Prohlášení OS RoPo (OS veřejných služeb a správy)

7. 6. 2023

 

Z tiskové zprávy:
Vládní balíček směřuje k útlumu veřejných služeb! Procenta sem, procenta tam. Vládní úsporné návrhy sice nemají hlavu a patu, můžou ale nenávratně poškodit českou veřejnou správu a veřejné služby a snížit bezpečnost občanů.
Vláda hodí disproporčně velkou část zodpovědnosti za stav veřejných financí na zaměstnance, a v jejich okruhu výrazněji na sektor veřejné správy a služeb. Vláda tvrdí, že šetřit hodlá u sebe. Ve skutečnosti hodlá šetřit na lidech, kteří k rozvalu veřejných financí nijak nepřispěli. Velké části platem odměňovaných zaměstnanců výrazně klesne příjem.
Rušení pracovních a služebních míst bez předchozí důkladné analýzy může v dnes již přetížených oblastech znamenat kolaps.
Není možné dopustit, aby bezhlavé a nepromyšlené škrty ohrozily nejen situaci těchto zaměstnanců a zaměstnankyň, ale i dostupnost a úroveň veřejné správy a služeb pro všechny obyvatele České republiky. Došlo k bezprecedentnímu porušení zákoníku práce ze strany vlády, jsme ve stávkové pohotovosti, jsme tedy připraveni bránit se realizaci vládních návrhů všemi možnými prostředky!

Prohlášení OS RoPO „Vládní balíček směřuje k útlumu veřejných služeb!“ naleznete ZDE.

Zdroj ČTK: „Podle odborů vláda porušuje zákoník tím, že nevede dialog" naleznete ZDE.

Zdroj CNN Prima NEWS: „Vláda neumí nic než tupé škrty, zlobí se odboráři. Na Fialův kabinet si stěžují inspekci práce“ naleznete ZDE.

Zdroj Seznam Zprávy: „Vláda porušila zákoník, tvrdí odbory. Volají po dialogu.“ naleznete ZDE.

Fotografie z jednání naleznete zde:MF navrhuje snížení platových tarifů o 5 %

2. 6. 2023

 

V noci ze středy na čtvrtek vložilo MF do eKLEPu (neveřejné knihovny legislativního procesu) materiál: „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026“. Dle sdělení ministra Stanjury v průvodním dopise tohoto materiálu "Materiál nebyl na základě udělené výjimky č.j. 23981/2023-UVCR-2 ze dne 22. května 2023 předložen do vnějšího připomínkového řízení." To znamená, že by o tomto materiálu rozhodla pouze vláda bez další veřejné diskuze!

Citujeme z předkládací zprávy:
Jedná se zejména o tato opatření:

 • Jednorázová úspora v roce 2024 formou snížení objemu prostředků na platy o 4 %. S tímto opatřením souvisí snížení stupnic platových tarifů pro všechny zaměstnance veřejného sektoru o 5 %.
 • 5 % snížení příspěvku na výkon státní správy ve vazbě na snížení stupnic platových tarifů pro rok 2024.
 • Odložení automatické valorizace platby za tzv. státní pojištěnce o rok, tj. z 1. 1. 2024 na 1. 1. 2025.
 • Snížení výdajů na výzkum, vývoj a inovace o cca 10 % pro rok 2024.
 • Snížení výdajů na vybrané dotační tituly a jiné výdaje.

 • Z výše uvedeného je na místě dále pokračovat ve stávkové pohotovosti! Toto není sociální dialog, toto je konec sociálního smíru!

  Předkládací zprávu materiálu „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026“ naleznete ZDE.

  Sněm ČMKOS posunul stávkovou pohotovost do dalšího stadia

  31. 5. 2023

   
  Ustavení stávkového výboru

  Dne 30. května 2023 se uskutečnilo jednání 2. Sněmu ČMKOS. Členové sněmu se jednoznačně shodli na ustavení stávkového výboru a schválili Prohlášení Sněmu ČMKOS: „Vláda musí obnovit sociální dialog o opatřeních, která se týkají všech občanů“.

  Zdroj ČMKOS: „Prohlášení Sněmu ČMKOS: Vláda musí obnovit sociální dialog o opatřeních, která se týkají všech občanů“ naleznete ZDE.

