Tisková zpráva OS SOO

17. 12. 2019

 

Strážníci městských a obecních policií si zvýšení platů zaslouží

Odborový svaz státních orgánů a organizací vítá, že bylo schváleno nařízení vlády o katalogu prací ve veřejných službách a správě. To může znamenat zvýšení odměn pro strážníky městských a obecních policií za jimi odvedenou práci.

Tiskovou zprávu Odborového svazu státních orgánů a organizací naleznete ZDE.

Navýšení platů příslušníků bezpečnostních sborů

11. 12. 2019

 
Vláda

Vláda schválila nařízení zvyšující platy příslušníků bezpečnostních sborů

Vláda nařídila od 1. ledna 2020 zvýšit také platy policistů, hasičů i příslušníků ostatních bezpečnostních sborů. Jedná se o důsledek předchozího rozhodnutí vlády zvýšit všem zaměstnancům ve veřejném sektoru od Nového roku platy plošně o 1 500 korun. Platy příslušníků bezpečnostních sborů se přitom řídí zvláštním předpisem.

Tiskovou zprávu MV ČR „Podařilo se. Policisté i hasiči si od ledna polepší o 1500, respektive 1650 korun“ naleznete ZDE.

Nové platové tabulky

20. 11. 2019

 

Dne 20. 11. 2019 byla rozeslána Částka 127 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné nařízení vlády č. 300, kterým se mění nařízení vlády č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění pozdějších předpisů. Toto NV vyšlo dnes ve Sbírce zákonů Částky 127.

Nové platové tabulky naleznete v Částce 127 Sbírky zákonů ZDE.

Slovenští strážnici mohou dosáhnout na výsluhu

12. 11. 2019

 

Slovenští strážnici obecních policií mohou dosáhnout na výsluhu

Bývalí obecní strážníci budou dostávat příspěvek za svou práci. Poslanci Národní rady SR odsouhlasili návrh změny zákona o obecní policii.
Nárok na příspěvek budou mít bývalí strážníci, kteří mají alespoň 56 let a v obecní policii odpracovali nejméně 25 let. Příspěvek bude řešen formou dávky zvláštního sociálního pojištění, jeho výška bude představovat 60 procent průměrné mzdy oprávněné osoby. Zvláštní sociální pojistný systém je založen na bázi samofinancování. Příslušník obecní policie během období, kdy trvá jeho pracovní poměr, bude platit pojistné na příspěvek ve výši tří procent z vyměřovacího základu určeného obecným předpisem o sociálním pojištění.
O příspěvek bude muset bývalý policista písemně požádat, o přiznání rozhodne jeho zaměstnavatel a vyplácet ho bude Sociální pojišťovna. Nárok na příspěvek zaniká, pokud bývalý žadatel dosáhl důchodového věku, jakož i když mu byl přiznán předčasný důchod.

Zdroj: ČT24 „V ulicích chybí strážníci, na Božím Daru už není jediný. Na Slovensku jim zavedli výsluhy“ naleznete ZDE.

Zdroj: Národní rada SR „Mestskí a obecní policajti budú dostávať príspevok za prácu“ naleznete ZDE.

Plošné navýšení platů ve veřejných službách a správě

5. 11. 2019

 
Vláda

Vláda schválila nařízení zvyšující platy zaměstnanců ve veřejných službách a správě

Zaměstnanci ve veřejných službách a správě budou mít od 1. ledna 2020 o 1 500 korun vyšší plat. Nařídila to Vláda ČR na jednání v pondělí 4. listopadu 2019, čímž naplnila předchozí dohodu vládní koalice a odborů.
Na plošném navýšení platů pro zaměstnance ve veřejných službách a správě o 1 500 korun se vládní koalice dohodla s odbory v září a 16. září tento návrh zástupci vlády projednali na jednání 150. Plenární schůze Rady hospodářské a sociální dohody ČR i se sociálními partnery. Tuto dohodu nyní vláda potvrdila schválením novel nařízení vlády o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě a o platových poměrech státních zaměstnanců.
Nejhůře placení státní zaměstnanci, kteří byli dosud honorováni podle první platové tabulky, si navíc přilepší o dalších zhruba 3,5 procenta, protože vláda nařízením potvrdila svůj úmysl tuto platovou tabulku úplně zrušit a zaměstnance z ní převést do druhé tabulky s vyššími základními tarify. Tato změna se dotýká například nepedagogických zaměstnanců v regionálním školství, zaměstnanců v kultuře, vedlejších profesí v sociálních službách či třeba nezdravotnických profesí v nemocnicích.

