Pro sociální pracovníky obecních úřadů je určený nový vzdělávací program

6. 12. 2021

 
MPSV

Ministerstvo práce a sociálních věcí zahájilo v rámci projektu Systémová podpora sociální práce v obcích realizaci vzdělávacího programu s cílem zlepšovat výkon a efektivitu sociální práce ve veřejné správě.

Zdroj MPSV: „Tisková zpráva: Pro sociální pracovníky obecních úřadů je určený nový vzdělávací program“ naleznete ZDE.

MF ČR – Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2022

1. 12. 2021

 
MFČR

MF ČR – Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2022

Pro rok 2022 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. MF ČR přináší proto přehled hlavních novinek, které občané mohou očekávat v roce 2022.

Zdroj MF ČR: „Přehled změn od 1. 1. 2022 v gesci Ministerstva financí“ naleznete ZDE.

10 doporučení ČMKOS nové vládě

20. 10. 2021

 
10 doporučení

Českomoravská konfederace odborových svazů jako největší nezávislá odborová centrála v České republice, sdružující členy či voliče prakticky celého politického spektra úvodem považuje za potřebné zdůraznit, že v řádném případě nezasahovala do volebního boje politických stran. Nepopírá ale, že celou řadu nastolovaných problémů a způsobů řešení i úroveň politické diskuse probíhající v rámci předvolebního boje sledovala a sleduje s velikými rozpaky. Velmi citlivě vnímá řadu signálů naznačujících zastavení, či obrácení směru dosavadního vývoje české společnosti v oblasti sociálního partnerství a sociálního dialogu.
ČMKOS proto zformulovala pro nastupující vládu přehled svých zásadních postojů a doporučení klíčovým sociálním a ekonomickým otázkám.
ČMKOS zdůrazňuje, že to bude především postoj nové vlády k těmto jejím návrhům a požadavkům, který předznamená vztahy mezi odbory a vládou na příští roky.

Zdroj ČMKOS: „Deset doporučení ČMKOS nové vládě“ naleznete ZDE.

Kolektivní dohoda vyššího stupně

4. 10. 2021

 
Vláda

Dnes ráno 4. října 2021 v 8.00 hodin podepsaly odborové svazy s předsedou Vlády ČR novou Kolektivní dohodu vyššího stupně ("KDVS"), která se vztahuje na státní zaměstnance ve služebním poměru vykonávající ve služebních úřadech státní službu dle zákona o státní službě. Tato KDVS nabývá účinnosti dnem 1. 1. 2022. Do této doby stále platí stávající KDVS včetně jejího dodatku.

Novou Kolektivní dohodu vyššího stupně naleznete ZDE.

Zdroj Vláda ČR: „Premiér Babiš podepsal s odbory novou kolektivní dohodu vyššího stupně pro státní zaměstnance“ naleznete ZDE.

Tisková zpráva

28. 9. 2021

 

Jsme zklamáni postojem hnutí ANO k platům ve veřejném sektoru

V návaznosti na zprávy o jednání vlády o státním rozpočtu ze dne 27. 9. 2021, na kterém ČSSD nepodpořila návrh rozpočtu kvůli nedostatečnému navýšení platů pro veřejnou sféru oceňujeme tento přístup.
Odborový svaz státních orgánů a organizací dlouhodobě usiluje o důstojné odměňování všech zaměstnanců a zaměstnankyň veřejného sektoru. Věříme, že hasiči, zdravotníci, policisté, zaměstnanci sociálních služeb, státní zaměstnanci a zaměstnankyně a všichni další, kteří významným způsobem přispívají k chodu naší společnosti, si svou výplatu víc než zaslouží.
Jsme velmi zklamáni postojem hnutí ANO k otázce platů v rámci jednání o státním rozpočtu. Výsledné zvýšení platů nepokryje ani inflaci a veřejná sféra si tak ve srovnání s dřívějším obdobím pohorší.
Předseda odborového svazu a mluvčí odborových svazů tzv. RoPo sféry, Bc. Pavel Bednář, k tomu uvádí: Již nevěřím falešným slibům hnutí ANO v sociální oblasti. Zaměstnanci veřejného sektoru nesmí být těmi, kdo budou platit za jejich nepromyšlenou ekonomickou politiku!
Odbory ve svém úsilí nepoleví, a to ani po parlamentních volbách, ani v dalších letech.