  Zdroj ČMKOS: „VIDEO: Vývoj stávkové pohotovosti po jednání Sněmu ČMKOS" naleznete ZDE.

  Zdroj ČT24: „Odbory zřídily celostátní stávkový výbor, proti vládě budou spolupracovat i se zaměstnavateli“ naleznete ZDE.

  Stanoviska odborů ke konsolidaci veřejných rozpočtů

  30. 5. 2023

   
  Pohotovost

  Je nepřijatelné, že připomínkové řízení k tak důležité právní úpravě probíhá ve zkráceném termínu, který neposkytuje potřebný čas ke kvalitnímu posouzení předkládaných návrhů a k odborná diskusi o jejich výsledné podobě. Schválení zkrácení lhůty pro provedení meziresortního připomínkového řízení k takto zásadnímu a obsáhlému materiálu považujeme za selhání vlády, která pošlapává dosavadní mnohaletou přínosnou praxi vedení tripartitního dialogu při projednávání návrhů legislativy.

  Stanovení pouhých 5 pracovních dní představuje naprosto nedostatečný časový prostor pro odbornou a odpovědnou formulaci připomínek k legislativnímu materiálu čítajícímu 99 článků na 105 stranách doplněnému o důvodovou zprávu a RIA o celkem dalších 107 stranách, obzvláště s ohledem na informační embargo, které vláda na textové znění návrhu až do jeho předložení do meziresortního připomínkového řízení uplatňovala.

  Stanovisko ČMKOS k materiálu: „Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů“ naleznete ZDE.

  Návrhy opatření ČMKOS pro ozdravění veřejných financí ČR naleznete ZDE.

  Připomínky OSSOO k návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů naleznete ZDE.

  OS RoPo – stanovisko

  24. 5. 2023

   

  OS RoPo – stanovisko OS RoPo k záměru vlády snížit základní příděl do FKSP

  Odborové svazy veřejných služeb a správy, které jsou součástí ČMKOS, po dnešním jednání poslaly dopis předsedovi vlády.
  „Odborové svazy rozpočtové a příspěvkové sféry sdružené v ČMKOS zásadně nesouhlasí s navrhovaným opatřením vlády v rámci konsolidačního balíčku snížit základní příděl do FKSP na 1 % a zdanit plnění vyjma příspěvku na důchod.
  Nesouhlas vyslovujeme i k záměru z této částky nejméně 50 % povinně použít na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců.“

  Stanovisko OS RoPo k záměru vlády snížit základní příděl do FKSP na 1 %, zaslané předsedovi vlády, naleznete ZDE.

  OS RoPo – otevřený dopis

  24. 5. 2023

   

  OS RoPo – otevřený dopis OS veřejných služeb a správy předsedovi vlády

  Odborové svazy veřejných služeb a správy, které jsou součástí ČMKOS, po dnešním jednání poslaly otevřený dopis předsedovi vlády.
  Předseda OS SOO a zároveň mluvčí OS RoPo mimo jiné napsal: „Navazuji na žádost, kterou jsem Vám zaslal jako mluvčí odborových svazů RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě dne 30. 3. 2023. Musím však bohužel připomenout, že citovaná žádost do dnešního dne je bez Vaší reakce.
  Dnes 24. 5. 2023 se uskutečnilo zasedání všech odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry sdružených v ČMKOS, na kterém zaznělo kolektivní zklamání, že jste absolutně rezignoval na sociální dialog.
  Obracím se na Vás, jako zástupce sociálního partnera, s žádostí o stanovení termínu jednání o valorizaci platů ještě v roce 2023 v co nejdřívějším termínu.
  Apelujeme na co nejrychlejší začátek vyjednávání, jelikož nemůžeme přehlížet vzrůstající dramatickou nespokojenost zaměstnanců veřejných služeb a správy s přístupem vlády ČR vůči zaměstnancům státu i územně samosprávných celků, včetně jejich odměňování.“

  Otevřený dopis OS RoPo předsedovi vlády naleznete ZDE.

  Volnočasové benefity

  18. 5. 2023

   
  UZS

  Bez daňového zvýhodnění přestanou firmy poskytovat volnočasové benefity milionům zaměstnanců

  Volnočasové benefity jsou velmi populární nástroj pro odměňování zaměstnanců. Zrušení jejich daňového zvýhodnění by ale znamenalo, že je 94 % zaměstnavatelů přestane poskytovat, nebo výrazně omezí jejich objem. Bude to mít negativní dopad na státní rozpočet, což je v přímém rozporu se zveřejněnými propočty ministerstva financí. Vyplývá to z průzkumu, který mezi svými členy uskutečnila Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS) v květnu letošního roku.

