OS RoPo – Jednání s ministrem financí

11. 7. 2024

 

Dne 10. 7. 2024 se uskutečnilo v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR jednání zástupců OS RoPo (Bc. Bednář - OS SOO, Mgr. Seidlová - ČMOS PŠ, p. Jílek - OSH) s ministrem financí Ing. Stanjurou za přítomnosti státní tajemnice MF a vedoucího kanceláře MF.

Velmi krátké zhodnocení:
1. FKSP - platí dohoda, že od 1. 1. 2025 bude tvorba 1%, ale bez podmínky ½ z tvorby dát na produkty ve stáří (vláda neuvažuje v dalším období zvýšit tvorbu např. zpět na 2 %),
2. Platy - vláda není zatím dohodnuta, musí být rozhodnuto do 24. 7. 2024, kdy začínají vládní prázdniny - premiér v této věci svolá jednání,
3. Různé - MF připravuje na politické úrovni změnu odměňování ve veřejném sektoru, která by měla být poté projednávána na úrovni expertní (politicko-odborná pracovní skupina na MPSV)!!!

OS RoPo – Předsednictvo RHSD jednalo o platech

26. 6. 2024

 

Jednání mimořádného Předsednictva RHSD za účasti K5 a vyjednávacího týmu odborů proběhlo v úterý 25. 6. 2024 od 16.00 hodina v Poslanecké sněmovně PČR. Po úvodním slovu předsedy vlády ministr Jurečka představil materiál zaslaný sociálním partnerům (viz příloha) a navrhl od 1. 9. 2024 zvýšení platových tarifů u tabulky č. 1 a tabulky státních zaměstnanců o 7 až 10 %, zástupce zaměstnavatelů Jiří Horecký navrhl od 1. 9. 2024 zvýšení tarifů o 7 %.
Odbory představily svůj požadavek s tím, že i nadále požadují valorizaci platových tabulek (tarifů) od 1. 9. 2024 o 15 % včetně objemu prostředků na platy s tím, že jsou připraveny dále jednat.
Ministr Stanjura nevidí prostor k 1. 9. 2024, ale možná až od 1. 1. 2025 s tím, že se chce bavit především o objemu prostředků a poté o tarifech.
Dále bylo řečeno, že se bude jednat o valorizaci platů pro příslušníky bezpečnostních sborů k 1. 1. 2025.
Závěr: v druhé polovině července opět dojde k jednání, čeká se na výsledky hospodaření státu v 1. polovině 2024. Pak se uvidí, obecně řečeno, co může být od 1. 9. 2024 a co od 1. 1. 2025.
Pro někoho možná alespoň pozitivní zpráva: dohodli jsme se s ministrem financí, že předloží změnu zákona, kdy tvorba FKSP zůstane na 1 %, ale již nebude podmínka 1/2 z toho dát na penze a to, k 1. 1. 2025.

Zdroj ČT24: „Vláda a odbory se nadále přou o růst platů“ naleznete ZDE.

OS RoPo – jednání s ministrem práce a sociálních věcí o platech

4. 6. 2024

 

Dnes 4. 6. 2024 se uskutečnilo dlouho žádané jednání o valorizaci platů. Na MPSV jednal vyjednávací tým OS RoPo s ministrem Jurečkou a jeho spolupracovníky.
Ministr v úvodu zdůraznil, že je nutný krok, aby se od 1. 9. 2024 zvýšily platy. Uvědomuje si to nejen on, ale i zástupci dalšího sociálního partnera, zaměstnavatelé.
Odborová delegace přišla na jednání s požadavkem o navýšení platových tarifů všem zaměstnancům veřejných služeb a správy včetně příslušníků bezpečnostních sborů o 15 % od 1. 9. 2024 tak, aby tento nárůst byl zároveň pokryt objemem prostředků na platy. Zároveň deklarovala, že je připravena k dalšímu jednání a případnému kompromisu. Očekává však od vlády "velmi vstřícný" a "důstojný" návrh.
Ministr slíbil zaslat během příštího týdne další návrh možné valorizace platů a projednání v K5.
Odbory na závěr jasně požadovaly příští jednání s představiteli politických stran vládní koalice (K5).