Vyjednávání o platech na rok 2022

2. 9. 2021

 

Dnes od 14.00 hodin proběhlo jednání zástupců odborových svazů veřejných služeb a správy s 1. místopředsedou Vlády ČR p. Hamáčkem (garant za odměňování příslušníků bezpečnostních sborů) a s ministryní práce a sociálních věcí pí Maláčovou (garant za odměňování státních zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve veřejných službách a správě pod zákoníkem práce).
Primárním bodem jednání byly platy ve veřejném sektoru pro rok 2022. Po vzájemné diskuzi plné argumentů jasně zazněl výsledek tohoto setkání - návrh, aby všem zaměstnancům ve veřejném sektoru byl od 1. 1. 2022 zvýšen jejich platový tarif o paušální částku 3.000 Kč.
S ohledem na tu skutečnost, že právě probíhají intenzivní jednání o podobě státního rozpočtu na rok 2022, bylo dohodnuto, že v této věci bude vyzván předseda vlády k jednání tak, aby výsledný nárůst platů ve veřejném sektoru projednala Vláda ČR a byl již zahrnut do návrhu státního rozpočtu, který bude projednávat RHSD dne 20. 9. 2021.
Zároveň se na tomto jednání dohodl návrh na zvýšení minimální mzdy od 1. 1. 2022 na 18.000 Kč.
Berte tuto informaci jako návrhy, které ještě musí projednat Vláda ČR, tudíž nemusí být konečnými.

Otevřený dopis předsedovi Vlády ČR

24. 8. 2021

 
Vláda

Předseda OS SOO se dne 30. 6. 2021 obrátil na předsedu Vlády ČR otevřeným dopisem v souvislosti s napadením úřednice na Úřadu práce ČR v pražské Bělehradské ulici.

Celý text otevřeného dopisu naleznete ZDE.

Odpověď předsedy vlády naleznete ZDE.

Reakci ministryně práce a sociálních věcí naleznete ZDE.

Dodatek ke Kolektivní dohodě vyššího stupně

4. 8. 2021

 

Dne 30. července 2021, na základě usnesení vlády z téhož dne č. 704, podepsali zástupci Odborového svazu státních orgánů a organizací, Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády, Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Českomoravského odborového svazu pracovníků školství a Asociace samostatných odborů ČR na straně jedné a předseda vlády na straně druhé dodatek k aktuálně účinné Kolektivní dohodě vyššího stupně.
Na základě tohoto dodatku, který je účinný dnem podpisu smluvních stran a uzavírá se na dobu do 31. prosince 2021, poskytnou služební úřady státním zaměstnancům, kteří byli očkováni proti onemocnění covid-19 a tuto skutečnost doloží indispoziční volno nad rámec indispozičního volna poskytovaného podle Kolektivní dohody vyššího stupně, a to v případě jednodávkového schématu očkování v rozsahu 2 dnů a v případě dvoudávkového schématu v rozsahu 1 dne za každou aplikovanou dávku.
Kolektivní dohoda vyššího stupně je závazná pro všechny služební úřady a nároky z ní vznikají všem státním zaměstnancům.

Fotokopie dodatku naleznete ZDE.

Zdroj Vláda ČR: „Státní zaměstnanci očkovaní proti covid-19 budou mít nárok na dva dny placeného volna, schválila vláda“ naleznete ZDE.

Zdroj iROZHLAS.cz „Bonusové volno se týká hasičů, policistů i některých zdravotníků, vysvětluje náměstek Hůrka“ naleznete ZDE.

Rozhovor předsedy OS SOO pro CNN Prima NEWS

12. 7. 2021

 
CNN Prima

Pěsti, nadávky, výhrůžky. Tomu všemu často musejí čelit pracovníci na úřadech práce. Agresivních klientů je až 500 ročně. Téma bezpečnosti na úřadech se znovu začalo řešit po úterní střelbě v Praze. Úřad práce tvrdí, že ji chce posílit. Odbory se rozčilují, že s tím vláda nedělala něco už dřív.

Zdroj CNN Prima NEWS: „Agrese na úřadech není ojedinělá, řeší se stovky případů. Odboráři chtějí změnu“ naleznete ZDE.