Tiskovou zprávu Vlády ČR „Vláda schválila nařízení zvyšující platy státních zaměstnanců, policie má dostat více kompetencí dohlížet nad provozem dronů“ naleznete ZDE.

Spolupráce mezi OS SOO a Kooperativa pojišťovnou a.s.

22. 10. 2019

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací (dále jen „OS SOO“) spolupracuje s Kooperativa pojišťovnou a.s. (dále jen „pojišťovna“) Tato spolupráce umožňuje členům našeho OS sjednat s citovanou pojišťovnou prostřednictvím jejího oprávněného zástupce DEKPOL s.r.o. velmi výhodné pojistné smlouvy. Předmětem pojištění je odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli. Pojištění se může vztahovat i na odpovědnost za škodu způsobenou v souvislosti s řízením dopravního prostředku.
O bližší informace si zažádejte na příslušném pracovišti Informačního a poradenského centra našeho OS (IPC).

Jak na to včetně přihlášky on-line naleznete ZDE.

Seznam IPC pracovišť naleznet ZDE.

ČMKOS – Soutěž o titul „Zlaté české ručičky 2020“

16. 10. 2019

 
Rucicky 2020

Jste kreativní a chcete pomoci dobré věci? 10. října 2019 ČMKOS zahájila soutěž Zlaté české ručičky. Jde již o několikátý ročník soutěže pro žáky středních škol. Vytvořte hračku pro děti z dětských domovů.
Soutěžní výrobky (hračky) je nutné zaslat nejpozději do 3. dubna 2020 (v případě zaslání poštou rozhoduje razítko podání) na adresu Českomoravská konfederace odborových svazů, „Soutěž 2018/2019“, nám. W. Churchilla 1800/2, 130 00 Praha 3. Soutěžní výrobky (hračky) je také možné po dohodě odevzdat na výše uvedené adrese osobně v pracovních dnech od 7.00 do 15.00 hodin.

Informace ČMKOS naleznete ZDE.
Gentlemanská dohoda k novele zákoníku práce

15. 10. 2019

 
Dohoda

Spravedlivější výpočet dovolené nebo sdílené pracovní místo. To jsou některé ze změn, které obsahuje novela zákoníku práce z dílny MPSV. Aby byla cesta tohoto návrhu parlamentem co nejsnazší, tak 14. 10. 2019 na Úřadu vlády došlo k podpisu „Gentlemanské dohody“ mezi zástupci vládní koalice, odborů i zaměstnavatelů. Všechny strany se dohodly, že budou podporovat návrh právě v této aktuální podobě. Jedná se o čestnou dohodu a její plnění není právně vymahatelné.

Informace ČMKOS k Gentlemanské dohodě k novele zákoníku práce naleznete ZDE.

ČMKOS – Šance na přibližování českých mezd vyspělé EU

9. 10. 2019

 
Pohledy

První číslo Pohledů v tomto roce je celé věnováno exkluzivní studii, na jejíž tvorbě spolupracoval tým makroekonomů ČMKOS se zahraničním expertem a českou socioložkou. Leitmotivem – vůdčí myšlenkou – je analýza všech ekonomických a sociálních souvislostí, které jsou příčinou, proč je finanční ohodnocení českých zaměstnanců v rámci EU jedno z nejnižších. Ukazuje šance, jak to lze změnit. S obdobnými vizemi přišla ČMKOS už v roce 2012 a 2015, ty se také staly podnětem k úspěšné kampani odborů Konec levné práce.
Nová studie odborů má ambici přesvědčit o nutnosti změny hospodářské strategie, máme-li Českou republiku vymanit z rozvojového rámce a předat ji dalším generacím jako zemi patřící mezi nejvyspělejší. Proto se stává doslova výzvou k uzavření „národní dohody“, aby se do změny české ekonomiky zapojila celá společnost, nejenom odpovědní politici.

Studii ČMKOS „Šance na přibližování českých mezd vyspělé EU“ naleznete ZDE.

Světový den důstojné práce - 7. 10. 2019

7. 10. 2019

 
WDDW19

Pro pracující není nic důležitějšího, než vědět, že jejich děti a staří rodiče jsou v dobré péči. Péče, zejména o malé děti a starší osoby, je jedním z nejrychleji rostoucích odvětví v Evropě. Odhaduje se, že péče zaměstnává asi osm milionů lidí, což představuje asi 5 % celkové pracovní síly. Převážná většina pracujících v péči jsou ženy - 88,2 %. Lidé pracující v každodenní péči hrají zásadní roli nezbytnou pro blaho dětí a seniorů. Umožňuje rodičům a dospělým se staršími rodinnými příslušníky pracovat a vydělávat si na živobytí. Pečovatelská a opatrovnická práce, kterou ve většině případů provádějí ženy, je přesto nedostatečně placená a podceňovaná a v důsledku toho trpí nedostatkem zaměstnankyň a zaměstnanců.

