OS SOO vyjadřuje zklamání nad zmrazením platů na rok 2021

23. 12. 2020

 

Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář reaguje na nařízení o růstu platů, které včera schválila vláda, a v němž se na některé zaměstnance „zapomnělo“.
„Jsem neskutečně zklamán. To, co vláda předvedla, především u schvalování nařízení vlády o platech ve veřejném sektoru na rok 2021, je plivnutím do tváře všech, kdo vedle zdravotníků přispívají k nápravě škod, které přináší tato koronavirová doba. Cožpak si hasiči, policisté, celníci, strážníci, pracovníci správy sociálního zabezpečení, úřadu práce či finančních úřadů včetně zaměstnanců samosprávy nezaslouží přidání o 4 % tak, jak bylo původně v návrhu uvedeno! Vláda ČR si neváží těch zaměstnanců, kteří reálně plní kompenzační pomoc především firmám, podnikatelům a živnostníkům.

Zdroj ČT 24: „Poslanci schválili daňový balíček. Stvrdili tak zrušení superhrubé mzdy i stravenkový paušál“ naleznete ZDE.

Zdroj Českénoviny.cz (ČTK): „Sněmovna stvrdila zrušení superhrubé mzdy i stravenkový paušál“ naleznete ZDE.

Publikace ETUI: Zkracování pracovní doby - proč a jak

3. 12. 2020

 

Po desítkách let postupného zkracování pracovní doby vidíme v posledních několika letech náznaky opačného trendu. V reakci na tento vývoj se odborové hnutí vrátilo ke svému historickému cíli a jeho představitelé opět začali volat po zkracování pracovní doby. Cílem této příručky je přispět k této debatě a zaměřit se na důvody, proč by zkrácení pracovní doby mohlo být žádoucí, a také na související organizační aspekty.

Zdroj ČMKOS „Publikace ETUI: Zkracování pracovní doby – proč a jak“
naleznete ZDE.

Publikaci naleznete ZDE.

Distanční jednání zastupitelstva

1. 12. 2020

 

Právo na distanční jednání zastupitelstva bude upravovat zákon

Obce a kraje dostanou jednoznačný právní rámec, jakým způsobem mohou organizovat distanční jednání členů zastupitelstva a rady obce, kraje a hl. m. Prahy. Potřebu upravit tuto možnost v zákoně ukázala současná pandemie covid-19.

Tiskovou zprávu MV ČR „Posílení právní jistoty obcí a krajů: právo na distanční jednání zastupitelstva bude upravovat zákon“ naleznete ZDE.

Zrušení superhrubé mzdy a zavedení stravenkového paušálu

20. 11. 2020

 

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila tzv. daňový balíček, který mimo jiné ruší superhrubou mzdu a zavádí stravenkový paušál. Musí jej ještě schválit Senát a podepsat prezident.


Zdroj iDNES.cz „PŘEHLEDNĚ: Co mění daňový balíček" naleznete ZDE.

Zdroj Ceskenoviny.cz „Sněmovna zrušila superhrubou mzdu a zavedla stravenkový paušál“ naleznete ZDE.

Zdroj ČT24: „Zaměstnancům by měla v příštím roce klesnout daň z příjmů na 15 procent, rozhodla sněmovna“ naleznete ZDE.

Úřad práce ČR má jmenovaného nového generálního ředitele

10. 11. 2020

 

BC. Pavel Bednář, předseda OS SOO: „Od ledna letošního roku neměla jedna z nejvýznamnějších institucí v zemi vedoucího představitele. Všichni zaměstnanci Úřadu práce ČR včetně Odborového svazu státních orgánů a organizací velmi netrpělivě čekali, kdy bude jmenován/a generální ředitel/ka tohoto veledůležitého služebního úřadu.
V pátek 6. listopadu 2020 konečně ministryně práce a sociálních věcí jmenovala generálním ředitelem odborníka, který již nějaký čas působí na ÚP ČR, dokonce jej od února tohoto roku vedl z pověření ministryně Maláčové jako zastupující generální ředitel. Nezávidím Mgr. Viktoru Najmonovi úkoly, které jej nyní čekají: systémové změny služebního úřadu, jako např. modernizace, digitalizace a personální stabilizace vedoucí k efektivnímu správnímu úřadu a neposlední řadě bezpečnost pracovníků v „první linii“. Ale na druhou stranu mu držím pěsti, aby se mu vše podařilo naplnit a aby vedle politických, služebních a osobních ambicí myslel především na své zaměstnance, na to, v jakém prostředí a atmosféře budou plnit své úkoly včetně jejich platového ohodnocení. Motivovaný a spokojený zaměstnanec je klíčem k úspěchu. Těším se na vzájemnou spolupráci!“

Zdroj MPSV: „Úřad práce ČR povede Viktor Najmon“ naleznete ZDE.

Stanovisko OS SOO - práce z domova

2. 11. 2020

 

Vláda České republiky ve svém usnesení č. 1080 ze dne 21. října 2020 přijala řadu krizových opatření. Jedním z nich je příkaz orgánům veřejné moci a správním orgánům co nejvíce omezit činnost spojenou s pobytem na úřadě, včetně střídání oddělených skupin zaměstnanců a umožnění práce na dálku.
Dále vláda České republiky dne 26. října 2020 přijala usnesením č. 1102 další krizová opatření. Mimo jiné nařídila všem zaměstnavatelům využívat práci na dálku, pokud ji zaměstnanci mohou vzhledem k charakteru práce a provozním podmínkám vykonávat v místě bydliště.
Práce na dálku tedy v tuto chvíli není pouze doporučením, ale zaměstnavatelé jsou povinni ji využívat v maximální možné míře. Porušení krizového opatření by mohlo být pokutovatelným správním deliktem. Domníváme se, že může dojít i k porušování zákoníku práce v otázkách bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, rovněž i k porušování zákona o ochraně veřejného zdraví.
Z výše uvedeného dle našeho názoru jednoznačně vyplývá, že pokud je výkon práce v režimu práce z domova alespoň částečně možný, je zaměstnavatel povinen ho u daného zaměstnance nebo zaměstnankyně v maximální možné míře využít.
Zároveň uvádíme, že v případě, že z při fyzickém pobytu zaměstnance v kanceláři, který nebyl nevyhnutelný, dojde k jeho nákaze nemocí Covid-19, bude dána odpovědnost zaměstnavatele za škodu způsobenou zaměstnanci ve smyslu § 265 odst. 1 nebo 2 zákoníku práce, včetně povinnosti kompenzace případného úmrtí.

MPSV - Mimořádná okamžitá pomoc (MOP)

19. 10. 2020

 
MPSV

Úřad práce ČR dávku poskytuje lidem, kteří se v důsledku mimořádných opatření kvůli koronakrizi ocitli bez prostředků, a nemohou tak uspokojit základní životní potřeby nebo zaplatit náklady spojené s bydlením. Dávku je možné poskytnout na nákup jídla, ošacení, hygienických potřeb, úhradu nájmu a energií spojených s užíváním bytu, hypotéku, služby spojené s telefonem či internetem. Dávku naopak Úřad práce ČR nemůže přiznat na úhradu léků, splátky dluhů, leasingů a hypoték nebo nákladů spojených s podnikáním.

