Petice proti propouštění bez udání důvodu

23. 4. 2024

 
OS KOVO

Nesouhlasíme s návrhem na přijetí právní úpravy, která umožní zaměstnavatelům propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Tento návrh se objevil v lednu 2024 v doporučeních Národní ekonomické rady vlády (NERV). Prosíme podpořte Petici proti propouštění bez udání důvodu v papírové nebo elektronické formě. Šiřte tuto petici mezi svými kolegy, rodinami i přáteli. Váš podpis dá vládě jasně najevo, že s takovým návrhem nesouhlasíte.
Podepsané petiční archy posílejte do 15. 5. 2024 na adresu:
ČMKOS, Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1.
Na obálku napište slovo PETICE.
OS SOO předem všem moc děkuje.

Zdroj ČMKOS: „Petice proti propouštění bez udání důvodu“ naleznete ZDE.Minimální důstojná mzda

17. 4. 2024

 
OS KOVO

Minimální důstojná mzda je odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard.
Mají se z ní dát pokrýt náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité výdaje včetně úspor pro případ neočekávaných okolností.
Má umožnit žít obyčejným, ale materiálně důstojným životem a cítit se plnohodnotným členem společnosti.

Tiskovou zprávu Minimální důstojné mzdy „Minimální důstojná mzda za rok 2023 je 45 573 Kč hrubého, dosáhne na ni jen třetina lidí v Česku“ naleznete ZDE.

Prezentaci „Minimální důstojná mzda 2023“ naleznete ZDE.

Internetové stránky Minimální důstojné mzdy naleznete ZDE.Protestní mítink 22. 2. 2024 od 12:00 před LIBERTY Ostrava

20. 2. 2024

 
OS KOVO

Ve čtvrtek 22. února od 12 hodin pořádá OS KOVO protestní mítink před podnikem LIBERTY Ostrava. Jsou na něj zváni nejen tamní zaměstnanci, ale i další členové a členky OS KOVO i odboráři a odborářky z jiných svazů, kteří chtějí projevit solidaritu, ale také občanská veřejnost, jíž není lhostejný osud zaměstnanců LIBERTY Ostrava a dalších navazujících firem a českého ocelářství vůbec.

Zdroj OS KOVO: „Protestní mítink za záchranu ocelářství“ naleznete ZDE.

Prohlášení účastníků demonstrace naleznete ZDE.
Prohlášení ČMKOS k situaci v českém zemědělství

15. 2. 2024

 
Ukraine

OS SOO podporuje Prohlášení ČMKOS k situaci v českém zemědělství.
Českomoravská konfederace odborových svazů podporuje požadavky českých zemědělců směřující k řešení dopadů vysokých cen energií na jejich práci, na konkurenceschopnost České republiky a na životní úroveň obyvatelstva. ČMKOS žádá, aby vláda České republiky přijala účinná ekonomická i sociální opatření, která by těmto nepříznivým dopadům zabránila.

„Prohlášení ČMKOS k situaci v českém zemědělství“ naleznete ZDE.Místopředsedkyně OS SOO v pořadu 90´ČT24

14. 2. 2024

 
Ukraine

PROPUŠTĚNÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU V 90' ČT24 dne 13. 2. 2024
II. místopředsedkyně OS SOO Mgr. Šárka Homfray odpovídala na otázky k následující problematice:

  • návrh na výpověď bez udání důvodu dělí koalici
  • potřebuje česky trh práce změnu
  • mají Úřady práce dostatečné prostředky
  • ženy s dětmi a starší lidé v nevýhodě.

Zdroj ČT24 „Vládní návrh na nastartování ekonomiky?“ naleznete ZDE.

Prohlášení k neudržitelnému poklesu reálných příjmů státních zaměstnanců

13. 2. 2024

 

22 odborových organizací působících v ústředních orgánech státní správy a dalších organizačních složkách státu adresovalo premiérovi Petru Fialovi a dalším členům vlády Prohlášení k neudržitelnému poklesu reálných příjmů státních zaměstnanců.
Pro dokreslení situace připojily také tabulky Pokles reálných platů v ústředních orgánech státní správy a Průměrné platy v ústředních orgánech státní správy.

„Prohlášení k neudržitelnému poklesu reálných příjmů státních zaměstnanců“ naleznete ZDE.

Tabulku „Pokles reálných platů v ústředních orgánech státní správy“ naleznete ZDE.

Tabulku „Průměrné platy v ústředních orgánech státní správy“ naleznete ZDE.

OS RoPo – Dopis OS veřejných služeb a správy předsedovi vlády

13. 2. 2024

 

Odborové svazy veřejných služeb s právy, které jsou součástí ČMKOS, poslaly dopis předsedovi vlády.
Předseda OS SOO a zároveň mluvčí OS RoPo mimo jiné napsal: „Navazuji na závěry společného jednání s představiteli K5, které se uskutečnilo dne 7. 11. 2023. Z tohoto jednání vzešla dohoda, že se nad problematikou platů sejdeme na přelomu měsíců ledna a února 2024, až bude znám výsledek hospodaření tátu za rok 2023 a především výše nerozdělených finančních prostředků jednotlivých kapitol tak, abychom jednali o jejich použití na platy v roce 2024.
Dne 31. ledna 2024 se uskutečnilo zasedání všech odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů, na kterém zazněl jednoznačný požadavek na valorizaci platových tarifů zaměstnancům ve veřejných službách a správě ještě v první polovině tohoto roku. O valorizaci tarifů usilujeme právě proto, aby bylo zajištěno, že se platové prostředky skutečně dostanou ke všem zaměstnancům!
Z výše uvedeného se na Vás obracím, jako zástupce sociálního partnera, s žádostí o stanovení termínu jednání, v co nejdřívějším termínu, o valorizaci platů ještě v první polovině roku 2024.
Momentální situaci si uvědomují i zástupci zaměstnavatelů, o čemž svědčí společný dopis Unie zaměstnavatelských svazů a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR ze dne 2. ledna 2024 žádající vládu o navýšení základních platových tarifů!
Apelujeme na co nejdřívější termín jednání, jelikož nemůžeme přehlížet vzrůstající nespokojenost zaměstnanců veřejných služeb a správy s přístupem Vlády ČR vůči zaměstnancům státu i územně samosprávných celků včetně, jejich odměňování.“

Dopis OS RoPo předsedovi vlády naleznete ZDE.

