Státní zaměstnanci a úředníci: kde pracují a za kolik

25. 1. 2022

 
IDEA

Navzdory relativně nízkému podílu na zaměstnanosti veřejného sektoru, jsou státní úředníci častým předmětem veřejných diskusí o nákladnosti fungování státu.
Tato krátká přehledová studie popisuje základní proporce skupin státních zaměstnanců, úrovně a vývoje jejich průměrných platů v období téměř dvou dekád let 2003–2020. Vývoj platů konfrontujeme s vývojem průměrných mezd v české ekonomice a dáváme ho do kontextu konsolidačních opatření vlád a zavedení zákona o státní službě.

Studii Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) naleznete ZDE.

Zdroj IDEA CERGE-EI: On-line studii „Státní zaměstnanci a úředníci: kde pracují a za kolik“ naleznete ZDE.

Právní předpisy obcí a krajů jsou nově na internetu

24. 1. 2022

 

Elektronická sbírka napravuje skutečnost, že veřejnost nebyla dostatečně informována, jaké vyhlášky a nařízení obce vydávají. Dochází tak k posílení právní jistoty občanů, kteří v elektronické sbírce navíc najdou další předpisy, které nejsou vyhlašovány ve sbírce zákonů. Jde např. o předpisy vydávané v oblasti veterinární a rostlinolékařské péče, hygieny a ochrany některých chráněných území. Obce, kraje a některé správní úřady musí do systému vkládat nově přijaté právní předpisy v jejich působnosti plus zákonem stanovené právní akty relevantní pro výkon veřejné správy.

Tiskovou zprávu MV ČR naleznete ZDE.

Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů naleznete ZDE.

Jednání zástupců OS RoPo s ministrem Jurečkou

17. 1. 2022

 

Dnes se uskutečnilo za účasti předsedy OS SOO jednání zástupců OS RoPo s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou na téma platy ve veřejném sektoru v roce 2022.
Odborová delegace vyjádřila zklamání nad rozhodnutím vlády z 29. 12. 2021, kdy téma platy na rok 2022 nebylo projednáno se sociálním partnerem, tedy odbory, nebyl dodržen postup podle zákoníku práce, zákona o státní službě a ustanovení dle Kolektivní dohody vyššího stupně.
Ministr práce byl odborovou delegací upozorněn na neutěšený stav u zaměstnanců ve veřejných služeb a správě, kdy u jedné skupiny došlo k částečnému a nedostačujícímu navýšení platů a u druhé, daleko početnější skupině, byly platy na rok 2021 dokonce zmrazeny (již druhý tok po sobě). Argument vlády byl, že navýšení obdrželi pouze zaměstnanci v první linii boje s koronavirem. Toto odborová delegace jednoznačně odmítla, protože drtivá většina zaměstnanců, kterým byl plat zmrazen, též svojí činností působí v první linii a navíc se v mnoha případech jedná o nejméně odměňované zaměstnance. Odboroví vyjednávači upozornili na řadu otevřených dopisů adresovaných ministrům či předsedovi vlády o zklamání, naštvanosti a demotivaci zaměstnanců ve veřejném sektoru. Ministr Jurečka byl vyzván k přehodnocení rozhodnutí vlády tak, aby od 1. 4. 2022 došlo k valorizaci platů, a to platových tarifů.
Ministr práce a sociálních věcí vnímá argumenty odborů, chce nadále jednat nejenom o platech na letošní rok, ale i o valorizaci platů na rok 2023. Po výzvě odborů, že je nutné začít vyjednávat o platech na rok 2023 již v měsíci únoru, přislíbil další jednání na přelomu měsíců února a března 2022. Důležité je, že se nevyhýbá ještě jednání o platech na letošní rok. Zároveň garantoval, že premiérovi připomene dopis OS RoPo a výzvu k jednání.