Zdroj ČT24: „Jurečka se domluvil s odboráři na zvýšení platů ve veřejném sektoru“ naleznete ZDE.

Petice proti propouštění bez udání důvodu – předání

27. 5. 2024

 
Petice

Zástupci OS sdružených v ČMKOS dne 22. 5. 2024 předali Petičnímu výboru Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky archy petice proti propouštění bez udání důvodu. Petici podepsalo celkem 52563 osob. Děkujeme všem, kdo jste připojili svůj podpis a dali jste tak jasně najevo, že není vám jedno, v jakých podmínkách v České republice pracujeme.

Zdroj ČMKOS: „Předali jsme archy petice proti propouštění bez udání důvodu“ naleznete ZDE.

Tiskové prohlášení ČMKOS ke zrušení demonstrace dne 21. května 2024

16. 5. 2024

 

Ve světle událostí, které se odehrály včera na Slovensku a se zřetelem k rozjitřené situaci v České republice, se Českomoravská konfederace odborových svazů rozhodla přispět k uklidnění situace tím, že ruší demonstraci svolanou na 21. května 2024. Činíme tak i po diskuzi se slovenskými kolegyněmi a kolegy z Konfederace odborových svazů Slovenské republiky, kteří nám dnes popsali aktuální situaci na Slovensku.
Českomoravská konfederace odborových svazů vždy a za každých okolností preferovala a preferuje dojít ke zlepšení situace v České republice prostřednictvím konsensu a sociálního dialogu. Proto žádáme premiéra České republiky o jednání s předsedy a předsedkyněmi odborových svazů ČMKOS, abychom témata, která měla být předmětem demonstrace, mohli projednat a zároveň ukázat společnosti, že takový přístup je nejen možný, ale i efektivnější než eskalace napětí. Věříme, že to jak vláda, tak sociální partneři i naši členové a členky ocení a že se velmi brzy společně sejdeme za jednacím stolem. Buďme sami příkladem toho, že to jde.
Důvody pro svolání demonstrace trvají a jsou pro nás velmi vážné a důležité pro budoucnost. Jednejme o nich co nejdříve.

V Praze dne 16. 5. 2024

Zdroj ČMKOS: „Tiskové prohlášení ČMKOS ke zrušení demonstrace dne 21. května 2024“ naleznete ZDE.Demonstrace 21. května 2024 na Malostranském náměstí v Praze

13. 5. 2024

 

Na úterý 21. května 2024 ČMKOS společně se sdruženými odborovými svazy naplánovala protest proti změnám v zákoníku práce a v oblasti důchodů, které připravuje současná vláda. Sejdeme se ve 12 hodin na Malostranském náměstí v Praze.

Proti čemu protestujeme? Proti:

 • Propouštění bez udání důvodu. Takové opatření nikomu nepomůže a mnohé může poškodit. Je nepřijatelné ještě více zhoršovat situaci zaměstnanců a zaměstnankyň. Je nepřípustné, aby zákoník práce otevíral dveře diskriminaci.

 • Prodlužování věku odchodu do důchodu. Je nepřijatelné, aby se věk odchodu do důchodu zvyšoval do nekonečna. I proto, že v české společnosti činí věk dožití ve zdraví jen něco málo přes 61 let. Navíc zaměstnanci*kyně v ČR odpracují za svůj produktivní věk mnohem více času, než je tomu ve vyspělých zemích Evropy.

 • Prodlužování zkušební doby. Je to jen další nástroj, který zvýší nejistotu pracujících. Ani po 3 měsících člověk nebude vědět, jestli v zaměstnání s ním do budoucna počítají.

 • Zkracování výpovědní doby. Znamenalo by, že propuštění zaměstnanci a zaměstnankyně budou mít mnohem méně času najít si novou práci. Jedná se opět o zhoršení jejich postavení.