Informace MPSV „Žádost o MOP spojená s COVID-19“ naleznete ZDE.

Leták MPSV: „Žádost o MOP spojená s COVID-19“ naleznete ZDE.

MPSV – Krizové ošetřovné

16. 10. 2020

 
MPSV

Aktuální informace pro rodiče: Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020
S ohledem na uzavření prvních stupňů základních škol v ČR dne 14. 10. 2020, budou moci rodiče dětí mladších 10 let žádat o ošetřovné z důvodu uzavření školy. Momentálně však není ukončen legislativní proces zákona, který upravuje podmínky poskytování ošetřovného při současné epidemii, v příštím týdnu ho bude ve zrychleném režimu projednávat Poslanecká sněmovna.
Z tohoto důvodu MPSV žádá rodiče, aby prozatím s řešením žádosti o ošetřovné vyčkali, než bude legislativní proces dokončen. Na webových stránkách ČSSZ pak bude obratem zveřejněn nový formulář žádosti o ošetřovné, který rodič vyplní a předá svému zaměstnavateli. Není třeba se bát, že by nárok na ošetřovné propadnul.
V tuto chvíli tedy rodiče, kteří zůstali s dětmi doma, musí pouze o této skutečnosti informovat svého zaměstnavatele.

Tiskovou zprávu MPSV „Krizové ošetřovné“ naleznete ZDE.

Leták MPSV „Krizové ošetřovné – návrh zákona schválený vládou dne 8. 10. 2020“ naleznete ZDE.

Platy na rok 2021 budou zřejmě zmrazeny!

15. 10. 2020

 

154. Plenární schůze RHSD

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2021
Ministryně financí představila návrh státního rozpočtu na rok 2021 a zdůraznila, že daňový balíček, který momentálně projednává Poslanecká sněmovna Parkamentu ČR, není součástí tohoto návrhu (čili zrušení superhrubé mzdy není součástí návrhu státního rozpočtu),

 • zrušení superhrubé mzdy znamená zároveň snížení daně z příjmů pro většinu zaměstnanců na 15 %, což znamená hrubé navýšení mezd a platů o 7 %, tedy navýšení čistých mezd a platů o 5 %,
 • zvyšují se mimo jiné důchody, odvody za státní pojištěnce, valorizuje se příspěvek pro územně samosprávné
  celky o 5 %,
 • zvyšují se platy pedagogickým pracovníkům o 9 % a nepedagogickým pracovníkům o 4,3 %,
 • zvyšují se platové tarify o 10 % zaměstnancům v sociálních službách (zdravotníkům také, ale u nich je to realizováno prostřednictvím úhradové vyhlášky),
 • zmrazují se platy ostatním zaměstnancům ve veřejných službách a správě!
 • Předseda vlády shrnul postoje vlády k diskuzi o státním rozpočtu

 • vláda se rozhodla zrušit superhrubou mzdu definitivně,
 • sníží se daň z příjmů u většiny zaměstnanců na 15 % (zaměstnanci od 140.000 Kč budou mít daň z příjmů 23 %),
 • platy se zvyšovat nebudou!
 • Minimální mzda

 • Ministryně práce a sociálních věcí a pan premiér vyzvali k tomu, aby se sociální partneři dohodli.
 • Odbory (ČMKOS a ASO) shodně požadují navýšení na 16.000 Kč.
 • Zaměstnavatelé odmítají jakékoli navýšení, protože se ruší superhrubá mzda!
 • Bude rozhodovat vláda.
 • Předseda Vlády ČR otevřeně doporučil zaměstnavatelům, aby v rámci kolektivního vyjednávání nezvyšovaly mzdy ve firmách (zrušení superhrubé mzdy stačí) – nebrání však firmám v přidání, pokud na to mají.

  Vyjádření předsedy OS SOO: „NESKUTEČNÉ! Z jednání RHSD jsem doslova konsternovaný, a to je opravdu mírně řečeno. Vláda slovy Alena Schillerová a Andreje Babiše sdělila, že se rozhodla zrušit superhrubou mzdu a tím rozhodla bez jakékoliv diskuze s odbory zmrazit platy ve veřejných službách a správě. Jako bezprecedentní vnímám vyjádření citovaných, že není důvod v rámci kolektivního vyjednávání zvyšovat mzdy v soukromém sektoru. To si prostě nemůže žádný politik dovolit, vměšovat se do budoucího kolektivního vyjednávání. A otázka minimální mzdy: dle zaměstnavatelů není důvod zvyšovat, když se ruší superhrubá mzda a snižuje se daň z příjmu. Tyto asociální postoje jsou dle mého názoru varovným signálem pro další postoje odborů vůči této vládě.“

  Finanční podpory v době koronaviru

  15. 10. 2020

   
  168

  Bohužel bude mít čím dál více lidí hlouběji do peněženky kvůli současné krizi. Existuje ale několik finančních podpor, které vám situaci mohou ulehčit. Které to jsou?

 • Ošetřovné.
 • Podpora v nezaměstnanosti.
 • Hmotná nouze a doplatek na bydlení.
 • Pokud tyto dávky nezískáte a máte problém s úhradou základních životních potřeb, můžete požádat o mimořádnou okamžitou pomoc. Podrobné informace vám sdělí úřad práce.

  Zdroj ČMKOS: „ Na co máte nárok v době koronaviru?“ naleznete ZDE.

  Tisková zpráva: Platy sice rostou, je to ale jen neúplný obrázek

  8. 10. 2020

   

  V reakci na článek serveru Aktálně.cz o růstu platů ve veřejné sféře uvádíme na správnou míru několik přinejmenším zavádějících údajů.
  Jako alarmující skutečnost se prezentuje údaj, že nejrychleji u nás rostou mzdy úředníkům. Jenže údaj o platech a jejich růstu zdaleka nezahrnuje jenom úředníky – platem je odměňována i velká část zdravotníků, pracovníci v sociálních službách, pedagogové, policisté, hasiči atd. Řada těchto profesí byla dlouhodobě správně vnímána jako podhodnocena, po navýšení jejich platů bylo voláno a toto volání bylo vyslyšeno. Je tedy otázkou, co je tak s podivem na tom, že za posledních několik let vzrostly celkové výdaje na platy.
  Co se týče samotných úředníků, tak objem prostředků na jejich platy a jejich průměrná či mediánová výška rovněž v posledních letech rostly, ovšem nikoli tempem odtrženým od růstu mezd v soukromém sektoru na straně jedné, a inflace na straně druhé. V kategorii „Veřejná správa, obrana a sociální zabezpečení", která ale nezaměstnává pouze úředníky, se nachází necelých 280 tisíc lidí. To je v poměru k celkovému počtu ekonomicky aktivní populace, zejména zaměstnanců v soukromém sektoru, poměrně malá skupina osob, jejich práce je navíc od obecného pracovního trhu poměrně odlišná. Jedná se o specifikované činnosti často s vysokou mírou kompetence, rovněž vzdělanostní struktura je vyšší, zejména podílem zaměstnanců s maturitou nebo s vysokoškolským vzděláním.
  Při dalším podrobnějším rozboru zjistíme, že průměrné platy na řadě pozic ve státní správě nejsou nijak závratné a ani jejich růst nebyl tak dramatický, jak z článku vyznívá. Na řadě tzv. přepážkových pozic, jako jsou například státní zaměstnanci a zaměstnankyně na České správě sociálního zabezpečení nebo Úřadu práce se tabulkové platy pohybují okolo 25 000 Kč měsíčně, za náročnou práci s klienty, při požadavku maturitního vzdělání a s 15 lety praxe. Je dobré mít na paměti, že na těchto úřednících stojí výkon veškeré běžné agendy státu, a dokonce i agendy mimořádné, spojené např. s vyřizováním a vyplácením programů na podporu osob a firem zasažených koronavirovou krizí.
  Ani na těch pozicích, kde jsou platy vysoké, se nejedná o nějaký absurdní odskok od obdobných pozic v soukromé sféře. Dlouhodobě se upozorňuje, a to i ze strany politiků, že experty na klíčová místa je nezbytné dobře zaplatit. Nejvyšší státní úředníci mají mediánový hodinový výdělek ve výši 429,9 Kč, zatímco řídící pracovníci v řadě oblastí nebo vyšší management v privátním sektoru má hodinový výdělek o cca 100 Kč vyšší.
  Ačkoli údaje obsažené v článku nejsou nesprávné, jejich interpretace je přinejmenším zavádějící, místy zcela nesprávná. Budeme věřit, že poslanci rozhodující o návrhu zákona o státním rozpočtu na příští rok si budou schopni lépe promyslet vztah finančních a platových ukazatelů k reálným potřebám veřejného sektoru. Zájem na zajištění kvalitních a dostupných veřejných služeb je deklarovanou prioritou řady politických subjektů a bez adekvátně zaplacených zaměstnanců a zaměstnankyň se to neobejde.


