Výstražná stávka u OS SOO!

21. 11. 2023

 
StávkaOS SOO stanovil podmínky stávky

15. 11. 2023

 
Den protestu

Výstražná hodinová stávka se u Oborového svazu státních orgánů a organizací a jeho základních organizací uskuteční dne 27. listopadu 2023 od 12.00 do 13.00 hodin.
Základní organizace OS SOO mohou vyhlásit stávku delší, než je hodinová, a mohou samy stanovit čas a délku trvání stávky.
OS SOO vyzývá ZO a všechny své členy k aktivní účasti na výstražné stávce.
OS SOO vyzývá všechny své členy a zaměstnance, aby v případě neúčasti ve stávce z jakéhokoli důvodu, se zúčastnili protestní demonstrace „Za lepší budoucnost ČR“ v Praze dne 27. 11. 2023. Sraz účastníků bude na náměstí Jana Palacha 12.00 – 12.30 hod., ve 12.30 se uskuteční pochod na Malostranské náměstí, kde od 13.00 proběhnou vystoupení zástupců odborářů.

Den protestů za lepší budoucnost ČR

10. 11. 2023

 
Den protestů
OS RoPo – tisková konference

2. 11. 2023

 

Odborové svazy veřejných služeb s právy, které jsou součástí ČMKOS, svolaly na čtvrtek 2. listopadu 2023 tiskovou konferenci.
Téma: Platy ve veřejném sektoru, narušení sociálního dialogu ze strany ministra Mariana Jurečky.
V úvodu vystoupil předseda OS SOO a zároveň mluvčí OS RoPo.

Videozáznam z tiskové konference (asi po 9 min.) naleznete ZDE.

ČMKOS ukončuje stávkovou pohotovost

2. 11. 2023

 
ČMKOS27. listopad – Den protestů proti vládě

1. 11. 2023

 
Ukraine

Dne 31. 10. 2023 zasedala mimořádná Rada ČMKOS, tedy předsedové 31. odborových svazů sdružených v ČMKOS. Tématem byly protestní akce odborů. Rada schválila, že pondělí 27. listopadu 2023 (v den výročí generální stávky 1989) bude vyhlášen za den protestů proti vládě.
Jednotlivé odborové svazy podpoří protesty různými formami. OS SOO je mezi pěti OS, který se přihlásil k vyhlášení jednohodinové výstražné stávky. Dle sdělení jednotlivých předsedů sekcí našeho OS, některé ZO jsou připraveny se fyzicky zúčastnit stávky, drtivá většina je však připravena výstražnou stávku jakýmkoli způsobem podpořit (vyvěšení letáků, označením na oděvu vyjadřujícím stávku apod.).
Důvodem protestů je zhoršení životní úrovně zaměstnanců a jejich rodin, nespokojenost s kroky vlády například v důchodech, hrozba zásadního zdražení elektřiny nebo pokles reálných mezd a platů. Jde také o dopady konsolidačního balíčku, který má podle vlády v příštích dvou letech mimo jiné daňovými změnami pomoci snížit rozpočtový deficit o 150 miliard korun. Považujeme tyto dopady za fatální, nebezpečné a zhoršující životní úroveň.
Stávková pohotovost ČMKOS, a tedy i našeho OS, skončí dnem 31. 10. 2024 ve 24.00 hodin.

Další informace budeme průběžně zasílat do ZO a MO včetně pokynů k jednohodinové výstražné stávce. Je třeba jasně definovat, že výstražná stávka či její podpora různými protesty není namířena na naše zaměstnavatele, ale primárně proti vládě, jejím asociálním krokům a proti celkové politice vládnoucích stran, což má, a především bude mít, ekonomický a sociální dopad na všechny zaměstnance, rodiny s dětmi a důchodce.

Zdroj ČT24: „Odbory vyhlásily na 27. listopad den protestů, Středula avizuje stávkové aktivity“ naleznete ZDE.