  Zdroj UZS: „Tisková zpráva – Průzkum: Bez daňového zvýhodnění přestanou firmy poskytovat volnočasové benefity milionům zaměstnanců“ naleznete ZDE.

  Zdroj UZS: „Průzkum v oblasti volnočasových benefitů“ naleznete ZDE.

  Průměrná česká rodina bude mít o 17 až 20 % méně

  17. 5. 2023

   
  17-20 méně

  Vyhlášení stávkové pohotovosti ČMKOS

  15. 5. 2023

   
  Stávková pohotovost

  Rada ČMKOS jednoznačně podpořila vyhlášení stávkové pohotovosti s okamžitou platností! Hlavními důvody jsou bezprecedentní dopady vládního "konsolidačního" balíčku na zaměstnance, nespokojenost se současným způsobem správy země, nesouhlas s postupem ze strany vlády a nevedení dialogu se zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů.
  Náš cíl je zmírnit dopady balíčku na zaměstnance a jejich rodiny.
  Sociální smír nelze dosáhnout bez dialogu!!!

  Zdroj ČMKOS: „VIDEO: Mimořádný tiskový brífink po jednání Rady ČMKOS“ naleznete ZDE.

  Zdroj ČMKOS: „VIDEO: Reakce odborů na vládou zveřejněný "konsolidační" balíček a důchodovou "reformu" naleznete ZDE.

  Zdroj ČT24: „Odbory vyhlásily kvůli vládnímu úspornému balíčku stávkovou pohotovost“ naleznete ZDE.

  Odbory požadují zvýšení minimální mzdy

  21. 4. 2023

   
  Ukraine

  Dne 21. 4. 2023 se uskutečnila tisková konference ČMKOS na téma minimální mzdy. Odbory požadují zvýšení minimální mzdy od 1. července 2023 o 1.000 Kč na 18.300 Kč a od 1. ledna 2024 o 1.200 Kč na 19.500 Kč včetně navýšení zmrazené zaručené mzdy ve všech stupních, a to zpětně.
  Na tiskové konferenci vystoupil i předseda OS SOO. Podpořil za odborový svaz a ostatní odborové svazy ve veřejných službách a správě požadavek na zvýšení minimální mzdy a apeloval na vládu, aby začala v této věci urychleně jednat. Vyjádřil zároveň obavu, že stejným způsobem bude vláda přistupovat i k jednáním o platech ve veřejném sektoru – dne 30. 3. 2023 požádal dopisem předsedu vlády Petra Fialu o jednání, dodnes bohužel bez jediné reakce!!!

  Zdroj ČMKOS: „VIDEO: Požadavek ČMKOS na zvýšení minimální mzdy“ naleznete ZDE.

  Zdroj ČT24: „Odbory žádají od července zvýšení minimální mzdy o tisíc korun“ naleznete ZDE.

  Minimální důstojná mzda

  19. 4. 2023

   
  Minimální mzda

  Minimální důstojná mzda je odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard.
  Mají se z ní dát pokrýt náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité výdaje včetně úspor pro případ neočekávaných okolností.
  Má umožnit žít obyčejným, ale materiálně důstojným životem a cítit se plnohodnotným členem společnosti.

  Tiskovou zprávu Minimální důstojné mzdy Podíl úvazků pod hranicí Minimální důstojné mzdy v roce 2022 tvořil 63 procent. Její výše vloni vzrostla na 41 tisíc korun“ naleznete ZDE.

  Internetové stránky Minimální důstojné mzdy naleznete ZDE.

  Ustavení V4 celní a finanční správy

  21. 3. 2023

   
  V4

  V pátek 10. března 2023 byla v Budapešti ustavena V4 odborů celní a finanční správy. Pro Odborový svaz státních orgánů a organizací velmi významná událost.
  Smyslem vzájemné spolupráce je koordinace a společná reprezentace zaměstnanců i odborářů v těchto profesích, hlubší poznání systémů upravujících mzdy, služební postup i odborné vzdělávání a také organizace samotné odborové činnosti.
  Náš svaz na setkání zastupoval předseda Pavel Bednář, předseda sekce Finanční správy ČR Vojtěch Rosenberger a předseda sekce Celní správy ČR Miloš Lokvenc.