 • Rušení zaručených mezd. Zaručené mzdy zohledňují náročnost práce a jejich zrušení není fér. Odmítáme politiku levné pracovní síly.
 • Zdroj ČMKOS: „Protest 21. května 2024“ naleznete ZDE.  Petice proti propouštění bez udání důvodu

  23. 4. 2024

   
  OS KOVO

  Nesouhlasíme s návrhem na přijetí právní úpravy, která umožní zaměstnavatelům propouštět zaměstnance bez udání důvodu. Tento návrh se objevil v lednu 2024 v doporučeních Národní ekonomické rady vlády (NERV). Prosíme podpořte Petici proti propouštění bez udání důvodu v papírové nebo elektronické formě. Šiřte tuto petici mezi svými kolegy, rodinami i přáteli. Váš podpis dá vládě jasně najevo, že s takovým návrhem nesouhlasíte.
  Podepsané petiční archy posílejte do 15. 5. 2024 na adresu:
  ČMKOS, Politických vězňů 1419/11, 110 00 Praha 1.
  Na obálku napište slovo PETICE.
  OS SOO předem všem moc děkuje.

  Zdroj ČMKOS: „Petice proti propouštění bez udání důvodu“ naleznete ZDE.  Minimální důstojná mzda

  17. 4. 2024

   
  OS KOVO

  Minimální důstojná mzda je odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard.
  Mají se z ní dát pokrýt náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité výdaje včetně úspor pro případ neočekávaných okolností.
  Má umožnit žít obyčejným, ale materiálně důstojným životem a cítit se plnohodnotným členem společnosti.

  Tiskovou zprávu Minimální důstojné mzdy „Minimální důstojná mzda za rok 2023 je 45 573 Kč hrubého, dosáhne na ni jen třetina lidí v Česku“ naleznete ZDE.

  Prezentaci „Minimální důstojná mzda 2023“ naleznete ZDE.

  Internetové stránky Minimální důstojné mzdy naleznete ZDE.  Protestní mítink 22. 2. 2024 od 12:00 před LIBERTY Ostrava

  20. 2. 2024

   
  OS KOVO

  Ve čtvrtek 22. února od 12 hodin pořádá OS KOVO protestní mítink před podnikem LIBERTY Ostrava. Jsou na něj zváni nejen tamní zaměstnanci, ale i další členové a členky OS KOVO i odboráři a odborářky z jiných svazů, kteří chtějí projevit solidaritu, ale také občanská veřejnost, jíž není lhostejný osud zaměstnanců LIBERTY Ostrava a dalších navazujících firem a českého ocelářství vůbec.

  Zdroj OS KOVO: „Protestní mítink za záchranu ocelářství“ naleznete ZDE.

  Prohlášení účastníků demonstrace naleznete ZDE.
  Prohlášení ČMKOS k situaci v českém zemědělství

  15. 2. 2024

   
  Ukraine

  OS SOO podporuje Prohlášení ČMKOS k situaci v českém zemědělství.
  Českomoravská konfederace odborových svazů podporuje požadavky českých zemědělců směřující k řešení dopadů vysokých cen energií na jejich práci, na konkurenceschopnost České republiky a na životní úroveň obyvatelstva. ČMKOS žádá, aby vláda České republiky přijala účinná ekonomická i sociální opatření, která by těmto nepříznivým dopadům zabránila.

  „Prohlášení ČMKOS k situaci v českém zemědělství“ naleznete ZDE.  Místopředsedkyně OS SOO v pořadu 90´ČT24

  14. 2. 2024

   
  Ukraine

  PROPUŠTĚNÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU V 90' ČT24 dne 13. 2. 2024
  II. místopředsedkyně OS SOO Mgr. Šárka Homfray odpovídala na otázky k následující problematice:

  • návrh na výpověď bez udání důvodu dělí koalici
  • potřebuje česky trh práce změnu
  • mají Úřady práce dostatečné prostředky
  • ženy s dětmi a starší lidé v nevýhodě.

  Zdroj ČT24 „Vládní návrh na nastartování ekonomiky?“ naleznete ZDE.

  Prohlášení k neudržitelnému poklesu reálných příjmů státních zaměstnanců

  13. 2. 2024

   

  22 odborových organizací působících v ústředních orgánech státní správy a dalších organizačních složkách státu adresovalo premiérovi Petru Fialovi a dalším členům vlády Prohlášení k neudržitelnému poklesu reálných příjmů státních zaměstnanců.
  Pro dokreslení situace připojily také tabulky Pokles reálných platů v ústředních orgánech státní správy a Průměrné platy v ústředních orgánech státní správy.