Dopis OS RoPo senátorům a senátorkám ke konsolidačnímu balíčku

23. 10. 2023

 

V podobě, ve které byl konsolidační balíček schválen Poslaneckou sněmovnou a postoupen do Senátu, se z našeho pohledu jako velmi nebezpečné jeví změny v oblasti Fondu kulturních a sociálních potřeb. Jde jednak o snížení povinného přídělu do FKSP na polovinu a dále o povinné využití poloviny těchto peněz na produkty spoření na stáří.
FKSP ve stávající podobě slouží v zásadě jako jediný zdroj zaměstnaneckých benefitů v této sféře, která se dlouhodobě potýká s místy až tragickým nezájmem uchazečů, zejména mladšího věku.
Představa, že 1 %, o které se sníží příděl peněz do FKSP, se přidá potřebným lidem do platu, je lichá. Představa, že vázání části přídělu na produkty spoření na stáří u mladší generace, o kterou tento sektor potřebuje doplnit, zvýší zájem o takové produkty je naprosto iluzorní.

Dopis OS RoPo ke konsolidačnímu balíčku naleznete ZDE.

Reakce předsedy OS SOO na vyjádření předsedy ASO Dufka

21. 9. 2023

 

V úterý 19. 9. 2023 byl na CNN Prima NEWS hostem pořadu „360“ předseda Asociace samostatných odborů (ASO) Bohumír Dufek. V tomto diskuzním pořadu řekl, že by stát propuštěním třetiny zaměstnanců značně ulehčil rozpočtu.
Jsme doslova konsternováni z vyjádření "odboráře" Dufka. Bez jakékoliv znalosti fungování státní správy, bez elementární znalosti, co je státní úředník a jaké činnosti vykonává, nám tady ve veřejném prostoru navrhuje kroky, které by devastovaly fungování státních institucí a státu jako takového. Tento člověk svými vyjádřeními chce na sebe za jakoukoli cenu upozornit a je schopen se zaprodat komukoli. Smutné, když stojí v čele druhé největší odborové centrály!

Dopis předsedy OS SOO předsedovi ASO naleznete ZDE.

Zdroj CNN Prima NEWS: „Dufek: Ať stát propustí třetinu zaměstnanců. Populismus, neflákají se, oponoval Janský “ naleznete ZDE.

Snižování počtu míst u ČSSZ a ÚP ČR

12. 9. 2023

 

Dopis ministrovi práce a sociálních věcí – snižování počtu míst u ČSSZ a ÚP ČR

V neděli 10. 9. 2023 byl na ČT hostem pořadu „Otázky Václava Moravce“ ministr Jurečka. V tomto diskuzním pořadu řekl, citace: „Během příštího roku a půl snížím počet zaměstnanců o deset procent, to znamená o dva a půl tisíce lidí méně bude na našem resortu. Díky digitalizaci, která tam mohla být udělaná deset let, ušetříme peníze nejen na platy těch lidí, ale i na prostory, které dnes musíme vytápět, svítit tam, udržovat ty budovy. Padesát procent lidí zhruba do roka a půl nebude na ty úřady chodit, udělají to na pár kliků z domova.“
Bohužel jeho sdělení ve výše uvedeném pořadu přililo ještě více nervozity mezi stávající zaměstnankyně a zaměstnance, kteří v této nestandardní a pro oba úřady velmi těžké době zvládají na hraně svého zdraví plnit dané úkoly a činnosti. Informace o zrušení dva a půl tisíce míst tyto pracovníky velmi zasáhla!

Dopis předsedy OS SOO ministrovi práce a sociálních věcí naleznete ZDE.

Zdroj Echo24.cz: „Jurečka propustí 2500 svých zaměstnanců“ naleznete ZDE.

Prohlášení Předsednictva Odborového svazu státních orgánů a organizací

31. 8. 2023

 