Informace ČMKOS ke Světovému dni důstojné práce naleznete ZDE.

Globální klimatický akční týden

1. 10. 2019

 

Prohlášení ZO OS SOO při ČMKOS v rámci Globálního klimatického akčního týdne

Základní odborová organizace ČMKOS reaguje na výzvu Evropské odborové konfederace, aby se odborové hnutí zapojilo do aktivit Globálního klimatického akčního týdne 20. - 27. 9. 2019.
Jako odboráři a odborářky ČMKOS se aktivně seznamujeme s vědeckými poznatky o klimatické krize a jsme si vědomi naléhavé potřeby jejího řešení. Klimatická krize není pouze ekologický problém v úzkém slova smyslu, ale globální bezpečnostní riziko s dopady do všech oblastí lidské činnosti. Obavy pracujících vzbuzují ale i možné způsoby řešení klimatické krize, které mohou být sociálně a ekonomicky nespravedlivé vůči pracujícím."
Ztotožňujeme se proto s rozhodnutím letošního sjezdu Evropské odborové konfederace ve Vídni učinit zapojení pracujících a odborových svazů do boje s klimatickou krizí jednou ze svých hlavních priorit pro nadcházející období.

Prohlášení ZO OS SOO při ČMKOS naleznete ZDE.

Jednání tripartity na Úřadu vlády ČR

16. 9. 2019

 

Dne 16. 9. 2019 proběhlo na Úřadu vlády ČR jednání tripartity, tedy odborových svazů a zaměstnavatelských svazů za účasti pana premiéra Babiše a dalších členů vlády ČR.
Hlavním bodem programu bylo uvedení státního rozpočtu ČR na rok 2020 a diskuse k němu. Představena byla rovněž předběžná dohoda mezi vládními koaličními partnery, týkající se zvýšení platů ve veřejných službách a správě:

  1. Ruší se tabulka č.1, tj platový tarif nejméně ohodnocených zaměstnanců
  2. Zaměstnancům veřejných služeb a správy bude od 1.1.2020 zvýšen tarifní plat o 1.500 Kč
  3. Otevřena zůstává otázka zvýšení platů ve školství, zda zvýšit platy procentně nebo jako u ostatních zaměstnanců nebo kombinovat tyto systémy s případným navýšením nadtarifní části platů.
Rozpočtem, včetně otázky platů, se ještě dnes bude zabývat vláda ČR, do konce září musí být rozpočet doručen do PS ČR.

Věřím, že po zahájení jednání o zvýšení platů, která ze strany vlády začínala proklatě nízko, přijatý kompromis zaměstnanci ve veřejných službách a správě akceptují.
JUDr.Rudolf Pospíšil, 1.místopředseda v.r.

Ministr vnitra jednal se zástupci odborů bezpečnostních sborů

10. 9. 2019

 
MVCR

Ministr vnitra Jan Hamáček se dne 6. září 2019 sešel se zástupci odborových organizací Policie ČR a Hasičského záchranného sboru. Tématem setkání byly kromě rozpočtu také platové podmínky pro příslušníky na příští rok. Minimální požadavek, na kterém se odbory shodly s ministrem vnitra, je 1500 Kč měsíčně navíc pro každého příslušníka.

Zdroj MV ČR: „Ministr vnitra jednal se zástupci odborů bezpečnostních sborů“ naleznete ZDE.

Vyjednávání o platech ve veřejném sektoru na rok 2020

5. 9. 2019

 

V úterý 3. 9. 2019 se uskutečnilo první oficiální jednání o růstu platů zaměstnancům veřejných služeb a správy v roce 2020. Předseda OS SOO: "Je velmi těžké se vyjadřovat k momentální situaci ohledně vyjednávání o platech na rok 2020. Stačí se podívat na datum a na to, že všichni aktéři mají stále rozdílné názory a návrhy. Smutné je, že vládní strana nemá jednotný názor a že po opakovaných výzvách s odbory nejednala. A díky tomu jsme všichni zainteresovaní v časovém stresu."

Bližší informace naleznete ZDE.

Koordinační schůzka zástupců OS bezpečnostních sborů

5. 9. 2019

 

Dne 3. září 2019 se uskutečnila koordinační schůzka zástupců odborových svazů bezpečnostních sborů. Cílem schůzky byla diskuze o situaci kolem státního rozpočtu na rok 2O2O v oblasti služebních příjmů a platů příslušníků a zaměstnanců bezpečnostních sborů.

Prohlášení z jednání naleznete ZDE.