Otevřený dopis předsedovi Vlády ČR

30. 6. 2021

 
IVS

Předseda OS SOO: Obracím se na Vás v souvislosti s napadením úřednice na Úřadu práce ČR v pražské Bělehradské ulici. Zpráva o útoku střelnou zbraní na naši kolegyni nás velmi zasáhla. O to více, když se stal útok smrtelným. Nelze ani odhadovat pocity těch, jejichž blízká osoba se už nikdy z práce nevrátí.
V této souvislosti Vás chci požádat, aby se Vláda ČR vážně a urychleně zabývala problémem rizikových faktorů úředníků pracujících s veřejností a přijala opatření k minimalizaci takových excesů.
Odborový svaz státních orgánů a organizací již dlouhodobě na tyto rizikové faktory upozorňuje, zejména u „přepážkových“ úředníků.

Celý text otevřeného dopisu naleznete ZDE.

ÚP ČR – Vyjádření soustrasti

30. 6. 2021

 
IVS

Zpráva o útoku střelnou zbraní na naši kolegyni z Úřadu práce ČR nás velmi zasáhla. O to více, když se stal útok smrtelným. Nelze ani odhadovat pocity těch, jejichž blízká osoba se už nikdy z  práce nevrátí.
Bezpečnost všech státních zaměstnanců a zaměstnankyň, zejména těch „přepážkových“, musí být vysokou prioritou. Není možné, aby za svou službu občanům a státu byli v práci ohrožováni, napadáni, či dokonce usmrceni.
Vyjadřujeme nejupřímnější soustrast rodině a blízkým a všem kolegům a kolegyním z ÚP ČR.

15. ročník soutěže Úřad na cestě k rovnosti

29. 6. 2021

 
IVS

Institut pro veřejnou správu Praha spolu s Ministerstvem vnitra ČR a Úřadem vlády ČR každoročně pořádá soutěž Úřad na cestě k rovnosti (dříve Úřad roku „Půl na půl“). Cílem soutěže je podpora zavádění principů rovnosti žen a mužů do práce úřadů obcí, měst a krajů České republiky jak směrem dovnitř úřadů, tak i do území.
Soutěž bude vyhlášena Institutem pro veřejnou správu Praha v součinnosti s Úřadem vlády ČR a Ministerstvem vnitra ČR počátkem léta 2021 a bude oznámena na internetových stránkách těchto úřadů i s informacemi, jak se do soutěže zapojit. Úřady, které budou mít zájem účastnit se soutěže, mohou během letních měsíců vyplnit soutěžní dotazníky, které budou následně vyhodnoceny odbornou porotou.

Zdroj Institut pro veřejnou správu: „15. ročník soutěže Úřad na cestě k rovnosti“ naleznete ZDE.

Návrhy na zvýšení minimální mzdy v roce 2022

21. 6. 2021

 
MPSV

Zvýšení minimální mzdy alespoň na 18 tisíc korun od příštího roku je příležitostí, jak nastartovat mzdový růst a pomoci až 250 tisícům zaměstnanců s nejnižšími příjmy i ekonomice jako celku. Shodli se na tom účastníci jednání, které se konalo na půdě Ministerstva práce a sociálních věcí ČR dne 17. 6. 2021, tedy ministryně Jana Maláčová (ČSSD), vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) a zástupci odborových organizací zastupujících většinu zaměstnanců v čele s předsedou ČMKOS Josefem Středulou a předsedou ASOČR Bohumírem Dufkem.

Zdroj MPSV: „Tisková zpráva - S odbory panuje shoda: Minimální mzda 18 tisíc korun je cestou, jak nastartovat obnovu ekonomiky“ naleznete ZDE.

Průzkum: Lidé chtějí spravedlivé důchody

3. 6. 2021

 
MPSV

Jen 22 % lidí považuje nynější důchody za spravedlivé. Drtivá většina volá po změně. Vyplývá to z průzkumu agentury MEDIAN, který se uskutečnil ve 2. polovině května.
Většina respondentů podporuje základní důchod, tzv. výchovné nebo možnost dřívějšího odchodu do penze pro náročné profese bez krácení důchodu. Naopak nesouhlasí se zvyšováním důchodového věku. Průzkum tak ukazuje, že návrhy změn důchodového systému, předložené MPSV, mají výraznou podporu veřejnosti.

Zdroj MPSV: „Tisková zpráva - Průzkum: Lidé chtějí spravedlivé důchody“ naleznete ZDE.