Ani po měsících usilovného vyjednávání, analyzování a připomínkování tzv. konsolidačního balíčku nebylo možné s vládou dosáhnout shody nebo alespoň kompromisu nad návrhy, které ve svém souhrnu nepochybně přispějí k destrukci českého veřejného sektoru.
Ani v případě změny v otázce daňového zvýhodnění zaměstnaneckých benefitů nebude konsolidační balíček schopen zajistit alespoň stávající kvalitu veřejné správy a služeb, natož přispět ke zlepšení v této oblasti. Řada úřadů je na pokraji kolapsu, v některých odvětvích je nepochybné, že nebude možné nahradit zaměstnance a zaměstnankyně, kteří odejdou do důchodu. Proto je důležité, aby ponechání daňového zvýhodnění bylo bez limitu.
Jako zástupci zaměstnanců státní správy a samosprávy se denně stýkáme s těmi nejzranitelnějšími obyvateli České republiky a jsme si moc dobře vědomi toho, že to budou právě oni, na které nejcitelněji dopadne nedostatek kvalitních pracovníků v tomto sektoru. Dotkne se to ale více či méně citlivě úplně všech, napříč voličskými preferencemi, protože veřejné služby a správa významným způsobem ovlivňuji kvalitu našeho života.
Proto v rámci projednávání konsolidačního balíčku důrazně apelujeme na politickou reprezentaci, ať se nenechá limitovat ideologickou zaslepeností a důkladně se zamyslí nad jednotlivými opatřeními a jejich dopady.
Zásadně nesouhlasíme zejména se snížením základního přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb na 1 % a se záměrem z této částky nejméně 50 % povinně použít na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců. V současné době nabývá fond kulturních a sociálních potřeb na velkém významu zejména možnostmi, které jsou pro zaměstnance, případně rodinné příslušníky nabízeny – kultura, tělovýchova, vzdělávání, rekreace, stravování aj. Jde o jeden z mála benefitů, který je zaměstnancům ve veřejné sféře poskytnut, ledaskde jde o benefit jediný. Ve spojení s extrémně nízkými platy představuje nezřídka jedinou možnost aktivního trávení volného času těchto zaměstnanců a jejich rodin, a i o tuto možnost budou tímto opatřením připraveni.
Věříme, že kolaps veřejné správy a samosprávy není v zájmu nikoho, zejména ne vládní koalice. Nemůžeme dopustit, aby k němu skutečně došlo.

Prohlášení Předsednictva Odborového svazu státních orgánů a organizací naleznete ZDE.

Dopis OS RoPo poslancům a poslankyním ke konsolidačnímu balíčku

29. 8. 2023

 

Odborové svazy veřejných služeb s právy, které jsou součástí ČMKOS, poslaly dopis poslancům a poslankyním ke konsolidačnímu balíčku:

 • je důležité, aby ponechání daňového zvýhodnění bylo bez limitu,
 • nesouhlasíme se snížením základního přídělu do Fondu kulturních a sociálních potřeb na 1 % a se záměrem z této částky nejméně 50 % povinně použít na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců - jde o jeden z mála benefitů, který je zaměstnancům ve veřejné sféře poskytnut, ledaskde jde o benefit jediný; ve spojení s extrémně nízkými platy představuje nezřídka jedinou možnost aktivního trávení volného času těchto zaměstnanců a jejich rodin.
 • Dopis OS RoPo ke konsolidačnímu balíčku naleznete ZDE.

  Dopis ministrovi zemědělství – Státní veterinární správa

  29. 8. 2023

   

  Ačkoli jsme si pochopitelně vědomi nutnosti konsolidace veřejných rozpočtů, již od ustavení současné vlády upozorňujeme, že tato konsolidace nemůže být zajištěna pouze bezhlavými škrty v objemech prostředků na platy ve veřejném sektoru či rušením pracovních a služebních míst bez předchozí analýzy a redukce vykonávaných agend. Kromě toho, že takovými opatřeními nemohou být zajištěny úspory v relevantním rozsahu, ohrozí zejména výkon celé řady zásadních činností a poskytování množství veřejných služeb, na což doplatí zejména obyvatelé České republiky, často z řad těch nejzranitelnějších. Nepromyšlené rušení míst a snižovaní platových prostředků zejména v některých typech úřadů také může zapříčinit nenahraditelnou ztrátu zkušených zaměstnanců se specifickou odborností, což je mj. případ právě Státní veterinární správy.

  Dopis předsedy OS SOO ministrovi zemědělství naleznete ZDE.

  Dopis Základní odborové organizace OS SOO při Krajské veterinární správě SVS pro Olomoucký kraj ministrovi zemědělství naleznete ZDE.

  Petice Braňme českou vědu!

