Nové platové tabulky

13. 10. 2016

 

Dne 29. 9. 2016 byla rozeslána Částka 124 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 316. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dne 7. 10. 2016 byla rozeslána Částka 127 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 327. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
 • Dne 10. 10. 2016 byla rozeslána Částka 129 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 329. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016,
 • č. 330. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.
 • Nové platové tabulky naleznete v Částce 124 Sbírky zákonů ZDE.
  Nové platové tabulky naleznete v Částce 127 Sbírky zákonů ZDE.
  Nové platové tabulky naleznete v Částce 129 Sbírky zákonů ZDE.

  Státní rozpočet na rok 2017 a prognóza ekonomického vývoje

  19. 9. 2016

   
  ČMKOS

  ČMKOS – Stanovisko k návrhu státního rozpočtu na rok 2017 a prognóza ekonomického vývoje v roce 2017

  Shrnutí doporučení a požadavků ČMKOS:

 • ČMKOS požaduje zvýšit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti na úroveň 7 mld. Kč.
 • ČMKOS požaduje rozpočtově zajistit na rok 2017 valorizaci důchodů na úrovni 2,7 %.
 • ČMKOS požaduje rozpočtově zajistit od 1. ledna 2017 valorizaci životního a existenčního minima.
 • ČMKOS opětovně požaduje, aby vláda ČR uložila ministrovi zdravotnictví navrhnout systémová opatření, která povedou ke zvýšení počtu zdravotnického personálu a která budou výrazně podpořena – mimo jiné zdroje i ze státního rozpočtu.
 • ČMKOS požaduje zvýšit položku finanční prostředky kapitoly 313 MPSV pododdíl 435 (služby sociální péče) z navrhovaných 8 804 659 202 Kč minimálně na 9,7 mld. Kč.
 • ČMKOS na základě dosavadního vývoje platů požaduje navýšení celkového objemu prostředků na platy pro zaměstnance odměňované podle ZSS cca o 0,8 mld. Kč.
 • ČMKOS požaduje na rok 2017 zajistit prostředky určené na úhradu nákladů vzniklých činností odborových organizací a organizací zaměstnavatelů (§ 320a ZP) ve výši 40 mil. Kč.
 • ČMKOS požaduje na rok 2017 zvýšit prostředky určené na úhradu nákladů vzniklých výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci (§ 322 odst. 2 ZP) na 52 mil. Kč.
 • Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Vývoj životní úrovně Čechů v uplynulých letech

  19. 9. 2016

   
  MPSV

  MPSV – Jak se vyvíjela životní úroveň Čechů v uplynulých dvaadvaceti letech?

  Vývoj výše průměrného měsíčního příjmu domácností českých zaměstnanců za poslední dvě dekády, procentní nárůst příjmů domácností seniorů, struktury spotřeby, úspor a zadlužení domácností. To vše najdete v publikaci Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 - 2015, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  Publikaci „Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 – 2015“ naleznete ZDE.

  Do důchodu se bude odcházet v 65 letech

  13. 9. 2016

   
  MPSV

  MPSV – Vláda schválila věkový strop, do důchodu se bude odcházet v 65 letech

  Vláda stanovila strop odchodu do důchodu na 65 let. Přijala tak návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Hranice odchodu do důchodu je pevně určena ve všech zemích Evropské unie.

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  PETICE za stabilizaci bezpečnostních sborů

  12. 9. 2016

   

  PETICE za personální a sociální stabilizaci bezpečnostních sborů

  Odborové svazy, zastupující příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů – Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (NOS PČR), Odborový svaz hasičů (OSH), Odborový svaz státních orgánů a organizací (OSSOO) a Unie bezpečnostních složek (UBS), vyhlašují dnešním dnem Petici za personální a sociální stabilizaci bezpečnostních sborů, jejímž cílem je upozornit na současný personální a sociální situaci v bezpečnostních sborech a apelovat na Vládu České republiky, aby ji výrazně pozitivně změnila.
  Petice je vyhlášena od 12. do 30. září 2016. Vyzýváme a žádáme všechny příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů, aby svým podpisem pod petici vyjádřili svůj názor a podpořili naše snahy. Vyplněné a podepsané petiční listiny zasílejte na sekretariát NOS PČR (viz informace na petiční listině).