  Bc. Pavel Bednář, v. r.
  předseda OS SOO


  Celá tisková zpráva ZDE.

  Článek serveru Aktálně.cz ZDE.

  Světový den důstojné práce - 7. 10. 2020

  8. 10. 2020

   

  Důstojná práce pro nás znamená, že zaměstnanec má zaslouženou odměnu, dostatek volného času, kvalitní pracovní podmínky neohrožující jeho zdraví a že se může sdružovat, zakládat odbory a hájit svá práva. A také stejný plat za stejnou práci! Údaje Eurostatu ukazují, že rozdíly v odměňování žen a mužů v EU se za posledních osm let zmenšily o 1%, což znamená, že ženy v Česku budou na stejnou mzdu čekat až do roku 2121.

  Informace ČMKOS ke Světovému dni důstojné práce naleznete ZDE.
  OS SOO vyjadřuje podporu slovenským odborářům

  15. 9. 2020

   

  Bc. Pavel Bednář, předseda OS SOO: „Chci touto cestou všem slovenským odborářům vyjádřit podporu v boji za práva zaměstnanců. Bohužel jak na Slovensku, tak i u nás v této podivné době musíme čelit útokům na práva zaměstnanců, odborů a pokusům o snižování sociálních jistot. Ptám se, PROČ?!!“
  OS SOO odmítá stravenkový paušál

  10. 9. 2020

   

  Ministryně financí Alena Schillerová mluví o stravenkové revoluci. Prý stravenkový paušál umožní poskytovat daňově zvýhodněné stravování vedle jídelen a stravenek také přímo v penězích. Zaměstnanci nebudou prý muset řešit, že jim stravenka propadne a že ji neberou všude.
  Pavel Bednář, předseda OS SOO: „Stále nemohu pochopit, proč Ministerstvo financí potažmo Vláda ČR stále prosazuje stravenkový paušál, když s ním nesouhlasí jak zástupci sociálních partnerů, Českomoravská konfederace odborových svazů a Svaz průmyslu a dopravy ČR, tak i Sdružení pro zaměstnanecké stravování (ProZAMS), kde přes 2.000 restaurací podepsalo výzvu proti zavedení stravovacího paušálu! Co za tím vlastně je?“

  Leták „6 HROZEB stravovacího paušálu“ naleznete ZDE.

  Manuál „STRAVENKOVÝ PAUŠÁL – Co je dobré vědět o návrhu ministerstva financí“ naleznete ZDE.

  Zdroj ProZAMS: „Výzva provozovatelů stravování proti stravovacímu paušálu“ naleznete ZDE.

  OS SOO odmítá návrh MF ČR na zmrazení platů

  8. 9. 2020

   

  Ministryně financí Alena Schillerová vzkazuje odborům prostřednictvím médií, že bude navrhovat zmrazení platů ve veřejném sektoru. Bez diskuze se sociálními partnery! „Úvaha paní ministryně je pro odbory zastupující zaměstnance veřejných služeb a správy nepřijatelná! Zrušení superhrubé mzdy, kvůli které to paní ministryně zvažuje, dopadne na všechny zaměstnance, i ty ze soukromé sféry. Celá řada firem ale svým zaměstnancům navýší mzdy. Proč velmi výrazný výpadek příjmů do státního rozpočtu mají odnést zaměstnanci státu a samosprávy. A co výše inflace, stabilita a kvalita veřejných služeb a správy?" reaguje předseda našeho odborového svazu Bc. Pavel Bednář.
  „Paní ministryně, váš návrh je demotivující. Pojďme jednat!!!" zve ministryni k jednacímu stolu.

  Zdroj ČT 24: „Zmrazit hrubé platy státních zaměstnanců výměnou za nižší daň z příjmu, žádá Schillerová“ naleznete ZDE.

  Jeden z mnoha názorů státních zaměstnanců

  3. 9. 2020

   

  Vážení,
  Jsem členkou odborové organizace při PSSZ a velice mě mrzí, že o práci zaměstnanců ČSSZ se vůbec nepíše, jako o jiných zaměstnancích různých úřadů a institucí v době koronavirové krize.
  Stejně tak jako ÚP i FÚ tak i zaměstnanci ČSSZ museli a musejí vynaložit dostatek sil a flexibility k plnění služebních úkolů během stálé koronavirové situace. Od měsíce dubna museli zaměstnanci ČSSZ vynaložit veškeré síly na vyplácení nemocenských dávek včetně oddělení, kde výplata nemocenských dávek do jejich náplně práce vůbec nepatří a běžná práce musela jít stranou. Množství nemocenských dávek znamenalo, naučit se nové věci pro zaměstnance jiných oddělení i v době, kdy na úřadech především v Praze bojují s neúplným obsazením služebních míst. Po dohodě se zaměstnavatelem, zaměstnanci vykonávali práci přesčas o víkendech a svátcích. Do tohoto období spadalo i čerpání dovolených. V dnešní době mají stále zaměstnanci x hodin navíc, které nemají kvůli množství služebních úkolů, možnost si vyčerpat. Veškerá činnost je vedena snahou proplácet nemocenské dávky včas, bohužel chybovost neúplné vyplnění žádostí zvyšuje časovou náročnost vyřízení. Nelze v následujících měsících očekávat úbytek práce, jelikož se nemocenské dávky opět navyšují z důvodu přibývání nemocných klientů a upřednostněnému programu Antivirus C. Následky koronavirové situace a programu Antivirus C, budou zaměstnanci ve svých služebních úkolech do budoucna zpracovávat v řádech měsíců.

  Za odvedenou práci nejsou zaměstnanci ČSSZ adekvátně ohodnocení a hrozba zmrazení mezd je pro zaměstnance velice demotivující.

  S pozdravem
  Vlasta Bedrnová

  Porušení sociálního dialogu při slovenské tripartitě

  26. 8. 2020

   
  KOZ

  V pondělí 24. 8. 2020 došlo k bezprecedentnímu kroku ministra práce Milana Krajniaka při jednání Hospodářské a sociální rady SR, kdy přerušil jednání v bodě týkajícímu se ustanovení o minimální mzdě na rok 2021 a odešel se zástupci zaměstnavatelů na individuální jednání. Zástupci KOZ SR na protest opustili jednání tripartity.
  OS SOO je připraven podpořit náš partnerský odborový svaz SLOVES a ostatní odboráře sdružené v KOZ SR!

  Dopis předsedy OS SOO předsedkyni SLOVES naleznete ZDE.

  Zdroj TA3: „Odborári odišli z tripartity. Toto bolo len za Mečiara, tvrdia“ naleznete ZDE.

  Zdroj KOZ SR: „Odborári odmietajú Krajniakov diktát“ naleznete ZDE.

  Požadujeme růst minimální mzdy na 16 tisíc korun

  25. 8. 2020

   
  ČMKOS

  Odbory požadují pro příští rok navýšení minimální mzdy na 16 tisíc korun, tedy o 1400 korun.
  Josef Středula, předseda ČMKOS: „Český poměr průměrné mzdy k minimální mzdě je nejhorší ze zemí, které mají státem stanovenou minimální mzdu. Umíme si představit částku mezi 48 a 50 procenty, ale průměrné mzdy v minulém roce, ne předminulém.“

  Zdroj ČT24: „Odbory požadují pro příští rok růst minimální mzdy na 16 tisíc korun“ naleznete ZDE.

  Zdroj České noviny.cz: „Odbory požadují růst minimální mzdy na 16.000 Kč“ naleznete ZDE.

  OS SOO odmítá zmrazení platů

  18. 8. 2020

   

  Ministryně financí Alena Schillerová: „V případě výrazného snížení daní by se pro příští rok mohly zmrazit platy státních zaměstnanců.“
  Takovou úvahu Odborový svaz státních orgánů a organizací odmítá!!!
  „Pro odbory ve veřejných službách a správě je nepřijatelné, aby platy zaměstnanců ve veřejném sektoru byly zmrazeny. Není možné, aby argumentem ministryně financí bylo zrušení superhrubé mzdy a snížení daně z příjmů na 15 %. A co predikovaná inflace, podpora spotřeby, stabilizace zaměstnanců veřejné sféry paní ministryně?!", zareagoval předseda našeho odborového svazu Pavel Bednář.

  Zdroj ČT 24: „Při výrazném snížení daní je ve hře i zmrazení platů státních zaměstnanců, říká Schillerová“ naleznete ZDE.

  Praktický průvodce státní službou

  6. 8. 2020

   

  Rádi upozorňujeme na novou publikaci, která vznikla pod autorským vedením právničky našeho odborového svazu Šárky Homfray.
  Průvodce je určen jak státním zaměstnancům, tak odborovým organizacím, personalistům a dalším zájemcům o problematiku. Na desítkách praktických příkladů se přehlednou formou dozvíte téměř vše o tom, s čím se ve státní službě můžete setkat.

  Objednat si ji můžete ZDE.

  Začalo vyjednávání o platech na rok 2021

  21. 7. 2020

   

  Ve čtvrtek 16. července 2020 se uskutečnilo první vyjednávání o platech na rok 2021 ve veřejném sektoru. Zástupci OS ve veřejných službách a správě jednali s ministryní práce a sociálních věcí.
  A jaký je požadavek odborů na růst platů v roce 2021? Odbory požadují pro pracovníky veřejného sektoru pro příští rok růst platových tarifů podle profesí o sedm, deset a 15 procent. Patnáctiprocentní navýšení od ledna prosazují pro zdravotníky, desetiprocentní pro učitele a sedmiprocentní pro hasiče, policisty, úředníky a ostatní.

  Zdroj ČT24: „Začalo vyjednávání o platech. Odbory chtějí růst tarifů až o 15 procent “ naleznete ZDE.

  Zdroj České noviny.cz: „Odbory žádají růst tarifů platů o 15, 10 a 7 procent dle profesí“ naleznete ZDE.

  Setkání předsedů OS bezpečnostních sborů

  8. 7. 2020

   

  Ve středu 8. července 2020 se sešli předsedové nejvýznamnějších odborových svazů, které zastupují zaměstnance a příslušníky bezpečnostních sborů – Bc. Pavel Bednář za OS SOO, Jiří Jílek za OS hasičů a Tomáš Machovič za NOS PČR.
  Tímto setkáním navázali novou, užší spolupráci mezi jednotlivými svazy při obhajobě zákonných práv odborářů, zaměstnanců a příslušníků v bezpečnostních sborech.
  Vláda jmenovala nového „superúředníka“

  17. 6. 2020

   

  Zdroj: Vláda ČR: Vláda jmenovala s účinností od 1. července 2020 nového náměstka ministra vnitra pro státní službu. Na základě výsledků výběrového řízení a rozhodnutí předsedy vlády se jím stane JUDr. Petr Hůrka, Ph.D., dosavadní náměstek na Ministerstvu práce a sociálních věcí. Jmenován je na šest let. „Doufejme, že ve funkci přinese zefektivnění naší státní správy, protože si myslím, že jsou tam velké rezervy,“ řekl premiér Babiš. Bc. Pavel Bednář, předseda OS SOO: „Velmi dobrá zpráva pro státní zaměstnance a také pro mne osobně. Blahopřeji Doc. Hůrkovi ke jmenování na post náměstka ministra vnitra pro státní službu a opravdu se těším na vzájemnou spolupráci. Věřím, že i nový "superúředník" bude naslouchat názorům zástupců státních zaměstnanců.“

  Karty Sphere

  10. 6. 2020

   

  Univerzální věrnostní program pro členy OS SOO

  Sphere

  Každý člen OS SOO obdrží jako poděkování za členství a práci v odborovém svazu jednu Sphere kartu s logem odborového svazu a zároveň k ní i další Sphere kartu pro rodinného příslušníka. Obě tyto karty mají platnost do 30. 6. 2023.

  A co je vlastně věrnostní program Sphere:

 • Je to největší věrnostní program svého druhu v České i Slovenské republice.
 • Výhody a slevy v rozsahu cca 5 až 30 % prostřednictvím karet Sphere u obchodních partnerů.
 • S kartou Sphere máte 10 000 možností výhodných nákupů v celé České i Slovenské republice v širokém spektru oborů zboží a služeb.
 • Výhod věrnostního programu Sphere můžete využít ve více než 800 e-shopech.
 • Slevy máte možnost uplatnit u obchodníků buď přímo prostřednictvím slevové karty nebo za použití mobilní aplikace ve Vašem telefonu - chytrá mobilní aplikace Vám ukáže obchody ve Vašem okolí.
 • Veškeré podrobnosti k používání karet a seznam obchodů, kde můžete slevy uplatnit najdete ZDE.

  Leták věrnostního programu Sphere naleznete ZDE.

  Návod na registraci věrnostního programu Sphere naleznete ZDE.

  Video o věrnostním programu Sphere naleznete ZDE.

  Strážníci získají nárok na odchodné

  28. 5. 2020

   

  Obecní strážníci získají nárok na odchodné. Prezident Miloš Zeman dnes podepsal poslaneckou novelu, která je od ledna zavede. Předloha také zpřesňuje část oprávnění a postupů strážníků. Zpřísňuje podmínky jejich bezúhonnosti a přidává podporu a propagaci extremistických hnutí k důvodům, které vedou ke ztrátě spolehlivosti.
  Na odchodné z obecních rozpočtů budou mít nárok strážníci ve věku nad 50 let, kteří vykonávali tuto práci nejméně 15 let a splnili by i další zákonné podmínky. Základní odchodné bude činit jeden měsíční plat. V závislosti na počtu odpracovaných let nad 15letou hranici by strážníci mohli získat až šestinásobek svého měsíčního platu.
  Bc. Pavel Bednář, předseda OS SOO: „Samotná zpráva je fakt velmi dobrá. A těší mě o to víc, že se na novele zákona, a především na prosazování odchodného pro strážníky, aktivně podílel náš odborový svaz.“

  Pravidla k další vlně rozvolňování přijatých opatření

  19. 5. 2020

   
  MZČR

  Ministerstvo zdravotnictví ČR - hygienická pravidla k další vlně rozvolňování přijatých opatření od 25. května 2020

  Resort zdravotnictví připravil další hygienická pravidla pro provozy, které bude možné od 25. května opět otevřít. Týká se to zejména vnitřních prostor stravovacích provozů, hotelů, kempů a dalších ubytovacích zařízení, otevírají se vnitřní prostory hradů a zámků, zoologické a dendrologické zahrady nebo koupaliště. Konání hromadných akcí bude možné až pro 300 osob ve stejný čas. Povolují se také návštěvy ve zdravotnických a sociálních zařízení.

  Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR „Ministerstvo zdravotnictví představilo hygienická pravidla k další vlně rozvolňování přijatých opatření od 25. května“ naleznete ZDE.

  Podmínky pro uvolňování opatření od 25. května 2020 naleznete ZDE.

  Nošení ochranných prostředků dýchacích cest

  19. 5. 2020

   
  koronavirus

  Mimořádné opatření

  Vláda na svém zasedání dne 18. května 2020 vzala na vědomí nová mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví ke zvládnutí epidemie COVID-19. Část z nich tvoří prodloužení stávajících omezení, které muselo ministerstvo po skončení platnosti nouzového stavu prodloužit vlastním nařízením. Nově však bude platit s účinností od úterý 19. května další dílčí rozvolnění v otázce nošení roušek, kdy ji nebudou muset nově používat zaměstnanci v kancelářích, pokud sedí alespoň dva metry od sebe.

  Zdroj: Vláda ČR „Vláda schválila záruční program pro firmy COVID III a uvolnila 2,5 miliardy na program Ošetřovné pro OSVČ“ naleznete ZDE.

  Zdroj: Ministerstvo zdravotnictví ČR „Mimořádná opatření a usnesení vlády“ naleznete ZDE.

  Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví ČR k nošení ochranných prostředků dýchacích cest ze dne 18. května 2020 naleznete ZDE.

  Změna v přípravě státního rozpočtu 2021

  12. 5. 2020

   
  MFČR

  Vláda schválila návrh Ministerstva financí na provedení několika operativních změn, které zrychlí a zpřesní přípravu státního rozpočtu na rok 2021. Znamená to, že finální návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 bude vládě ke schválení předložen koncem září (nikoliv koncem srpna) a Poslanecké sněmovně do konce října (nikoliv do konce září).
  Předseda OS SOO: „Myslím, že je to správný krok vlády. Chci také věřit, že vláda postupnou přípravu rozpočtu bude konzultovat se sociálními partnery!“

  Zdroj MF ČR: „Rozpočtový proces bude pružněji reagovat na turbulentní vývoj ekonomiky“ naleznete ZDE.

  Žádost o dávku mimořádné okamžité pomoci (MOP)

  11. 5. 2020

   
  MPSV

  Ministerstvo práce a sociálních věcí maximálně zjednodušilo formulář žádosti o dávku mimořádné okamžité pomoci z důvodu vážné mimořádné události spojené s COVID-19. Nový on-line formulář je uzpůsoben tak, aby jej žadatel ohrožený propadem příjmů během epidemie mohl snadno vyplnit a odeslat v průběhu několika minut.

  Tiskovou zprávu MPSV „Žádost o mimořádnou okamžitou pomoc jednoduše, za pár minut a on-line“ naleznete ZDE.

  Zdroj MPSV: „Nová zjednodušená žádost o mimořádnou okamžitou pomoc z důvodu vážné mimořádné události spojená s COVID-19 (on-line formulář)“ naleznete ZDE.

  Aplikace eRouška

  9. 5. 2020

   
  E-rouška

  Jde o mobilní aplikaci pro chytré telefony v rámci systému „Chytrá karanténa“, která pomůže hygienikům snadněji, efektivněji a rychleji dohledávat lidi, s nimiž v poslední době nakažení přišli do styku a u nichž je vysoké riziko nákazy. Stáhnete si ji, aktivujete a necháte běžet tzv. na pozadí. Díky Bluetooth technologii si vaše aplikace pamatuje ostatní eRoušky, které jste potkali. Všichni s eRouškou mohou pomoci hygienikům rychle dohledat tzv. rizikové kontakty.
  #ChranimSebeAostatni

  Bližší informace o aplikaci eRouška naleznete ZDE.

  Informace o systému „Chytrá karanténa“ naleznete ZDE.

  EU - Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků

  6. 5. 2020

   
  EU

  Cílem těchto nezávazných pokynů je pomoci zaměstnavatelům a zaměstnancům zůstat v bezpečí a zdraví v pracovním prostředí, které se díky pandemii COVID-19 výrazně změnilo.
  Krize COVID-19 vyvíjí tlak na zaměstnavatele i pracovníky, ať už museli ve velmi krátké době zavést nové postupy a činnosti, nebo pozastavit práci a obchodní činnost. Strategický rámec EU pro ochranu zdraví a bezpečnost při práci na období 2014–2020 poskytuje praktickou podporu pro návrat na pracoviště: vhodná preventivní opatření pomohou dosáhnout bezpečného a zdravého návratu do práce po uvolnění fyzických distančních opatření a také přispějí k potlačení přenosu onemocnění COVID-19.

  Zdroj OSH WIKI: „COVID–19 – Zpět na pracovišti – Přizpůsobení pracovišť a ochrana pracovníků“ naleznete ZDE.

  Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

  3. 5. 2020

   
  koronavirus

  Vláda ČR schválila na mimořádném jednání ve čtvrtek 30. dubna prodloužení nouzového stavu do 17. května. Ministři odsouhlasili také přesná pravidla pro další fázi rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, návrh pomoci kulturním zařízením a umělcům a také návrh zákona, kterým bude zrušena daň z nabytí nemovitostí.

  Zdroj: Vláda ČR „Vláda schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, nouzový stav platí do 17. května “ naleznete ZDE.

  Zdroj: Vláda ČR „Vláda schválila pravidla rozvolňování mimořádných opatření od 11. května, nouzový stav platí do 17. května “ naleznete ZDE.

  Harmonogram

  Poděkování všem zaměstnancům státní správy a samosprávy

  26. 4. 2020

   
  Poděkování

  Dovolte mi, abych jménem vedení OS SOO poděkoval všem zaměstnancům státu a samosprávy za Vaši práci v tomto složitém období. Toto poděkování patří všem, nejenom úředníkům, policistům, strážníkům, ale patří všem zaměstnancům, kteří se podílejí na chodu jednotlivých úřadů či služeben. Měli bychom si všichni vážit Vaší práce, o které se nechce bohužel veřejně mluvit. A měli by si jí vážit také politici včetně pana prezidenta. Bez Vás, zaměstnanců státní správy i samosprávy, by se nedalo realizovat vše, co politici rozhodnou, ať jsou to opatření omezující, nebo opatření, co zmírní dopady těchto omezení na naše občany, zaměstnance, OSVČ, podnikatele či firmy v souvislosti s pandemií koronaviru a pomůže státu realizovat vyhlášená opatření.
  DĚKUJEME!

  za vedení OS SOO
  Bc. Pavel Bednář, v. r.
  předseda odborového svazu

  Celý text poděkování vedení OS SOO zaměstnancům státní správy a samosprávy naleznete ZDE.

  Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

  24. 4. 2020

   
  koronavirus

  Díky příznivému vývoji epidemiologické situace ve výskytu nemoci covid-19 vláda na mimořádném jednání ve čtvrtek 23. dubna 2020 schválila rychlejší scénář uvolňování mimořádných karanténních opatření.

  Zdroj: Vláda ČR „Vláda zrychlila scénář uvolňování mimořádných opatření, od pondělí mohou otevřít větší provozovny“ naleznete ZDE.

  „Vaříme nepostradatelným“

  23. 4. 2020

   
  Vaříme

  „Vaříme nepostradatelným“ má aktivní podporu odborových svazů

  Zdeněk Pohlreich, který rozběhl akci Vaříme nepostradatelným, kdy vaří a následně rozváží jídla spolu se svým týmem pražským hasičům, záchranářům i policistům a strážníkům, ocenil další pomoc a podporu, které se jeho záslužné činnosti dostalo od odborů.
  K jeho dobročinnému projektu se připojily odborové svazy, které jsou vlastníky hotelu Imperiál a bezplatně mu poskytly pro jeho rozšiřující se záslužnou akci prostory a vybavení kuchyně tohoto hotelu.

  Zdroj ČMKOS: „Vaříme nepostradatelným“ má aktivní podporu odborových svazů“ naleznete ZDE.

  Úřady od pondělí 20. 4. 2020 obnovují činnost

  21. 4. 2020

   
  MVCR

  Musíte na úřad? Od pondělí 20. dubna 2020 končí jejich omezený provoz a úřady začínají fungovat ve standardním rozsahu. Úřední hodiny se plně obnovují tak, aby lidé mohli využít všechny služby k zajištění svých úředních záležitostí.

  Zdroj MV ČR: „Za přísnějších hygienických podmínek, ale naplno. Úřady od pondělí obnovují činnost“ naleznete ZDE.

  Zdroj MV ČR: „Doporučení pro obce k zajištění fungování obecních úřadů, nastavení úředních hodin a styku s veřejností od 20. dubna 2020“ naleznete ZDE.

  Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru

  20. 4. 2020

   
  MFČR

  Ministerstvo financí připravilo pro poplatníky zasažené současnou situací liberační balíček, který přináší faktické posunutí podání přiznání k dani z příjmu fyzických a právnických osob o tři měsíce do 1. července 2020.
  Individuálně promíjí pokuty za opožděné tvrzení všech daní v případech, kdy daňový subjekt prokáže důvody související s koronavirem.
  Hlavní informační telefonní linka Finanční správy je dostupná na čísle 225 092 392. K dispozici je od pondělí do pátku v čase 9:00-17:00, připraveno kvalifikovaně odpovídat a radit je více než 100 metodiků. Nejčastěji kladené dotazy a odpovědi a všechny další potřebné informace najdete na informační stránce Finanční správy.

  Zdroj MF ČR: „Ministerstvo financí přehledně ke koronaviru“ naleznete ZDE.

  Leták MF ČR „Liberační balíček daňových opatření kvůli koronaviru“ naleznete ZDE.

  Harmonogram uvolnění podnikatelských a dalších činností

  14. 4. 2020

   
  koronavirus

  Vláda ČR dne 14. 4. 2020 schválila harmonogram uvolňování podnikatelských a dalších aktivit v kontextu epidemie koronaviru.

  Zdroj: Vláda ČR „Harmonogram uvolňování opatření ve školách a školských zařízeních, podnikatelských a dalších činností“ naleznete ZDE.

  MPSV – Vláda definitivně schválila Program Antivirus

  1. 4. 2020

   
  MPSV

  Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) navrhla úpravu programu „Antivirus“, který přinese významnou podporu zaměstnavatelům, na které doléhá epidemie koronaviru. Hlavním cílem je pomoci firmám se mzdovými náklady, aby nebyly nuceny propouštět zaměstnance. Žádosti o refundaci mezd budou moci zaměstnavatelé podávat od pondělí 6. dubna. Celý proces bude probíhat elektronicky a náhrady mezd dorazí na účty zaměstnavatelů v řádu dní.

  Tiskovou zprávu MPSV „Vláda definitivně schválila program Antivirus. Startuje už 6. dubna a firmy budou mít peníze v řádu dní“ naleznete ZDE.

  Leták MPSV „Antivirus – Program MPSV na ochranu zaměstnanosti aktuální k 23. 3. 2020“ naleznete ZDE.

  Leták MPSV „Antivirus – Program MPSV na ochranu zaměstnanosti aktuální k 31. 3. 2020“ naleznete ZDE.

  MPSV – Práva zaměstnance během epidemie

  1. 4. 2020

   
  Listina prav

  MPSV – Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru

  Kam se obrátit o pomoc a co si nenechat líbit, pokud máte pocit, že se k Vám zaměstnavatel nechová fér.
  V souvislosti s prevencí šíření Korovaniru přijala vláda České republiky celou řadu opatření, které doléhají na české firmy i zaměstnance. Ale ani v této nelehké situaci zaměstnavatelé nemohou porušovat práva zaměstnanců. Abyste věděli, co si nenechat líbit, nebo abyste dokázali poradit kolegům, připravili jsme pro vás základní informace.

  Zdroj: MPSV „Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru“ naleznete ZDE.

  Zdroj MPSV „Leták – Listina základních práv zaměstnance během epidemie koronaviru“ ke stažení naleznete ZDE.

  MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování

  26. 3. 2020

   
  MPSV

  Rodiny a senioři pobírající přídavek na dítě, příspěvek na bydlení nebo zvýšený příspěvek na péči zřejmě nebudou muset pro nárok na výplatu ve 2. čtvrtletí dokládat Úřadu práce ČR příjmy a náklady na bydlení za první tři měsíce letošního roku. Ministerstvo práce a sociálních věcí také navrhuje zjednodušení správního řízení v oblasti nepojistných sociálních dávek. Jde o změny dočasné, které reagují na mimořádná opatření vlády v souvislosti s COVID-19.

  Tiskovou zprávu MPSV „MPSV omezí kvůli COVID-19 papírování. Lidé pobírající některé dávky nebudou muset dokládat aktuální příjmy“ naleznete ZDE.

  Úlevy v daňové oblasti

  25. 3. 2020

   
  MFČR

  Úlevy v daňové oblasti v rámci liberačního balíčku Ministerstva financí

  Ministerstvo financí a Finanční správa reagují na aktuální situaci a v maximální možné míře pomáhají ekonomickým subjektům překlenout nouzový stav.
  Plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020. Fakticky bude tedy všem daňovým poplatníkům (fyzickým osobám i podnikatelům) automaticky umožněno podat daňové přiznání k dani z příjmu a uhradit tuto daň bez jakékoliv sankce nejdéle o 3 měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Hlavním cílem je zamezit na finančních úřadech, resp. na poštách koncentraci fyzických osob, které nemají povinnost činit podání daňového přiznání elektronicky.

  Zdroj MF ČR: „Úlevy v daňové oblasti se rozšíří“ naleznete ZDE.

  MPSV – Program ochrany zaměstnanosti Antivirus

  20. 3. 2020

   
  MPSV

  Vláda schválila návrh ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové (ČSSD), který pomůže českým zaměstnancům i zaměstnavatelům zmírnit důsledky epidemie COVID-19. Program ochrany zaměstnanosti Antivirus je klíčové opatření, díky kterému bude prostřednictvím Úřadu práce ČR stát kompenzovat firmám vyplacené prostředky. Toto opatření pomůže zaměstnavatelům lépe zvládnout současnou situaci a nebudou tak muset sáhnout k propouštění.

  Tiskovou zprávu MPSV „Ministryně Maláčová prosadila program Antivirus. Má pomoci firmám ochránit pracovní místa“ naleznete ZDE.

  Tiskovou zprávu MPSV „Podpora firem v programu „Antivirus“ pokračuje. Vláda schválila další návrhy ministryně Maláčové“ naleznete ZDE.

  Co přinese doba pokoronarovirová?

  20. 3. 2020

   
  ČSOB

  Bez mimořádných opatření prohrajeme všichni
  Celá republika čelí nebezpečí, které si ještě doslova před několika dny uměl jen málokdo představit. Dnes se celá republika ocitá ve stavu karantény, ačkoli to zatím oficiálně řečeno nebylo, ale v zásadě je to tak.
  Hlavní problémy, které nás čekají, a návrhy ČMKOS na řešení nouzové situace.

  Zdroj ČMKOS „Co přinese doba pokoronarovirová? Bez mimořádných opatření prohrajeme všichni“ naleznete ZDE.

  Mimořádný brífink ČMKOS naleznete ZDE.

  Zdroj ČT24: „Brífink předsedy odborových svazů Středuly o zmírnění dopadů krize na zaměstnance“ naleznete ZDE.

  MPSV – Koronavirus a pracovněprávní souvislosti

  19. 3. 2020

   
  MPSV

  Primárně je nezbytné, aby se zaměstnanec seznámil s aktuálními pokyny a doporučeními Ministerstva zdravotnictví ČR a orgánů ochrany veřejného zdraví.

  Manuál MPSV naleznete ZDE.

  Pracovně právní desatero boje s koronavirem naleznete ZDE.
  Překážky v práci v době koronaviru

  19. 3. 2020

   
  168

  Výklad profesorů a docentů katedry pracovního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy „K některým specifickým otázkám překážek v práci v době koronaviru, aneb je možné považovat pandemii za živelní událost ve smyslu pracovního práva?“

  Celý výklad naleznete ZDE.

  Sdělení k opatření proti šíření onemocnění COVID-19

  17. 3. 2020

   

  Další sdělení náměstka ministra vnitra pro státní službu k opatření proti šíření onemocnění COVID-19

  V návaznosti na usnesení vlády publikované pod č. 69/2020 Sb., o vyhlášení nouzového stavu, a dosud vládou přijatá krizová opatření přijímají v současné době jednotlivé služební úřady opatření v zájmu maximální ochrany zdraví zaměstnanců zařazených ve služebních úřadech i jejich klientů. Z vládou přijatých opatření zatím nevyplývá omezení činnosti služebních úřadů (s výjimkou omezení úředních hodin), přesto je namístě omezit činnosti, které nejsou po určitou dobu nezbytné pro naplňování kompetencí služebního úřadu vyplývajících ze zákona. Opatření mají být volena podle konkrétních podmínek jednotlivých služebních úřadů, a to zpravidla využitím úpravy služební doby nebo dohodami o práci z jiného místa, případně uplatněním dalších nástrojů, které zákon o státní službě umožňuje (jako je např. institut přeložení).

  Celé sdělení naleznete ZDE.

  Uzavření rekreačního zařízení SMRK do odvolání

  17. 3. 2020

   

  Důležité upozornění o uzavření rekreačního zařízení SMRK do odvolání

  Vláda České republiky vyhlásila s ohledem k bezpečnosti občanů kvůli koronaviru od čtvrtka 12. března 2020 nouzový stav a od 16. března 2020 do 24. března 2020 zákaz volného pohybu osob. V návaznosti na tato rozhodnutí a z důvodů zákazu prodeje ubytovacích služeb Odborový svaz státních orgánů a organizací pozastavuje až do odvolání přijímání objednávek na ubytování v rekreačních zařízení SMRK v Lázních Libverda a současně je rekreační zařízení SMRK z důvodů výše uvedených od 16.3. 2020 do odvolání uzavřeno.

  V případné jakýchkoli nejasností nebo dotazů se obraťte na pí. Vladimíra Řehořová: rehorova.vladimira@cmkos.cz
  Děkujeme za pochopení

  Doporučení OSSOO k situaci související s koronavirem

  12. 3. 2020

   

  V souvislosti s množícími se dotazy ohledně situace pandemie koronavirus, OSSOO souhlasí s opatřeními, která Rada bezpečnosti státu a Vláda ČR průběžně činí.
  Odborovým organizacím doporučujeme aktivně vstoupit do jednání se zaměstnavatelem, za účelem vytvoření příznivých podmínek, které by neohrožovaly nebo minimálně ohrožovaly zaměstnance, zejména ve styku s veřejností. (dezinfekční prostředky, roušky, střídání zaměstnanců apod.).

  Celé stanovisko OSSOO naleznete ZDE.

  Před 30 lety vznikly novodobé demokratické odbory

  3. 3. 2020

   
  ČSOB

  Dnes je tomu 30 let od založení novodobých demokratických odborů. V odkaze nalezneme popis toho nejdůležitějšího, co se v tu dobu odehrávalo. Je dobré si to opět připomenout.
  Sjezd se konal 2.-3. března 1990 v Praze. Byl koncipován jako všeodborový a všesvazový. S ukončením činnosti ROH všichni delegáti (kromě zástupců AV) souhlasili; rozpaky vzbuzoval způsob, jak se mělo naložit s majetkem ROH. Majetek ROH nakonec převzala instituce, nazvaná později Majetková, správní a delimitační unie - MSDUOS.

  Zdroj ČMKOS „Mimořádný všeodborový – všesvazový sjezd v březnu 1990“ naleznete ZDE.

  Ochrana zdraví zaměstnanců v době pandemie

  3. 3. 2020

   
  168

  V souvislosti s diskusemi v médiích, tisku i na internetu ohledně šířícího se nebezpečí koronaviru nebo pandemie přinášíme základní informace k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců v době takové epidemie.
  UPOZORNĚNÍ: každá odborová organizace by měla v této době využít svého práva kontroly BOZP podle § 322 zákoníku práce a prověřit u zaměstnavatele úroveň hygienických podmínek, včetně zásobování vodou, mýdlem a dezinfekčními prostředky. Propagace hygieny rukou je v této době hlavním úkolem na úseku BOZP zaměstnanců.

  Zdroj ČMKOS „Ochrana zdraví zaměstnanců v době pandemie“ naleznete ZDE.

  Zdroj ČMKOS „Vše o právech zaměstnanců při opatřeních v souvislosti s koronavirem“ naleznete ZDE.

  Zdroj Česká lékárnická komora „10 ZÁKLADNÍCH ZÁSAD, které lékárníci doporučují dodržovat v období zvýšeného výskytu RESPIRAČNÍCH ONEMOCNĚNÍ“ naleznete ZDE.

  Tiskovou zprávu MPSV „ Koronavirus a pracovněprávní souvislosti“ naleznete ZDE.

  Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů

  3. 3. 2020

   
  168

  Rovnému odměňování žen a mužů zatím nebyla v rámci sociálního dialogu věnována patřičná pozornost. Někteří téma považují za okrajové, jiní jsou přesvědčeni, že jeho obecné řešení v sobě obsahuje již rovnost z hlediska pohlaví. V praxi se však ukazuje, že rozdíly v odměňování jsou způsobeny kombinací různých faktorů a k zajištění férovosti je potřeba přijmout řadu systémových opatření. Bc. Bednář, předseda OS SOO: „Jednou z priorit OS SOO je prosazování rovného zacházení mezi muži a ženami včetně rovného odměňování za stejnou práci či práci stejné hodnoty. Proto jsem přivítal vydání publikace "Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů". Sociální partneři představili v této publikaci nejenom analýzu rozdílů odměňování, ale především předkládají konkrétní návrhy ustanovení do kolektivních smluv. Doporučuji nejenom k přečtení!“

  Zdroj rovnaodmena.cz „Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů“ naleznete ZDE.

  Publikaci „Sociálním dialogem k rovnému odměňování žen a mužů – Poziční zpráva sociálních partnerů“ naleznete ZDE.

  Tisková zpráva OS SOO

  12. 2. 2020

   
  168

  Reakce OS SOO na reportáž ČT v pořadu 168 HODIN „Úřednické milodary“
  Dne 9. 2. 2020 byla na ČT 1 v rámci pořadu pod názvem 168 HODIN odvysílána reportáž na téma „Úřednické milodary“, která ve svých důsledcích hrubě zkreslila a znevážila práci zaměstnanců Úřadu práce ČR.
  Jako odborový svaz reprezentující mj. zaměstnance Úřadu práce ČR bychom si přáli, aby tato reportáž byla impulsem pro nové vedení Úřadu práce ČR k prověření, zda státní zaměstnanci tohoto služebního úřadu mají dostatečné podmínky pro zajištění své práce, aby ji mohli vykonávat co nejkvalitněji a nejvstřícněji ke svým klientům. Domníváme se, že to je společný zájem všech.

  Tiskovou zprávu Odborového svazu státních orgánů a organizací naleznete ZDE.

  Zdroj: ČT – Reportáž ČT v pořadu 168 HODIN „Úřednické milodary“ naleznete ZDE.

  Zdroj: ČT – Reportáž ČT v pořadu 168 HODIN „Z moci úřední“ naleznete ZDE.

  Tiskovou zprávu Úřadu práce ČR „ÚP ČR uplatňuje proklientský přístup na všech svých pracovištích“ naleznete ZDE.

  Minimální mzda pod hranicí chudoby

  6. 2. 2020

   
  ČSOB

  Minimální mzda v nejméně 17 členských státech EU nechrání zaměstnance před chudobou.
  Podle nejnovějších oficiálních údajů jsou lidé pobírající zákonnou minimální mzdu ve většině členských států EU ohroženi chudobou. Dvacet dva členských států Evropské unie má zákonem stanovenu výši minimální mzdy, ale ve většině z nich nedosahuje ani hranice rizika chudoby – 60 % mediánové mzdy (střední hodnota mezd, vždy je nižší než průměrná mzda). V 10 členských státech je zákonné minimum 50 % mediánové mzdy nebo i méně.
  To dnes znamená, že miliony lidí v celé Evropě si nemohou dovolit slušnou životní úroveň navzdory zaměstnání na plný úvazek. Podle OECD mají Španělsko, Česká republika a Estonsko nejnižší úroveň zákonné minimální mzdy ve srovnání se mediánovou mzdou.

  Tiskovou zprávu ČMKOS „Minimální mzda v nejméně 17 členských státech EU nechrání zaměstnance před chudobou“ naleznete ZDE.

  ČSOB

  ČSOB Motivační program

  3. 2. 2020

   
  ČSOB

  Odborový svaz státních orgánů a organizací uzavřel s Československou obchodní bankou, a.s. smlouvu o spolupráci, dle které Banka poskytne každému členovi odborového svazu ČSOB Motivační program, pokud o něj člen OS SOO projeví zájem. ČSOB Motivační program je soubor zvýhodněných produktů, které jsou Bankou nabízeny jako celek, přičemž člen OS SOO se rozhodne, zda využije všechny části nabídky, nebo jen vybraný produkt. Produkty nabízené v rámci ČSOB Motivačního programu jsou uvedené na stránkách motivacniprogram.csob.cz po zadání uživatelského (přihlašovacího) jména a hesla, jež každý člen obdrží o předsedy ZO či MO nebo od pracovníky příslušného IPC.

  Bližší informace o ČSOB Motivačním programu naleznete ZDE.

  Nejdůležitější změny v gesci Ministerstva financí

  2. 1. 2020

   
  MFČR

  MF ČR – Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020

  Pro rok 2020 připravilo Ministerstvo financí řadu změn, které budou mít vliv na každodenní život občanů. MF ČR přináší proto přehled hlavních novinek, které občany čekají v roce 2020.

  Zdroj MF ČR: „Přehled nejdůležitějších změn v gesci Ministerstva financí pro rok 2020“ naleznete ZDE.

  MPSV – Co se mění od ledna 2020

  2. 1. 2020

   
  MPSV

  Stejně jako v předchozích letech přinese i rok 2020 v oblasti práce a sociálních věcí řadu změn. Od ledna dojde k dalšímu rekordnímu růstu důchodů, minimální mzdy a spolu s ní všech úrovní zaručené mzdy. MPSV se podařilo po dlouhých 12 letech nalézt podporu pro navýšení rodičovského příspěvku.

  Zdroj MPSV: „Co se mění v roce 2020? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí“ naleznete ZDE.

  Tiskovou zprávu MPSV naleznete ZDE.

   
   

  Poslední aktualizace: 22. 11. 2023

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

  počítadlo.abz.cz