  „Prohlášení k neudržitelnému poklesu reálných příjmů státních zaměstnanců“ naleznete ZDE.

  Tabulku „Pokles reálných platů v ústředních orgánech státní správy“ naleznete ZDE.

  Tabulku „Průměrné platy v ústředních orgánech státní správy“ naleznete ZDE.

  OS RoPo – Dopis OS veřejných služeb a správy předsedovi vlády

  13. 2. 2024

   

  Odborové svazy veřejných služeb s právy, které jsou součástí ČMKOS, poslaly dopis předsedovi vlády.
  Předseda OS SOO a zároveň mluvčí OS RoPo mimo jiné napsal: „Navazuji na závěry společného jednání s představiteli K5, které se uskutečnilo dne 7. 11. 2023. Z tohoto jednání vzešla dohoda, že se nad problematikou platů sejdeme na přelomu měsíců ledna a února 2024, až bude znám výsledek hospodaření tátu za rok 2023 a především výše nerozdělených finančních prostředků jednotlivých kapitol tak, abychom jednali o jejich použití na platy v roce 2024.
  Dne 31. ledna 2024 se uskutečnilo zasedání všech odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů, na kterém zazněl jednoznačný požadavek na valorizaci platových tarifů zaměstnancům ve veřejných službách a správě ještě v první polovině tohoto roku. O valorizaci tarifů usilujeme právě proto, aby bylo zajištěno, že se platové prostředky skutečně dostanou ke všem zaměstnancům!
  Z výše uvedeného se na Vás obracím, jako zástupce sociálního partnera, s žádostí o stanovení termínu jednání, v co nejdřívějším termínu, o valorizaci platů ještě v první polovině roku 2024.
  Momentální situaci si uvědomují i zástupci zaměstnavatelů, o čemž svědčí společný dopis Unie zaměstnavatelských svazů a Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR ze dne 2. ledna 2024 žádající vládu o navýšení základních platových tarifů!
  Apelujeme na co nejdřívější termín jednání, jelikož nemůžeme přehlížet vzrůstající nespokojenost zaměstnanců veřejných služeb a správy s přístupem Vlády ČR vůči zaměstnancům státu i územně samosprávných celků včetně, jejich odměňování.“

  Dopis OS RoPo předsedovi vlády naleznete ZDE.

  Dopis předsedy OS SOO premiérovi

  31. 1. 2024

   

  Žádost o jednání – platy ve veřejných službách a správě

  Velmi velká část lidí pracujících ve veřejném sektoru a zajišťujících chod a dobré fungování státu a služby obyvatelstvu, již nadále nedokáže ze svých platů zabezpečit sebe a své rodiny a je nucena si buď hledat jiné zaměstnání, nebo si žádat o sociální dávky.
  Pokud zaměstnanci a zaměstnankyně volí jako svou strategii odchod do jiných sektorů, nedaří se je nahradit. Veřejná sféra je na pracovním trhu čím dál tím více nekonkurenceschopná. Průměrné požadavky na vzdělání jsou v platové sféře vyšší než na obecném pracovním trhu, platy jsou pak v tomto srovnání absurdně nízké.
  Pokud stát a veřejný sektor nebudou mít k dispozici kvalitní a motivované zaměstnance a zaměstnankyně, nebude schopen poskytovat adekvátní služby obyvatelstvu, ani reagovat na hrozby a výzvy 21. století.
  Pevně věříme, že cílem vlády není dokonat rozval a decimaci veřejné sféry.

  Dopis předsedy Odborového svazu státních orgánů a organizací premiérovi naleznete ZDE.
  Stanovisko ČMKOS k návrhu důchodové reformy

  23. 1. 2024

   
  Ukraine

  Stanovisko ČMKOS k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony (návrh důchodové reformy).