  17. 8. 2023

   

  V posledních dnech vyšlo najevo, že politické strany vládní koalice se chystají drasticky omezit samosprávu českých veřejných výzkumných institucí (v. v. i.), tedy ústavů Akademie věd České republiky a řady dalších veřejných výzkumných institucí. Akutně hrozí, že veřejné výzkumné instituce utrpí nekompetentními zásahy svých zřizovatelů, mohly by být snadno zpolitizovány a některé z nich zlikvidovány. Podle dostupných informací má být ve druhém čtení návrhu tzv. konsolidačního balíčku v Poslanecké sněmovně navržena a schválena jako součást tohoto balíčku nově a překvapivě i novela zákona o veřejných výzkumných institucích (zákon č. 341/2005 Sb.) obsahující rozsáhlou a dramatickou změnu právního postavení vědy a výzkumu v České republice. Zvažte připojení podpisu pod petici, která obsah tohoto návrhu i způsob jeho předložení odmítá.

  Zdroj "Petice Braňme českou vědu!" naleznete ZDE.

  Společný dopis OS k veřejným výzkumným institucím zaslaný předsedovi vlády a ministryni pro vědu, výzkum a inovace naleznete ZDE.

  Protestní mítink zaměstnanců veřejných služeb a správy

  29. 6. 2023

   

  Vláda se vůbec nepoučila z chyb bývalého kabinetu Petra Nečase, který naši zemi tak „předávkoval“ restrikcemi, že se z nich Česká republika vzpamatovávala v době finanční krize nejdéle ze všech zemí. Vláda v přímém přenosu dokazuje svou bezradnost vyvést zemi z inflace a propadu veřejných financí, do kterého se dostala vlastními chybami. Pohrdá sociálním dialogem a promarňuje to nejcennější – čas pro přijetí smysluplných opatření!

  Celé prohlášení z mítinku naleznete ZDE.

  Fotografie z mítinku naleznete ZDE.

  OS SOO ustavil stávkový výbor

  22. 6. 2023

   

  Na dnešním jednání P-VOS byl ustaven stávkový výbor OS SOO. P-VOS dále vyzývá ZO a MO k zakládání stávkových výborů, jako přípravu na možnou celostátní protestní akci.
  Založením stávkového výboru nevzniká žádný právní závazek a je to další krok v rámci stávkové pohotovosti. Založení stávkového výboru není namířeno vůči zaměstnavateli, ale vůči vládě.

  Důvody naleznete v připojeném letáku ZDE.

  Fotografii P-VOS po ustavení stávkového výboru naleznete ZDE.  Odbory se těší důvěře veřejnosti

  13. 6. 2023

   

  Odboráři se těší více než dvojnásobné důvěře veřejnosti než politici! Doufáme, že si tohoto zjištění budou vědomi i ministři Vlády ČR a předseda vlády!
  Prohlášení OS RoPo (OS veřejných služeb a správy)

  7. 6. 2023

   

  Z tiskové zprávy:
  Vládní balíček směřuje k útlumu veřejných služeb! Procenta sem, procenta tam. Vládní úsporné návrhy sice nemají hlavu a patu, můžou ale nenávratně poškodit českou veřejnou správu a veřejné služby a snížit bezpečnost občanů.
  Vláda hodí disproporčně velkou část zodpovědnosti za stav veřejných financí na zaměstnance, a v jejich okruhu výrazněji na sektor veřejné správy a služeb. Vláda tvrdí, že šetřit hodlá u sebe. Ve skutečnosti hodlá šetřit na lidech, kteří k rozvalu veřejných financí nijak nepřispěli. Velké části platem odměňovaných zaměstnanců výrazně klesne příjem.
  Rušení pracovních a služebních míst bez předchozí důkladné analýzy může v dnes již přetížených oblastech znamenat kolaps.
  Není možné dopustit, aby bezhlavé a nepromyšlené škrty ohrozily nejen situaci těchto zaměstnanců a zaměstnankyň, ale i dostupnost a úroveň veřejné správy a služeb pro všechny obyvatele České republiky. Došlo k bezprecedentnímu porušení zákoníku práce ze strany vlády, jsme ve stávkové pohotovosti, jsme tedy připraveni bránit se realizaci vládních návrhů všemi možnými prostředky!

  Prohlášení OS RoPO „Vládní balíček směřuje k útlumu veřejných služeb!“ naleznete ZDE.

  Zdroj ČTK: „Podle odborů vláda porušuje zákoník tím, že nevede dialog" naleznete ZDE.