Pořízení a zveřejnění záznamu policisty a jeho přiměřenost

2. 6. 2021

 

S dostupností mobilních telefonů, které zcela běžně umožňují pořizování nejen fotografií, ale i audiovizuálních záznamů, roste také počet případů, kdy jsou pořizovány a následně zveřejňovány záznamy policistů či strážníků při výkonu služby. Tato problematika nabývá na významu také v souvislosti s masovým užíváním sociálních sítí, které umožňují v podstatě každému uživateli záznamy sdílet a komentovat.
Je však pořizování záznamů policistů v souladu se zákonem? A existují hranice přípustnosti zveřejnění takových záznamů? Právě uvedenými otázkami se zabývá tento článek, a to zejména v kontextu dosavadní výkladové a soudní praxe.

Zdroj epravo.cz: „Pořízení a zveřejnění záznamu policisty a jeho přiměřenost“ naleznete ZDE.

Kateřina Smejkalová: Chceme schopný stát? Musíme změnit tři věci

24. 5. 2021

 
Rádio Plus

Fungující stát musí někdo zaplatit. Není možné na něm neustále šetřit a pak se divit, že v těžkých dobách nefunguje tak, jak bychom si představovali. Nejen o tom píše ve svém skvělém komentáři politoložka Kateřina Smejkalová.
Pavel Bednář, předseda OS SOO: „Souhlasím s tím, že primární příčinou postavení úředníků ve společnosti je nekonkurenceschopnost platů, chybějící prestiž a jejich cílené vzdělávání. Autorka velmi trefně vystihla dnešní postavení úředníků: V české veřejné debatě by dlouhodobě většího otloukánka než právě úředníky a úřednice pohledal. Jak pak vůbec někdo může očekávat chytrý, funkční stát, když jeho protagonisty není ochoten ani dobře zaplatit, ale i je nadto demotivuje nebo od kariéry úplně odrazuje řečmi o „líných a neschopných příživnících“? Kvalitní státní správu zkrátka logicky mohou vytvořit jen špičkoví, dobře placení a doceňovaní lidé.“

Zdroj Rádio Plus: „Kateřina Smejkalová: Chceme schopný stát? Musíme změnit tři věci“ naleznete ZDE.

Reakce OS SOO na článek v Echo24.cz

19. 5. 2021

 
Echo 24

Echo24.cz: Štíhlý a malý stát je minulostí. Loni se nabíralo tempem 58 lidí každý den.
„Pod pojmem "kvalitní žurnalistika" si jistě každý z nás představí něco trochu jiného, ale nesmyslné a zavádějící interpretace dat bez hlubší znalosti jejich obsahu a významu to nejspíše nebudou.
Pro rok 2020 se zvedl každému zaměstnanci ve veřejných službách a správě platový tarif paušální částkou 1.500 Kč, na rok 2021 došlo ke zmrazení platů, ač se predikuje inflace okolo 3 %. Největší nárůst zaměstnanců ve veřejném sektoru byl u pedagogických a nepedagogických pracovníků, policistů či armády. Úředníků bylo přijato minimum.
Velká řada profesí ve veřejné sféře je navíc specifická, včetně požadavků na kvalifikaci. Představovat si, jak stát decimuje pracovní trh tím, že z něj odebírá například učitele, kteří pak nejsou dostupní pro soukromou sféru, jak v článku předvádí oslovený ekonom, je přinejmenším úsměvné. U řady pozic pak i nadále platí, že i v aktuální době mohou soukromí zaměstnavatelé veřejnou sféru snadno přeplatit.“

Zdroj Echo24.cz: „Štíhlý a malý stát je minulostí. Loni se nabíralo tempem 58 lidí každý den“ naleznete ZDE.

Portský sociální závazek

12. 5. 2021

 
Porto Social Summit

Na sociálním summitu v Portu přijali 7. května 2021 zástupci evropských sociálních partnerů, Evropské komise a Portugalska společných závazek naplňovat Evropský pilíř sociálních práv a usilovat o obnovu evropského hospodářství s ohledem na sociální rozměr krize.

Zdroj ČMKOS: „Portský sociální závazek“ naleznete ZDE.
Práce z domova pro velkou část úředníků není možná

5. 5. 2021

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací reagoval na výroky o úřednících, kteří za plný plat sedí doma a zadal anketu, jejímž cílem bylo zjistit, jakému podílu úředníků a úřednic byla v době pandemie práce z domova vůbec umožněna. „Zjistili jsme, že podle potřeby mohli úředníci pracovat z domova jen v některých organizacích, jako jsou územní samosprávné celky, ministerstva a ústřední orgány státní správy nebo Celní správa. V řadě dalších organizací to téměř nebylo možné.“ uvádí předseda svazu Pavel Bednář.
Ve Finanční správě se práce z domova v podstatě nevyužívala. Na Katastrálních úřadech ji v dostatečné míře mohlo využít jen 26,3 % respondentů, na Úřadech práce jen 10,3 % respondentů, na České správě sociálního zabezpečení jen 11,8 % respondentů.

