Sněmovna přehlasovala veto služebního zákona

1. 12. 2022

 
Sněmovna

Funkce odborných náměstků na ministerstvech od ledna zaniknou a zruší se také omezení v počtu náměstků členů vlády. Koaliční novelu služebního zákona v úterý 29. listopadu 2022 stvrdila Sněmovna, když přehlasovala veto prezidenta Miloše Zemana. Opoziční poslanci i Zeman opět mluvili o vzniku „trafik“ pro zástupce stran koalice.

Zdroj: Irozhlas.cz „Vymezení náměstků na ministerstvech se změní. Sněmovna přehlasovala veto služebního zákona“ naleznete ZDE.

Prezident republiky vetoval zákon o státní službě

21. 11. 2022

 
Pražský hrad

Prezident republiky Miloš Zeman využil v pátek dne 18. listopadu 2022 své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zdroj: Hrad.cz „Prezident republiky vetoval zákon o státní službě“ – odůvodnění prezidenta republiky naleznete ZDE.

Záznam demonstrace Proti chudobě z 8. října na Václavském náměstí v Praze naleznete ZDE.

Otevřený dopis OS RoPo předsedovi vlády

16. 11. 2022

 

Předseda OS SOO jako mluvčí OS RoPo (odborové svazy ve veřejných službách a správě sdružené v ČMKOS) zaslal z rozhodnutí těchto svazů a s jejich pověřením otevřený dopis předsedovi Vlády ČR s žádostí o stanovení termínu jednání na téma valorizace platů na rok 2023 jako reakci na nečinnost vlády a ministra práce a sociálních věcí jako garanta odměňování zaměstnanců ve veřejné sektoru.

Otevřený dopis OS RoPo předsedovi vlády naleznete ZDE.

Petice za zachování veřejných poštovních služeb

18. 10. 2022

 
ZPTNS

Stát je vlastník České pošty, poštovní služby si objednává, ale platí jen část nákladů, a to ještě se zpožděním. Pošta každý rok dotuje tyto služby v řádech stamiliónů korun! Poště chybí peníze na rozvoj a investiční záměry i na slušné mzdy pošťáků. Současné ceny energií a pohonných hmot jsou další zátěží pro její hospodaření. Ekonomická situace se rok od roku zhoršuje. Nejvíce to dopadá na pošťáky, jejichž mzdy jsou nižší o více než čtvrtinu oproti celostátnímu průměru.

Pošta dělá zásadní změny v posledních čtyřech letech. Uspořila v ročních nákladech 1 miliardu korun a přesto to nestačí! Bylo zrušeno více než 7000 pracovních míst, pro pošťáky to znamená velký stres, obrovskou zátěž a obavy. OS ZPTNS se v červnu obrátil na ministra vnitra Víta Rakušana otevřeným dopisem, ve kterém požaduje, aby stát nastavil spravedlivé a férové podmínky pro Českou poštu a pro poskytování poštovních služeb. Dodnes od ministra nedostal odpověď. Situace je vážná, veřejné poštovní služby a Česká pošta jsou v ohrožení! Peticí za zachování veřejných poštovních služeb odborový svaz vyzývá stát, aby konečně řešil situaci České pošty a nastavil spravedlivý a ekonomicky udržitelný systém pro veřejné poštovní služby. Musí myslet na občany České republiky a na pošťáky a jejich rodiny.

Podpořte petici Odborového svazu poštovních, telekomunikačních a novinových služeb!

Zdroj OS ZPTNS: „Petice za zachování veřejných poštovních služeb“ naleznete ZDE.

Petici za zachování veřejných poštovních služeb naleznete ZDE.

Teplota na pracovišti – změna platná od 12. 10. 2022

12. 10. 2022

 
Teplota na pracovišti

V souvislosti s energetickou krizí se množí dotazy, kam až může zaměstnavatel „zajít“ se snižováním teploty na pracovišti. Níže uvádíme v této věci základní informace.

Základním zákonem, který řeší teplotu na pracovišti, je § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zde jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Konkrétně se zde uvádí, že povinností zaměstnavatele je zajistit, aby pracovní podmínky odpovídaly BOZP a hygienickým požadavkům. Pracoviště by mělo mít stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou.
Klíčovým je pak § 6 a § 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, související se zátěží chladem. Související povinnosti, týkající se poskytování ochranných nápojů, jsou uvedeny ještě v § 8 stejného zákona.

S účinností od 12. 10. 2022 bylo zmíněné nařízení vlády novelizováno nařízením vlády č. 303/2022 Sb. Uvedené změny jsou v tabulkách pro skupinu I a IIa vyznačeny červeně.

Pokud si myslíte, že na vašem pracovišti jsou ze strany zaměstnavatele porušovány předpisy týkající se minimální teploty, přičemž zaměstnavatel s vámi odmítá tuto situaci řešit, obraťte se na krajskou hygienickou stanici.

Dopis OS SOO všem ZO s výrazněnými změnami naleznete ZDE.

Demonstrace ČMKOS proti chudobě – prohlášení odborových svazů

11. 10. 2022

 

Členské odborové svazy ČMKOS působící ve všech odvětvích průmyslu, výroby a těžby surovin, ve vědě a výzkumu, v obchodu a ve službách, včetně těch veřejných, a ve veřejné správě vyzývají vládu, aby urychleně řešila současnou kritickou situaci v České republice. Chceme, aby vláda přijala účinná opatření ke zkrocení inflace, a to především výraznou regulací cen energií a marží. Nechceme nic jiného než to, co dělají již půl roku i déle jiné země Evropské unie – a jejich míra inflace je ve srovnání s Českou republikou podstatně nižší.

Prohlášení odborových svazů ČMKOS přednesené na demonstraci dne 8. října 2022 naleznete ZDE.

Záznam demonstrace Proti chudobě z 8. října na Václavském náměstí v Praze naleznete ZDE.

Demonstrace ČMKOS proti chudobě – tisková konference

5. 10. 2022

 
Teplota na pracovišti

Záznam tiskové konference ČMKOS z 5. října 2022 za účasti předsedy OS SOO.
Zásadní požadavky a důvody demonstrace svolané na 8. října ve 12:05 na Václavské náměstí v Praze:
Požadujeme okamžité zavedení přísné cenové regulace a cenové kontroly u základních životních potřeb – u potravin, u tepla a teplé vody, u nájemného i pohonných hmot a ostatních paliv!
Požadujeme zastavení dalšího poklesu reálných mezd a platů v roce 2023 a co nejrychlejší vyrovnání propadu reálných mezd a platů za rok 2022!
Požadujeme zásadní podporu vlády kolektivnímu vyjednávání na rok 2023 v zájmu udržení kupní síly mezd a platů!
Vyzýváme vládu, aby přijala bezodkladná opatření k řešení krize životních nákladů. Je nutné, aby bezodkladně navýšila nejen minimální mzdu, ale také sociální dávky, včetně příspěvku na péči a rodičovského příspěvku.
Vyzýváme vládu, aby zastavila rozklad veřejných financí a zajistila dostatečné rozpočtové příjmy potřebné pro pomoc podnikům i občanům zvýšením solidarity v daňovém systému.
Vládu dále žádáme, aby připravila a co nejrychleji uvedla do života za účasti sociálních partnerů národní protikrizový plán.