MF ČR navrhuje navýšení platů o 3 %. Odbory nesouhlasí

28. 8. 2019

 
MFČR

Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje pro příští rok růst platů ve veřejném sektoru o tři procenta místo původních dvou procent. Návrh upravila kvůli vyšší odhadované inflaci. Je ale připravena dohodnout se na kompromisu, který by „státní rozpočet ustál!“ Odbory podle mluvčího svazů veřejného sektoru Pavla Bednáře dál trvají na požadavku na zvýšení platů pro většinu pracovníků o osm procent, pro zdravotníky a neučitelské profese o deset procent a pro učitele o 15 procent.
Předseda OS SOO Pavel Bednář: „Pro odborové svazy, které jsou členy ČMKOS a které zastupují odboráře a zaměstnance ve veřejných službách a správě, je návrh ministryně financí nepřijatelný. Proč nám svoji představu MF ČR vzkazuje přes sdělovací prostředky? Pojďme konečně jednat!“

Zdroj: České noviny (ČTK) „Schillerová navrhne pro rok 2020 růst platů o tři procenta místo dvou“ naleznete ZDE.

Zdroj: ČT24 „Schillerová navrhne růst platů ve veřejné sféře pro příští rok kolem tří procent. Čeká se vyšší inflace“ naleznete ZDE.

Zdroj: iROZHLAS „Ministryně Schillerová chce vyšší platy ve veřejné sféře. Místo dvou navrhuje tři procenta“ naleznete ZDE.

Stravenková revoluce

12. 8. 2019

 

Plán MF ČR: místo stravenek finanční paušál pro zaměstnance!

A je tu další útok na oblíbený zaměstnanecký benefit – stravenky!
Ačkoliv pod tlakem odborů s podobným návrhem pohořel před šesti lety tehdejší ministr financí Miroslav Kalousek, navazuje už poněkolikáté na jeho snahu hnutí ANO a ministryně Alena Schillerová. „Nemyslím si, že tyto úvahy jdou správným směrem. Podobné úvahy tu již byly za Kalouska. Je vidět, že na ministerstvu financí sedí stále ti stejní, kteří tyto myšlenky prosazují. Domnívám se, narozdíl od Asociace hotelů a restaurací ČR, že zaměstnanci by se z velké části přestali stravovat v restauracích a peníze formou paušálu využívali na jiné účely. A vůbec jsem nepochopil, proč s touto změnou přichází stát, pro kterého se z pohledu daní a pojistného nic nezmění,“ reaguje předseda našeho odborového svazu Pavel Bednář

Zdroj iDNES.cz „Stravenková revoluce. Plán ministerstva financí: místo stravenek peníze“ naleznete ZDE.

Tisková zpráva ČMKOS: „Josef Středula, předseda ČMKOS: Stravování zaměstnanců v ohrožení“ naleznete ZDE.

Zdroj: e-Sondy „Ministryně Schillerová směřuje k destrukci systému podpory stravování, odbory jsou zásadně proti“ naleznete ZDE.

Zdroj: Seznam Zprávy „Levnější pohostinství nebo zánik kantýn? Konec stravenek budí rozporuplné reakce“ naleznete ZDE.

Zdroj: iDNES.cz „Odbory paušál místo stravenek odmítají, jiní se bojí rušení restaurací“ naleznete ZDE.

Kroky vlády neřeší problém „černých duší“

31. 7. 2019

 
Vláda

Vláda na svém zasedání dne 30. července 2019 schválila novelu zákona o rozpočtových pravidlech, která odebírá služebním úřadům část platových prostředků pro situace, kdy služební místo není obsazeno. Ministerstvo financí tvrdí, že dosavadní právní úprava nahrává kumulaci prostředků namísto rušení neobsazených míst. To odbory odmítají.
„S vázáním prostředků na platy za neobsazená služební a pracovní místa a jejich případným jiným využitím podle rozhodnutí vlády zásadně nesouhlasíme a nesouhlasili jsme s tímto návrhem už ve chvíli, kdy šel do připomínkového řízení. Místa jsou zřizována k zajištění konkrétní agendy, zpravidla stanovené zákonem. Jedná se o činnosti, které úřady musí zabezpečit. Pokud je v nějakém období dané místo neobsazené, agendu plní stávající zaměstnanci, a nečeká se až na obsazení služebního nebo pracovního místa,“ uvedl k tomu předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář.

Tiskovou zprávu OS SOO „Kroky vlády neřeší problém „černých duší“, ani nezaručují úspory“ naleznete ZDE.

Tiskovou zprávu MF ČR „Novela rozpočtových pravidel přináší řešení problematiky neobsazenosti míst ve státní správě“ naleznete ZDE.