  Zdroj CNN Prima NEWS: „Vláda neumí nic než tupé škrty, zlobí se odboráři. Na Fialův kabinet si stěžují inspekci práce“ naleznete ZDE.

  Zdroj Seznam Zprávy: „Vláda porušila zákoník, tvrdí odbory. Volají po dialogu.“ naleznete ZDE.

  Fotografie z jednání naleznete zde:  MF navrhuje snížení platových tarifů o 5 %

  2. 6. 2023

   

  V noci ze středy na čtvrtek vložilo MF do eKLEPu (neveřejné knihovny legislativního procesu) materiál: „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026“. Dle sdělení ministra Stanjury v průvodním dopise tohoto materiálu "Materiál nebyl na základě udělené výjimky č.j. 23981/2023-UVCR-2 ze dne 22. května 2023 předložen do vnějšího připomínkového řízení." To znamená, že by o tomto materiálu rozhodla pouze vláda bez další veřejné diskuze!

  Citujeme z předkládací zprávy:
  Jedná se zejména o tato opatření:

 • Jednorázová úspora v roce 2024 formou snížení objemu prostředků na platy o 4 %. S tímto opatřením souvisí snížení stupnic platových tarifů pro všechny zaměstnance veřejného sektoru o 5 %.
 • 5 % snížení příspěvku na výkon státní správy ve vazbě na snížení stupnic platových tarifů pro rok 2024.
 • Odložení automatické valorizace platby za tzv. státní pojištěnce o rok, tj. z 1. 1. 2024 na 1. 1. 2025.
 • Snížení výdajů na výzkum, vývoj a inovace o cca 10 % pro rok 2024.
 • Snížení výdajů na vybrané dotační tituly a jiné výdaje.

 • Z výše uvedeného je na místě dále pokračovat ve stávkové pohotovosti! Toto není sociální dialog, toto je konec sociálního smíru!

  Předkládací zprávu materiálu „Příprava státního rozpočtu České republiky na rok 2024 a střednědobého výhledu na léta 2025 a 2026“ naleznete ZDE.

  Sněm ČMKOS posunul stávkovou pohotovost do dalšího stadia

  31. 5. 2023

   
  Ustavení stávkového výboru

  Dne 30. května 2023 se uskutečnilo jednání 2. Sněmu ČMKOS. Členové sněmu se jednoznačně shodli na ustavení stávkového výboru a schválili Prohlášení Sněmu ČMKOS: „Vláda musí obnovit sociální dialog o opatřeních, která se týkají všech občanů“.

  Zdroj ČMKOS: „Prohlášení Sněmu ČMKOS: Vláda musí obnovit sociální dialog o opatřeních, která se týkají všech občanů“ naleznete ZDE.

  Zdroj ČMKOS: „VIDEO: Vývoj stávkové pohotovosti po jednání Sněmu ČMKOS" naleznete ZDE.

  Zdroj ČT24: „Odbory zřídily celostátní stávkový výbor, proti vládě budou spolupracovat i se zaměstnavateli“ naleznete ZDE.

  Stanoviska odborů ke konsolidaci veřejných rozpočtů

  30. 5. 2023

   
  Pohotovost

  Je nepřijatelné, že připomínkové řízení k tak důležité právní úpravě probíhá ve zkráceném termínu, který neposkytuje potřebný čas ke kvalitnímu posouzení předkládaných návrhů a k odborná diskusi o jejich výsledné podobě. Schválení zkrácení lhůty pro provedení meziresortního připomínkového řízení k takto zásadnímu a obsáhlému materiálu považujeme za selhání vlády, která pošlapává dosavadní mnohaletou přínosnou praxi vedení tripartitního dialogu při projednávání návrhů legislativy.

  Stanovení pouhých 5 pracovních dní představuje naprosto nedostatečný časový prostor pro odbornou a odpovědnou formulaci připomínek k legislativnímu materiálu čítajícímu 99 článků na 105 stranách doplněnému o důvodovou zprávu a RIA o celkem dalších 107 stranách, obzvláště s ohledem na informační embargo, které vláda na textové znění návrhu až do jeho předložení do meziresortního připomínkového řízení uplatňovala.

  Stanovisko ČMKOS k materiálu: „Návrh zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů“ naleznete ZDE.

  Návrhy opatření ČMKOS pro ozdravění veřejných financí ČR naleznete ZDE.

