Ustavení V4 celní a finanční správy

21. 3. 2023

 
V4

V pátek 10. března 2023 byla v Budapešti ustavena V4 odborů celní a finanční správy. Pro Odborový svaz státních orgánů a organizací velmi významná událost.
Smyslem vzájemné spolupráce je koordinace a společná reprezentace zaměstnanců i odborářů v těchto profesích, hlubší poznání systémů upravujících mzdy, služební postup i odborné vzdělávání a také organizace samotné odborové činnosti.
Náš svaz na setkání zastupoval předseda Pavel Bednář, předseda sekce Finanční správy ČR Vojtěch Rosenberger a předseda sekce Celní správy ČR Miloš Lokvenc.

Fotodokumentaci naleznete ZDE.

IX. sjezd OS SOO – prohlášení

8. 3. 2023

 
IX sjezd

Prohlášení delegátů IX. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací, který se uskutečnil v pátek dne 3. března 2023 s mottem KONEC DEHONESTACE ZAMĚSTNANCŮ STÁTU A SAMOSPRÁVY!


Jako zástupci zaměstnanců veřejné sféry prohlašujeme, že součástí nezbytného úsilí o důstojné pracovní podmínky v této oblasti musí být i zvýšení prestiže všech povolání, která spravují veřejné záležitosti a hájí veřejný zájem. Není možné nadále dehonestovat zaměstnance a zaměstnankyně státní správy a samosprávy a zároveň od nich očekávat vyšší profesionalitu, loajalitu a kvalitní veřejnou službu.
Vyzýváme zejména politickou reprezentaci v čele s vládou České republiky, aby přestala tyto zaměstnance a zaměstnankyně vykreslovat jen jako škodlivé byrokraty a zbytečnou nákladovou položku veřejných rozpočtů. Jsou to právě naši kolegové a kolegyně, kteří plní vaše úkoly a zadání a realizují vámi přijaté politiky a legislativu a vybírají peníze. Jsou to výsledky jejich práce, kterými se budete chlubit před příštími volbami. Pokud budete nadále devalvovat jejich práci a prezentovat ji jako zbytečnou, nedivte se, až vaše sliby občanům nebude mít kdo plnit!
Vyzýváme dále média, aby objektivně referovala o práci a pracovních podmínkách ve státní správě a samosprávě. Pokud budou jednostranně – často až bulvárním způsobem – prezentována pouze dílčí pochybení úředníků a úřednic bez informací o celkové situaci a podmínkách, které ke své práci mají, vytváří se neúplný negativní obraz. Takováto prezentace není ve veřejném zájmu, protože dále oslabuje motivaci k zajištění důstojného prostředí pro poskytování veřejných služeb. Nepřispívejte k dalšímu rozkladu této důležité složky naší společnosti!

Prohlášení naleznete ZDE.

IX. sjezd OS SOO

6. 3. 2023

 
IX sjezd

KONEC DEHONESTACE ZAMĚSTNANCŮ STÁTU A SAMOSPRÁVY!

V pátek dne 3. března 2023 proběhl IX. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací. Delegáti sjezdu v tajné volbě zvolili nové vedení odborového svazu.
Předsedou OS SOO se stal Bc. Pavel Bednář, první místopředsedkyní je Ing. Alena Gaňová a druhou místopředsedkyní Mgr. Šárka Homfray.

Video ze slavnostní části sjezdu naleznete ZDE.

MV ČR - Datové schránky

4. 1. 2023

 
MVČR

V roce 2023 čeká datové schránky jedna zásadní změna, kterou Ministerstvu vnitra ukládá zákon. Od ledna začne resort vnitra postupně zřizovat datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob, tedy živnostníkům, spolkům či nadacím. Běžných občanů se povinnost nakonec netýká.

Zdroj MV ČR: „Datové schránky budou pro běžné občany dobrovolné, nová povinnost zůstala jen subjektům vedeným v registru osob“ naleznete ZDE.

Informaci „Povinné datové schránky pro odborové organizace od 1. 1. 2023“ naleznete ZDE.

Zkrácené znění zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, pro potřeby odborových organizací naleznete ZDE.

MPSV – Co se mění od ledna 2023

4. 1. 2022

 
MPSV

Se začátkem roku 2023 vejde v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová bude zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy nebo zefektivnění lékařské posudkové služby.

Zdroj MPSV: „Novinky od roku 2023: MPSV přináší kompletní souhrn“ naleznete ZDE.

MF ČR – PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

4. 1. 2023

 
MFČR

Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky na železniční dopravu.

Zdroj MF ČR: „PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?“ naleznete ZDE.

 
 

Poslední aktualizace: 21. 3. 2023

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

počítadlo.abz.cz