Stanovy Odborového svazu státních orgánů a organizací

 

Zveřejňujeme aktuální text Stanov OS SOO, schválený IX. sjezdem OS SOO, který se konal 3. března 2023. Úlohou Odborového svazu je ochrana, obhajoba a prosazování práv a oprávněných zájmů členů především v oblasti pracovněprávní, služební, mzdové, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sociální a zaměstnanosti.

Program činnosti OS SOO na roky 2023 až 2027

 

Zveřejňujeme aktuální text Programu činnosti OS SOO na roky 2023 až 2027, schválený IX. sjezdem OS SOO, který se konal 3. března 2023. Činnost OS SOO bude zaměřena na oblast organizační, zahraničních styků a stylu práce, oblast veřejné správy a služeb, oblast pracovněprávní a služebně právní, oblast mzdovou a platovou, sociální a sociálně právní, oblast sociálního dialogu a oblast BOZP.

Řád právní pomoci OS SOO

 

Zveřejňujeme aktuální text Řádu právní pomoci, schválený Výborem OS č. 1 dne 27. dubna 2023. Dokument pojednává o možnostech bezplatné právní pomoci a právního zastupování u soudu. Bezplatná právní pomoc je poskytnuta pouze členu OS SOO ve věcech týkajících se zaměstnání.

Statut podpůrného a sociálního fondu OS SOO

 

Zveřejňujeme aktuální text Statutu podpůrného a sociálního fondu, schválený Výborem OS č. 1 dne 27. dubna 2023. Dokument pojednává k poskytování oprávněných přímých podpor v případech sociální nouze, k sociálnímu zajištění stávkujících členů Odborového svazu státních orgánů a organizací, na podpory při narození dítěte a příspěvky na obstarání pohřbu, na příspěvky v oblasti zdravotní péče, příspěvek ve formě slevy na ubytování v rekreačním středisku SMRK Lázně Libverda.

Vzor žádosti „Žádost o nárokovou podporu z Podpůrného a sociálního fondu OS“ ke stažení ZDE.

Vzor žádosti „Žádost o nárokovou podporu z Podpůrného a sociálního fondu – pohřebné“ ke stažení ZDE.

Výkladové stanovisko předsednictva výboru OS SOO k bodům „E“ a „G“ ke stažení ZDE.

Spisový a skartační řád OS SOO

 

Zveřejňujeme aktuální text Spisového a skartačního řádu, schválený Výborem OS č. 1 dne 27. dubna 2023. Cílem spisového a skartačního řádu je jednotně upravit manipulaci s veškerými dokumenty odborového svazu, tj. s písemnými, obrazovými, zvukovými, elektronickými a jinými záznamy.

Statut Mladých odborářů OS SOO

 

Dokument pojednává o ustavení sdružení Mladých členů odborových organizací sdružených v OS SOO nebo individuálních členů OS SOO do 35-ti let. Název zní „Mladí odboráři OS SOO", jako zkratky se používá označení „MlO OS SOO“, logo MlO OS SOO je přílohou tohoto Statutu. MlO OS SOO působí jako poradní komise Výboru OS SOO.

 
 

Poslední aktualizace: 11. 7. 2024

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

počítadlo.abz.cz