  Připomínky OSSOO k návrhu zákona o konsolidaci veřejných rozpočtů naleznete ZDE.

  OS RoPo – stanovisko

  24. 5. 2023

   

  OS RoPo – stanovisko OS RoPo k záměru vlády snížit základní příděl do FKSP

  Odborové svazy veřejných služeb a správy, které jsou součástí ČMKOS, po dnešním jednání poslaly dopis předsedovi vlády.
  „Odborové svazy rozpočtové a příspěvkové sféry sdružené v ČMKOS zásadně nesouhlasí s navrhovaným opatřením vlády v rámci konsolidačního balíčku snížit základní příděl do FKSP na 1 % a zdanit plnění vyjma příspěvku na důchod.
  Nesouhlas vyslovujeme i k záměru z této částky nejméně 50 % povinně použít na příspěvky na produkty spoření na stáří zaměstnanců.“

  Stanovisko OS RoPo k záměru vlády snížit základní příděl do FKSP na 1 %, zaslané předsedovi vlády, naleznete ZDE.

  OS RoPo – otevřený dopis

  24. 5. 2023

   

  OS RoPo – otevřený dopis OS veřejných služeb a správy předsedovi vlády

  Odborové svazy veřejných služeb a správy, které jsou součástí ČMKOS, po dnešním jednání poslaly otevřený dopis předsedovi vlády.
  Předseda OS SOO a zároveň mluvčí OS RoPo mimo jiné napsal: „Navazuji na žádost, kterou jsem Vám zaslal jako mluvčí odborových svazů RoPo zastupující odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě dne 30. 3. 2023. Musím však bohužel připomenout, že citovaná žádost do dnešního dne je bez Vaší reakce.
  Dnes 24. 5. 2023 se uskutečnilo zasedání všech odborových svazů rozpočtové a příspěvkové sféry sdružených v ČMKOS, na kterém zaznělo kolektivní zklamání, že jste absolutně rezignoval na sociální dialog.
  Obracím se na Vás, jako zástupce sociálního partnera, s žádostí o stanovení termínu jednání o valorizaci platů ještě v roce 2023 v co nejdřívějším termínu.
  Apelujeme na co nejrychlejší začátek vyjednávání, jelikož nemůžeme přehlížet vzrůstající dramatickou nespokojenost zaměstnanců veřejných služeb a správy s přístupem vlády ČR vůči zaměstnancům státu i územně samosprávných celků, včetně jejich odměňování.“

  Otevřený dopis OS RoPo předsedovi vlády naleznete ZDE.

  Volnočasové benefity

  18. 5. 2023

   
  UZS

  Bez daňového zvýhodnění přestanou firmy poskytovat volnočasové benefity milionům zaměstnanců

  Volnočasové benefity jsou velmi populární nástroj pro odměňování zaměstnanců. Zrušení jejich daňového zvýhodnění by ale znamenalo, že je 94 % zaměstnavatelů přestane poskytovat, nebo výrazně omezí jejich objem. Bude to mít negativní dopad na státní rozpočet, což je v přímém rozporu se zveřejněnými propočty ministerstva financí. Vyplývá to z průzkumu, který mezi svými členy uskutečnila Unie zaměstnavatelských svazů ČR (UZS) v květnu letošního roku.

  Zdroj UZS: „Tisková zpráva – Průzkum: Bez daňového zvýhodnění přestanou firmy poskytovat volnočasové benefity milionům zaměstnanců“ naleznete ZDE.

  Zdroj UZS: „Průzkum v oblasti volnočasových benefitů“ naleznete ZDE.

  Průměrná česká rodina bude mít o 17 až 20 % méně

  17. 5. 2023

   
  17-20 méně

  Vyhlášení stávkové pohotovosti ČMKOS

  15. 5. 2023

   
  Stávková pohotovost

  Rada ČMKOS jednoznačně podpořila vyhlášení stávkové pohotovosti s okamžitou platností! Hlavními důvody jsou bezprecedentní dopady vládního "konsolidačního" balíčku na zaměstnance, nespokojenost se současným způsobem správy země, nesouhlas s postupem ze strany vlády a nevedení dialogu se zástupci zaměstnanců i zaměstnavatelů.
  Náš cíl je zmírnit dopady balíčku na zaměstnance a jejich rodiny.
  Sociální smír nelze dosáhnout bez dialogu!!!