Dopis předsedy OS SOO premiérovi

31. 1. 2024

 

Žádost o jednání – platy ve veřejných službách a správě

Velmi velká část lidí pracujících ve veřejném sektoru a zajišťujících chod a dobré fungování státu a služby obyvatelstvu, již nadále nedokáže ze svých platů zabezpečit sebe a své rodiny a je nucena si buď hledat jiné zaměstnání, nebo si žádat o sociální dávky.
Pokud zaměstnanci a zaměstnankyně volí jako svou strategii odchod do jiných sektorů, nedaří se je nahradit. Veřejná sféra je na pracovním trhu čím dál tím více nekonkurenceschopná. Průměrné požadavky na vzdělání jsou v platové sféře vyšší než na obecném pracovním trhu, platy jsou pak v tomto srovnání absurdně nízké.
Pokud stát a veřejný sektor nebudou mít k dispozici kvalitní a motivované zaměstnance a zaměstnankyně, nebude schopen poskytovat adekvátní služby obyvatelstvu, ani reagovat na hrozby a výzvy 21. století.
Pevně věříme, že cílem vlády není dokonat rozval a decimaci veřejné sféry.

Dopis předsedy Odborového svazu státních orgánů a organizací premiérovi naleznete ZDE.
Stanovisko ČMKOS k návrhu důchodové reformy

23. 1. 2024

 
Ukraine

Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (návrh důchodové reformy).

Zdroj ČMKOS: „Stanovisko ČMKOS k návrhu důchodové reformy“ naleznete ZDE.
Stanovisko OS SOO ke zrušení příspěvku na stravování

12. 1. 2024

 
Policie ČR

Příslušníci i občanští zaměstnanci Policie ČR přicházejí o zásadní příspěvek, a to o příspěvek na stravování.
Jako odborový svaz s tímto krokem zásadně nesouhlasíme. Jde o pokračování v absurdním úsilí o devastaci veřejného sektoru pod záminkou konsolidace veřejných financí. K efektivní konsolidaci a radikálním změnám schází politická vůle a kompetence. Vláda v tomto ohledu dokázala pouze sbírat „drobné“ zaměstnancům a zaměstnankyním veřejného sektoru – tyto prostředky ve státním rozpočtu výrazný rozdíl neudělají, v rozpočtech dotčených rodin ovšem ano. A na nedostatku veřejných služeb, včetně zajištění bezpečnosti, to pocítíme úplně všichni.

Celé Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací ke zrušení příspěvku na stravování naleznete ZDE.

MF ČR – Metodické doporučení k FKSP po 1. 1. 2024

4. 1. 2024

 
MFČR

Ministerstvo financí v souvislosti se zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (konsolidační balíček), jehož součástí je mj. i zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, a v zájmu zajištění jednotné správní praxe při tvorbě a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP) podle příslušných právních předpisů napříč subjekty povinnými tvořit FKSP vydává metodické doporučení pro hospodaření s fondem od 1.1.2024.

Zdroj MF ČR: „Metodické doporučení k FKSP po 1. 1. 2024“ naleznete ZDE.

GFŘ ČR – Metodická informace ke zdaňování benefitů po 1. 1. 2024

4. 1. 2024

 
Finanční Správa

S účinností od 1. 1. 2024 dochází v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZDP“) k řadě změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů, a to jak na příjmové straně u zaměstnanců, tak na výdajové straně u zaměstnavatelů. Jelikož jsou tyto změny poměrně významné a původní vládní návrh byl v průběhu legislativního procesu několikrát modifikován, Generální finanční ředitelství vydává za účelem posílení právní jistoty metodickou informaci.

Zdroj MF ČR: „Metodická informace ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024“ naleznete ZDE.

MF ČR – PŘEHLEDNĚ: Které změny přinese rok 2024 nejen pro občany

4. 1. 2024

 
MFČR

Ministerstvo financí připravilo na rok 2024 řadu novinek nejen v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Od příštího roku budou občané moci využít nové produkty v penzijním spoření, v průběhu roku odpadne povinnost tisknout zelenou kartu a firmy budou moci vést účetnictví v cizích měnách.

Zdroj MF ČR: „PŘEHLEDNĚ: Které změny přinese rok 2024 nejen pro občany“ naleznete ZDE.

MPSV – Co se mění od ledna 2024

13. 12. 2023

 
MPSV

Se začátkem nového roku 2024 (případně v jeho průběhu) začíná platit řada změn z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, které ovlivní primárně státní sociální podporu, péči o děti a důchodový systém. Úpravy se chystají také v oblasti trhu práce a podpory v nezaměstnanosti. Nadále zároveň MPSV pokračuje v rozsáhlé digitalizaci resortu, což přinese zjednodušení a urychlení dosud nastavených procesů, a to jak ze strany klienta, tak i úředníků.

Zdroj MPSV: „Co nás čeká s rokem 2024? MPSV přináší kompletní souhrn nejen legislativních novinek, které příští rok vstupují v platnost“ naleznete ZDE.

 
 

Poslední aktualizace: 23. 4. 2024

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

počítadlo.abz.cz