  Praha, dne 12. září 2016

  Milan Štěpánek (NOS PČR) – Zdeněk J. Oberreiter (OSH) – Pavel Bednář (OSSOO) – Zdeněk Drexler (UBS)

  Celé znění PETICE s podpisovým archem naleznete ZDE.

  ČMKOS v regionech

  12. 9. 2016

   
  ČMKOS

  I v letošním roce připravuje ČMKOS ve spolupráci s Regionálními radami výjezdy do regionů, jejichž cílem je propagace odborů a jejich činnosti. V propagačních stanech bude návštěvníkům nabízeno bezplatné právní poradenství, poskytovány informace o kolektivním vyjednávání či postupu, jak založit odbory apod. Připravena bude také zábava pro děti.

  Plakát s termíny výjezdů do konkrétních měst naleznete ZDE.

  Manifestační mítink 7. 9. 2016 – „Konec levné práce“

  7. 9. 2016

   

  Dne 7. září se v Praze uskutečnil Manifestační mítink KonecLevnePrace.

  Prezentaci KonecLevnePrace naleznete ZDE.

  Prezentaci k minimální mzdě naleznete ZDE.

  Prezentaci k zákoníku práce naleznete ZDE.

  Prohlášení účastníků mítinku naleznete ZDE.

  Manifestační mítink 7. 9. 2016 – „Konec levné práce“

  22. 8. 2016

   

  Odborová centrála ČMKOS organizuje manifestační mítink na podporu kolektivního vyjednávání pro rok 2017 pod heslem „Konec levné práce v ČR“, který se uskuteční dne 7. září 2016. Prostřednictvím tohoto mítinku chtějí odbory nejen zaměstnavatelům, ale i široké veřejnosti dokázat, že mzdový vývoj v ČR začíná být vážným ekonomickým problémem. Předsedové odborových svazů, včetně předsedy OS státních orgánů a organizací, se také shodli, že nelze připustit, aby čeští zaměstnanci patřili mezi nejhůře placené v rámci EU.

  Plakát naleznete ZDE.

  Koordinační schůzka zástupců OS SOO, OSH, NOSP a UBS

  15. 8. 2016

   

  Dne 11. srpna 2016 se v Praze, na půdě Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, sešli zástupci odborových svazů působících v bezpečnostních sborech na koordinační schůzce, která se týkala tří zásadních aktuálních bodů. Jednalo se o postoj k návrhu novely zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zrušení zdanění výsluhových příspěvků a navýšení objemu finančních prostředků pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů.

  Celé znění tiskové zprávy naleznete ZDE.

  ČMKOS v regionech

  11. 8. 2016

   
  ČMKOS

  I v letošním roce připravuje ČMKOS ve spolupráci s Regionálními radami výjezdy do regionů, jejichž cílem je propagace odborů a jejich činnosti. V propagačních stanech bude návštěvníkům nabízeno bezplatné právní poradenství, poskytovány informace o kolektivním vyjednávání či postupu, jak založit odbory apod. Připravena bude také zábava pro děti.

  Plakát s termíny výjezdů do konkrétních měst naleznete ZDE.

  MV - Novela zákona č. 361 z 2003 Sb.

  11. 8. 2016

   
  MVČR

  Novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

  Jejím hlavním cílem je provedení změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. Konkrétně novela navrhuje odstranit povinnost příslušníků bezpečnostních sborů sloužit ročně 150 hodin bez nároku na náhradní volno či odměnu, s výjimkou vyhlášených krizových stavů – za tuto přesčasovou službu tak bude poskytováno náhradní volno, popřípadě bude proplácena.

  Tiskovou zprávu MV naleznete ZDE.

  Zdanění výsluh příslušníků bezpečnostních sborů

  27. 7. 2016

   
  MFČR

  MF – Stanovisko ministra financí k výsluhám příslušníků bezpečnostních sborů

  Vzhledem k současné ekonomické konjuktuře již není potřebné trvat na restriktivním opatřením spočívajícím ve zdaňování některých výsluhových náležitostí příslušníků bezpečnostních sborů (výsluhový příspěvek, odbytné), které bylo zavedeno s účinností od roku 2011. Naopak je nutné vzhledem ke globální situaci příslušníky bezpečnostních sborů podporovat. Z uvedených důvodů Ministerstvo financí doporučuje vládě přijmout v této věci souhlasné stanovisko.