Připravování společnosti na digitální prostředí

11. 7. 2019

 
MPSV

MPSV – Naplňování opatření, která připravují společnost na digitální prostředí

MPSV ve spolupráci s dalšími ministerstvy úspěšně pokračuje v naplňování opatření, která mají přispět k rozvoji digitálních kompetencí v České republice a přípravě společnosti na digitalizované prostředí.

Zdroj MPSV: „Tisková zpráva – MPSV úspěšně pokračuje v naplňování opatření, která připravují společnost na digitální prostředí“ naleznete ZDE.

Portál k umožnění přístupu k otevřeným digitálním informačním a vzdělávacím zdrojům naleznete ZDE.

Usnesení Předsednictva Výboru OSSOO ze dne 27. 6. 2019

27. 6. 2019

 

P-VOS se znepokojením vnímá přípravu rušení systemizovaných míst ve státní správě a vyzývá Vládu ČR, aby zefektivnění státní správy realizovala na základě provedených analýz a ne na základě politického rozhodnutí o plošném procentuálním rušení míst.

Tisková zpráva k věcnému záměru stavebního zákona

26. 6. 2019

 

Současný návrh situaci nezlepší. Naopak

V pondělí 24. 6. 2019 vláda schválila věcný záměr nového stavebního zákona. Ačkoli je nepochybné, že aktuální stavebně právní úprava není ideální a zasluhuje přepracování, OS SOO se i nadále domnívá, že předmětný materiál tuto situaci nezlepší, ba naopak.

Tiskovou zprávu OS SOO k věcnému záměru stavebního zákona naleznete ZDE.

Manifestační mítink 17. 9. 2019 – „Konec levné práce“

25. 6. 2019

 
Tripartita

Odborová centrála ČMKOS organizuje manifestační mítink na podporu kolektivního vyjednávání pro rok 2019 pod heslem „Konec levné práce v ČR“, který se uskuteční dne 17. září 2019. Zlepšování pracovních podmínek se neděje samo, ale díky vám. Sejdeme se již po páté, abychom zahájili kolektivní vyjednávání a sjednotili svůj postup pro zlepšování pracovních podmínek.

Plakát naleznete ZDE.

Informace ČMKOS včetně propagačního videa naleznete ZDE.

ČMKOS – Ostuda české zahraniční politiky

18. 6. 2019

 
ČMKOS

Vláda podcenila významné výročí

Oslav 100. výročí Mezinárodní organizace práce (International Labour Organization) se nezúčastní žádný člen české vlády. Právě v těchto dnech si celý svět v Ženevě připomíná toto významné historické výročí Mezinárodní organizace práce (MOP).

Tiskovou zprávu ČMKOS „Ostuda české zahraniční politiky“ naleznete ZDE.

Zvyšování platů ve veřejných službách a správě

28. 5. 2019

 
Tripartita

Tripartita na svém mimořádném zasedání projednala zvyšování platů ve veřejných službách a správě

Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se v pondělí 27. května 2019 ve Strakově akademii sešli na mimořádném jednání Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Hlavním a jediným tématem jednání bylo zvyšování platů ve veřejných službách a správě ve vazbě na přípravu státního rozpočtu na rok 2020.

Informaci OS SOO z jednání naleznete ZDE.

Zdroj Vláda ČR: „Tripartita na svém mimořádném zasedání projednala zvyšování platů ve veřejných službách a správě“ naleznete ZDE.

Zdroj České noviny (ČTK): „MF navrhuje zvýšit plat učitelům o 10 % a ostatním o 2 %“ naleznete ZDE.

Zdroj ČT24: „Učitelům zvýšit plat o 10 procent, navrhuje Schillerová. Podnikatelé souhlasí, odbory chtějí víc“ naleznete ZDE.

Odborové svazy RoPo jednaly s představiteli ČSSD

23. 4. 2019

 
ČSSD ČSSD

Dnes předseda OS SOO společně s předsedou ČMKOS a ostatními předáky OS RoPO (OS ve veřejných službách a správě) jednali s představiteli ČSSD, jednoho z koaličních partnerů této vlády. Témat bylo hodně, např. státní rozpočet, snižování zaměstnanců ve státním sektoru, zvyšování minimální mzdy, ale také digitalizace apod. Též jsme jednali o navýšení platů ve veřejných službách a správě v roce 2020. Odbory vyzvaly Vládu ČR prostřednictvím ČSSD, aby co nejdříve započala jednání o odměňování zaměstnanců ve veřejném sektoru pro rok 2020.

Zdroj: e-Sondy „Josef Středula: Jde nám zejména o růst tarifů“ naleznete ZDE.