Celou tiskovou zprávu OS SOO naleznete ZDE.

Fungování ÚP ČR po skončení nouzového stavu

14. 4. 2021

 
Atlas

V návaznosti na skončení nouzového stavu končí také platnost krizových opatření podle krizového zákona. V praxi to znamená, že končí i možnost podávat žádosti a další podklady „jen“ prostřednictvím prostého e-mailu bez elektronicky uznávaného podpisu, aniž by klienti museli potvrdit svou totožnost ve stanovené lhůtě. Lidé ale mohou s Úřadem práce ČR v rámci agendy dávek a zaměstnanosti komunikovat elektronicky i nadále, a to prostřednictvím datové schránky nebo e-mailem s elektronicky uznávaným podpisem. Osobní návštěva ÚP ČR tak není vždy nutná. Další možností je zaslání dokumentů poštou (s vlastnoručním podpisem) nebo jejich odevzdání v době úředních hodin na podatelně či do schránek umístěných obvykle při vstupu na příslušné kontaktní pracoviště Úřadu práce ČR.

Zdroj MPSV: „Lidé mohou s ÚP ČR komunikovat elektronicky i nadále – datovou schránkou nebo s elektronickým podpisem“ naleznete ZDE.

Zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru

13. 4. 2021

 
Ombudsman

Výzkumy týkající se zaměstnávání lidí s postižením ve veřejném sektoru

Cílem výzkumů bylo získat konkrétnější představu o zkušenostech a poznatcích z praxe: v přístupech k otázce zaměstnávání lidí s postižením a samotné přístupnosti pracovišť, ke konkrétnímu uplatnění lidí s postižením na specifických pracovních pozicích ve veřejném sektoru i k možnostem poskytování přiměřených opatření.

Zdroj internetová stránka Ombudsmana: „Stát neumí zaměstnat lidi s postižením, ukázal výzkum zástupkyně ombudsmana “ naleznete ZDE.

Shrnutí výzkumů naleznete ZDE.

Výzkumnou zprávu z pohledu zaměstnavatelů naleznete ZDE.

Výzkumnou zprávu z pohledu lidí s postižením naleznete ZDE.

Nový stavební zákon – anketa mezi úředníky

24. 3. 2021

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací ve spolupráci se Sdružením místních samospráv ČR zadal 5. března 2021 anketu, která reaguje na aktuální vývoj v projednávání stavebního zákona. V anketě jsme se ptali nejdříve na to, zda za takových podmínek bude zájem na nový úřad přejít – bez souhlasu současného zaměstnance či zaměstnankyně to totiž nepůjde. Pouze necelá polovina respondentů, konkrétně 40,7 %, uvedla, že za dosud známých podmínek do nového systému přejde. Dalších 26,6 % respondentů předpokládá, že zůstanou u svého současného zaměstnavatele v nějaké jiné pracovní pozici – např. v agendě územního plánování. Zbývajících 32,7 % pak očekává, že ve svém zaměstnání skončí, najdou si úplně jinou práci nebo např. odejdou do důchodu.
„O anketu byl velký zájem, odpovědělo na ni celkem 1 274 osob. I když byla anketa anonymní, na odborový svaz přišla i celá řada podrobnějších reakcí, které se stavěly kriticky k celému návrhu,“ uvádí předseda svazu Pavel Bednář.

Celou tiskovou zprávu OS SOO naleznete ZDE.

Zdroj TÝDEN.cz: „Do státní správy chce přejít 40 procent stavebních úředníků, ukázal průzkum“ naleznete ZDE.