  Stanovisko MF naleznete ZDE.

  Souhlasné stanovisko vlády naleznete ZDE.

  MPSV – Za napadení úředníka hrozí útočníkům trest

  25. 7. 2016

   
  MPSV

  Stovky verbálních útoků zaznamenávají ročně zaměstnanci Úřadu práce ČR po celé republice. Agresivita klientů roste. Jen v průběhu roku 2015 došlo téměř k 400 útokům. Letos během prvního čtvrtletí evidoval ÚP ČR celkem 65 incidentů.

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  Zdroj: MPSV „Za napadení úředníka hrozí útočníkům trest“ naleznete ZDE.

  Předseda OS SOO jednal o platech s ministryní Marksovou

  14. 7. 2016

   

  Včera dne 13. 7. 2016 předseda OS SOO Bc. Bednář společně s Mgr. Dudkem, předsedou PV OO Úřadu práce ČR, jednali s ministryní Marksovou na téma zvyšování platů. Paní ministryni byla požádána o podporu ve vlastní politické straně, ale i ve vládě tak, aby zvýšení platů ve veřejném sektoru bylo již od 1. září letošního roku. Paní ministryně tento požadavek odborů podpořila a ubezpečila odboráře, že udělá vše pro to, aby k tomuto zvýšení platů (5 % objemu prostředků na platy a z toho 4 % do tarifů) došlo již v tomto roce, nejlépe od 1. 9. 2016.

  Aktuální informace z OS SOO

  14. 7. 2016

   

  Je tu začátek letních prázdnin a ani si možná neuvědomujeme, že je za námi pololetí tohoto roku. Když jsme hodnotili první čtvrtletí v NOS č. 7, především jsme nastínili priority odborového svazu na letošní rok. A jak se je snažíme naplňovat?

  Celé znění „Aktuální informace z OS SOO“ naleznete ZDE.

  Evidenční list důchodového pojištění za rok 2015

  7. 7. 2016

   
  CSSZ

  Evidenční list důchodového pojištění za rok 2015 měl již obdržet zpravidla každý zaměstnanec

  K povinnostem zaměstnavatele patří vést záznamy pro účely důchodového pojištění. Každoročně je také povinen vyhotovit evidenční list důchodového pojištění za každého zaměstnance účastného důchodového pojištění a do konce května ho zaslat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Údaje uvedené v evidenčním listu zpracuje ČSSZ do tzv. konta důchodového pojištění.

  Zdroj: ČSSZ „Evidenční list důchodového pojištění za rok 2015 měl již obdržet zpravidla každý zaměstnanec. Zaměstnavatel mu tím potvrdil údaje důležité nejen pro budoucí starobní důchod.“ naleznete ZDE.

  Konec levné práce v ČR

  1. 7. 2016

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů

  Dne 21. června se v galerii kavárny Louvre uskutečnila konference spolupořádaná ČMKOS a Nadací Friedricha Eberta (FES) pod názvem Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů. Tato konference se těšila poměrně hojné účasti i zájmu médií, mezi panelisty a diskutujícími se objevila řada odborníků na toto téma.

  Celý článek koordinátorky MlO OS SOO Mgr. Šárky Homfray naleznete ZDE.

  Hezké léto

  30. 6. 2015

   

  Je tu začátek prázdnin a zraky většiny z nás se soustřeďují na období relativního odpočinku a načerpání nových sil na následující období roku. Dovolte nám, abychom alespoň touto cestou popřáli všem členům Odborového svazu státních orgánů a organizací, ale i ostatním zaměstnancům ve veřejné správě a službách, co nejklidnější a pohodové prožití zasloužené dovolené a načerpání sil do dalšího pracovního období.

  Bc. Pavel Bednář, v. r. - předseda
  JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. - 1. místopředseda
  Ing. Břetislav Dvořák, v. r. - 2. místopředseda

  ČMKOS v regionech

  24. 6. 2016

   
  ČMKOS

  I v letošním roce připravuje ČMKOS ve spolupráci s Regionálními radami výjezdy do regionů, jejichž cílem je propagace odborů a jejich činnosti. V propagačních stanech bude návštěvníkům nabízeno bezplatné právní poradenství, poskytovány informace o kolektivním vyjednávání či postupu, jak založit odbory apod. Připravena bude také zábava pro děti.