Je pět minut po dvanácté, proto je potřeba konat rychle a efektivně v zájmu naší země, jejich lidí a firem, a vládě to řekneme v sobotu 8. října ve 12.05 na Václavském náměstí v Praze!

Záznam tiskové konference ČMKOS z 5. října 2022 za účasti předsedy OS SOO naleznete ZDE.

Demonstrace ČMKOS proti chudobě

27. 9. 2022

 
Teplota na pracovišti

Cíle demonstrace
Vláda odkládá řešení a nemá plán. Prakticky od jejího nástupu vládě říkáme, že je potřeba krotit inflaci, a to pomocí regulace cen energií a marží. Vláda nás téměř tři čtvrtě roku neposlouchala a nechala inflaci vylétnout tak, že je v České republice jedna z nejvyšších v Evropě. Například Německo nebo Francie mají inflaci ani ne poloviční a právě tyto státy svým občanům a firmám pomáhají.
Vyzýváme vládu, aby konala a řešila skutečné problémy lidí a firem. Zastropování cen tak, jak ho vláda zamýšlí udělat, přichází pozdě a musí být jen začátkem.
Zaměstnanci jsou oběťmi této krize. Hodnota jejich mzdy dramaticky klesá, zatímco ceny zboží běžné spotřeby rostou šíleným tempem. To prohlubuje stávající nerovnosti, narušuje sociální smír a v konečném důsledku rozděluje lidi. Nejvíce postiženi jsou špatně placení zaměstnanci a zranitelné osoby. Bohužel ale již i střední třída pociťuje razantní pokles životní úrovně.

Vláda nezvládla řešení krize, místo toho pokračuje v rozkladu veřejných financí tím, že chce nesmyslně škrtat třeba tam, kde před volbami slibovala navyšování, a zároveň dále zamýšlí likvidovat příjmy veřejných rozpočtů. Rozpočet na příští rok připravuje naprosto amatérsky, některé již známé budoucí výdaje nemá vůbec v návrhu zahrnuté.
Lidé se bojí budoucnosti bez ohledu na oznámené zastropování cen. Vláda totiž zjevně nemá směr a nezná cestu k řešení vysokých cen. A především je nutné zas a znova říct, že vláda promrhala dlouhé měsíce přemítáním o stranických ideologiích. Jen tvorba úsporného tarifu trvala několik měsíců a nakonec toto řešení spadlo pod stůl.

Vláda musí přijmout bezodkladná opatření k řešení krize životních nákladů, a to cestou navýšení minimální mzdy a sociálních dávek včetně například příspěvku na péči či zvýšit rodičovský příspěvek.
Proto stejně jako ostatní odborové organizace po celé Evropě prosazujeme plán na řešení krize životních nákladů a vytvoření ekonomiky, která zajistí důstojný život zaměstnanců

K demonstraci ČMKOS zřídila webové stránky www.protichudobe.cz, na kterém budou postupně doplňovány další informace.
Věříme, že společně dáme vládě a veřejnosti znát, že odbory jsou stále tady a musí se s nimi počítat.

Teplota na pracovišti

21. 9. 2022

 
Teplota na pracovišti

V souvislosti s energetickou krizí se množí dotazy, kam až může zaměstnavatel „zajít“ se snižováním teploty na pracovišti. Níže uvádíme v této věci základní informace.
Základním zákonem, který řeší teplotu na pracovišti, je § 2 odst. 1 písm. b) zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zde jsou uvedeny požadavky na pracoviště a pracovní prostředí. Konkrétně se zde uvádí, že povinností zaměstnavatele je zajistit, aby pracovní podmínky odpovídaly BOZP a hygienickým požadavkům. Pracoviště by mělo mít stanovené mikroklimatické podmínky, zejména pokud jde o objem vzduchu, větrání, vlhkost, teplotu a zásobování vodou.
Klíčovým je pak § 6 a § 7 nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, související se zátěží chladem. Související povinnosti, týkající se poskytování ochranných nápojů, jsou uvedeny ještě v § 8 stejného zákona.
Pokud si myslíte, že na vašem pracovišti jsou ze strany zaměstnavatele porušovány předpisy týkající se minimální teploty, přičemž zaměstnavatel s vámi odmítá tuto situaci řešit, obraťte se na krajskou hygienickou stanici.

Zdroj Bezpečnostpráce.info „Jaká je minimální teplota na pracovišti a jak řešit, když je vám v práci zima?“ naleznete ZDE.

Dopis OS SOO všem ZO naleznete ZDE.

Demonstrace ČMKOS proti chudobě: Vládo, je „pět minut po dvanácté“

15. 9. 2022

 
Pozvanka

Proč demonstrujeme
Vláda svým otálením nechala situaci dojít do stavu, kdy v naší zemi máme jednu z nejvyšších inflací v EU, domácnostem se propadá kupní síla a firmy ztrácí konkurenceschopnost. Na vládu opakovaně apelujeme již od jejího nástupu, aby začala situaci řešit, předkládáme ji konkrétní řešení a opatření, jak postupovat, nabízíme pomoc. Vláda dlouhé měsíce mlčí a její představitelé namísto toho, aby lidem a firmám skutečně pomohli, situaci jednoduše ignoruje.
Po vládě požadujeme, aby bezodkladně přijala konkrétní účinná řešení, byť je to „pět minut po dvanácté“, a přestala přehlížet mimořádně složitou situaci rodin, zaměstnanců, důchodců, samoživitelů, stejně jako firem a podnikatelů.

V sobotu 8. října se ve 12:05 tedy sejdeme na Václavském náměstí v Praze na demonstraci Proti chudobě, abychom vládě vyslali jednoznačný vzkaz: je třeba bezodkladně konat a pomoci lidem a firmám zvládnout současnou situaci. A to není možné bez skutečně efektivních kroků vlády. Odmítáme propad reálných příjmů, propad do chudoby, nemravné marže a zneužívání situace, škrty bez jasné strategie a nesmyslné snižování příjmů veřejných rozpočtů.
Proto po státu požadujeme:

 • okamžité zavedení regulace cen základních životních potřeb a zpřísnění cenové kontroly,
 • regulaci cen potravin, energií, pohonných hmot, vody a nájemného,
 • bezodkladné vypracování protikrizového plánu, který bude mj. obsahovat prorůstová opatření,
 • přednostně zaměřit výdaje státního rozpočtu na boj proti ekonomické krizi,
 • prosadit do daňových zákonů a dalších opatření principy, na jejichž základě se na nákladech krize budou spravedlivě podílet všichni občané ČR i firmy zde působící (nejen zaměstnanci a důchodci),
 • zavést daň z mimořádných zisků (vzniklých z důvodů jako je např. válka),
 • zachování reálné kupní síly mezd a platů minimálně na úrovni roku 2022,
 • zvýšit minimální mzdu na 18 200 Kč ještě v roce 2022.

K demonstraci ČMKOS zřídila webové stránky www.protichudobe.cz, na kterém budou postupně doplňovány další informace.
Věříme, že společně dáme vládě a veřejnosti znát, že odbory jsou stále tady a musí se s nimi počítat.