  Zdroj ČMKOS: „VIDEO: Mimořádný tiskový brífink po jednání Rady ČMKOS“ naleznete ZDE.

  Zdroj ČMKOS: „VIDEO: Reakce odborů na vládou zveřejněný "konsolidační" balíček a důchodovou "reformu" naleznete ZDE.

  Zdroj ČT24: „Odbory vyhlásily kvůli vládnímu úspornému balíčku stávkovou pohotovost“ naleznete ZDE.

  Odbory požadují zvýšení minimální mzdy

  21. 4. 2023

   
  Ukraine

  Dne 21. 4. 2023 se uskutečnila tisková konference ČMKOS na téma minimální mzdy. Odbory požadují zvýšení minimální mzdy od 1. července 2023 o 1.000 Kč na 18.300 Kč a od 1. ledna 2024 o 1.200 Kč na 19.500 Kč včetně navýšení zmrazené zaručené mzdy ve všech stupních, a to zpětně.
  Na tiskové konferenci vystoupil i předseda OS SOO. Podpořil za odborový svaz a ostatní odborové svazy ve veřejných službách a správě požadavek na zvýšení minimální mzdy a apeloval na vládu, aby začala v této věci urychleně jednat. Vyjádřil zároveň obavu, že stejným způsobem bude vláda přistupovat i k jednáním o platech ve veřejném sektoru – dne 30. 3. 2023 požádal dopisem předsedu vlády Petra Fialu o jednání, dodnes bohužel bez jediné reakce!!!

  Zdroj ČMKOS: „VIDEO: Požadavek ČMKOS na zvýšení minimální mzdy“ naleznete ZDE.

  Zdroj ČT24: „Odbory žádají od července zvýšení minimální mzdy o tisíc korun“ naleznete ZDE.

  Minimální důstojná mzda

  19. 4. 2023

   
  Minimální mzda

  Minimální důstojná mzda je odměna za práci za běžnou pracovní dobu, která pracujícím a jejich domácnostem poskytuje dostatek finančních prostředků k životu, který je většinou společnosti vnímaný jako určitý základní standard.
  Mají se z ní dát pokrýt náklady na stravu a bydlení, ošacení, dopravu, zdravotní péči, vzdělání a volný čas a zaplatit další důležité výdaje včetně úspor pro případ neočekávaných okolností.
  Má umožnit žít obyčejným, ale materiálně důstojným životem a cítit se plnohodnotným členem společnosti.

  Tiskovou zprávu Minimální důstojné mzdy Podíl úvazků pod hranicí Minimální důstojné mzdy v roce 2022 tvořil 63 procent. Její výše vloni vzrostla na 41 tisíc korun“ naleznete ZDE.

  Internetové stránky Minimální důstojné mzdy naleznete ZDE.

  Ustavení V4 celní a finanční správy

  21. 3. 2023

   
  V4

  V pátek 10. března 2023 byla v Budapešti ustavena V4 odborů celní a finanční správy. Pro Odborový svaz státních orgánů a organizací velmi významná událost.
  Smyslem vzájemné spolupráce je koordinace a společná reprezentace zaměstnanců i odborářů v těchto profesích, hlubší poznání systémů upravujících mzdy, služební postup i odborné vzdělávání a také organizace samotné odborové činnosti.
  Náš svaz na setkání zastupoval předseda Pavel Bednář, předseda sekce Finanční správy ČR Vojtěch Rosenberger a předseda sekce Celní správy ČR Miloš Lokvenc.

  Fotodokumentaci naleznete ZDE.

  IX. sjezd OS SOO – prohlášení

  8. 3. 2023

   
  IX sjezd

  Prohlášení delegátů IX. sjezdu Odborového svazu státních orgánů a organizací, který se uskutečnil v pátek dne 3. března 2023 s mottem KONEC DEHONESTACE ZAMĚSTNANCŮ STÁTU A SAMOSPRÁVY!