  Plakát s termíny výjezdů do konkrétních měst naleznete ZDE.

  Dopis premiérovi a ministrům CETA

  24. 6. 2016

   

  CETA – dopis odborových svazů veřejných služeb premiérovi a ministrům

  Odborové svazy veřejných služeb České republiky, sdružené v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU), se obrátily na předsedu Vlády ČR a všechny ministry se žádostí, aby byli proti ratifikaci Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) na nadcházejícím zasedání Evropské rady dne 5. července 2016.

  Celý text dopisu naleznete ZDE.
  Leták „STOP CETA“ naleznete ZDE.
  Odpověď předsedy Vlády ČR naleznete ZDE.

  Poradní sbor náměstka MV pro státní službu

  21. 6. 2016

   

  Ministerstvo vnitra ČR provozuje webové stránky www.mvcr.cz/sluzba, které se týkají STÁTNÍ SLUŽBY. Naleznete zde aktuální informace o aplikaci zákona o státní službě, můžete položit dotazy ke služebnímu zákonu a naleznete zde také odpovědi na často kladené dotazy.
  Závěry ze zasedání poradního sboru náměstka MV pro státní službu k zákonu o státní službě budou vyvěšovány v sekci Dokumenty a stanoviska, na stránce Poradní sbor náměstka MV pro státní službu.

  Webové stránky naleznete ZDE.
  Právní předpisy (zákony, vyhlášky a nařízení vlády) naleznete ZDE.
  Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu naleznete ZDE.
  Metodické pokyny náměstka ministra vnitra pro státní službu naleznete ZDE.
  Stanoviska sekce MV ČR pro státní službu k zákonu o státní službě naleznete ZDE.
  Poradní sbor náměstka MV pro státní službu – informace naleznete ZDE.
  Newsletter Státní služba naleznete ZDE.
  Důležité doplňující informace naleznete ZDE.

  Zaměřeno na absolventy a studenty

  20. 6. 2016

   
  CSSZ

  S blížícím se koncem školního roku připravila Česká správa sociálního zabezpečení leták Sociální zabezpečení – informace pro studenty. V deseti bodech v něm shrnuje základní informace pro studenty o nemocenském pojištění a důchodech, právech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečení a nárocích na dávky. Leták je již nyní k dispozici na webových stránkách ČSSZ.

  Zdroj: ČSSZ „Zaměřeno na absolventy a studenty: Sociální pojištění v kostce v novém letáku ČSSZ“ naleznete ZDE.

  Leták „Sociální zabezpečení – informace pro studenty“ naleznete ZDE.

  Oslava Dne dětí v Olomouci

  14. 6. 2016

   

  Základní organizace OS SOO Policie ČR Olomouckého kraje uspořádala svůj 1. ročník Dne dětí. Dětí zaměstnanců, děti z Dětské kliniky onkologie Fakultní nemocnice Olomouc a také děti z mateřské školy a základní školy pro sluchově postižené v Olomouci společně s rodiči, prarodiči, zaměstnanci, policisty a veterány Krajského ředitelství PČR v Olomouci absolvovaly 21. května ve sportovním areálu tělovýchovné jednoty MILO Střední Novosadská od 11.30 do pozdního odpoledne spoustu atrakcí.

  Prezentaci ze Dne dětí naleznete ZDE.

  Článek v čísle 12 NOS naleznete ZDE.

  První blok pilotního ročníku Odborové akademie

  6. 6. 2016

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Ve dnech 6. – 8. května 2016 se v Praze uskutečnil první blok pilotního ročníku projektu Odborová akademie, pořádaného ČMKOS a pražským zastoupením nadace Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). O akademii byl velký zájem, a z našeho odborového svazu byla účast umožněna třem členkám. Rády bychom se s Vámi touto cestou podělily o naše dojmy a poznatky z prvního bloku.

  Celý článek koordinátorky MlO OS SOO Mgr. Šárky Homfray naleznete ZDE.

  Článek Romany Kaiserové „Z historie odborového hnutí v českých zemích“ naleznete ZDE.

