiny mediánové mzdy, je v ČR vyšší, než tvoří celoevropský průměr. Také odstup manažerských platů od průměru je nadstandardní. Decilovým poměrem se pak ČR dostává až za Francii či Itálii.
ČR patří mezi státy, kde jsou mzdy velmi nízké – vůči průměru EU je na 37 %. Čím vyšší je nerovnost ve výdělcích a podíl pracujících chudých, tím nižší jsou výdělky všeobecně, protože chudé platy působí v ekonomice jako kotva, která ji táhne ke dnu. V České republice jsou celoevropsky jedny z nejvyšších rozdílů ve mzdách mužů a žen, ty pobíraly jen tři čtvrtiny celoroční mzdy mužů.

Zdroj: ČSÚ „Padl mýtus, že mzdy v ČR jsou rovnostářské“ naleznete ZDE.

Odchod do důchodu je důležitý životní krok.

25. 1. 2017

 
CSSZ

Je vhodné se na něj připravit.

Podání žádosti o starobní důchod bývá zpravidla jednorázovou záležitostí. Jak žádat o důchod bod po bodu shrnuje stručný návod s 20 praktickými radami, co udělat a nač nezapomenout. Česká správa sociálního zabezpečení v průměru ročně obdrží 81 tisíc žádostí o starobní důchod a 33 tisíc žádostí o předčasný starobní důchod.

Zdroj: ČSSZ „Odchod do důchodu je důležitý životní krok. Je vhodné se na něj připravit“ naleznete ZDE.

Příručku budoucího důchodce naleznete ZDE.

OS SOO spolupracuje s Mobbing Free Institutem, z.ú.

17. 1. 2017

 
Mobbing

Zájmem Mobbing Free Institutu je všeobecná osvěta, prevence a eliminace šikany na pracovišti. Poskytuje zdarma všeobecnou podporu osobám, které se na institut obrátí, s největší precizností, empatií a nasazením právě tam, kde je to zrovna třeba.
Podporuje zaměstnance tak, aby se dokázali postavit sami za sebe, neztratili naději a věřili ve spravedlnost. Cílem není represe, ale smírčí cesta, lidskost a respekt. Zaměřuje se také na firemní komunikaci, krizovou intervenci, prevenci a eliminaci šikany, mediaci a sociální dialog. Krédem institutu je být objektivní a podporovat obě strany k aktivnímu postoji, efektivními radami a postupy z praxe, které vedou k účinnému řešení.

Kontankt:
management@mobbingfreeinstitut.cz, info@mobbingfreeinstitut.cz
Kaprova 42/14, 110 00 Praha 1, IČO: 051 48 201
www.mobbingfreeinstitut.cz

Zdroj: Mobbing Free Institut, z.ú. „Respekt v zaměstnání“ prezentaci naleznete ZDE.

Zdroj: Mobbing Free Institut, z.ú. „Důstojné pracoviště, prevence a eliminace šikany na pracovišti“ pro odbory naleznete ZDE.

Zdroj: Mobbing Free Institut, z.ú. „Dvanáctero bez šikany na pracovišti“ naleznete ZDE.

MF – Přehled nejdůležitějších změn

10. 1. 2017

 
MFČR

MF – Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017

Ministerstvo financí zveřejnilo ucelený Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017.

Zdroj MF: „Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2017“ naleznete ZDE.

Sociální zabezpečení v roce 2017

10. 1. 2017

 
CSSZ

ČSSZ – Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2017

Česká správa sociálního zabezpečení přináší rekapitulaci důležitých údajů pro oblast sociálního zabezpečení v její kompetenci pro rok 2017.

Zdroj: ČSSZ „ČSSZ informuje: Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2017.“ naleznete ZDE.

MPSV – Co se mění od ledna 2017

2. 1. 2017

 
MPSV

Rok 2017 přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 900 Kč na 11 000 Kč. Důchodci dostanou v průměru o 308 Kč měsíčně více. Zavádí se nová dávka tzv. otcovské poporodní péče a rodičovský příspěvek půjde v roce 2017 čerpat flexibilněji.

Zdroj MPSV: „Co se mění v roce 2017? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí“ naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

Rušení platových tabulek

21. 12. 2016

 

Odbory jednaly o rušení platových tabulek s představiteli vlády

Dne 20. prosince 2016 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR. Za vládní stranu jednali premiér Mgr. Bohuslav Sobotka, ministr financí Ing. Andrej Babiš, ministr kultury Mgr. Daniel Herman a 1. náměstek ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa.
Předmětem jednání byl návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Předseda Vlády ČR v úvodu jednání zdůraznil, že účelem navrhované právní úpravy je snížení počtu stupnic platových tarifů stanovených pro odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Navrhuje se snížení počtu stupnic platových tarifů ze současných devíti na šest s účinností od 1. července 2017.

Celé znění Tiskové zprávy naleznete ZDE.

Zdroj: ČTK České noviny „Nejhůře placení zaměstnanci kultury si podle premiéra polepší“ naleznete ZDE.

Zdroj: Úřad vlády ČR „Premiér Sobotka: Chceme dál zlepšit odměňování zaměstnanců ve státní správě, zjednodušíme stupnice platových tarifů“ naleznete ZDE.