ČMKOS – Manifestační mítink proti chudobě

12. 9. 2022

 
Ukraine

Záznam Manifestačního mítinku ČMKOS, který se konal dne 5. září 2022.Zdroj ČMKOS „Manifestační mítink proti chudobě “ naleznete ZDE.

Ukončení stávkové pohotovosti

25. 8. 2022

 

Tisková zpráva: Ukončení stávkové pohotovosti Odborového svazu státních orgánů a organizací

Odborový svaz státních orgánů a organizací oznamuje, že na základě usnesení Předsednictva OS SOO dnešním dnem ukončuje vyhlášenou stávkovou pohotovost. Koalice vládnoucích politických stran (K5) se dohodla na společném jednání dne 23. 8. 2022 se zástupci odborových svazů ve veřejných službách a správě sdružených v ČMKOS na valorizaci platů zaměstnanců veřejného sektoru ještě v roce 2022. Tato podmínka vyhlášené stávkové pohotovosti byla tedy splněna.

Tisková zpráva ke stažení ZDE.

Manifestační mítink ČMKOS Proti chudobě

15. 8. 2022

 
Pozvanka

Odborové svazy sdružené v rámci ČMKOS se rozhodly dát společně jasně najevo postoje zaměstnanců napříč sektory k současné vážné ekonomické situaci a jejím sociálním dopadům. Společně dejme politikům, kteří mají odpovědnost za řízení země, jasný vzkaz: není možné nadále přehlížet složitou situaci rodin, zaměstnanců, důchodců, samoživitelů stejně jako podnikatelů. Pojďme společně ukázat, že ohromný propad reálných příjmů není možné akceptovat a že za poctivou práci chceme důstojně žít. Zúčastněte se Manifestačního mítinku ČMKOS v pondělí 5. září 2022 od 11 hodin v Praze.

Plakát naleznete ZDE.

Dopis OS SOO ministru práce

9. 8. 2022

 

Dopis OS SOO ministru práce a na vědomí předsedovi vlády ohledně požadavků ÚP ČR

Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář požádal ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku a premiéra Petra Fialu o podporu a prosazení požadavku na 10 % valorizaci tarifních platů státních zaměstnanců, kteří pracují v režimu zákona o státní službě.
Oba politiky požádal, aby se v zájmu zachování sociálního smíru zasadili o realizaci tohoto požadavku.

Dopis OS SOO ministru práce a předsedovi vlády ohledně požadavků ÚP ČR naleznete ZDE.

Odbory při úřadech práce hrozí stávkou kvůli platům

3. 8. 2022

 

Praha - Odbory při úřadech práce (ÚP) hrozí stávkou, pokud vláda nezvýší od září o deset procent tarify zaměstnanců ve státní službě. Vládou chystané zvýšení platů ve veřejném sektoru se podle odborů netýká části pracovníků, kteří jsou ve státní službě. Uvedl to předseda podnikového výboru odborových organizací při ÚP Jan Dudek, který se kvůli tomu obrátil dopisem na ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku (KDU-ČSL). Dopis má ČTK k dispozici.

Zdroj ČTK: "Odbory při úřadech práce hrozí stávkou kvůli platům ZDE.

Vyjádření zásadní nespokojenosti

2. 8. 2022

 

Vyjádření zásadní nespokojenosti s jednáním o platech v rámci ÚP ČR a zaměstnanců ve státní službě - otevřený dopis

Vážený pane ministře, již po několikáté se na Vás obracím ve věci platů zaměstnanců ve veřejné sféře pro rok 2022. I přes několik schůzek, které již proběhly, jsou nadále zaměstnanci ÚP ČR, ti ve státní službě, drženi v nejistotě. Jejich nespokojenost a nervozita dramaticky narůstá.
Musíme stávkou dokazovat veřejnosti a především Vám, včetně Vlády ČR, že jsme strategickou institucí? Bez služeb Úřadu práce ČR se neobejde téměř žádný občan, jsme klíčovou institucí pro fungující sociální systém a udržování sociálního smíru. Naši zaměstnanci tvrdě pracovali i v době pandemie. Jsme první institucí, která pomáhá běžencům z Ukrajiny, lidem zasaženým živelnými pohromami. Přesto jsme nejhůře placenými státními úředníky, byť s obrovskou finanční odpovědností.

Celé vyjádření naleznete ZDE.

Vláda odmítá státním zaměstnancům dorovnat plat o inflaci

27. 7. 2022

 

Ani přes opakovaná jednání s odborovými svazy nehodlají koaliční strany reflektovat skutečnost, že státní zaměstnanci mají v době bezprecedentní inflace již 2 roky zmražený plat. Poslední návrh pro ně počítá se zvýšením platů o 5%, a to až od ledna příštího roku.

Celé prohlášení Odborového svazu státních orgánů a organizací naleznete ZDE.

Stávková pohotovost OS RoPo i nadále trvá!!!

20. 7. 2022

 

Opět N E D O H O D A !!!

Dne 19. 7. 2022 v pořadí čtvrté jednání s představiteli Koaliční rady – opět NEDOHODA!!!
Vláda zopakovala svůj návrh z minulého jednání – od 1. 9. 2022 valorizace platů zaměstnancům přílohy č. 1 předmětného nařízení vlády o 10 % (dělnické profese, zaměstnanci kultury, zaměstnanci samosprávy a státní správy pod zákoníkem práce, úředníci územně samosprávných celků). Ostatním zaměstnancům (přílohy č. 2 až 5, což jsou sociální pracovníci, zdravotní sestry, lékaři a učitelé, a státním zaměstnancům pod zákonem o státní službě) valorizace platů o 5 % od 1. 1. 2023 a příslušníkům bezpečnostních sborů o 10 %. K5 ještě chce jednat o pedagogických pracovnících. Argumenty odborů nebyly přijaty. Tedy malá dohoda je nad valorizací platů u tabulky č. 1 a o dalším jednání v druhé polovině srpna.
Předseda OS SOO na základě výsledků z jednání s vládními činiteli o platech a v kontextu vyhlášené stávkové pohotovosti svolal na úterý 26. 7. 2022 mimořádné zasedání Předsednictva Výboru odborového svazu.

I nadále platí stávková pohotovost!!!

Zdroj ČT24: „Jednání o růstu platů pro letošek skončilo bez dohody. Zvýšíme je od ledna, vzkázal Jurečka“ naleznete ZDE.

Stávková pohotovost OS RoPo trvá!!!

29. 6. 2022

 

N E D O H O D A !!!

Včera dne 28. 6. 2022 od 18.30 se na Úřadu vlády uskutečnilo v pořadí třetí jednání o platech mezi zástupci odborů a představiteli vládní pěti koalice (K5).
Za K5 byli přítomní ministr financí Stanjura, ministr práce a sociálních věcí Jurečka, úvodní části jednání ministr vnitra Rakušan a dále předsedkyně poslanecké sněmovny PČR Pekarová Adamová, ministr zdravotnictví Válek a místopředsedkyně Poslanecké sněmovny PČR Richterová.
Zástupci K5 přednesli svůj návrh:

 • od 1. 9. 2022 zvýšení platových tarifů všem zaměstnancům v platové tabulce č. 1,
 • o platových tabulkách č. 2 až 5 pojďme jednat,
 • státním zaměstnancům pod zákonem o státní službě se plošně nepřidá, nejvíce disponovaným (ÚP ČR a ČSSZ) se bude inflace kompenzovat odměnami,
 • od 1. 1. 2023 se valorizují platové tarify příslušníkům bezpečnostních sborů navýšením o 10 % (to je již dohoda na vládě).

Odborová strana tento návrh odmítla. Zástupci K5 navíc navrhli, abychom se bavili o přidání komplexně pro roky 2022 a 2023, což odbory nezpochybnily. Odborová strana poté požádala o krátkou přestávku na konzultace.

Po přestávce odborová strana vyřkla svůj návrh:

 • od 1. 8. nebo od 1. 9. přidání všem zaměstnancům pod tabulkou č. 1 a všem státním zaměstnancům pod zákonem o státní službě 10 % do tarifů,
 • zaměstnancům zařazeným v platových tabulkách č. 2 až 5 zvednout platové tarify o nominální částku 700 až 1000 Kč (dle dohody),
 • od 1. 1. 2023 zvýšit platové tarify všem zaměstnancům ve veřejném sektoru o 10 %.

Na návrh odborů ihned odpověděl ministr financí, že se na něm neshodneme.

Jediná dohoda ze včerejšího jednání je, že další kolo proběhne 19. 7. 2022.

I nadále platí stávková pohotovost!!!

Zdroj ČT24: „Vláda nabízí deset procent k některým platům, odbory chtějí širší dohodu“ naleznete ZDE.

Vyhlášení stávkové pohotovosti OS RoPo

14. 6. 2022

 

Odborové svazy sdružené v ČMKOS a zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě dne 8. června 2022 se usnesly, že adekvátní reakcí na dosavadní průběh vyjednávání o valorizaci platů ještě v roce 2022 je vyhlášení stávkové pohotovosti v jednotlivých odborových svazech.
Odborové svazy ve veřejných službách a správě zároveň jasně deklarovaly, že jsou připraveny se dohodnout, což potvrdily příklonem k tzv. variantě II návrhu MPSV dne 7. června 2022.

K 13. červnu 2022 postupně vyhlásily stávkovou pohotovost následující odborové svazy:

 • Odborový svaz státních orgánů a organizací
 • Českomoravský odborový svaz pracovníků školství
 • Unie orchestrálních hudebníků ČR
 • Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy (není členem ČMKOS)
 • Odborový svaz pracovníků kultury a ochrany přírody
 • Odborový svaz pracovníků knihoven
 • Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče
 • Unie odborový svaz profesionálních zpěváků ČR
 • Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády.

Zároveň následující odborové svazy podporují stávkovou pohotovost:

 • Odborový svaz hasičů
 • Odborový svaz pracovníků kulturních zařízení
 • Herecká sociace
 • OS UNIOS.

Reakci OS RoPo ze dne 8. června 2022 na výsledky vyjednávání o platech na rok 2022 naleznete ZDE.

Zdroj Českénoviny.cz: „Stávkovou pohotovost kvůli zvýšení platů vyhlásilo devět odborových svazů“ naleznete ZDE.

Vyhlášení stávkové pohotovosti

8. 6. 2022

 

Vyhlášení stávkové pohotovosti Odborového svazu státních orgánů a organizací

Odborový svaz státních orgánů a organizací (OS SOO) oznamuje, že Výbor OS SOO, jako nejvyšší orgán OS SOO v období mezi sjezdy, se usnesl na následujícím:

Odborový svaz státních orgánů a organizací po dvou neúspěšných jednáních s představiteli Vlády ČR (dne 25. 5. 2022 a dne 7. 6. 2022) o valorizaci platů ve veřejné sféře ještě pro rok 2022 vyhlašuje dnem 9. června 2022 neomezenou stávkovou pohotovost. K ukončení stávkové pohotovosti dojde dnem dohody zástupců Vlády ČR a zástupců odborových svazů ve veřejných službách a správě sdružených v ČMKOS o valorizaci platů zaměstnanců veřejného sektoru ještě v roce 2022.

Jednání o valorizaci platů ještě v roce 2022

7. 6. 2022

 

Dnes 7. 6. 2022 proběhlo dlouho očekávané jednání mezi zástupci odborových svazů sdružených pod ČMKOS a zástupci Vlády ČR o valorizaci platů ještě pro rok 2022. Toto jednání navazovalo na, z pohledu odborů, neúspěšné rokování dne 25. května 2022.
Odborová delegace opět ministrovi práce a sociálních věcí, ministrovi financí a ministrovi pro místní rozvoj zopakovala požadavky na valorizaci platů: zachování kupní síly zaměstnanců veřejného sektoru v kontextu výše inflace cca 15 %), valorizaci tarifů od 1. 7. 2022. I s vědomím, že odbory jsou ztotožněny s poklesem reálných příjmů zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Návrh se týká také příslušníků bezpečnostních sborů.
Vláda přišla se dvěma návrhy % valorizace, kdy jeden z nich znamenal propad a druhý brutální propad příjmů zaměstnanců veřejné sféry. Jeden návrh představuje valorizaci k 1. 7. 2022, druhý až od 1. 9. 2022. Oba návrhy chce realizovat rozdílem mezi těmi zaměstnanci, kterým byl pro rok 2022 navýšen příjem, a těmi, kterým byly zmrazeny na rok 2022 platy. Vládní strana deklarovala cíl rozhodnout o valorizaci platů do konce června v kontextu revize státního rozpočtu na rok 2022.
Výsledek tohoto jednání: vládní strana vnímá návrh odborů, bude jej předkládat Koaliční radě (K5) a seznámí s ním členy vlády. Zároveň přednese K5 vlastní návrhy valorizace platů ještě v tomto roce včetně termínu realizace. Vládní strana dala příslib, že se toto uskuteční nejpozději do 14 dnů a po jednání K5 by mělo následovat zasedání delegací odborů a vlády nad konečným návrhem K5. Shoda obou stran – není dohoda, v létě se začne vyjednávat o platech na rok 2023.

Zdroj Českénoviny.cz „Odborář: Vláda navrhla dvě varianty růstu platů, ani jedna nedorovná inflaci“ ke stažení ZDE.

Ombudsman – Zákaz diskriminace v kolektivních smlouvách

1. 6. 2022

 
Ombudsman

Ombudsman jako veřejný ochránce práv zaslal dopis předsedovi ČMKOS týkající se diskriminačního znění kolektivních smluv, které negativně dopadá především na zaměstnance důchodového věku nebo se zdravotním postižením, anebo na rodiče malých dětí. Z šetření vyplývá, že k diskriminaci při sjednávání kolektivních smluv nedochází vždy jen úmyslně, nýbrž také z nevědomosti.

Dopis ombudsmana předsedovi ČMKOS s nabídkou spolupráce a konzultací naleznete ZDE.

Leták „Zákaz diskriminace v kolektivních smlouvách“ naleznete ZDE.

Náhrada za ztrátu na výdělku

19. 5. 2022

 
MPSV

Aby ti, kdo pobírají náhrady za výdělek, o který přišli v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání, případně pozůstalí po nich, dostávali vyšší kompenzace, sáhla Vláda ČR k nutným změnám. Dne 18. 5. 2022 na svém jednání rozhodla o tom, že se od června budou částky valorizovat o 8,2 procenta průměrného výdělku, z nichž se tyto kompenzace počítají.

Zdroj MPSV: Tiskovou zprávu „Od června se zvýší kompenzace, které nahrazují výdělek po pracovním úrazu nebo při nemoci z povolání“ naleznete ZDE.

Změna zákona o státní službě

17. 5. 2022

 

Stanovisko OS SOO k sněmovnímu tisku č. 215

Dne 17. 5. 2022 vydal Odborový svaz státních orgánů a organizací stanovisko k sněmovnímu tisku č. 215 - změna zákona o státní službě.
„V úvodu našeho stanoviska považujeme za zásadní sdělit, že považujeme za neakceptovatelný způsob, jakým byla novela tak zásadního zákona připravena. Cesta narychlo ušitého poslaneckého návrhu, který nebyl podroben široké odborné diskuzi a zejména nebyl adekvátně projednán se sociálními partnery, se odráží i v kvalitě předloženého materiálu. Novela reaguje na praktické aplikační obtíže pouze velmi dílčím a nedostačujícím způsobem a není způsobilá zásadnějším způsobem zlepšit fungování a efektivitu státní správy.
Oproti tomu některé klíčové navrhované změny, zejména v oddělení úrovně náměstků členů vlády a předpokládaného „přesoutěžení“ představených, představují výrazně politizující zásahy do právní úpravy. Tyto změny v navržené podobě nelze označit jinak, než jako nástroje politického tlaku na obsazení státní služby, a tedy za odklon od jednoho z hlavních účelů zákona.
Navrhované datum účinnosti k začátku příštího roku je absurdně brzké a nereálné.“

Stanovisko Odborového svaz státních orgánů a organizací k sněmovnímu tisku č. 215 - změna zákona o státní službě naleznete ZDE.

Sněmovní tisk č. 215 „Návrh poslanců Marka Bendy, Marka Výborného, Jana Jakoba, Josefa Cogana a Jakuba Michálka na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů, naleznete ZDE.

Zákon o státní službě - teze novely

17. 5. 2022

 

Společné stanovisko odborových svazů zastupujících státní zaměstnance k tezím novely zákona o státní službě.

Dne 11. 5. 2022 bylo zasláno předsedovi Vlády ČR a ministru vnitra Společné stanovisko odborových svazů zastupujících státní zaměstnance k tezím novely zákona o státní službě. Toto stanovisko bylo zároveň doručeno na vědomí náměstkovi ministra vnitra pro státní službu.
„V úvodu našeho stanoviska považujeme za zásadní sdělit, že předložené teze novely zákona o státní službě reagují na praktické aplikační obtíže pouze velmi dílčím a nedostačujícím způsobem. Oproti tomu některé klíčové navrhované změny, zejména v oddělení úrovně náměstků členů vlády a předpokládaného „přesoutěžení“ představených, představují výrazně politizující zásahy do právní úpravy. Tyto změny v navržené podobě nelze označit jinak, než jako nástroje politického tlaku na obsazení státní služby a tedy za odklon od jednoho z hlavních účelů zákona.
Zbývající změny pak nejsou urgentního charakteru a nepochybně je možné s nimi počkat na avizovanou koncepční novelu zákona, která projde řádným legislativním postupem vládního návrhu, včetně konzultací a řádného připomínkového řízení. Co se přípravy této novely týče, je nám známo, že práce již probíhají. Jako sociální partner jsme ale do nich dosud nebyli adekvátně zapojeni. Pokud vláda zdůrazňuje důležitost sociálního dialogu, pak není možné, aby tak důležitou úpravu připravovala bez diskuze a perspektivy zástupců státních zaměstnanců, na které změny bezprostředně dopadnou. Žádáme tedy o vytvoření pracovní skupiny a zahájení odborné a věcné debaty.“

Společné stanovisko odborových svazů zastupujících státní zaměstnance k tezím novely zákona o státní službě naleznete ZDE.

Strážníci obecní policie - dřívější odchod do důchodu

17. 5. 2022

 

Předseda OS SOO zaslal dne 4. května 2022 ministrovi práce a sociálních věcí žádost o zařazení strážníků do zákona o důchodovém pojištění v kontextu dřívějšího odchod do důchodu. „Vážený pane ministře, jsme si vědomi, že v současné době Vy a Vaše ministerstvo čelí mnoha výzvám a řeší mnoho obtížných úkolů, ale věříme, že naše připomínka, tedy návrh na doplnění strážníků do zákona o důchodovém pojištění v kontextu dřívějšího odchod do důchodu má logický, výše uvedený konstrukt.“

Žádost OS SOO naleznete ZDE.

Odpověď ministra práce a sociálních věcí na žádost OS SOO naleznete ZDE.

Ukončení stávkové pohotovosti na Úřadu práce ČR

5. 5. 2022

 
Atlas

Odborový svaz státních orgánů a organizací oznamuje, že odborové organizace Úřadu práce ČR, sdružené v Podnikovém výboru odborových organizací při ÚP ČR, dnešním dnem ukončují vyhlášenou stávkovou pohotovost v rámci ÚP ČR. Ministr práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka splnil požadavek k zahájení jednání o valorizaci platů ve veřejné sféře pro rok 2022 tím, že včera 4. května 2022 oznámil termín jednání na den 25. 5. 2022.

Minimální důstojná mzda

2. 5. 2022

 

Minimální důstojná mzda je odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard.
Mají se z ní dát pokrýt náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité výdaje včetně úspor pro případ neočekávaných okolností.
Má umožnit žít obyčejným, ale materiálně důstojným životem a cítit se plnohodnotným členem společnosti.

Tiskovou zprávu Minimální důstojné mzdy „Téměř polovina pracovních úvazků v ČR stále není dostatečně zaplacena“ naleznete ZDE.

Roadmap k důstojným mzdám v Česku naleznete ZDE.

Minimální důstojná mzda: Prezentaci „Aktualizace pro rok 2021“ naleznete ZDE.

Minimální důstojná mzda 2021 „Osobní příběhy“ naleznete ZDE.

Minimální důstojná mzda: „Další informace a odkazy“ naleznete ZDE.

Internetové stránky Minimální důstojné mzdy naleznete ZDE.

Předseda OS SOO hostem pořadu Pro a proti na Rádio Plus

2. 5. 2022

 
Pro a proti

Odboráři z Úřadu práce vyhlásili stávkovou pohotovost kvůli nízkým platům a velké zátěži úředníků. Nově tam totiž mimo jiné vyřizují humanitární dávky pro uprchlíky nebo okamžitou pomoc při zdražování energií. Je stávková pohotovost těchto pracovníků na místě? „Chceme jednat s vládou o valorizaci platů ještě na letošní rok,“ říká odborář Pavel Bednář. Místopředsedkyně sněmovny Olga Richterová (Piráti) říká, že nespokojenost chápe, nesouhlasí ale s načasováním protestů.

Zdroj Český rozhlas Rádio Plus: „Odborář: Chceme zvýšit platy letos a jednat i o příštím roce. Stávková pohotovost je zdvižený prst“ naleznete ZDE.

Odpověď ministra Jurečky na dopis OS SOO k situaci na ÚP ČR

26. 4. 2022

 
MPSV

Ministra práce a sociálních věcí Ing. Marian Jurečka odpověděl předsedovi Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavlu Bednářovi na dopis v souvislosti se situací na Úřadu práce ČR.

Odpověď z MPSV na dopis předsedy OS SOO předsedovi vlády a ministrovi práce a sociálních věcí týkající se situace na Úřadu práce ČR naleznete ZDE.

Vyhlášení stávkové pohotovosti na Úřadu práce ČR

21. 4. 2022

 
Atlas

Odborový svaz státních orgánů a organizací oznamuje, že odborové organizace Úřadu práce ČR, sdružené v Podnikovém výboru odborových organizací při ÚP ČR, na dnešním jednání schválily vyhlášení stávkové pohotovosti v rámci ÚP ČR od 1. 5. 2022 a žádají ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečku k zahájení jednání o valorizaci platů ve veřejné sféře pro rok 2022 s termínem do 31. 5. 2022.

Předsedkyně TOP 09 buď nemá informace, nebo jim nechce rozumět

14. 4. 2022

 

Předseda našeho odborového svazu Pavel Bednář reaguje na výroky předsedkyně TOP 09, které zazněly v rozhovoru pro deník Právo.
Markéta Pekarová Adamová v něm uvedla několik nepřesných nebo zavádějících informací, na které jako odborový svaz sdružující téměř 20 000 zaměstnanců veřejné správy považujeme za důležité upozornit.
Paní předsedkyně využívá platy státních zaměstnanců pouze jako populistickou záminku k jejich další dehonestaci, která začala již v dřívějších letech. Vůči tomu se musíme zásadně ohradit! Někteří členové vlády, kteří na rozdíl od paní předsedkyně mají svěřenu odpovědnost za konkrétní resorty, se naopak na své úředníky obracejí s díky za jejich současnou práci.

Tiskovou zprávu: „Předsedkyně TOP 09 buď nemá informace, nebo jim nechce rozumět“ naleznete ZDE.

Zdroj Novinky.cz: „Pekarová: Nemůžeme už žít nad poměry a nezdravě zvyšovat platy“ naleznete ZDE.

Odpověď z MV ČR na dopis předsedy OS SOO

14. 4. 2022

 

Odpověď z MV ČR na dopis předsedy OS SOO týkající se výsluhových příspěvků

1. náměstek ministra vnitra Ing. JUDr. Jiří Nováček odpověděl předsedovi Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavlu Bednářovi na dopis v souvislosti s připravovanou novelizací zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů.
Výsluhového příspěvku se novelizace týkat nebude, jak pan ministr výslovně potvrdil ve svém otevřeném dopisu z března 2022, kterým poděkoval příslušníkům Policie ČR a Hasičského záchranného sboru ČR za službu v podmínkách nouzového stavu vyhlášeného v souvislosti s migrační krizí způsobenou válkou na Ukrajině.

Odpověď z MV ČR na dopis předsedy OS SOO týkající se výsluhových příspěvků naleznete ZDE.

Dopis ministra vnitra policistům a hasičům

5. 4. 2022

 
MVČR

„Nechci, abyste byť i část své služby vykonávali zadarmo. Přesčasy, které jste museli odpracovat za nouzového stavu, proto dostanete zaplacené formou mimořádných odměn. Nepůjde o plošné, ale cílené odměny podle toho, kolik hodin přesčasů „zdarma“ jste během nouzového stavu odsloužili.
Co Vám ale mohu stoprocentně ještě jednou slíbit, je, že na Vaše výsluhové příspěvky opravdu sahat nebudeme.“

Dopis ministra vnitra policistům a hasičům naleznete ZDE.

Dopis předsedy OS SOO ministru vnitra týkající se výsluhových příspěvků

1. 4. 2022

 

Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář oslovil v souvislosti s připravovanou novelizací zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ministra vnitra Víta Rakušana.
Mezi zaměstnanci spadajícími pod tento zákon (příslušníky bezpečnostních sborů), ale také na jednáních základních odborových organizací, vyvstávají obavy, aby v rámci této připravované novelizace výsluhový příspěvek pro bývalé příslušníky nebyl zrušen nebo podmínky pro jeho nárok nebyly změněny.
„Rád bych Vás v této souvislosti, vážený pane ministře, požádal o Vaše veřejné vyjádření k této problematice, respektive příslibu, že výsluhový příspěvek v souvislosti s novelizací zákona č. 361/2003 Sb., zrušen nebo jakkoli modifikován nebude. Toto Vaše vyjádření by, dle mého názoru, výraznou měrou přispělo ke zklidnění současné situace u příslušníků bezpečnostních sborů.“

Dopis předsedy OS SOO ministru vnitra týkající se výsluhových příspěvků naleznete ZDE.

Dopis OS SOO předsedovi vlády a ministru práce ohledně situace na ÚP ČR

1. 4. 2022

 

Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář vyzval premiéra Petra Fialu a ministra práce a sociálních věcí Mariana Jurečku k přehodnocení platové a personální situace státních zaměstnanců, kteří působí u Úřadu práce.
„Již dva roky zůstávají jejich platy zmraženy na stejné hodnotě. Všichni tito lidé vykonávají velké množství náročné agendy, včetně covidových opatření a kompenzací, aktuálně významně narůstá objem agendy spojené s pomocí a administrací válečných běženců z Ukrajiny," píše mimo jiné předseda OS SOO, proč by neměla vláda platové a jiné podmínky těchto a dalších státních zaměstnanců přehlížet.

Dopis OS SOO předsedovi vlády a ministru práce ohledně situace na ÚP ČR naleznete ZDE.

ČMKOS k aktuální situaci České republiky

14. 3. 2022

 
Ukraine

Problémy, které Česká republika měla především s rychle rostoucí inflací, veřejnými financemi a dalšími a dalšími oblastmi nezmizely – jen je na určitý čas přebilo (a fakticky znásobilo a zesílilo) napadení Ukrajiny ruskými vojsky. O to bude řešení problémů těžší a náročnější. Podle našeho názoru je naprosto nezbytné posílit roli státu v ekonomice i ve společnosti a důrazně vyžadovat od státních orgánů každodenní aktivní přístup k řešení vzniklých potíží a problémů.

Zdroj ČMKOS: „ČMKOS k aktuální situaci České republiky“ naleznete ZDE.

ČMKOS k situaci na Ukrajině

14. 3. 2022

 
Ukraine

ČMKOS vyjadřuje plnou solidaritu ukrajinským občanům, jejichž země čelí ruské vojenské agresi, která je jasným a nezpochybnitelným porušením mezinárodního práva a především způsobuje ztráty na tom nejcennějším, na lidských životech. Válka do 21. století nepatří!

Zdroj ČMKOS „ČMKOS k situaci na Ukrajině “ naleznete ZDE.Vyjádření OS SOO k situaci na Ukrajině

3. 3. 2022

 
Ukraine

Odborový svaz státních orgánů a organizací odsuzuje ruský útok na Ukrajinu. Postup Ruska je bezohledný a směřuje k násilnému obsazení cizího území. Politika prezidenta Putina diskvalifikuje Ruskou federaci v očích celého civilizovaného světa a jeho samotného řadí mezi válečné zločince.
S hlubokým zklamáním a znepokojením sledujeme, jak Ruská federace pošlapává mezinárodní právo. Máme velké obavy nejen o občany na Ukrajině, ale také o hodnoty, na nichž je založeno současné demokratické zřízení v zemích Evropské unie a na celém světě. Obáváme se, že nejen lid Ukrajiny, ale také veškeré demokratické státy světa nyní stojí před velmi těžkou zkouškou.
Odborový svaz státních orgánů a organizací se připojuje k projevům solidarity s lidmi na Ukrajině.

Kompletní vyjádření OS SOO k situaci na Ukrajině naleznete ZDE.

Stanovisko výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny

15. 2. 2022

 
ČLS

Probíhající pandemie nepochybně vedla ke zviditelnění hygienické služby, ale též hygieny a epidemiologie jako oboru a jednoznačně ukázala potřebu kvalitního a funkčního systému ochrany a podpory veřejného zdraví.
Na základě analýzy dlouhodobého vývoje hygienické služby, zhodnocení příčin nenaplňování platné koncepce a vyhodnocení průběhu pandemie proto požadujeme systematické posilování systému ochrany veřejného zdraví, a to při respektování jeho zdravotnického charakteru, regionální působnosti i jednotného usměrňování a metodického vedení.

Stanovisko výboru Společnosti hygieny a komunitní medicíny naleznete ZDE.

OS SOO obdržel odpověď ministra vnitra k podpoře Kolegia velitelů

31. 1. 2022

 
MP

Z odpovědi ministra vnitra Mgr. Bc. Víta Rakušana:
Úvodem bych Vás rád ubezpečil, že současná vláda České republiky, včetně Ministerstva vnitra, velice pozitivně vnímají přínos obecních policií z pohledu zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku v obcích, a to nejenom v rámci běžného plnění úkolů tohoto orgánu obce, ale i v současné nelehké situaci způsobené pandemií Covid-19.
Za zásadní otázku v oblasti obecní policie považuji ukotvení těchto orgánů obcí v systému vnitřní bezpečnosti, konkrétně v rámci integrovaného záchranného systému. I přesto, že doposud obecní policie fakticky plnily úkoly zejména ostatních složek integrovaného záchranného systému, nejsou výslovně uvedeny v zákoně č. 239/2000 Sb., o integrovaném záchranném systému, ve znění pozdějších předpisů. Nicméně se domnívám, že v souladu se záměrem vlády provést komplexní revizi tzv. krizové legislativy mohou vyvstat i další, doposud neidentifikované problémy (nejenom) ve vztahu k obecním policím, které bude nutno vyřešit. Každopádně, již samotné zařazení obecních policií mezi složky integrovaného záchranného systému zásadním způsobem zkvalitní komunikaci obecních policií se složkami integrovaného záchranného systému včetně státu a orgánů územních samosprávných celků, zlepší přístup těchto institucí k ochranným pracovním prostředkům, k možnosti využití sociálního a zdravotního zázemí pro rodiny strážníků, a bude mít zásadní vliv i na případné řešení důchodových a dalších záležitostí, které přispějí k narovnání postavení strážníků obecních policií ve vztahu k ostatním dotčeným kategoriím osob.

Odpověď ministra vnitra na dopis OS SOO s podporou výzvy Kolegia ředitelů adresovanou premiérovi naleznete ZDE.

Státní zaměstnanci a úředníci: kde pracují a za kolik

25. 1. 2022

 
IDEA

Navzdory relativně nízkému podílu na zaměstnanosti veřejného sektoru, jsou státní úředníci častým předmětem veřejných diskusí o nákladnosti fungování státu.
Tato krátká přehledová studie popisuje základní proporce skupin státních zaměstnanců, úrovně a vývoje jejich průměrných platů v období téměř dvou dekád let 2003–2020. Vývoj platů konfrontujeme s vývojem průměrných mezd v české ekonomice a dáváme ho do kontextu konsolidačních opatření vlád a zavedení zákona o státní službě.

Studii Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) naleznete ZDE.

Zdroj IDEA CERGE-EI: On-line studii „Státní zaměstnanci a úředníci: kde pracují a za kolik“ naleznete ZDE.

Právní předpisy obcí a krajů jsou nově na internetu

24. 1. 2022

 

Elektronická sbírka napravuje skutečnost, že veřejnost nebyla dostatečně informována, jaké vyhlášky a nařízení obce vydávají. Dochází tak k posílení právní jistoty občanů, kteří v elektronické sbírce navíc najdou další předpisy, které nejsou vyhlašovány ve sbírce zákonů. Jde např. o předpisy vydávané v oblasti veterinární a rostlinolékařské péče, hygieny a ochrany některých chráněných území. Obce, kraje a některé správní úřady musí do systému vkládat nově přijaté právní předpisy v jejich působnosti plus zákonem stanovené právní akty relevantní pro výkon veřejné správy.

Tiskovou zprávu MV ČR naleznete ZDE.

Sbírku právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů naleznete ZDE.

Jednání zástupců OS RoPo s ministrem Jurečkou

17. 1. 2022

 

Dnes se uskutečnilo za účasti předsedy OS SOO jednání zástupců OS RoPo s ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou na téma platy ve veřejném sektoru v roce 2022.
Odborová delegace vyjádřila zklamání nad rozhodnutím vlády z 29. 12. 2021, kdy téma platy na rok 2022 nebylo projednáno se sociálním partnerem, tedy odbory, nebyl dodržen postup podle zákoníku práce, zákona o státní službě a ustanovení dle Kolektivní dohody vyššího stupně.
Ministr práce byl odborovou delegací upozorněn na neutěšený stav u zaměstnanců ve veřejných služeb a správě, kdy u jedné skupiny došlo k částečnému a nedostačujícímu navýšení platů a u druhé, daleko početnější skupině, byly platy na rok 2021 dokonce zmrazeny (již druhý tok po sobě). Argument vlády byl, že navýšení obdrželi pouze zaměstnanci v první linii boje s koronavirem. Toto odborová delegace jednoznačně odmítla, protože drtivá většina zaměstnanců, kterým byl plat zmrazen, též svojí činností působí v první linii a navíc se v mnoha případech jedná o nejméně odměňované zaměstnance. Odboroví vyjednávači upozornili na řadu otevřených dopisů adresovaných ministrům či předsedovi vlády o zklamání, naštvanosti a demotivaci zaměstnanců ve veřejném sektoru. Ministr Jurečka byl vyzván k přehodnocení rozhodnutí vlády tak, aby od 1. 4. 2022 došlo k valorizaci platů, a to platových tarifů.
Ministr práce a sociálních věcí vnímá argumenty odborů, chce nadále jednat nejenom o platech na letošní rok, ale i o valorizaci platů na rok 2023. Po výzvě odborů, že je nutné začít vyjednávat o platech na rok 2023 již v měsíci únoru, přislíbil další jednání na přelomu měsíců února a března 2022. Důležité je, že se nevyhýbá ještě jednání o platech na letošní rok. Zároveň garantoval, že premiérovi připomene dopis OS RoPo a výzvu k jednání.