ZASTAVME COVID společně a spravedlivě

15. 3. 2021

 
Atlas

"...čelíme hluboké sociální krizi. Nemoc představuje extrémní zátěž pro zdravotníky, rodiče, pečující a pedagogy, sociální pracovníky či pracující v průmyslu, zkrátka pro ty, s nimiž společnost stojí a padá.
Vláda odmítá chránit lidské životy a ignoruje situaci těch, kteří proti pandemii bojují s nasazením vlastního zdraví. Omezení míří na osobní a rodinný život, školy, kulturu a menší obchody. Naproti tomu stojí netknutý průmysl, který vytváří především soukromé zisky.
Požadujeme efektivní řešení pandemie a spravedlivé sdílení jejích sociálních důsledků."
Z prohlášení iniciativy „Zastavme covid společně a spravedlivě“, kterou OS SOO podporuje.

Internetové stránky „ZASTAVME COVID společně a spravedlivě“ naleznete ZDE.

Podpis prohlášení a připojení se k iniciativě naleznete ZDE.

Otevřený dopis předsedovi Senátu Parlamentu ČR

28. 2. 2021

 

Předseda Senátu Miloš Vystrčil vyzval ke sdílené solidaritě mezi lidmi. V diskusním pořadu Partie na CNN Prima News zmínil, že v určitém momentu by například část platu lidí na home office, většinou úředníků, které krize zatím vůbec nepostihla, mohla jít jiným. Později odpoledne na Twitteru upřesnil, že měl na mysli spoluúčast zaměstnanců veřejného sektoru. Jak by systém fungoval, blíže nepopsal. Pomyslné nůžky mezi občany se podle něj rozevírají čím dál více.
Předseda OS SOO: „Tato neskutečná asociální a populistická dehonestace práce zaměstnanců ve veřejných službách a správě napomáhá k rozdělování společnosti a k solidaritě má hodně daleko, ba naopak! Věřím, že v sobě najdete sebereflexi a veřejně se omluvíte zaměstnancům ve veřejném sektoru. Věřte mi, že si to zaslouží!“

Otevřený dopis předsedy OS SOO předsedovi Senátu Parlamentu ČR naleznete ZDE.

Zdroj ČT24: „Část mzdy lidí na home office by mohla jít potřebnějším, navrhuje Vystrčil“ naleznete ZDE.

Zdroj Denikreferendum.cz: „Státní zaměstnanci nesou náklady pandemie citelně, předseda Senátu jim křivdí“ naleznete ZDE.

Zdroj Ceskenoviny.cz (ČTK): „Šéf Senátu označil za chybu svá slova o přerozdělení části platů“ naleznete ZDE.

Zdroj Lidovky.cz: „‚Má slova vyzněla jinak.‘ Vystrčil se kaje za výrok o lidech pracujících z domova, vyzýval je k odevzdání části výplaty“ naleznete ZDE.

Zdroj ČT24: „Část mzdy lidí na home office by mohla jít potřebnějším, navrhl Vystrčil. Za vyjádření se omluvil“ naleznete ZDE.

Mapový portál MV „Atlas veřejné správy“

22. 2. 2021

 
Atlas

Ministerstvo vnitra s novým rokem spustilo mapový portál s názvem „Atlas veřejné správy“. Portál je platformou, kde občané na jednom místě naleznou přehledně a uceleně informace týkající se fungování veřejné správy, které mohou následně využít i pro snadnější přístup vyřizování jednotlivých agend. Jedná se o soubor webových aplikací poskytujících občanům vizualizaci nejrůznějších dat týkajících se veřejné správy v Česku prostřednictvím map a doprovodných grafických prvků.

Zdroj MV ČR: „Mapový portál MV „Atlas veřejné správy “ naleznete ZDE.

OS SOO podporuje společnou výzvu lékařů a sestřiček!

8. 2. 2021

 
OSZSPCR

Výzva vládě, poslancům, politickým stranám:
Zastavte další zbytečné umírání lidí!
Ihned přestaňte zneužívat současnou pandemii ke svému politikaření, vzájemnému vydírání a napadání!
Ihned přestaňte kvůli svým sobeckým politickým zájmům hrát ruskou ruletu s našimi životy!

Výzva spoluobčanům a široké veřejnosti:
Překonejte, prosím, své znechucení a zklamání z neoblíbených politiků, z dosavadních zmatků i některých absurdit. Neuchylujte se kvůli tomu ke konspiračním teoriím či k občanské neposlušnosti projevované nedodržováním opatření proti šíření koronaviru.

Dopis OS SOO zaslaný předsedům všech parlamentních stran a některým politikům jednotlivých politických stran zastoupených v Poslanecké sněmovně naleznete ZDE.

Společnou výzvu Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Lékařského odborového klubu – Svazu českých lékařů naleznete ZDE.