OS SOO podporuje výzvu Kolegia ředitelů adresovanou premiérovi

13. 1. 2022

 
MP

Odborový svaz státních orgánů a organizací, který v pracovně právních vztazích prostřednictvím svých odborových organizací zastupuje většinu strážníků městských a obecních policií, plně podporuje výzvu Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy (dále jen „Kolegium“), která byla zaslána předsedovi vlády dopisem ze dne 10. 1. 2022.
OS SOO se jednoznačně ztotožňuje s konstatováním Kolegia, že není vyřešeno postavení obecních a městských policií v integrovaném záchranném systému v návaznosti na systém sociálního zabezpečení, že nejsou vyjasněny úkoly obecních a městských policií v režimu samostatné a přenesené působnosti, včetně úkolů ve vztahu k epidemii onemocnění COVID-19 a v neposlední řadě, že financování obecních a městských policií je prováděno zcela nevyhovujícím a nefunkčním způsobem.
Z Výzvy Kolegia zcela jasně vyplývá, že nedostatky v oblasti obecních a městských policií mají neustále narůstající charakter. Z tohoto důvodu OS SOO žádá premiéra Fialu o urychlené řešeni stávající nevyhovující situace.

Dopis OS SOO s podporou výzvy Kolegia ředitelů adresovanou premiérovi naleznete ZDE.

Dopis Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy předsedovi vlády naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů finančních úřadů ministrovi Stanjurovi

11. 1. 2022

 
Finanční Správa

Odborové organizace při finančních úřadech poslaly otevřený dopis ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi. Nesouhlasí se zmrazením platů.

Otevřený dopis odborářů finančních úřadů naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů celních úřadů ministrovi Stanjurovi

10. 1. 2022

 
Celní Správa

Odborové organizace při celních úřadech, zastupující civilní zaměstnance a příslušníky CS ČR, poslaly otevřený dopis ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi. Nesouhlasí se zmrazením platů pro civilní zaměstnance a se snížením valorizace platů pro příslušníky.

Otevřený dopis odborářů celních úřadů naleznete ZDE.

OS RoPo - dopis OS veřejných služeb a správy předsedovi vlády

7. 1. 2022

 

Odborové svazy veřejných služeb s právy, které jsou součástí ČMKOS, po dnešním jednání a velké diskuzi poslaly otevřený dopis předsedovi vlády a v kopii ministrovi vnitra. Nesouhlasí se zmrazením platů.
„Za panující vysoké míry inflace a skokového zvýšení cen energií bude zmrazení platů zaměstnanců ve veřejného sektoru (kromě některých vybraných skupin) znamenat reálný propad platů a tím i životní úrovně v tomto sektoru, což se samozřejmě odrazí i ve snížení kupní síly těchto zaměstnanců a následně v problematickém oživení české ekonomiky. Zmrazení platů je demotivujícím prvkem pro všechny dotčené zaměstnance!“
„Žádáme Vás, vážený pane premiére, aby vláda nepříznivé dopady zmrazení platů ve veřejném sektoru znovu v souladu s uvedenými právními předpisy zvážila, přehodnotila své rozhodnutí a upravila návrh státního rozpočtu tak, aby od 1. 4. 2022 došlo k naplnění původních dohod. O návrhu jsme připraveni jednat a v rámci zachování sociálního dialogu žádáme o brzký termín.“

Dopis OS RoPo předsedovi vlády naleznete ZDE.

Otevřený dopis OS veřejné správy (územní samosprávy) předsedovi vlády

7. 1. 2022

 

Odborové organizace OS SOO veřejné správy (územní samosprávy) poslaly otevřený dopis předsedovi vlády a v kopii ministrovi vnitra. Nesouhlasí se zmrazením platů.
„Přestože zaměstnanci na krajských a obecních úřadech v kovidové krizi plnili všechny své úkoly při výkon u přenesené i samostatné působnosti, přes veškeré problémy při zvýšené nemocnosti a absolvování karantény, tak vláda jim dokázala svým rozhodnutím vzkázat pouze jedno: nemáte příští rok nárok na žádné zvýšení platu. Strážníci městských a obecních policií jsou dle vyhlášky o povinném očkování v tzv. první linii boje s kovidem, ale ani u této profese k žádnému navýšení platů nedošlo. Tuto skutečnost považujeme za velmi diskriminační.“

Otevřený dopis odborářů veřejné správy (územní samosprávy) naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů katastrálních úřadů ministrovi Nekulovi

7. 1. 2022

 
ČÚZK

Odborové organizace při katastrálních úřadech poslaly otevřený dopis ministrovi zemědělství Zdeňku Nekulovi. Nesouhlasí se zmrazením platů.