Zdroj: ČT24 „Odbory vyzvaly vládu k jednání o růstu platů v roce 2020. Podle Středuly chtějí „významné navýšení“ naleznete ZDE.

Zdroj: České noviny (ČTK) „Odbory vyzvaly vládu k brzkému zahájení vyjednávání o růstu platů“ naleznete ZDE.

MPSV – Rozdíly v odměňování mužů a žen v ČR

18. 3. 2019

 
MPSV

MPSV představilo aktuálně vydanou studii, která vznikla v rámci projektu „Rovnost žen a mužů na trhu práce se zaměřením na (ne)rovné odměňování žen a mužů“.

Zdroj MPSV: „Rozdíly v odměňování žen a mužů v ČR – Pracoviště, zaměstnání, stejná práce a rozklad faktorů“ naleznete ZDE.

VIII. sjezd OS SOO – S VÁMI, PRO VÁS!

11. 3. 2019

 
VIII. sjezd

V pátek dne 8. března 2019 proběhl VIII. sjezd Odborového svazu státních orgánů a organizací. Delegáti sjezdu v tajné volbě zvolili nové vedení odborového svazu.
Předsedou OS SOO se stal Bc. Pavel Bednář, prvním místopředsedou je JUDr. Rudolf Pospíšil a druhou místopředsedkyní Ing. Alena Gaňová.

Video ze slavnostní části sjezdu naleznete ZDE.

Fotogalerii naleznete ZDE.

Zástupci odborů bezpečnostních sborů jednali na MV ČR

6. 3. 2019

 
MVCR

První náměstek ministra vnitra Jiří Nováček se z pověření ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) sešel dnes, 6. března 2019, se zástupci odborů bezpečnostních sborů. Stejně jako už dříve ministr vnitra je ujistil, že novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů se nijak nedotkne výsluh.

Zdroj MV ČR: „Náměstek Nováček jednal se zástupci odborů bezpečnostních sborů“ naleznete ZDE.

Zdroj MV ČR: „Ministerstvo vnitra v žádném případě nepřistoupí ke snížení výsluh příslušníků bezpečnostních sborů“ naleznete ZDE.

ČSÚ – Roste počet vysokoškolaček i podnikatelek

27. 2. 2017

 
CSU

Podíl vysokoškolsky vzdělaných osob se v Česku výrazně mění v závislosti na věku a pohlaví. Mezi mladými ženami je přes 40 % vysokoškolaček, o téměř 13 % více než mezi mladými muži. Největší platové rozdíly podle pohlaví jsou mezi vyučenými a vysokoškoláky.
Alarmující zjištění: Přestože mezi roky 2010 a 2017 došlo k nárůstu průměrných mezd u žen i mužů ve všech vzdělanostních kategoriích, rozdíly mezi pohlavími jsou stále výrazné. Takzvaný Gender Pay Gap, tedy relativní rozdíl mediánu mzdy mužů a žen, vztažený k mediánu mzdy mužů, byl v roce 2017 největší mezi vyučenými a vysokoškoláky. Celkově pak činil přes 4,5 tisíce korun v neprospěch žen.

Zdroj ČSÚ: „Roste počet vysokoškolaček i podnikatelek“ naleznete ZDE.

Poslanecká iniciativa změny výpočtu výsluh

20. 2. 2019

 

Stanovisko OS SOO k poslanecké iniciativě změny výpočtu výsluh

Odmítáme návrh novely zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, jak ji navrhuje předseda podvýboru pro policii Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky Zdeněk Ondráček. To vyplývá ze společného prohlášení předsedů našeho odborového svazu Pavla Bednáře a OS hasičů Zdeňka J. Oberreitera. Dne 19. 2. 2019 jej obdržel premiér Andrej Babiš.
Navrhovaná úprava by postihla zejména řadové příslušníky, kteří by pak na odměny dosáhli jen v minimální výši a pouze v jednotlivých případech. „Od zveřejnění návrhu novely reagují příslušníci na budoucí možné zhoršení podmínek výpočtu výsluhových náležitostí velice emociálně a je cítit z těchto reakcí nervozita, která by mohla přerůst v masové odchody příslušníků,“ stojí v prohlášení.
Návrh se snaží tvářit jako nástroj proti umělému navyšování příjmů vysokých služebních funkcionářů před odchodem do výsluhy. To však lze ohlídat už nyní a bez této novely.

Společný dopis předsedy OS SOO a předsedy OS hasičů předsedovi Vlády ČR naleznete ZDE.