  Článek Venduly Pohlové „Základní principy a pravidla komunikace a vyjednávání“ naleznete ZDE.

  České sportovní hry 2016

  6. 6. 2016

   
  ČMKOS

  ČMKOS se v loňském roce stala partnerem Českých sportovních her, kterých se úspěšně zúčastnila řada odborářů. ČMKOS velice ráda přijala nabídku na partnerství Českých sportovních her 2016, které se uskuteční v Praze v termínu od 7. do 9. září 2016. Ve středu 7. září 2016 zahájí sportovní hry Společenský předvečer. Samotné sportovní klání bude probíhat ve dnech 8. - 9. září. Bližší informace o Českých sportovních hrách 2016 (sportovní disciplíny, doprovodný program) včetně informace jak se na sportovní hry přihlásit, naleznete v přiložené prezentaci.

  Prezentaci Českých sportovních her 2016 naleznete ZDE.

  MPSV – Statistická ročenka trhu práce v ČR 2015

  23. 5. 2016

   
  MPSV

  Statistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2015. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních míst, aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  Zdroj: MPSV „Statistická ročenka trhu práce v ČR 2015“ naleznete ZDE.

  Elektronická verze Slovníku sociálního zabezpečení

  19. 5. 2016

   
  MPSV

  MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení

  Potřebujete se rychle zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních služeb? Pomoci vám v tom může e-verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou spustilo MPSV. Jedná se o první aplikaci svého druhu, která je zaměřena na oblast sociální sféry.

  Zdroj MPSV: „MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení“ naleznete ZDE.

  Elektronickou verzi slovníku naleznete ZDE.

  Češi tráví v práci průměrně 40,4 hodiny týdně

  17. 5. 2016

   
  CSU

  Češi tráví v zaměstnání obvykle 40,4 hodiny týdně. V počtu odpracovaných hodin se řadí na páté místo v EU. Nejvíce času se práci věnují podnikatelé. Zatímco v České republice je délka ekonomicky aktivního života kratší a v zaměstnání odpracujeme vysoký počet hodin týdně, v případě většiny ekonomicky vyspělých zemí je tomu opačně.

  Celé znění tiskové zprávy naleznete ZDE.

  Konference Mladých odborářů OS SOO proběhla 10. 5. 2016

  16. 5. 2016

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Dne 10. 5. 2016 se uskutečnila další výroční konference Mladých odborářů OS SOO. V rámci dopoledního vzdělávacího bloku ředitel odboru pracovněprávní legislativy MPSV, doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. seznámil přítomné s právě projednávanou koncepční novelou zákoníku práce. V rámci odpolední diskuze o zkušenostech s odborovou prací se objevilo zajímavé téma – zastrašování odborářů ze strany nadřízených či vedení úřadů. Na řadě úřadů panuje až iracionální strach či obavy z fungování odborové organizace, bez ohledu na to, že vzájemná dobrá spolupráce by mohla být jen ku prospěchu zaměstnancům i úřadu. Tomuto tématu se chtějí MlO OS SOO rozhodně v budoucnu dále věnovat.

  Celý článek koordinátorky MlO OS SOO Mgr. Šárky Homfray naleznete ZDE.

  Článek Lenky Güntherové naleznete ZDE.

  Článek „Koncepční novela zákoníku práce“ naleznete ZDE.

  MPSV – Vláda schválila otcovskou dovolenou

  12. 5. 2016

   
  MPSV

  Novopečení tatínkové budou mít od začátku příštího roku možnost využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. V rámci novely zákona o nemocenském pojištění se rozšíří i okruh lidí s nárokem na sirotčí důchod a nově budou mít nárok na nemocenskou i dobrovolní hasiči. Návrhy ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové na jednání dne 11. května 2016 přijala vláda.

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  Prohlášení odborářů z Celní správy ČR

  4. 5. 2016

   
  MPSV

  Dne 4. května se uskutečnilo za účasti předsedy ČMKOS Josefa Středuly a předsedy OS SOO Pavla Bednáře zasedání Předsednictva podnikového výboru odborových organizací Celní správy ČR rozšířeného o zástupce z jednotlivých základních organizací. Odboráři z celní správy jednomyslně schválili a vydali „Prohlášení z jednání Podnikového výboru odborových organizací Celní správy ČR 4. května 2016“.