Otevřený dopis odborářů katastrálních úřadů naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů soudů a státních zastupitelství ministrovi Blažkovi

6. 1. 2022

 
Justice

Odborové organizace při soudech a státních zastupitelstvích poslaly otevřený dopis ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi. Nesouhlasí se zmrazením platů

Otevřený dopis odborářů soudů a státních zastupitelství naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů Policie ČR ministrovi vnitra

5. 1. 2022

 
MVČR

Odborové organizace OS SOO při Policii ČR poslaly otevřený dopis ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi. Nesouhlasí se zmrazením platů.

Otevřený dopis odborářů OS SOO při Polici ČR ministrovi vnitra naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů ČSSZ ministrovi Jurečkovi

4. 1. 2022

 
ČSSZ

Odborové organizace při České správě sociálního, poslaly otevřený dopis ministrovi práce Mariánu Jurečkovi. Nesouhlasí se zmrazením platů.
"Česká správa sociálního zabezpečení patří mezi nejvýznamnější státní úřady. Práce našich zaměstnanců naplňuje více než 1/3 všech příjmů státního rozpočtu. Jde o peníze, které pravidelně vybíráme na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvcích na státní politiku zaměstnanosti. Zároveň spravujeme agendu našich klientů, kterých je více než 8,9 miliónů.“

Otevřený dopis odborářů České správy sociálního zabezpečení ministrovi práce a sociálních věcí naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů ÚP ČR ministrovi Jurečkovi

3. 1. 2022

 
Atlas

Odborové organizace při Úřad práce ČR, zastupující 12 tisíc zaměstnanců, poslaly otevřený dopis ministrovi práce Mariánu Jurečkovi. Nesouhlasí se zmrazením platů.
"Zaměstnanci úřadů práce, či spíše zaměstnankyně jsou dost nevalně odměňováni, a to i přes vysoký stupeň vzdělanosti, který práce, kterou vykonávají, vyžaduje," argumentují s tím, že od nové vlády čekaly nápravu. Ta nepřichází dokonce ani v době energetické krize a zvyšování inflace.
"My odboráři chápeme problémy s rozpočtem, ale ty jsme nezavinili my, odbory a už vůbec ne zaměstnanci úřadu práce," zakončují odboráři svou výzvu ministrovi.

Otevřený dopis odborářů Úřadu práce ČR ministrovi práce a sociálních věcí naleznete ZDE.

Reakce na zmrazení platů ve státní službě

29. 12. 2021

 

Vážení,
v příloze najdete tiskovou zprávu Odborového svazu státních orgánů a organizací, která je reakcí na dnešní rozhodnutí vlády zmrazit platy ve státní službě. To považujeme za výsměch desítkám tisíc státních zaměstnanců a zaměstnankyň i úředníků územních samosprávných celků. Přestože i během pandemie plnili své úkoly co nejlépe to bylo možné, a mimo jiné se podíleli na vyplácení všech kompenzací, krizového ošetřovného nebo trasování nakažených osob, jejich platy teď reálně kvůli vládě klesnou. Přitom i na ně dopadá inflace, zvyšování cen energií a další aktuální ekonomické problémy. Rozhodnutí vlády předcházela nulová komunikace s odbory jako sociálními partnery.
V tiskové zprávě najdete i vyjádření předsedy našeho odborového svazu Pavla Bednáře.

Celý text tiskové zprávy naleznete ZDE.

Nové platové tabulky

9. 12. 2021

 
Sbírka zákonů

Dne 23. 11. 2021 byla rozeslána Částka 189 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné:

 • nařízení vlády č. 420 – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 347/2021 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů,

 • nařízení vlády č. 421 - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů.
 • Nové platové tabulky naleznete v Částce 189 Sbírky zákonů ZDE.

   
   

  Poslední aktualizace: 25. 1. 2022

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

  počítadlo.abz.cz