Zdroj OS zdravotnictví a sociální péče: „VÝZVA politikům a veřejnosti“ naleznete ZDE.

Zdroj ČMKOS: „ČMKOS podporuje výzvu lékařů a sestřiček“ naleznete ZDE.

MPSV – Pracovní volno při testování či očkování

8. 2. 2021

 
MPSV

Vzhledem k četným dotazům zaměstnanců i zaměstnavatelů, jak z pracovněprávního hlediska posuzovat nepřítomnost zaměstnance v práci z důvodu podrobení se antigennímu nebo PCR testu na přítomnost COVID-19, očkování proti onemocnění způsobenému tímto koronavirem, popřípadě z důvodu nezbytnosti doprovodu rodinného příslušníka k očkování, Ministerstvo práce asociálních věcí doporučuje následující postup:

Zdroj MPSV: „Doporučený postup zaměstnavatele při poskytování pracovního volna zaměstnanci k testování, očkování, případně k doprovodu rodinného příslušníka k očkování, v souvislosti s výskytem onemocnění COVID-19 způsobeného novým koronavirem SARS CoV-2“ naleznete ZDE.

Informace o změnách v důchodovém systému od 1. 1. 2021

20. 1. 2021

 
MPSV

Informace zpracovaná ČMKOS přináší přehled provedených změn v oblasti důchodového pojištění od 1. ledna 2021, které se týkají především valorizace vyplácených důchodů. Na základě iniciativy paní ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové byla koncem ledna 2019 ustavena nová „Důchodová komise“, složená ze zástupců politických stran, poslanců a senátorů Parlamentu ČR, představitelů akademického světa a sociálních partnerů zastoupených v RHSD, která projednávala i v roce 2020 návrhy na pokračování důchodové reformy v České republice.

„Informaci ČMKOS o změnách v důchodovém systému od 1. ledna 2021“ naleznete ZDE.

Zdroj ČMKOS: „ČMKOS k důchodové reformě“ naleznete ZDE.

Zdroj MPSV: „MPSV představilo spravedlivou důchodovou reformu“ naleznete ZDE.

Očkování strážníků obecních a městských policií

11. 1. 2021

 

Předseda OS SOO se dopisem obrátil na 1. místopředsedu vlády a ministra vnitra s žádostí, aby pro odstranění nejasností a uklidnění zájemců o očkování z řad obecních a městských policií byla zajištěna jednoznačná formulace v Metodickém pokynu pro očkovací kampaň – Plánu provedení, zpracovaném Ministerstvem zdravotnictví, která zařadí strážníky v prioritě očkování na úroveň příslušníků Policie ČR.
Tady je odpověď sekretariátu Ústředního krizového štábu: „Vážený pane Bednáři, velmi děkujeme za Váš podnět. V tomto ohledu bychom Vás rádi ubezpečili, že odbor bezpečnostní politiky Ministerstva vnitra tento zásadní nedostatek uvedl již včera jako jednu ze zásadních připomínek v probíhajícím meziresortním připomínkovém řízení ke zmíněnému materiálu Metodický pokyn pro očkovací kampaň – Plán provedení a bude tak trvat na zařazení strážníků v prioritě očkování na úrovni příslušníků Policie ČR. S pozdravem, sekretariát ÚKŠ“

Dopis předsedy OS SOO ministrovi vnitra naleznete ZDE.

Dopis předsedy OS SOO ministrovi zdravotnictví naleznete ZDE.

MPSV – Co se mění od ledna 2021

4. 1. 2021

 
MPSV

Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2021 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna opět dojde k navýšení důchodů, zvyšovat se bude i minimální mzda a schválen byl také zákon o náhradním výživném. Účinná je i novela zákoníku práce.

Zdroj MPSV: „Co se mění v roce 2021? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí“ naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu MPSV naleznete ZDE.

MF ČR – Přehled nejdůležitějších změn pro rok 2021

4. 1. 2021

 
MFČR

MF ČR – Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021

Pro rok 2021 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. MF ČR přináší proto přehled hlavních novinek, které občané mohou očekávat v roce 2021.

Zdroj MF ČR: „Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2021“ naleznete ZDE.

Ročník 2020 přesunut do archívu

 

Starší články z roku 2020 byly přesunuty do archívu.

 
 

Poslední aktualizace: 5. 10. 2022

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

počítadlo.abz.cz