Deník Právo – Rozhovor s předsedou OS SOO

19. 2. 2019

 
Právo

Dne 18. 2. 2019, str. 14 – Musíme si říct, které úředníky nepotřebujeme a proč.
*Ministryně financí Alena Schillerové (za ANO) uvažuje, že navrhne v rozpočtu na rok 2020 seškrtat celkem 12 500 míst ve státní správě. Slibuje si od toho víc než sedmimiliardovou úsporu. Existuje prostor pro takové snižování počtu zaměstnanců státu, nebo budete bránit každého úředníka?
Předseda OS SOO: „Odbory vždy jasně deklarovaly, že se nebrání zefektivnění státní správy. Snižování počtu zaměstnanců státu však musí předcházet analýzy jasně definující, kde úspora možná je a kde možná není. Politici také musí jasně vymezit služby, které stát prostřednictvím svých zaměstnanců občanům dává. Pokud bychom uvažovali o snížení počtu zaměstnanců státu, pak také stát, potažmo politici, musí definovat, s jakými službami již občané nemohou počítat. Zrušíme divadla, symfonické orchestry, nebo snížíme počty úředníků ve finanční správě, na katastrálních úřadech, úřadech práce či sociálkách, a tím paralyzujeme jejich činnost? To vše jsou totiž zaměstnanci napojení na veřejné rozpočty. Kdo bude vybírat daně nebo posílat sociální dávky? Pokud chceme snižovat počty zaměstnanců, pak musíme znát jasné odpovědi na tyto otázky.“
*K omezování počtu úředníků ale může dojít už v souvislosti s digitalizací a elektronizací státní správy. Budete protestovat i proti tomu?
Předseda OS SOO: „Odbory byly v ČR mezi prvními, kteří otevřeně volali po veřejné diskusi na téma digitalizace a s ní spojené elektronizace nejenom státní správy. Tato témata jsou pouze na začátku diskuse a k postupné realizaci je ještě hodně daleká cesta. Pokud ale bude přístup státu k digitalizaci a elektronizaci státní správy relevantní, pak nemá cenu hovořit o možných protestech. Odbory nechtějí protesty, vždy se snaží dohodnout.“
*Kde tedy vidíte možnosti úspor ve výdajích státu?
Předseda OS SOO: „Myslím, že odborům nepřísluší komentovat a navrhovat možné úspory ve výdajích státu. Odbory jsou připraveny vést diskusi nad návrhy, s nimiž přijde vláda či jednotlivá ministerstva. Je také velmi dobré, že v ČR existuje sociální dialog, pravidelně se schází tripartita a že i téma úspor výdajů státu se na této úrovni diskutuje.“

Celý rozhovor naleznete ZDE.

Rušení míst ve státní správě

12. 2. 2019

 
MFČR

Rušení míst není možné bez důkladné analýzy.

Ministerstvo financí vyslalo v minulých dnech signál, že hodlá přistoupit k rušení míst ve státní správě, a to až o 10 %. Tento záměr bez podrobnější představy odůvodňuje úsporou finančních prostředků.
Předseda OS SOO: „Tento návrh jsme zaregistrovali v médiích a doposud s námi zatím nebyl konzultován. Nevíme, jestli to je návrh celé Vlády ČR, nebo jen MF ČR. Odborové svazy ve veřejných službách a správě se v pondělí 11. 2. 2019 sešly a v nejbližší době se obrátí dopisem na předsedu Vlády ČR, aby vláda svůj záměr vysvětlila, aby jasně deklarovala parametry tohoto návrhu, podle jakých analýz chce vláda tento krok učinit, koho se bude týkat, jestli se bude jednat pouze o státní zaměstnance pod zákonem o státní službě nebo i ostatní zaměstnance, kteří jsou odměňováni ze státního rozpočtu apod. Z vyjádření pana premiéra a paní ministryně lze dovodit, že se tentokrát nebude jednat pouze o neobsazená místa, ale tento záměr by se měl týkat i stávajících zaměstnanců. Zveřejněním této obecné informace od premiéra Babiše a ministryně financí a bez vysvětlení konkrétních představ, jak realizovat 10 procentní snížení počtu zaměstnanců, bohužel dochází mezi zaměstnanci ve veřejné sféře k velké nejistotě. Vyvolání této nervozity určitě nepřinese klidu na práci úředníků, kteří v praxi realizují to, co politici vymysleli a co legislativně schválili

Celý text „Tisková zpráva – Rušení míst není možné bez důkladné analýzy“ naleznete ZDE.

Zdroj: ČT24 „Babiš a Schillerová chtějí propustit 10 procent úředníků. Odbory uvažují o protestech“ včetně vyjádření předsedy OS SOO naleznete ZDE.