  Znění celého prohlášení naleznete ZDE.

  MPSV – Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2015

  4. 5. 2016

   
  MPSV

  Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje přehled sociálních výdajů v roce 2015. V loňském roce činily výdaje MPSV na sociální dávky cca 489,2 mld. Kč, což bylo o 10,3 mld. Kč více než v roce 2014. Nejvyššího nárůstu výdajů bylo dosaženo u dávek důchodového pojištění (o téměř 9,1 mld. Kč), dávek nemocenského pojištění (o 2,0 mld. Kč) a příspěvku na péči (o 0,8 mld. Kč).

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  Zdroj: MPSV „Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2015“ naleznete ZDE.

  Jednání o platech na rok 2017

  2. 5. 2016

   

  Odbory jednaly s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2017

  Dne 2. května 2016 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s předsedy stran vládní koalice Mgr. Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), Ing. Andrejem Babišem (ANO) a MVDr. Pavlem Bělobrádkem, Ph.D., MPA (KDU-ČSL).
  Předseda ČMKOS přednesl za odbory požadavek na navýšení objemu prostředků na platy v celém veřejném sektoru o 10 % a na zrušení tabulky č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Předsedové politických stran vládní koalice přednesli své představy a názory.

  Celé znění Tiskové zprávy naleznete ZDE.

  Zdroj: ČTK České noviny „Odbory navrhují vládě zvýšit platy ve veřejném sektoru už od září“ naleznete ZDE.

  Tradiční prvomájové oslavy na hradě Špilberk v Brně

  27. 4. 2016

   
  ČMKOS

  Českomoravská konfederace odborových svazů zve na tradiční akci pořádanou každoročně v Brně s bohatým celodenním kulturním pořadem pro dospělé i děti. Přijďte 1. máje oslavit na hrad Špilberk tradiční svátek práce.

  Více informací naleznete ZDE.

  Plakát naleznete ZDE.

  Předseda OS SOO napsal dopis prezidentu ČR

  26. 4. 2016

   

  Prezident České republiky Miloš Zeman v ČT vyjádřil svůj názor na zvyšování platů pro úředníky. Nesouhlasí s plánovaným růstem platů úředníků. Podle něj by se měly zmrazit, nebo dokonce snížit. Podle Zemana je úředníků moc. Ze sta tisíc jich polovinu považuje za zbytečnou. Dle názoru OS SOO je tu opět někdo, kdo svými výroky rozděluje společnost, dehonestuje pojem „úředník“. Je jednoduché říci „snižme počty úředníků“, ale už se neřekne proč a které, z jakého důvodu a podle jaké zpracované analýzy.

  Dopis předsedy OS SOO prezidentu ČR naleznete ZDE.

  Zdroj: ČT24 „Vyšší platy úředníkům? Nezaslouží si to, míní Zeman“ naleznete ZDE.

  Možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu

  26. 4. 2016

   
  CSSZ

  ČSSZ vysvětluje, jaké jsou možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu

  „Mohu si při pobírání důchodu přivydělat? Kolik? A jakou práci mohu, nebo naopak nemohu vykonávat?“ To jsou poměrně časté dotazy, na které klientům odpovídají pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Určitá omezení platí pro příjemce předčasného starobního důchodu do doby, než dosáhnou důchodového věku. Lidé, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod (tzv. řádný), mohou i při jeho pobírání současně pracovat.

  Zdroj: ČSSZ – „Jaké jsou možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu. Vysvětluje ČSSZ.“ naleznete ZDE.