  Zdroj ČMKOS: „Stanovisko ČMKOS k návrhu důchodové reformy“ naleznete ZDE.
  Stanovisko OS SOO ke zrušení příspěvku na stravování

  12. 1. 2024

   
  Policie ČR

  Příslušníci i občanští zaměstnanci Policie ČR přicházejí o zásadní příspěvek, a to o příspěvek na stravování.
  Jako odborový svaz s tímto krokem zásadně nesouhlasíme. Jde o pokračování v absurdním úsilí o devastaci veřejného sektoru pod záminkou konsolidace veřejných financí. K efektivní konsolidaci a radikálním změnám schází politická vůle a kompetence. Vláda v tomto ohledu dokázala pouze sbírat „drobné“ zaměstnancům a zaměstnankyním veřejného sektoru – tyto prostředky ve státním rozpočtu výrazný rozdíl neudělají, v rozpočtech dotčených rodin ovšem ano. A na nedostatku veřejných služeb, včetně zajištění bezpečnosti, to pocítíme úplně všichni.

  Celé Stanovisko Odborového svazu státních orgánů a organizací ke zrušení příspěvku na stravování naleznete ZDE.

  MF ČR – Metodické doporučení k FKSP po 1. 1. 2024

  4. 1. 2024

   
  MFČR

  Ministerstvo financí v souvislosti se zákonem č. 349/2023 Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s konsolidací veřejných rozpočtů (konsolidační balíček), jehož součástí je mj. i zrušení vyhlášky č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, a v zájmu zajištění jednotné správní praxe při tvorbě a hospodaření s fondem kulturních a sociálních potřeb (FKSP) podle příslušných právních předpisů napříč subjekty povinnými tvořit FKSP vydává metodické doporučení pro hospodaření s fondem od 1.1.2024.

  Zdroj MF ČR: „Metodické doporučení k FKSP po 1. 1. 2024“ naleznete ZDE.

  GFŘ ČR – Metodická informace ke zdaňování benefitů po 1. 1. 2024

  4. 1. 2024

   
  Finanční Správa

  S účinností od 1. 1. 2024 dochází v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, (dále též „ZDP“) k řadě změn v oblasti zaměstnaneckých benefitů, a to jak na příjmové straně u zaměstnanců, tak na výdajové straně u zaměstnavatelů. Jelikož jsou tyto změny poměrně významné a původní vládní návrh byl v průběhu legislativního procesu několikrát modifikován, Generální finanční ředitelství vydává za účelem posílení právní jistoty metodickou informaci.

  Zdroj MF ČR: „Metodická informace ke zdaňování benefitů a jiných plnění poskytovaných zaměstnavateli zaměstnancům od 1. ledna 2024“ naleznete ZDE.

  MF ČR – PŘEHLEDNĚ: Které změny přinese rok 2024 nejen pro občany

  4. 1. 2024

   
  MFČR

  Ministerstvo financí připravilo na rok 2024 řadu novinek nejen v souvislosti s konsolidačním balíčkem. Od příštího roku budou občané moci využít nové produkty v penzijním spoření, v průběhu roku odpadne povinnost tisknout zelenou kartu a firmy budou moci vést účetnictví v cizích měnách.

  Zdroj MF ČR: „PŘEHLEDNĚ: Které změny přinese rok 2024 nejen pro občany“ naleznete ZDE.

  MPSV – Co se mění od ledna 2024

  13. 12. 2023

   
  MPSV

  Se začátkem nového roku 2024 (případně v jeho průběhu) začíná platit řada změn z působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, které ovlivní primárně státní sociální podporu, péči o děti a důchodový systém. Úpravy se chystají také v oblasti trhu práce a podpory v nezaměstnanosti. Nadále zároveň MPSV pokračuje v rozsáhlé digitalizaci resortu, což přinese zjednodušení a urychlení dosud nastavených procesů, a to jak ze strany klienta, tak i úředníků.

  Zdroj MPSV: „Co nás čeká s rokem 2024? MPSV přináší kompletní souhrn nejen legislativních novinek, které příští rok vstupují v platnost“ naleznete ZDE.

   
   

  Poslední aktualizace: 11. 7. 2024

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

  počítadlo.abz.cz