Předseda OS SOO jednal s ministryní financí

30. 1. 2019

 

Navýšení zvláštních příplatků pro hasiče a také platy ve veřejném sektoru byly hlavními tématy dnešního setkání předsedy našeho odborového svazu Pavla Bednáře a předsedy Odborového svazu hasičů Zdeňka Jindřicha Oberreitera s ministryní financí Alenou Schillerovou
„Na konci jednání jsme se s paní ministryní domluvili na postupu pro nadcházející vyjednávání o platech ve veřejném sektoru,“ uvedl předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací a mluvčí odborových svazů veřejných služeb a správy.

Zdroj: Facebook OS SOO naleznete ZDE.

Novela zákona o státní službě

24. 1. 2019

 

Další „politický handl“ týkající se zákona o státní službě!

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR ve středu 23. 1. 2019 přehlasovala Senát a schválila novelu zákona o státní službě. Politika opět zvítězila nad zdravým rozumem. Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Pavel Bednář ke schválení kontroverzní novely:
„Na nedostatky problematické novely zákona o státní službě jsme upozorňovali během celého jejího projednávání. Poslanecká sněmovna ji dnes bohužel schválila v nejhorší možné variantě. Ve státní službě se otevře výrazný prostor pro politické vlivy a rychlou výměnu nepohodlných představených. Všem státním zaměstnancům pak nový zákon může přinést další komplikace v jejich už tak složitém služebním působení."

Zdroj: ČT24 „Poslanci přehlasovali Senát, vláda bude moci odvolávat tajemníky na ministerstvech“ naleznete ZDE.

Zdroj: České noviny (ČTK) „Vláda bude moci odvolávat státní tajemníky na ministerstvech“ naleznete ZDE.

Karenční doba už nebude ničit zdraví zaměstnanců!

23. 1. 2019

 

„Konečně zvítězil zdravý rozum! Nechápu poslance a senátory, kteří tvrdošíjně bojovali za zachování karenční doby. To jsou zisky zaměstnavatelů upřednostňovány před zdravím zaměstnanců? Žijeme vůbec v 21. století!“ – Pavel Bednář, předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací.

Tisková zpráva ČMKOS: „Karenční doba už nebude ničit zdraví zaměstnanců“ naleznete ZDE.

Zdroj: e-Sondy „Konec trestání za nemoc, poslanci odhlasovali zrušení karenční doby“ naleznete ZDE.

Zdroj: ČT24 „Náhrada mzdy za první tři dny nemoci prošla sněmovnou. Ta přehlasovala senátní veto“ naleznete ZDE.

Zdroj: MPSV „Konec trestání za nemoc, karenční doba bude zrušena“ naleznete ZDE.

Zdroj: České noviny (ČTK) „Zaměstnanci budou dostávat náhradu mzdy i v prvních dnech nemoci“ naleznete ZDE.

Tisková zpráva – Návrh novely zákona o státní službě

22. 1. 2019

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací i nadále odmítá návrh novely zákona o státní službě v projednávané podobě. V té hrozí destabilizací a posílením politického vlivu na státní správu.

Poslanecká sněmovna se bude znovu zabývat návrhem novely zákona o státní službě, který kritizujeme již od začátku jeho projednávání. Ačkoli Senát doporučil v novele odstranit kontroverzní návrh na změnu způsobu odvolávání státních tajemníků, nezajistí to odstranění nedostatků, které novela má. Jedná se zejména o netransparentní a rizikové zásahy do jednotlivých kol výběrových řízení na některé představené, o jejich snazší odvolávání, nebo o koncepční změny v provádění služebního hodnocení.

Celý text „Tisková zpráva – „Novela zákona o státní službě je plná nedostatků, i nadále ji odmítáme“ naleznete ZDE.

MV – Ministerstvo vnitra v roce 2019

9. 1. 2019

 
MVCR

Nové policejní služebny, lépe vybavené bezpečnostní sbory nebo přívětivější a dostupná veřejná správa. I v letošním roce 2019 se chystá MV ČR realizovat a prosazovat opatření, která povedou ke snižování byrokracie, ulehčí život občanům či zvýší jejich bezpečnost. Pokračující digitalizace státu díky vylepšování Portálu občana i datových schránek, další zvyšování bezpečnosti prostřednictvím investic do zázemí bezpečnostních sborů nebo korespondenční hlasování ve volbách ze zahraničí, to jsou některé kroky, které plánuje MV ČR pro rok 2019.

Zdroj MV ČR: „Ministerstvo vnitra v roce 2019: Nové policejní služebny, lépe vybavené bezpečnostní sbory nebo přívětivější a dostupná veřejná správa“ naleznete ZDE.

 
 

Poslední aktualizace: 5. 12. 2022

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

počítadlo.abz.cz