  Jako zástupci zaměstnanců veřejné sféry prohlašujeme, že součástí nezbytného úsilí o důstojné pracovní podmínky v této oblasti musí být i zvýšení prestiže všech povolání, která spravují veřejné záležitosti a hájí veřejný zájem. Není možné nadále dehonestovat zaměstnance a zaměstnankyně státní správy a samosprávy a zároveň od nich očekávat vyšší profesionalitu, loajalitu a kvalitní veřejnou službu.
  Vyzýváme zejména politickou reprezentaci v čele s vládou České republiky, aby přestala tyto zaměstnance a zaměstnankyně vykreslovat jen jako škodlivé byrokraty a zbytečnou nákladovou položku veřejných rozpočtů. Jsou to právě naši kolegové a kolegyně, kteří plní vaše úkoly a zadání a realizují vámi přijaté politiky a legislativu a vybírají peníze. Jsou to výsledky jejich práce, kterými se budete chlubit před příštími volbami. Pokud budete nadále devalvovat jejich práci a prezentovat ji jako zbytečnou, nedivte se, až vaše sliby občanům nebude mít kdo plnit!
  Vyzýváme dále média, aby objektivně referovala o práci a pracovních podmínkách ve státní správě a samosprávě. Pokud budou jednostranně – často až bulvárním způsobem – prezentována pouze dílčí pochybení úředníků a úřednic bez informací o celkové situaci a podmínkách, které ke své práci mají, vytváří se neúplný negativní obraz. Takováto prezentace není ve veřejném zájmu, protože dále oslabuje motivaci k zajištění důstojného prostředí pro poskytování veřejných služeb. Nepřispívejte k dalšímu rozkladu této důležité složky naší společnosti!

  Prohlášení naleznete ZDE.

  IX. sjezd OS SOO

  6. 3. 2023

   
  IX sjezd

  KONEC DEHONESTACE ZAMĚSTNANCŮ STÁTU A SAMOSPRÁVY!

  V pátek dne 3. března 2023 proběhl IX. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací. Delegáti sjezdu v tajné volbě zvolili nové vedení odborového svazu.
  Předsedou OS SOO se stal Bc. Pavel Bednář, první místopředsedkyní je Ing. Alena Gaňová a druhou místopředsedkyní Mgr. Šárka Homfray.

  Video ze slavnostní části sjezdu naleznete ZDE.

  MV ČR - Datové schránky

  4. 1. 2023

   
  MVČR

  V roce 2023 čeká datové schránky jedna zásadní změna, kterou Ministerstvu vnitra ukládá zákon. Od ledna začne resort vnitra postupně zřizovat datové schránky všem subjektům vedeným v registru osob, tedy živnostníkům, spolkům či nadacím. Běžných občanů se povinnost nakonec netýká.

  Zdroj MV ČR: „Datové schránky budou pro běžné občany dobrovolné, nová povinnost zůstala jen subjektům vedeným v registru osob“ naleznete ZDE.

  Informaci „Povinné datové schránky pro odborové organizace od 1. 1. 2023“ naleznete ZDE.

  Zkrácené znění zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, pro potřeby odborových organizací naleznete ZDE.

  MPSV – Co se mění od ledna 2023

  4. 1. 2022

   
  MPSV

  Se začátkem roku 2023 vejde v platnost řada legislativních novinek z gesce MPSV, které se týkají státní sociální podpory, pomoci v hmotné nouzi nebo například důchodů. Změny se připravují také v oblasti zaměstnanosti. Klíčová bude zejména další úprava příspěvku na bydlení, zvýšení minimální mzdy nebo zefektivnění lékařské posudkové služby.

  Zdroj MPSV: „Novinky od roku 2023: MPSV přináší kompletní souhrn“ naleznete ZDE.

  MF ČR – PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?

  4. 1. 2023

   
  MFČR

  Pro rok 2023 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které mohou pozitivně ovlivnit občany a firmy v ČR. Novinky se budou mimo jiné týkat podmínek daňové evidence, možnosti zbavení se daňových povinností a nedoplatků nebo zavedení jednodenní síťové jízdenky na železniční dopravu.

  Zdroj MF ČR: „PŘEHLEDNĚ: Jaké nejen daňové novinky přinese rok 2023?“ naleznete ZDE.

  Ročník 2022 přesunut do archívu

   

  Starší články z roku 2021 byly přesunuty do archívu.

   
   

  Poslední aktualizace: 4. 6. 2024

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

  počítadlo.abz.cz