OS SOO podporuje výzvu Kolegia ředitelů adresovanou premiérovi

13. 1. 2022

 
MP

Odborový svaz státních orgánů a organizací, který v pracovně právních vztazích prostřednictvím svých odborových organizací zastupuje většinu strážníků městských a obecních policií, plně podporuje výzvu Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy (dále jen „Kolegium“), která byla zaslána předsedovi vlády dopisem ze dne 10. 1. 2022.
OS SOO se jednoznačně ztotožňuje s konstatováním Kolegia, že není vyřešeno postavení obecních a městských policií v integrovaném záchranném systému v návaznosti na systém sociálního zabezpečení, že nejsou vyjasněny úkoly obecních a městských policií v režimu samostatné a přenesené působnosti, včetně úkolů ve vztahu k epidemii onemocnění COVID-19 a v neposlední řadě, že financování obecních a městských policií je prováděno zcela nevyhovujícím a nefunkčním způsobem.
Z Výzvy Kolegia zcela jasně vyplývá, že nedostatky v oblasti obecních a městských policií mají neustále narůstající charakter. Z tohoto důvodu OS SOO žádá premiéra Fialu o urychlené řešeni stávající nevyhovující situace.

Dopis OS SOO s podporou výzvy Kolegia ředitelů adresovanou premiérovi naleznete ZDE.

Dopis Kolegia ředitelů městských policií statutárních měst a hl. m. Prahy předsedovi vlády naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů finančních úřadů ministrovi Stanjurovi

11. 1. 2022

 
Finanční Správa

Odborové organizace při finančních úřadech poslaly otevřený dopis ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi. Nesouhlasí se zmrazením platů.

Otevřený dopis odborářů finančních úřadů naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů celních úřadů ministrovi Stanjurovi

10. 1. 2022

 
Celní Správa

Odborové organizace při celních úřadech, zastupující civilní zaměstnance a příslušníky CS ČR, poslaly otevřený dopis ministrovi financí Zbyňku Stanjurovi. Nesouhlasí se zmrazením platů pro civilní zaměstnance a se snížením valorizace platů pro příslušníky.

Otevřený dopis odborářů celních úřadů naleznete ZDE.

OS RoPo - dopis OS veřejných služeb a správy předsedovi vlády

7. 1. 2022

 

Odborové svazy veřejných služeb s právy, které jsou součástí ČMKOS, po dnešním jednání a velké diskuzi poslaly otevřený dopis předsedovi vlády a v kopii ministrovi vnitra. Nesouhlasí se zmrazením platů.
„Za panující vysoké míry inflace a skokového zvýšení cen energií bude zmrazení platů zaměstnanců ve veřejného sektoru (kromě některých vybraných skupin) znamenat reálný propad platů a tím i životní úrovně v tomto sektoru, což se samozřejmě odrazí i ve snížení kupní síly těchto zaměstnanců a následně v problematickém oživení české ekonomiky. Zmrazení platů je demotivujícím prvkem pro všechny dotčené zaměstnance!“
„Žádáme Vás, vážený pane premiére, aby vláda nepříznivé dopady zmrazení platů ve veřejném sektoru znovu v souladu s uvedenými právními předpisy zvážila, přehodnotila své rozhodnutí a upravila návrh státního rozpočtu tak, aby od 1. 4. 2022 došlo k naplnění původních dohod. O návrhu jsme připraveni jednat a v rámci zachování sociálního dialogu žádáme o brzký termín.“

Dopis OS RoPo předsedovi vlády naleznete ZDE.

Otevřený dopis OS veřejné správy (územní samosprávy) předsedovi vlády

7. 1. 2022

 

Odborové organizace OS SOO veřejné správy (územní samosprávy) poslaly otevřený dopis předsedovi vlády a v kopii ministrovi vnitra. Nesouhlasí se zmrazením platů.
„Přestože zaměstnanci na krajských a obecních úřadech v kovidové krizi plnili všechny své úkoly při výkon u přenesené i samostatné působnosti, přes veškeré problémy při zvýšené nemocnosti a absolvování karantény, tak vláda jim dokázala svým rozhodnutím vzkázat pouze jedno: nemáte příští rok nárok na žádné zvýšení platu. Strážníci městských a obecních policií jsou dle vyhlášky o povinném očkování v tzv. první linii boje s kovidem, ale ani u této profese k žádnému navýšení platů nedošlo. Tuto skutečnost považujeme za velmi diskriminační.“

Otevřený dopis odborářů veřejné správy (územní samosprávy) naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů katastrálních úřadů ministrovi Nekulovi

7. 1. 2022

 
ČÚZK

Odborové organizace při katastrálních úřadech poslaly otevřený dopis ministrovi zemědělství Zdeňku Nekulovi. Nesouhlasí se zmrazením platů.

Otevřený dopis odborářů katastrálních úřadů naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů soudů a státních zastupitelství ministrovi Blažkovi

6. 1. 2022

 
Justice

Odborové organizace při soudech a státních zastupitelstvích poslaly otevřený dopis ministrovi spravedlnosti Pavlu Blažkovi. Nesouhlasí se zmrazením platů

Otevřený dopis odborářů soudů a státních zastupitelství naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů Policie ČR ministrovi vnitra

5. 1. 2022

 
MVČR

Odborové organizace OS SOO při Policii ČR poslaly otevřený dopis ministrovi vnitra Vítu Rakušanovi. Nesouhlasí se zmrazením platů.

Otevřený dopis odborářů OS SOO při Polici ČR ministrovi vnitra naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů ČSSZ ministrovi Jurečkovi

4. 1. 2022

 
ČSSZ

Odborové organizace při České správě sociálního, poslaly otevřený dopis ministrovi práce Mariánu Jurečkovi. Nesouhlasí se zmrazením platů.
"Česká správa sociálního zabezpečení patří mezi nejvýznamnější státní úřady. Práce našich zaměstnanců naplňuje více než 1/3 všech příjmů státního rozpočtu. Jde o peníze, které pravidelně vybíráme na pojistném na sociální zabezpečení a příspěvcích na státní politiku zaměstnanosti. Zároveň spravujeme agendu našich klientů, kterých je více než 8,9 miliónů.“

Otevřený dopis odborářů České správy sociálního zabezpečení ministrovi práce a sociálních věcí naleznete ZDE.

Otevřený dopis odborářů ÚP ČR ministrovi Jurečkovi

3. 1. 2022

 
Atlas

Odborové organizace při Úřad práce ČR, zastupující 12 tisíc zaměstnanců, poslaly otevřený dopis ministrovi práce Mariánu Jurečkovi. Nesouhlasí se zmrazením platů.
"Zaměstnanci úřadů práce, či spíše zaměstnankyně jsou dost nevalně odměňováni, a to i přes vysoký stupeň vzdělanosti, který práce, kterou vykonávají, vyžaduje," argumentují s tím, že od nové vlády čekaly nápravu. Ta nepřichází dokonce ani v době energetické krize a zvyšování inflace.
"My odboráři chápeme problémy s rozpočtem, ale ty jsme nezavinili my, odbory a už vůbec ne zaměstnanci úřadu práce," zakončují odboráři svou výzvu ministrovi.

Otevřený dopis odborářů Úřadu práce ČR ministrovi práce a sociálních věcí naleznete ZDE.

Ročník 2021 přesunut do archívu

 

Starší články z roku 2021 byly přesunuty do archívu.

 
 

Poslední aktualizace: 22. 11. 2023

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

počítadlo.abz.cz