  Konference Mladých odborářů OS SOO dne 10. 5. 2016

  25. 4. 2016

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Téma školení: „ Co očekávat od koncepční novely zákoníku práce?“
  Letošní konference Mladých odborářů OS SOO se uskuteční 10. 5. 2016 od 9:00 v zasedací místnosti v sídle našeho odborového svazu. Vzdělávací část má tentokrát atraktivní téma a neméně atraktivní hosty – nenechte si ujít představení a diskuzi s jedním ze zpracovatelů připravované zásadní novely zákoníku práce a zároveň se přijďte dozvědět, jaký názor mají na tuto novelu odbory, a jaké stanovisko k ní zaujímají.
  Ráda bych ale apelovala i na aktivní účast v odpolední části konference, té, která se zabývá úkoly a situací v naší platformě mladých odborářů. Za několik minulých let jsme otevřeli řadu témat, vyzkoušeli teď už poměrně oblíbený formát setkání a diskuzí se zajímavými hosty nad aktuálními tématy, navázali kontakt s celou řadou dalších subjektů. Práce a úkolů je mnoho a ochotných a aktivních mladých kolegů a kolegyň, kteří by se na nich chtěli podílet, není rozhodně dost. Přijďte diskutovat o tom, co dělat dál. Která témata otevřít, s kým se sejít, které projekty podpořit, o čem psát články, na co se ptát. Podílejte se s námi na organizaci promítání, seminářů, besed a čehokoli dalšího, co nás napadne. Přijďte nás přesvědčit, že naše platforma neztrácí dech, ale naopak, že v našem svazu jsou mladí odboráři, kteří se chtějí odborové práci věnovat aktivně a využít všech možností, které nám nabízí.
  Za výbor MlO OS SOO
  Šárka Homfray

  Pozvánku na konferenci (školení) MlO OS SOO naleznete ZDE.

  Odbory jednaly s předsedou Vlády ČR o platech na rok 2017

  19. 4. 2016

   

  Dne 19. dubna 2016 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s předsedou Vlády ČR Mgr. Bohuslavem Sobotkou.
  Představitelé odborů v úvodu vyjádřili názor, že je třeba revidovat celý systém odměňování ve veřejném sektoru. Přednesli požadavek na navýšení objemu prostředků na platy v celém veřejném sektoru o 10 %, zrušení tabulky č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a požádali o samostatné jednání k odměňování státních zaměstnanců dle zákona o státní službě včetně možné novelizace tohoto zákona. Zároveň vyjádřili názor, že je možné 10% zvýšení realizovat obdobně jako v minulém období, tj. s účinností např. již od září tohoto roku, aby se dopad na státní rozpočet rozložil v čas.

  Celé znění Tiskové zprávy naleznete ZDE.

  Zdroj: ČTK České noviny „Zaměstnanci veřejné sféry by mohli dostat přidáno už letos“ naleznete ZDE.

  Zdroj: ČT24 „Státní zaměstnanci dostanou přidáno zřejmě ve dvou vlnách. Letos i příští rok“ naleznete ZDE.

  Zdroj: E-sondy „Odbory jednaly s premiérem o platech na rok 2017“ naleznete ZDE.

  Aktuální informace z OS SOO

  19. 4. 2016

   

  Čas neúprosně běží. Všichni máme ještě v myšlenkách přechod z loňského do letošního kalendářního roku, do roku 2016, a najednou zjišťujeme, že je tu za námi již první čtvrtletí. Při této příležitosti musíme také připomenout, že uplynul první rok po VII. sjezdu našeho odborového svazu a vedení OS SOO včetně volených orgánů má za sebou první čtvrtinu funkčního období.

  Celé znění „Aktuální informace z OS SOO“ naleznete ZDE.

  Zákon o státní službě

  13. 4. 2016

   

  Ministerstvo vnitra ČR provozuje webové stránky www.mvcr.cz/sluzba, které se týkají STÁTNÍ SLUŽBY. Naleznete zde také odpovědi na často kladené dotazy.

  Často kladené dotazy a odpovědi na ně najdete ZDE.

  Stanoviska sekce MV ČR pro státní službu k zákonu o státní službě naleznete ZDE.

  ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech

  13. 4. 2016

   
  CSSZ

  Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí a stále mezi nimi přetrvává řada nejasností, mylných představ a informací zažitých z minulosti. Mnohé skutečnosti související s důchodem nebo jeho výpočtem jsou poměrně komplikované, proto ČSSZ některé z nich vysvětluje.

  Zdroj: ČSSZ – „Díl 1: Starobní důchody, část I“ naleznete ZDE.

  Zdroj: ČSSZ – „Díl 2: Starobní důchody, část II“ naleznete ZDE.

  Zdroj: ČSSZ – „Díl 3: Invalidní důchody“ naleznete ZDE.

  Zdroj: ČSSZ – „Díl 4: Vdovské a vdovecké důchody“ naleznete ZDE.

   
   
  V č

  Poslední aktualizace: 21. 10. 2016

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG