Anketa Mladých odborářů OS SOO

23. 11. 2016

 

Platofrma Mladých odborářů coby poradní orgán Výboru odborového svazu funguje již několik let. K vytvoření této ankety přistoupila jednak proto, aby nasbírala další podněty týkající se témat a akcí, o které budou mít členové svazu zájem, jednak proto, aby se seznámila s dalšími odboráři, kteří by se chtěli na činnosti platofrmy více či méně aktivně podílet.
MlO OS SOO si dovolují požádat o vyplnění této ankety a zaslání spolu s kontaktem na e-mailovou adresu ossoo@mladiodborari.cz.

Anketu MlO OS SOO naleznete ZDE.

Konec levné práce v ČR

1. 7. 2016

 

Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů

Dne 21. června se v galerii kavárny Louvre uskutečnila konference spolupořádaná ČMKOS a Nadací Friedricha Eberta (FES) pod názvem Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů. Tato konference se těšila poměrně hojné účasti i zájmu médií, mezi panelisty a diskutujícími se objevila řada odborníků na toto téma.

Celý článek koordinátorky MlO OS SOO Mgr. Šárky Homfray naleznete ZDE.

První blok pilotního ročníku Odborové akademie

6. 6. 2016

 

Ve dnech 6. – 8. května 2016 se v Praze uskutečnil první blok pilotního ročníku projektu Odborová akademie, pořádaného ČMKOS a pražským zastoupením nadace Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). O akademii byl velký zájem, a z našeho odborového svazu byla účast umožněna třem členkám. Rády bychom se s Vámi touto cestou podělily o naše dojmy a poznatky z prvního bloku.

Celý článek koordinátorky MlO OS SOO Mgr. Šárky Homfray naleznete ZDE.

Článek Romany Kaiserové „Z historie odborového hnutí v českých zemích“ naleznete ZDE.

Článek Venduly Pohlové „Základní principy a pravidla komunikace a vyjednávání“ naleznete ZDE.

Konference Mladých odborářů OS SOO proběhla 10. 5. 2016

16. 5. 2016

 

Dne 10. 5. 2016 se uskutečnila další výroční konference Mladých odborářů OS SOO. V rámci dopoledního vzdělávacího bloku ředitel odboru pracovněprávní legislativy MPSV, doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. seznámil přítomné s právě projednávanou koncepční novelou zákoníku práce. V rámci odpolední diskuze o zkušenostech s odborovou prací se objevilo zajímavé téma – zastrašování odborářů ze strany nadřízených či vedení úřadů. Na řadě úřadů panuje až iracionální strach či obavy z fungování odborové organizace, bez ohledu na to, že vzájemná dobrá spolupráce by mohla být jen ku prospěchu zaměstnancům i úřadu. Tomuto tématu se chtějí MlO OS SOO rozhodně v budoucnu dále věnovat.

Celý článek koordinátorky MlO OS SOO Mgr. Šárky Homfray naleznete ZDE.

Článek Lenky Güntherové naleznete ZDE.

Článek „Koncepční novela zákoníku práce“ naleznete ZDE.

Konference Mladých odborářů OS SOO dne 10. 5. 2016

25. 4. 2016

 

Téma školení: „ Co očekávat od koncepční novely zákoníku práce?“
Letošní konference Mladých odborářů OS SOO se uskuteční 10. 5. 2016 od 9:00 v zasedací místnosti v sídle našeho odborového svazu. Vzdělávací část má tentokrát atraktivní téma a neméně atraktivní hosty – nenechte si ujít představení a diskuzi s jedním ze zpracovatelů připravované zásadní novely zákoníku práce a zároveň se přijďte dozvědět, jaký názor mají na tuto novelu odbory, a jaké stanovisko k ní zaujímají.
Ráda bych ale apelovala i na aktivní účast v odpolední části konference, té, která se zabývá úkoly a situací v naší platformě mladých odborářů. Za několik minulých let jsme otevřeli řadu témat, vyzkoušeli teď už poměrně oblíbený formát setkání a diskuzí se zajímavými hosty nad aktuálními tématy, navázali kontakt s celou řadou dalších subjektů. Práce a úkolů je mnoho a ochotných a aktivních mladých kolegů a kolegyň, kteří by se na nich chtěli podílet, není rozhodně dost. Přijďte diskutovat o tom, co dělat dál. Která témata otevřít, s kým se sejít, které projekty podpořit, o čem psát články, na co se ptát. Podílejte se s námi na organizaci promítání, seminářů, besed a čehokoli dalšího, co nás napadne. Přijďte nás přesvědčit, že naše platforma neztrácí dech, ale naopak, že v našem svazu jsou mladí odboráři, kteří se chtějí odborové práci věnovat aktivně a využít všech možností, které nám nabízí.
Za výbor MlO OS SOO
Šárka Homfray

Pozvánku na konferenci (školení) MlO OS SOO naleznete ZDE.

Poznatky z diskuze s náměstkem pro státní službu

30. 3. 2016

 

Poznatky z diskuze s náměstkem pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým

Co vše se diskutovalo: služební hodnocení, výběrová řízení, studijní volno, volno k zařízení osobních záležitostí, indispoziční volno, systemizace, vázanost Kolektivní dohody vyššího stupně.

K diskuzi s náměstkem ministra vnitra pro státní službu

18. 3. 2016

 

K diskuzi s náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým

Domnívám se, že takto živou diskuzi a aktivní diskutující RNDr. Postránecký nejspíše nečekal, nicméně se rozhodně splnilo jeho volání z minula po zpětné vazbě a praktických zkušenostech. Již po pár měsících účinnosti zákona o státní službě se ukazuje, jak je nedokonalý, a v řadě případů kostrbatý až neživotný. Rovněž je zřejmé, že i přes jeho podrobnost si jeho jednotlivá ustanovení různí zaměstnavatelé různě vykládají, ať už se jedná o zařazování do oborů služby, provádění výběrových řízení či čerpání studijního volna, volna pro vyřízení osobních záležitostí, či indispozičního volna podle kolektivní dohody vyššího stupně.

Diskuze s náměstkem ministra vnitra pro státní službu

19. 2. 2016

 

Diskuze s náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým

Mladí odboráři OS SOO pozvali pana náměstka Postráneckého k další diskuzi, a to tentokrát ve chvíli, kdy máme již několik měsíců zkušeností s aplikací služebního zákona. Je zřejmé, že ne vše je v zákoně jasné a ne vše dobře v praxi funguje, a to i přes vydávaná stanoviska a metodické pokyny sekce pro státní službu. Je tedy vhodná chvíle na to sejít se, vyměnit si některé zkušenosti, a to jak navzájem, tak zejména s náměstkem ministra vnitra pro státní službu. MlO OS SOO by rádi, aby během diskuze mohly být řešeny jak aktuální otázky (zejména v souvislosti se služebním hodnocením), tak i případné podněty do budoucna, pro novelu služebního zákona, která dříve nebo později bude muset přijít.
MlO OS SOO se tedy těší na setkání s vámi a na nepochybně plodnou diskuzi. Tentokrát se otevírá možnost zaslat otázky i mailem předem. Registraci účastníků i dotazy předem zasílejte na adresu ossoo@mladiodborari.cz.

Pozvánku na diskuzi MlO OS SOO s náměstkem ministra vnitra pro státní službu naleznete ZDE.

Besedy s ministryní školství se účastnili také mladí odboráři

18. 2. 2016

 

Českomoravský odborový svaz pracovníků školství zorganizoval v úterý 26. ledna 2016 besedu s ministryní školství Kateřinou Valachovou. V rámci vzájemné diskuze chtěla paní ministryně vyslechnout názory odborářů a odborářek na zavádění povinného předškolního vzdělávání. To je téma, které se netýká jen pracovníků ve školství, ale i všech rodičů, prarodičů a celé společnosti. Besedy se proto zúčastnili i mladí odboráři OS SOO.

Promítání filmu s následnou diskuzí

22. 9. 2015

 

Mladí odboráři OS SOO zvou spolu s Friedrich-Ebert-Stiftung na promítání dokumentárního filmu S chutí do toho. Vstup je zdarma. Film se zeširoka dívá na práci jako zdroj našeho štěstí i utrpení. Režisér Konstantin Faigle přizval sociology, ekonomy, teology, historiky, psychology i komiky, aby se zamysleli nad tím, kde se západní civilizace ocitla ve vztahu k práci. Rozhovory a ankety doprovázejí hravé inscenované sekvence s činorodým seniorem, vyhořelým inženýrem, pracovitou produkční bez zakázek nebo cynickými pojišťovacími agenty. Často zneklidňující názory a otázky vyvažují příběhy o lidech, kteří se stávajícímu systému našli alternativu.
Po promítání proběhne diskuze s režisérem filmu Konstantinem Faigle, předsedkyní Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče Dagmar Žitníkovou, publicistou Jaroslavem Bicanem z Deníku Referendum a sociologem Ondřejem Lánským. Moderovat ji bude Roman Petrenko.
Film bude promítán v německém originále s českými titulky. Po debatě bude pro účastníky připraveno drobné občerstvení.

Ve středu 30. září 2015 v 18:30
Malý sál kina Atlas
Sokolovská 371/1, Praha 8

Leták naleznete ZDE.

Mé dojmy z diskuze o státní službě

1. 7. 2015

 

Budou mladí lidé usilovat o to, aby mohli pracovat ve státní správě po zavedení zákona o státní službě, nebo se zatím spokojí s pracovním místem a s myšlenkou, že časem odejdou do soukromého sektoru s nějakou praxí? Jelikož jsem byla před čtyřmi roky čerstvým absolventem vysoké školy a toto téma se mne týká, hledala jsem odpověď na otázku v diskuzi s panem RNDr. Josefem Postráneckým.

Bude státní správa ještě zajímat mladé?

1. 7. 2015

 

Dne 24. 6. 2015 uspořádali Mladí odboráři OS SOO další setkání s náměstkem ministra vnitra pro státní službu Josefem Postráneckým, tentokrát diskuzi o přitažlivosti státní správy v režimu služebního zákona pro mladé, zejména pro absolventy škol. Diskuze se zúčastnil i předseda odborového svazu, Pavel Bednář, který účastníky mj. seznámil s aktuální situací ve vyjednávání o platech a o kolektivní dohodě vyššího stupně.

Bude státní správa ještě lákat mladé

3. 6. 2015

 

Mladí odboráři Odborového svazu státních orgánů a organizací Vás srdečně zvou na diskuzi (školení), která se uskuteční dne 24. 6. 2015 od 10:00 hod v zasedací místnosti OS SOO č. 420, 4. patro, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1.
Téma: „Bude státní správa ještě lákat mladé? Dopady zákona o státní službě na mladé zaměstnance státní správy či zájemce o působení v ní“. Host: RNDr. Josef Postránecký – náměstek ministra vnitra pro státní.

Pozvánku naleznete ZDE.

Uskutečnila se konference Mladých odborářů OS SOO

11. 5. 2015

 
Mladí odboráři OS SOO se představují

Dne 28. 4. 2015 se v sídle OS SOO uskutečnila další konference Mladých odborářů. Kromě tématu nejaktuálnějšího, tedy nadcházející aplikace služebního zákona, se na konferenci diskutovaly otázky, které často v rámci naší platformy řešíme – jak zlepšit obraz a vnímání odborového svazu a odborů obecně zejména mezi mladými úředníky, jak zefektivnit komunikaci uvnitř svazu, jaké zkušenosti máme s kolektivním vyjednáváním na různých typech úřadů. Je nutné konstatovat, že debata se nesla v poněkud skeptickém, až pesimistickém duchu.

Konference Mladých odborářů OS SOO dne 28. 4. 2015

14. 4. 2015

 

Mladí odboráři vznikli v období mezi posledním dvěma sjezdy našeho odborového svazu, jako víceméně neformální seskupení mladých, kteří se chtějí aktivně účastnit odborového dění. Letošní konference má zejména otevřít diskuzi o další činnosti, o aktivitách, které nás zajímají, o akcích, které bychom chtěli pořádat nebo se jich účastnit. Velkou řadu z nás letos čeká podřazení pod zákon o státní službě. O tom, co od této normy v prvním roce čekat, a na co se v ní připravit, chceme diskutovat s hosty nejpovolanějšími, ale samozřejmě i mezi s sebou. Rovněž nepochybně přivítáme hosty z jiných odborových svazů, případně z jiných „mládežnických uskupení“, se kterými jsme již v minulosti navázali nějakou formu spolupráce. Od této konference si slibujeme rozšíření našich řad, navázání nových kontaktů a hlavně naplánování dalších cest.
Pokud jste aktivní odboráři, kterým ještě nebylo 35 let, a máte zájem podílet se nejen na činnosti našeho svazu, ale odborářského hnutí obecně, rozhodně se této konference zúčastněte. Připravte se na diskuzi, promyslete si témata, která chcete probrat, a zkušenosti jiných, které chcete vyslechnout. Udělejte si čas, přijeďte, máte nejen možnost ovlivnit směr, kterým se budeme ubírat do budoucna, ale i poznat nové tváře, získat nové kontakty, a hlavně, udělat si pro sebe i pro jiné z členství v odborech zajímavý a zábavný podnik!

Pozvánku na konferenci (školení) MlO OS SOO naleznete ZDE.

Mladí odboráři rekapitulují

24. 2. 2015

 

Sjezd odborového svazu je vhodnou příležitostí ke krátké rekapitulaci dosavadní práce Mladých odborářů OS SOO. Jejich příběh začal již v květnu 2011, kdy vyšel v NOSu článek Dalibora Fadrného s názvem „Mladí a odbory“, který upozorňoval na nedostatečnou práci svazu směrem k mladým členům a vyzýval mladé odboráře, aby se v této otázce sami chopili iniciativy. V říjnu 2011 se uskutečnila schůze zakládajícího kolektivu Mladých odborářů s vedením svazu, na které předseda Rovenský vyjádřil aktivitám mladých plnou podporu.

Limity a příležitosti služebního zákona

18. 2. 2015

 

Nejranější zkušenosti s aplikací služebního zákona přinášejí spíše obavy, a zejména v otázce přípravy prováděcích předpisů k zákonu je zřejmé, jak vláda tápe. Kandidáti na náměstka ministra vnitra pro státní službu měli mj. v písemné podobě představit svou koncepci státní služby. Nepochybuji o tom, že koncepce všech tří finalistů byly kvalitní. Bylo by myslím nanejvýš žádoucí, aby uchazeč, kterého vláda snad již brzy jmenuje, svou koncepci zveřejnil. Znát názory a představy „superúředníka“ na úředníky ostatní a na jejich práci na začátku jeho působení by bylo neocenitelné.

Slaďování osobního a profesního života

15. 12. 2014

 

Jedno odpoledne věnované tématu slaďování osobního a profesního života

V úterý 25. listopadu se v sídle odborového svazu uskutečnil diskuzní seminář na téma "Slaďování osobního a profesního života". Účast na tomto semináři nelze hodnotit jinak než mizivou, což je myslím velká škoda. Seminář samotný totiž přinesl jak v příspěvcích hostů, tak v navazující diskuzi, velké množství zajímavých informací a podnětů. Odborná úroveň hostů a jejich příspěvků byla výborná a minimálně pro svou další odborovou práci mám z čeho čerpat. Nemohu zde podat naprosto vyčerpávající přehled obsahu jednotlivých prezentací, ale ráda bych reprodukovala alespoň několik myšlenek.

Odboráře trápí stejné problémy v Česku i Maďarsku

15. 12. 2014

 

Nedostatečné odměňování, minimální benefity, neprůhledná výběrová řízení na vedoucí pozice, politizace státní správy, to zdaleka nejsou jen problémy České republiky. S podobnými tématy se aktuálně potýká řada dalších evropských zemí. V Budapešti se proto v polovině listopadu konala mezinárodní konference zaměřená na vzájemné informování a sdílení zkušeností mladých odborářů napříč Evropou a pozván na ní byl i zástupce Mladých odborářů OS SOO. Akci pořádala maďarská pobočka nadace Friedricha Eberta, která také hradila hostům veškeré náklady.

Vzdělávací seminář

11. 11. 2014

 
Vzdělávací seminář 25.11.2014

Vzdělávací seminář „Slaďování osobního a profesního života – možnosti, limity, zkušenosti“

…a pak ještě druhá směna doma!
Mladí odboráři OS SOO Vás zvou na vzdělávací seminář na téma „Slaďování osobního a profesního života – možnosti, limity, zkušenosti“, který se bude konat v úterý 25. listopadu 2014 v čase od 13.00 do 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti Odborového svazu státních orgánů a organizací, 4. patro, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.

Vystoupí:
Lada Wichterlová – Gender Studies, o.p.s.
aktuální situace v ČR, jak se ke slaďování osobního a profesního života staví zaměstnavatelé
Šárka Homfray – Odborový svaz státních orgánů a organizací
možnosti a úkoly odborů při slaďování osobního a profesního života
Lucia Zachariášová – Rada vlády pro rovné příležitosti mužů a žen
představení činností, priorit a výsledků Rady vlády
Leonie Liemich – Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR
jak evropské státy vychází vstříc mladým lidem při slaďování osobního a profesního života a jak k tomu mohou přispívat odbory (zkušenosti z Německa a jiných evropských států)

+ následovat bude otevřená diskuse.

Pozvánku naleznete ZDE.

Leták naleznete ZDE.

Seminář mladých odborářů v Pavlově

3. 11. 2014

 

Uprostřed října se v jihomoravském Pavlově uskutečnil závěrečný seminář z Projektu PSI/IMPACT pro mladé odboráře z odborových svazů PSI. Pavlov nás přivítal romantickým západem slunce nad vodní nádrží Nové Mlýny. Na semináři se sešlo okolo 30 účastníků. Asi polovinu tvořili noví a mladí odboráři, čemuž mé odborářské srdce zatleskalo. Je vidět, že odbory nejsou mrtvé, ale žijí a mládnou.

… a zase služební zákon

16. 9. 2014

 

Tak nám páni poslanci a dámy poslankyně změnili znění služebního zákona. Když pomineme tvrzení, že služební zákon po nás žádá Evropská unie, jaké jsou důvody pro zavedení služebního zákona? Řekl bych, že cíle služebního zákona jsou především odpolitizování státní správy, její profesionalizace a transparentnost.

Veřejná debata na téma služebního zákona

3. 6. 2014

 

Dne 22. května uspořádali Mladí odboráři OS SOO veřejnou debatu na téma služebního zákona s podtitulem „Ovládnou státní správu nedotknutelní superúředníci? Přestane být státní správa ráj pro kamarády politiků?“.
Dovolím si stručně nabídnout mé dojmy z této debaty, konkrétně dva její aspekty, které mne obzvláště potěšily.

Volby do EP

22. 5. 2014

 

Dnes hodně z nás nadává na Evropsku unii. Připomeňme si důvody jejího vzniku, respektive vzniku Evropského sdružení uhlí a oceli, které je prapůvodce EU. V současné době slyšíme od různých extrémistů, že Evropská unie je k ničemu a že potřebujeme vládu pevné ruky.
Nebuďme líní, pojďme k volbám do evropského parlamentu a nevolme extrémisty!

Veřejná debata o služebním zákonu

7. 5. 2014

 
Veřejná debata

Ovládnou státní správu nedotknutelní superúředníci? Přestane být státní správa ráj pro kamarády politiků? Mladí odboráři OS SOO Vás zvou veřejnou debatu o služebním zákonu, která se bude konat ve čtvrtek 22. května 2014 od 09.30 hodin ve velké zasedací místnosti Odborového svazu státních orgánů a organizací, 4. patro, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.
Vystoupí:
Jan Rovenský – předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací,
Václav Velčovský – vedoucí Oddělení státní služby Úřadu vlády ČR,
Radim Bureš – programový ředitel Transparency International a zástupce politického hnutí ANO.

Pozvánku naleznete ZDE.

Leták naleznete ZDE.

Informace OS SOO o průběžném vývoji a k situaci v projednávání návrhu novely služebního zákona naleznete ZDE.

Časový harmonogram implementace novely služebního zákona naleznete ZDE.

Noc literatury

5. 5. 2014

 

Mladí odboráři OS SOO zvou všechny zájemce o literaturu na akci „Noc literatury“, která se uskuteční dne 14. května 2014 mimo jiné i ve velkém sále v Domě odborových svazů. Noc literatury přibližuje veřejnosti netradičním způsobem současnou evropskou literaturu prostřednictvím série veřejných čtení. Čtení probíhají paralelně na všech místech od 18.00 do 23.00, začátky vždy v půlhodinových intervalech. Poslední čtení začne ve 22.30.

Bližší informace naleznete ZDE.

Sociální dialog

5. 5. 2014

 

Na Velký pátek jsem se zúčastnil Sociálního dialogu k novému občanskému zákoníku, který proběhl v Ostravě. Moderátorem diskusního fóra byl pan Mgr. Jan Horecký, který je také předsedou Rady mladých ČMKOS.

Seminář mladých odborářů ve Velkých Bílovicích

15. 4. 2014

 

Druhý aprílový víkend jsem strávil v nádherné obci Velké Bílovice, která je největší vinařskou obcí u nás. Uskutečnil se zde seminář pro mladé odboráře z členských odborových svazů PSI. Jako lektoři vystoupili Ing. Ivana Břeňková z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, Mgr. Ludmila Pazderová ze Slovenského odborového svazu zdravotnictví a sociálních služeb a Mgr. Ladislav Kucharský z Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR, který seminář organizoval.

Beseda o služebním zákonu státních zaměstnanců

8. 4. 2014

 

Mladí odboráři zorganizovali besedu o služebním zákonu státních zaměstnanců

Ve čtvrtek 2. dubna 2014 se na ostravské radnici uskutečnila Beseda o služebním zákonu a jeho novelizaci. Na organizování besed jsme se domluvili na poslední konferenci Mladých odborářů.
Pozvání na besedu přijali hosté pan RSDr. Miroslav Opálka, poslanec PS Parlamentu ČR a místopředseda Výboru pro sociální politiku, paní PhDr. Mgr. Jana Gutierrez Chvalkovská, z Centra aplikované ekonomie za iniciativu Rekonstrukce státu, pan Bc. Pavel Bednář, 1. místopředseda OS SOO, a pan Petr Vydra, 2. místopředseda OS SOO.

Proběhla druhá konference Mladých odborářů

18. 3. 2014

 

Předposlední únorový čtvrtek nejen, že bylo jarní počasí, ale proběhla také další konference Mladých odborářů. Na rozdíl od předchozí, u které jsem nevěděl, co od ní očekávat, jsem se na ni těšil. Už ve vlaku jsem si přemítal, jak bude konference probíhat. K hlavním cílům Mladých odborářů patří aktivizace členské základny a získávání nových členů. Základem osvětové činnosti jsou rozhovory s kolegy na pracovištích. Na konferenci jsme se snažili najít další možnosti, jak je oslovit.

Vzdělávací cyklus finišoval v Beskydech

17. 2. 2014

 

V roce 2012 pořádala ČMKOS pilotní sérii vzdělávacích seminářů, kde odboráře z různých svazů školila najatá profesionální agentura v kolektivním vyjednávání, řízení základních organizací a efektivní práci v týmu. Pro velký úspěch projekt loni pokračoval pro nové účastníky a tak se od května 2013 do ledna 2014 konaly celkem čtyři dvoudenní semináře, kterých se z našeho OS kromě mě účastnili i Dalibor Fadrný a Ivana Čukanová, předsedkyně ZO z katastrálního úřadu v Brně.

Volební konference Mladých odborářů

31. 1. 2014

 

Dne 20. 2. 2014 v 9.30 se v sídle OS SOO uskuteční konference Mladých odborářů OS SOO (MlO). Jedním z jejich hlavní cílů budou volby pěti členů výboru MlO. Obsazení výboru MlO by mělo odrážet reprezentativnost zastoupení z hlediska jednotlivých sekcí a regionů. Žádáme mladé zástupce jednotlivých sekcí v MlO, aby nominovali své kandidáty. Samozřejmě, čím větší počet členů konference bude členy výboru MlO volit, tím lépe, proto se obracíme na potenciální zájemce o účast na konferenci a členství v MlO, aby nás kontaktovali na e-mailu: ossoo@mladiodborari.cz.
Dalším důležitým bodem programu bude stanovení plánu činnosti MlO na rok 2014. Program konference bude mít opět i vzdělávací prvek. Velmi aktuálním tématem je zákon o státní službě, proto usilujeme o zajímavého hosta, který by na dané téma pohovořil. Detailní program konference bude zveřejněn.

Statut Mladých odborářů OS SOO

17. 12. 2013

 

Dokument pojednává o ustavení sdružení Mladých členů odborových organizací sdružených v OS SOO nebo individuálních členů OS SOO do 35-ti let. Název zní „Mladí odboráři OS SOO", jako zkratky se používá označení „MlO OS SOO“, logo MlO OS SOO je přílohou tohoto Statutu. MlO OS SOO působí jako poradní komise Výboru OS SOO.

Seminář v Pavlově

27. 11. 2013

 

Předposlední říjnový pátek jsem se vydal do Pavlova na Pálavsku na seminář pro mladé odboráře z členských odborových svazů PSI. Tento seminář organizovala Mezinárodní federace odborových svazů veřejných služeb (PSI) ve spolupráci s irským odborovým svazem IMPACT a Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče ČR. Příjemně mě překvapila vysoká účast a to necelé tři desítky odborářů. Byli mezi námi zdravotníci, členové odborového svazu kultury a ochrany přírody, hasičů, plynařů a odborového svazu státních orgánů a organizací. Také zde byla řada zástupkyň ze Slovenska.

Proběhla ustavující konference Mladých odborářů OS SOO

21. 10. 2013

 

Dne 2. 10. 2013 se v sídle OS SOO uskutečnila ustavující konference Mladých odborářů OS SOO (MO). Hlavním cílem konference bylo schválení statutu MO a tedy oficiální zakotvení MO ve struktuře OS SOO coby poradní komise výboru OS SOO. Dalším postupným cílem bylo co nejreprezentativnější zastoupení jednotlivých sekcí a regionů. Výstupem konference mělo být definování priorit budoucí činnosti MO. Konference měla mít i vzdělávací rozměr v podobě přednášky JUDr. Víta Samka na téma „nový občanský zákoník“. Jak bylo těchto cílů konferencí naplněno?

Odpovědi naleznete ve znění celého článku

Dojmy z ustavující konference naleznete ZDE.

Madrid, Praha, Helsinky, Vilnius – bojujeme společně!

30. 9. 2013

 

V polovině září se v Portugalsku konal vzdělávací seminář sítě mladých odborářů EPSU, která sdružuje evropské odborové svazy zaměstnanců veřejné sféry. Jako zástupce Mladých odborářů našeho OS státních orgánů a organizací se ho zúčastnil Roman Petrenko, který tak navázal na účast Dalibora Fadrného na podobném semináři vloni. Náš zástupce byl na setkání jediný účastník ze střední Evropy. Z Česka ani ze sousedních zemí nedorazil nikdo další, jinak ale účast pokrývala celou Evropu, od domácího Portugalska, přes Španělsko, Francii, Belgii až ke Švédsku, Finsku a Pobaltským zemím.
Cílem semináře bylo skrze seznámení se s aktuální ekonomickou a politickou situací v jednotlivých zemích otevřít diskusi o společných prvcích demontáže sociálního státu a zhoršování pozice státních zaměstnanců napříč Evropou a hledat možná opatření, jak tyto nebezpečné procesy omezit a zvrátit. Hlavním cílem semináře pak bylo připravit rezoluci pro nadcházející kongres EPSU a naplánovat další práci evropské sítě mladých.

Ustavující konference Mladých odborářů OS SOO

17. 9. 2013

 

Ustavující konference Mladých odborářů OS SOO (MO OS SOO) se uskuteční ve středu dne 2. října 2013 od 9.30 hodin v zasedací místnosti OS SOO č. 420, 4. patro, Senovážné nám. 23, Praha 1.
Jsi odborář, je Ti 35 let a méně a máš zájem aktivně se podílet na práci MO OS SOO? Pak zašli návratku nejpozději do 27. září 2013 na e-mail: ossoo@mladiodborari.cz.
Na spolupráci se těší přípravný výbor Mladých odborářů OS SOO.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Jak zlepšit nábor nových odborářů

5. 9. 2013

 

Odborové organizace se v poslední době potýkají nejen s problémem úbytku stávajících členů, ale i s obtížným získáváním mladých aktivních členů pro svůj další rozvoj. V dnešní době je obtížné získat aktivní mladé lidi do odborových organizací. Mezi hlavní důvody, které zapříčiňují neatraktivitu odborové organizace pro mladé lidi patří zejména nedostatek volného času pro odborovou práci, finanční náročnost a také je v dnešní době mnohými očekávána jen nízká návratnost vynaložené energie. Snad všechny odborové organizace se potýkají s problémem jak zvýšit svoji atraktivitu pro mladé lidi a stát se tak dynamičtějším partnerem pro vyjednávání. Vzniká tak otázka, co mohou odbory mladým lidem nabídnout a jak je zaujmout. Moderní odborové organizace by se měly s touto otázkou vyrovnat.

Co prosazují Mladí odboráři OS SOO?

22. 5. 2013

 

V rámci Odborového svazu státních orgánů a organizací se po vzoru jiných velkých českých odborových svazů ustavila skupina Mladých odborářů. Je tvořena mladými lidmi do 35 let, kterým není lhostejná situace na jejich pracovištích. Jsme přesvědčeni, že veřejný sektor obstarává důležité funkce pro všechny občany ČR, že je v nich nenahraditelný a že je povinností vyspělého demokratického státu zajistit efektivní a bezproblémový výkon státní správy, dostupné sociální služby, školství a zdravotnictví. Jednoznačně proto odmítáme záměrnou likvidaci státní správy, ke které v poslední době dochází, ať už na úřadech práce, registru vozidel nebo v mnoha dalších případech.
Rozhodli jsme se proto aktivně se podílet na práci našeho odborového svazu a zároveň vyzdvihnout nová témata, která se nás, jako mladých, nejvíce dotýkají. Z vlastní zkušenosti víme, že se dnes čerství absolventi a mladí zaměstnanci setkávají s celou řadou specifických problémů na pracovním trhu a na svých pracovištích. Bohužel, přesto to jsou právě mladí lidé, mezi kterými je dnes odborová organizovanost relativně malá a u nichž zájem o vstup do odborů není zpravidla velký. Sebekriticky se domníváme, že za to může i ne vždy zcela nejlepší prezentace odborů a odborářů. Zároveň nepodceňujeme ani sílu převládajícího společenského diskurzu naší generace, atomického individualismu, úporně reprodukovaného řadou médií či politiků. My jsme však přesvědčeni, že odbory nejsou přežitek a že mají i mladým a schopným lidem co nabídnout.
Z tohoto důvodu usilujeme o větší zájem zaměstnanců o dění na jejich pracovištích a o aktivizaci odborů zdola, tj. větší aktivizaci řadových členů základních organizací. Chceme podpořit změny ve stylu práce odborů a jejich prezentace navenek a chceme zastavit pokles členské základny skrze získávání nových (zejména mladých) lidí do odborů. Rádi budeme na těchto cílech spolupracovat s každým, kdo o to projeví zájem. Pokud je u Vás na pracovišti potenciál v podobě mladých kolegů, kteří do odborů zatím nevstoupili, kontaktujte nás a domluvíme se na nejlepší formě případné náborové akce. A pokud je Vám do 35 let a chcete pomoci dobré věci, tak se k nám rovnou přidejte. Hledáme mladé a aktivní spolupracovníky ze všech koutů České republiky.

Kontaktujte nás na e-mailu: ossoo@mladiodborari.cz.

Na spolupráci se těší tým Mladých odborářů OS SOO

Leták ke stažení ZDE.

Na co jsou odbory?

22. 5. 2013

 

Hlavním posláním odborů je zastupovat a obhajovat zájmy zaměstnanců. Odbory vyvažují nerovnoměrný vztah mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Činnost odborů je zaměřena na zlepšování pracovních podmínek, zajišťování bezpečnosti práce a snahu o spravedlivé ohodnocení práce zaměstnanců. Směřuje i ke zlepšení komunikace a posilování vzájemně otevřených vztahů mezi zaměstnavatelem a jeho zaměstnanci.
Je prokázáno, že rozvinutý sociální dialog a kvalitní komunikace mezi zaměstnanci a zaměstnavatelem, stejně jako jejich konstruktivní vztahy vystavěné na sociálním smíru, vedou k vyšší produktivitě práce i větší spokojenosti zaměstnanců.
Posláním odborů je tedy obhajovat zájmy zaměstnanců, bránit jejich práva v pracovněprávních vztazích a přispívat k rozvoji sociálně soudržné a demokratické občanské společnosti. Hlavními hodnotami odborů jsou sociální partnerství, demokracie, otevřenost a solidarita. Právo zaměstnanců svobodně se sdružovat do odborových organizací je garantováno v rámci českého ústavního pořádku a je běžné ve všech demokratických režimech po celém světě.
Samotný zaměstnanec není pro zaměstnavatele stejně silným partnerem. Svá práva si proto zaměstnanci dokážou prosadit jen společně. Odbory jsou institucionálním vyjádřením tohoto faktu. Odborová organizace může pomoci při prosazování požadavků a potřeb jednotlivých zaměstnanců u zaměstnavatele. Může prostřednictvím kolektivní smlouvy vyjednat zvýšení mzdy, prodloužení dovolené, zkrácení pracovní doby, příspěvky na stravenky či bezpečnější a kvalitnější pracovní prostředí.
Jedině odbory mohou v současné době se zaměstnavatelem uzavírat tzv. kolektivní smlouvy. Kolektivní smlouva je výsledkem vyjednávání mezi zaměstnavatelem a odborovou organizací. Je efektivním a závazným nástrojem k prosazení důstojných, slušných a spravedlivých pracovních podmínek.
Odbory také zajišťují pomoc při předcházení konfliktů a řešení problémů v práci. Poskytují i bezplatné právní poradenství. Snaží se předcházet a případně řešit následky negativních jevů jako jsou šikana v práci či diskriminace. Své funkce a poslání mohou však odbory plnit jen tehdy, pokud jsou dostatečně reprezentativní a opírají se o silnou členskou základnu aktivních lidí. A to může ovlivnit každý z nás. Stačí do odborů vstoupit a podílet se na jejich činnosti.
Myslíme si, že by se každý zaměstnanec, který se zajímá o své pracovní podmínky a situaci na svém pracovišti, měl stát členem odborové organizace. Jestliže u Vašeho zaměstnavatele žádná odborová organizace nepůsobí, je možno se stát individuálním členem a třeba bude možné s naší pomocí odbory časem založit. Těžké to není.

Leták ke stažení ZDE.

Mladí odboráři čerpali inspiraci na společném semináři

6. 5. 2013

 

Také letos navštívili Mladí odboráři OS SOO víkendový vzdělávací seminář pořádaný Odborovým svazem zdravotnictví a sociální péče. Loni jsme se na Pálavu vypravili až v červnu, ale letos se seminář pro mladé odboráře uskutečnil již 26. - 28. dubna, protože další je naplánovaný už na podzim. Semináře se zúčastnilo na 30 mladých odborářů z Česka a Slovenska, převážně žen. Svou účastí nás poctil také zahraniční host, Denis Rohan z irských odborů IMPACT sdružující zaměstnance veřejné sféry.

Reportáž z mezinárodního semináře v Pavlově naleznete ZDE.

Rozhovor s irským odborářem Denisem Rohanem naleznete ZDE.

Návrh zákona o státních úřednících

18. 2. 2013

 

Nejspíše jste zaregistrovali novou verzi návrhu zákona, tentokráte už jen o státních úřednících, která se objevila v mezirezortním připomínkovém řízení. Po více než rozpačitém průběhu - a vlastně i konci - projednávání předchozího materiálu se objevil návrh, který se myslím už mnohem více blíží tomu, co jsme očekávali.
Je nepochybné, že předkladatel se na materiál podíval novýma očima, důkladně si vyhodnotil to, co nejčastěji zaznívalo v připomínkovém řízení, a přihlédl k výhradám, které byly k loňskému návrhu vzneseny. Dá se říci, že úředníci územních samosprávných celků si mohou oddechnout. Jejich úprava, na kterou si zvykli, a se kterou jsou snad víceméně spokojeni, se měnit nebude. Je ale důvod ke spokojenosti dán i u nás, tedy „státních“ úředníků? Ačkoli je nepochybné, že nový materiál je co do kvality obsahu a zpracování o několik úrovní výše než jeho loňský předchůdce, stále jsou myslím důvody k ostražitosti.

Mladí odboráři po roce existence

30. 1. 2013

 

V loňském roce byli členky a členové OS SOO různými způsoby informováni o aktivitách, záměrech a názorech členů iniciativy Mladých odborářů při OS SOO. Primárním důvodem vzniku iniciativy byla zejména reakce na upadající zájem o členství v odborech, negativní vztah mladých zaměstnanců k odborovému sdružování a dále snaha o nastartování diskuze o modernizaci odborů v rámci členské základny.

Jakého prezidenta potřebujeme?

2. 1. 2013

 

Volba prezidenta se nezadržitelně blíží, už 11. a 12. ledna půjdeme poprvé vybírat hlavu státu ve všeobecném hlasování. Prezidentské volby sice nejsou téma, kterému by se měly odbory primárně věnovat, na druhou stranu je pro odbory (a pro nás jako odboráře) důležité, jaký kandidát bude nakonec na hradě sedět.

Snažíme se skutečně vyhledávat a nabízet i řešení

26. 11. 2012

 

Před nedávnem jsem se zúčastnila konference na téma "Kolektivní vyjednávání z pohledu zaměstnavatele". Konference byla myslím přínosná, přestože naprostá většina účastníků byla personalisty z větších společností privátní sféry.
Mne osobně nejvíce zaujaly otázky na téma „odborář jako kvalitní partner do diskuze“.

Odbory nesmí hrát Černého Petra

12. 11. 2012

 

Ve středu 31. října 2012 se konala diskuse na téma budoucnosti odborů a budoucnosti české společnosti. Pořádala ji Masarykova demokratická akademie a zúčastnilo se jí na 25 lidí převážně z řad odborů, ale i zástupci občanských iniciativ.
V panelové diskuzi vystoupili profesor Dörre z Německa, Richard Falbr (europoslanec a bývalý předseda ČMKOS), Josef Středula (předseda odborového svazu KOVO) a doktor Vilém Novotný (místopředseda odborové organizace na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy).
Profesor Dörre mimo jiné připomněl, že mnohdy si odbory samy trochu nabíhají na vidle. Například v Německu často vyzývají odbory své partnery z jiných zemí, aby je podpořili v boji proti velkým firmám, které vyhrožují rušením pracovních míst a odchodem do zahraničí, pokud zaměstnanci nepřistoupí na pokles mezd a podobně. Odboráři z jiných zemí, Španělska, Itálie či Balkánu, jsou ale často rádi, pokud slyší o možnosti přesunu výroby k nim a své německé kolegy nepodpoří. „Ohrožuje to solidaritu v Evropě,“ shrnul Dörre. „Hrajeme takovou zvláštní hru, něco jako Černého Petra. Není dost práce pro všechny, tak se přetahujeme, komu ten Černý Petr nezaměstnanosti zůstane. Vydělávají na tom ale jen nadnárodní koncerny, odboráři vždy tratí. Proto odbory nesmí dobrovolně hrát Černého Petra!“ uzavřel Dörre svůj referát.

Pokračují práce na přípravě nového zákona o úřednících?

29. 10. 2012

 

Jak jste jistě mnozí z Vás zaznamenali, Ministerstvo vnitra předložilo do mezirezortního připomínkového řízení návrh paragrafového znění nového zákona o úřednících. K návrhu se sneslo celkem očekávatelně obrovské množství připomínek z celého spektra připomínkových míst, a i médii se prohnala vlna kritiky, vyvolaná zejména nízkou kvalitou textu, jeho nedůsledností, vnitřní rozporností, a podobně.

Seminář pro mladé zaměstnance veřejného sektoru v Belgii

24. 9. 2012

 

V červnu se v belgickém La Roche uskutečnil víkendový seminář pro mladé zaměstnance veřejného sektoru organizovaný ETUI (Evropský odborový institut) a EPSU (Evropská odborová centrála veřejných služeb), kterého se zúčastnil Mgr. Dalibor Fadrný za „Mladé odboráře OS SOO“.

Znění celé reportáže naleznete ZDE.

Mladí odboráři OS SOO získávají zkušenosti

19. 6. 2012

 

Mladí odboráři OS SOO získávají zkušenosti i na mezinárodní úrovni

Reportáž z mezinárodního semináře v Pavlově naleznete ZDE.

Informace o jednání mladých odborářů OS

 

Jednou z priorit vedení OS po VI. sjezdu je práce s mladými odboráři a snaha získat do řad odborářů našeho odborového svazu mladé lidi. Mladé lidi, kteří by pochopili smysl odborů v dnešní tržní společnosti, jejich úlohu jako zástupců zaměstnanců a především to, že odbory musí být aktivním a konstruktivním partnerem pro zaměstnavatele.

Uskutečnil se Seminář mladých odborářů

9. 5. 2012

 

Dne 23.4.2012 se na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskutečnil seminář organizovaný vedením OS SOO a iniciativou mladých odborářů. Ústředními tématy semináře byl vztah mladých občanů k odborům, důvody malého zájmu mladých zaměstnanců o členství v odborech a dále zhodnocení aktuálního a připravovaného právního zakotvení postavení úředníků státní správy.
Pro další fungování iniciativy se jeví jako nezbytně nutné, aby byla stanovena její pevnější struktura a rozšířen počet dobrovolných členů. Tímto vyzývám kolegy z řad odborářů, aby mě v případě zájmu o spolupráci s iniciativou mladých odborářů kontaktovali na e-mailu: dfadrny@post.cz.
Dalibor Fadrný

Seminář mladých odborářů – ZÁKON O ÚŘEDNÍCÍCH

16. 4. 2012

 

Seminář mladých odborářů 23.4.2012 od 18.00 hodin v učebně č. 120 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy – ZÁKON O ÚŘEDNÍCÍCH do diskuze

Na jednu stranu je možné ocenit, že po letech handrkování o státní službě řekla vláda jasné slovo, jak řešit právní úpravu postavení nás, úředníků. Státní službu vyhodnotila jako nerealistickou a rozhodla se tento zákon nahradit předpisem novým, pro všechny přijatelným. Rozhodnuto bylo o inspiraci právní úpravou úředníků územně samosprávných celků, kterým měli být jejich „státní“ kolegové postaveni jednotnou právní úpravou na roveň.
V okamžiku, kdy Ministerstvo vnitra jako zpracovatel a gestor této právní úpravy vypustilo do světa návrh věcného záměru nového zákona o úřednících, bylo jasné, že návrh bude přinejmenším kontroverzní, a to hned v několika oblastech.
Přijďte o tématu zákona o úřednících diskutovat 23. 4. na seminář mladých odborářů. Je to zákon o nás, věnujme mu tedy pozornost!

Seminář mladých odborářů – PROČ SE ZÚČASTNIT

16. 4. 2012

 

Seminář mladých odborářů 23.4.2012 od 18.00 hodin v učebně č. 120 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy – PROČ SE ZÚČASTNIT

V pondělí 23.4.2012 se od 18.00 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy uskuteční seminář pořádaný naším odborovým svazem. Diskuzními tématy budou vztah mladých občanů k odborům, perspektiva zaměstnanců veřejné správy, aktuální a připravované právní zakotvení jejich postavení.
Mezi mladými lidmi výrazně přibývá nespokojených s panujícími poměry. Jak je vidět z aktivizace občanských iniciativ a studentského protestního hnutí, tak mladí lidé mají elán a odhodlání bojovat za své zájmy a cíle. Tento trend by se měl logicky projevit i ve zvýšeném zájmu o odbory, což se zatím ve větší míře neděje. Je nutné změnit zakořeněnou představu o přežité roli odborů, která neodpovídá realitě. Odbory se musí otevřít a nebát se jít za lidmi, diskutovat, vyslechnout kritiku, obhajovat svá stanoviska a postupy. Jedině vedení konstruktivní diskuze, otevřenost, transparentnost, využití moderních komunikačních kanálů nám může získat více sympatizantů a členů. Efekt pomyslné sněhové koule by se měl logicky dostavit.
Není otevřenější diskuzní platforma, než svobodná akademická půda. Proto byla vybraná Právnická fakulta za místo konání semináře, kterým se uzavře první fáze spolupráce mladých odborářů a vedení odborového svazu. Díky otevřenosti vedení odborového svazu a odhodlání několika mladých odborářů se podařilo svépomocí, na zcela dobrovolnické bázi zorganizovat tento seminář, který by nám měl umožnit oslovit spektrum mladých lidí, kteří budou ochotni se na rozvoji dalších činností v rámci odborů aktivně spolupodílet.

Seminář mladých odborářů

19. 3. 2012

 
Seminář mladých odborářů

Iniciativa mladých odborářů a vedení Odborového svazu státních orgánů a organizací Vás zvou na seminář zaměřený na vztah mladých občanů k odborům, perspektivu zaměstnanců veřejné správy, aktuální a připravované právní zakotvení postavení úředníků veřejné správy. Po vystoupení hostů bude následovat diskuze. Těšíme se na Vaši účast!

Kdy: 23.4.2012,
V kolik: 18.00 hodin,
Kde: Právnická fakulta Univerzity Karlovy, nám. Curieových 7, Praha 1, učebna č. 120,
Hosté:
JUDr. Jaroslav Stránský – právní expert ČMKOS a předseda Rady mladých ČMKOS,
Ing. Jan Rovenský – předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací,
Pavel Bednář – 1. místopředseda Odborového svazu státních orgánů a organizací.

Jednání iniciativy mladých odborářů dne 26.1.2012

30. 1. 2012

 

Informace o jednání „Iniciativy mladých odborářů“ konaném dne 26.1.2012

Dne 26.1.2012 se uskutečnilo další jednání iniciativy mladých odborářů. V úvodu byly definovány důvody nezájmu mladých zaměstnanců o odbory. Je nutné si připustit, že vedle nepřízně médií, strachu zaměstnanců či obecně neochoty lidí se v dnešní době jakkoliv angažovat, stojí za malým zájmem o odborové sdružování samotné odbory.

 
 

Poslední aktualizace: 5. 12. 2022

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

počítadlo.abz.cz