  Fotodokumentaci naleznete ZDE.

  IX. sjezd OS SOO – prohlášení

  8. 3. 2023

   
  IX sjezd

  Prohlášení delegátů IX. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací, který se uskutečnil v pátek dne 3. března 2023 s mottem KONEC DEHONESTACE ZAMĚSTNANCŮ STÁTU A SAMOSPRÁVY!


  Jako zástupci zaměstnanců veřejné sféry prohlašujeme, že součástí nezbytného úsilí o důstojné pracovní podmínky v této oblasti musí být i zvýšení prestiže všech povolání, která spravují veřejné záležitosti a hájí veřejný zájem. Není možné nadále dehonestovat zaměstnance a zaměstnankyně státní správy a samosprávy a zároveň od nich očekávat vyšší profesionalitu, loajalitu a kvalitní veřejnou službu.
  Vyzýváme zejména politickou reprezentaci v čele s vládou České republiky, aby přestala tyto zaměstnance a zaměstnankyně vykreslovat jen jako škodlivé byrokraty a zbytečnou nákladovou položku veřejných rozpočtů. Jsou to právě naši kolegové a kolegyně, kteří plní vaše úkoly a zadání a realizují vámi přijaté politiky a legislativu a vybírají peníze. Jsou to výsledky jejich práce, kterými se budete chlubit před příštími volbami. Pokud budete nadále devalvovat jejich práci a prezentovat ji jako zbytečnou, nedivte se, až vaše sliby občanům nebude mít kdo plnit!
  Vyzýváme dále média, aby objektivně referovala o práci a pracovních podmínkách ve státní správě a samosprávě. Pokud budou jednostranně – často až bulvárním způsobem – prezentována pouze dílčí pochybení úředníků a úřednic bez informací o celkové situaci a podmínkách, které ke své práci mají, vytváří se neúplný negativní obraz. Takováto prezentace není ve veřejném zájmu, protože dále oslabuje motivaci k zajištění důstojného prostředí pro poskytování veřejných služeb. Nepřispívejte k dalšímu rozkladu této důležité složky naší společnosti!

  Prohlášení naleznete ZDE.

  IX. sjezd OS SOO

  6. 3. 2023

   
  IX sjezd

  KONEC DEHONESTACE ZAMĚSTNANCŮ STÁTU A SAMOSPRÁVY!

  V pátek dne 3. března 2023 proběhl IX. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací. Delegáti sjezdu v tajné volbě zvolili nové vedení odborového svazu.
  Předsedou OS SOO se stal Bc. Pavel Bednář, první místopředsedkyní je Ing. Alena Gaňová a druhou místopředsedkyní Mgr. Šárka Homfray.

  Video ze slavnostní části sjezdu naleznete ZDE.

  MV ČR - Datové schránky

  4. 1. 2023

   
  MVČR

  V roce 2023 čeká datové schránky jedna zásadní změna, kterou Ministerstvu vnitra ukládá zákon. Od ledna začne resort vnitra postupně zřizovat datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob, tedy živnostníkům, spolkům či nadacím. Běžných občanů se povinnost nakonec netýká.

  Zdroj MV ČR: „Datové schránky budou pro běžné občany dobrovolné, nová povinnost zůstala jen subjektům vedeným v registru osob“ naleznete ZDE.

  Informaci „Povinné datové schránky pro odborové organizace od 1. 1. 2023“ naleznete ZDE.

  Zkrácené znění zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, pro potřeby odborových organizací naleznete ZDE.

  MPSV – Co se mění od ledna 2023

  4. 1. 2022

   
  MPSV

  Se začátkem roku 2023 vejde v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová bude zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy nebo zefektivnění lékařské posudkové služby.

  Zdroj MPSV: „Novinky od roku 2023: MPSV přináší kompletní souhrn“ naleznete ZDE.

  MF ČR – PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

  4. 1. 2023

   
  MFČR

  Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky na železniční dopravu.

  Zdroj MF ČR: „PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?“ naleznete ZDE.

   
   

  Poslední aktualizace: 7. 6. 2023

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

  počítadlo.abz.cz