Fotogalerie ZDE.

Videa ke kampani #KonecLevnéPráce

16. 12. 2016

 
ČMKOS

ČMKOS zahájila v roce 2015 aktivní kampaň #KonecLevnéPráce, která chce ovlivnit naprosto nedostatečnou mzdovou konvergenci. Kampaň souvisí i s tlakem na růst minimální mzdy, zrušením karenční doby i výzvou Průmysl 4.0 Tato témata ČMKOS přiblížila v několika krátkých videoklipech. Budeme rádi, když je budete využívat a šířit dále.

Zdroj: ČMKOS „Videa ke kampani #KonecLevnéPráce“ naleznete ZDE.

Odkaz na YouTube naleznete ZDE.

Ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení

16. 12. 2016

 
MPSV

MPSV – Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v roce 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo publikaci pod názvem „Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech 2015“, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálních dávkových systémů.

Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

Zdroj: Publikaci MPSV „Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech 2015“ naleznete ZDE.

Setkání ČNB se zástupci odborových svazů ČMKOS

7. 12. 2016

 
ČNB

Zástupci odborových svazů sdružených v ČMKOS se dne 5. prosince 2016 sešli se členy bankovní rady ČNB v čele s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem. Ředitel měnové sekce ČNB Tomáš Holub představil prezentaci na téma „Situace na trhu práce, prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB“. ČMKOS prezentovala svůj pohled na „Nemzdové náklady práce“.

Prezentaci ČNB naleznete ZDE.

Prezentaci ČMKOS naleznete ZDE.

e-SONDY: „Intervenci koruny by mělo být v příštím roce odzvoněno...“ naleznete ZDE.

Odboráři bezpečnostních sborů jednali s předsedou Vlády ČR

7. 12. 2016

 

Ve čtvrtek 1. prosince v podvečerních hodinách proběhlo jednání zástupců odborových svazů – Odborového svazu státních orgánů a organizací, Odborového svazu hasičů, Nezávislého odborového svazu Policie ČR a Unie bezpečnostních složek s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a ministrem vnitra Milanem Chovancem.

Celé znění tiskové zprávy naleznete ZDE.

Anketa Mladých odborářů OS SOO

23. 11. 2016

 
Mladí odboráři OS SOO se představují

Platofrma Mladých odborářů coby poradní orgán Výboru odborového svazu funguje již několik let. K vytvoření této ankety přistoupila jednak proto, aby nasbírala další podněty týkající se témat a akcí, o které budou mít členové svazu zájem, jednak proto, aby se seznámila s dalšími odboráři, kteří by se chtěli na činnosti platofrmy více či méně aktivně podílet.
MlO OS SOO si dovolují požádat o vyplnění této ankety a zaslání spolu s kontaktem na e-mailovou adresu ossoo@mladiodborari.cz.

Anketu MlO OS SOO naleznete ZDE.

Vývoj míry inflace v roce 2016 a její prognóza na rok 2017

23. 11. 2016

 
ČMKOS

Průměrná míra inflace v roce 2015 činila 0,3 %, což bylo o 0,1 p. b. méně než v roce 2014.
Odhad 2016 – průměrná míra inflace v roce 2016 (měřeno průměrem roku 2016 na průměr roku 2015) se bude pohybovat v intervalu 0,3-0,8 %.
Odhad 2017 – průměrná míra inflace v roce 2017 (měřeno průměrem roku 2017 na průměr roku 2016) bude pohybovat v intervalu 1,0 – 1,5 %.

Celý dokument ČMKOS naleznete ZDE.

ČMKOS – Soutěž o titul „Zlaté české ručičky 2017“

23. 11. 2016

 
ZČR 2017

ČMKOS vyhlásila druhý ročník soutěže pro žáky středních škol o titul „Zlaté české ručičky 2017“ s podtitulem „Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech“. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jejími partnery jsou Federace dětských domovů a Techmania Science center.
Soutěžit mohou jednotlivci a nově také kolektivy. Jednotlivci soutěží v tématech „hlavolam nebo stavebnice“ a „pevná hračka“ a věkových kategoriích do 16 a od 17 let, kolektivní práce tvoří jednu soutěžní kategorii. Hračky je možné zasílat do března 2017.

Informace ČMKOS naleznete ZDE.

Přihlášku do výtvarné soutěže naleznete ZDE.

Pravidla výtvarné soutěže naleznete ZDE.

Plakát naleznete ZDE.

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2015

10. 11. 2016

 
MPSV

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2015. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV.

Tiskovou zprávu MPSV naleznete ZDE.

Statistickou ročenku 2015 naleznete ZDE.

ČNB spouští nový web k finanční gramotnosti

1. 11. 2016

 
ČNB

Česká národní banka spouští internetový portál s názvem Peníze na útěku. Nový web zaměřený na finanční vzdělávání postupně naučí mladé Čechy nejen orientovat se ve světě financí, ale také vést si vyrovnaný domácí rozpočet nebo vytvářet odpovídající rezervy, aby se vyhnuli finančním potížím při neplánovaných událostech.

Tiskovou zprávu ČNB naleznete ZDE.

Portál ČNB „Peníze na útěku“ naleznete ZDE.

 
 
V č

Poslední aktualizace: 14. 2. 2017

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG