Rušení platových tabulek

21. 12. 2016

 

Odbory jednaly o rušení platových tabulek s představiteli vlády

Dne 20. prosince 2016 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s představiteli Vlády ČR. Za vládní stranu jednali premiér Mgr. Bohuslav Sobotka, ministr financí Ing. Andrej Babiš, ministr kultury Mgr. Daniel Herman a 1. náměstek ministryně práce a sociálních věcí Mgr. Bc. et Bc. Robert Baxa.
Předmětem jednání byl návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů. Předseda Vlády ČR v úvodu jednání zdůraznil, že účelem navrhované právní úpravy je snížení počtu stupnic platových tarifů stanovených pro odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Navrhuje se snížení počtu stupnic platových tarifů ze současných devíti na šest s účinností od 1. července 2017.

Celé znění Tiskové zprávy naleznete ZDE.

Zdroj: ČTK České noviny „Nejhůře placení zaměstnanci kultury si podle premiéra polepší“ naleznete ZDE.

Zdroj: Úřad vlády ČR „Premiér Sobotka: Chceme dál zlepšit odměňování zaměstnanců ve státní správě, zjednodušíme stupnice platových tarifů“ naleznete ZDE.

Fotogalerie ZDE.

Videa ke kampani #KonecLevnéPráce

16. 12. 2016

 
ČMKOS

ČMKOS zahájila v roce 2015 aktivní kampaň #KonecLevnéPráce, která chce ovlivnit naprosto nedostatečnou mzdovou konvergenci. Kampaň souvisí i s tlakem na růst minimální mzdy, zrušením karenční doby i výzvou Průmysl 4.0 Tato témata ČMKOS přiblížila v několika krátkých videoklipech. Budeme rádi, když je budete využívat a šířit dále.

Zdroj: ČMKOS „Videa ke kampani #KonecLevnéPráce“ naleznete ZDE.

Odkaz na YouTube naleznete ZDE.

Ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení

16. 12. 2016

 
MPSV

MPSV – Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v roce 2015

Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR vydalo publikaci pod názvem „Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech 2015“, která formou tabulek a grafů zachycuje dlouhodobý vývoj hlavních socioekonomických ukazatelů s důrazem na vybrané ukazatele v oblasti sociálních dávkových systémů.

Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

Zdroj: Publikaci MPSV „Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení ve vývojových řadách a grafech 2015“ naleznete ZDE.

Setkání ČNB se zástupci odborových svazů ČMKOS

7. 12. 2016

 
ČNB

Zástupci odborových svazů sdružených v ČMKOS se dne 5. prosince 2016 sešli se členy bankovní rady ČNB v čele s guvernérem ČNB Jiřím Rusnokem. Ředitel měnové sekce ČNB Tomáš Holub představil prezentaci na téma „Situace na trhu práce, prognóza makroekonomického vývoje v ČR a kurzový závazek ČNB“. ČMKOS prezentovala svůj pohled na „Nemzdové náklady práce“.

Prezentaci ČNB naleznete ZDE.

Prezentaci ČMKOS naleznete ZDE.

e-SONDY: „Intervenci koruny by mělo být v příštím roce odzvoněno...“ naleznete ZDE.

Odboráři bezpečnostních sborů jednali s předsedou Vlády ČR

7. 12. 2016

 

Ve čtvrtek 1. prosince v podvečerních hodinách proběhlo jednání zástupců odborových svazů – Odborového svazu státních orgánů a organizací, Odborového svazu hasičů, Nezávislého odborového svazu Policie ČR a Unie bezpečnostních složek s předsedou vlády Bohuslavem Sobotkou a ministrem vnitra Milanem Chovancem.

Celé znění tiskové zprávy naleznete ZDE.

Anketa Mladých odborářů OS SOO

23. 11. 2016

 
Mladí odboráři OS SOO se představují

Platofrma Mladých odborářů coby poradní orgán Výboru odborového svazu funguje již několik let. K vytvoření této ankety přistoupila jednak proto, aby nasbírala další podněty týkající se témat a akcí, o které budou mít členové svazu zájem, jednak proto, aby se seznámila s dalšími odboráři, kteří by se chtěli na činnosti platofrmy více či méně aktivně podílet.
MlO OS SOO si dovolují požádat o vyplnění této ankety a zaslání spolu s kontaktem na e-mailovou adresu ossoo@mladiodborari.cz.

Anketu MlO OS SOO naleznete ZDE.

Vývoj míry inflace v roce 2016 a její prognóza na rok 2017

23. 11. 2016

 
ČMKOS

Průměrná míra inflace v roce 2015 činila 0,3 %, což bylo o 0,1 p. b. méně než v roce 2014.
Odhad 2016 – průměrná míra inflace v roce 2016 (měřeno průměrem roku 2016 na průměr roku 2015) se bude pohybovat v intervalu 0,3-0,8 %.
Odhad 2017 – průměrná míra inflace v roce 2017 (měřeno průměrem roku 2017 na průměr roku 2016) bude pohybovat v intervalu 1,0 – 1,5 %.

Celý dokument ČMKOS naleznete ZDE.

ČMKOS – Soutěž o titul „Zlaté české ručičky 2017“

23. 11. 2016

 
ZČR 2017

ČMKOS vyhlásila druhý ročník soutěže pro žáky středních škol o titul „Zlaté české ručičky 2017“ s podtitulem „Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech“. Soutěž probíhá pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a jejími partnery jsou Federace dětských domovů a Techmania Science center.
Soutěžit mohou jednotlivci a nově také kolektivy. Jednotlivci soutěží v tématech „hlavolam nebo stavebnice“ a „pevná hračka“ a věkových kategoriích do 16 a od 17 let, kolektivní práce tvoří jednu soutěžní kategorii. Hračky je možné zasílat do března 2017.

Informace ČMKOS naleznete ZDE.

Přihlášku do výtvarné soutěže naleznete ZDE.

Pravidla výtvarné soutěže naleznete ZDE.

Plakát naleznete ZDE.

Statistická ročenka z oblasti práce a sociálních věcí 2015

10. 11. 2016

 
MPSV

Statistická ročenka, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, popisuje sociální situaci a stav na trhu práce v roce 2015. Publikace zahrnuje základní demografické ukazatele a statistické informace, které se vztahují k hlavním dávkovým systémům resortu (důchodové a nemocenské pojištění, státní sociální podpora, pomoc v hmotné nouzi, podporu v nezaměstnanosti, dávky pro osoby se zdravotním postižením a příspěvek na péči), k sociálně právní ochraně dětí, lékařské posudkové službě či k vývoji příjmů a výdajů rozpočtu kapitoly MPSV.

Tiskovou zprávu MPSV naleznete ZDE.

Statistickou ročenku 2015 naleznete ZDE.

ČNB spouští nový web k finanční gramotnosti

1. 11. 2016

 
ČNB

Česká národní banka spouští internetový portál s názvem Peníze na útěku. Nový web zaměřený na finanční vzdělávání postupně naučí mladé Čechy nejen orientovat se ve světě financí, ale také vést si vyrovnaný domácí rozpočet nebo vytvářet odpovídající rezervy, aby se vyhnuli finančním potížím při neplánovaných událostech.

Tiskovou zprávu ČNB naleznete ZDE.

Portál ČNB „Peníze na útěku“ naleznete ZDE.

Nové platové tabulky

13. 10. 2016

 

Dne 29. 9. 2016 byla rozeslána Částka 124 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 316. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.
 • Dne 7. 10. 2016 byla rozeslána Částka 127 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 327. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 304/2014 Sb., o platových poměrech státních zaměstnanců, ve znění nařízení vlády č. 279/2015 Sb.
 • Dne 10. 10. 2016 byla rozeslána Částka 129 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 329. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 286/2015 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2016,
 • č. 330. - Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2017.
 • Nové platové tabulky naleznete v Částce 124 Sbírky zákonů ZDE.
  Nové platové tabulky naleznete v Částce 127 Sbírky zákonů ZDE.
  Nové platové tabulky naleznete v Částce 129 Sbírky zákonů ZDE.

  Státní rozpočet na rok 2017 a prognóza ekonomického vývoje

  19. 9. 2016

   
  ČMKOS

  ČMKOS – Stanovisko k návrhu státního rozpočtu na rok 2017 a prognóza ekonomického vývoje v roce 2017

  Shrnutí doporučení a požadavků ČMKOS:

 • ČMKOS požaduje zvýšit výdaje na aktivní politiku zaměstnanosti na úroveň 7 mld. Kč.
 • ČMKOS požaduje rozpočtově zajistit na rok 2017 valorizaci důchodů na úrovni 2,7 %.
 • ČMKOS požaduje rozpočtově zajistit od 1. ledna 2017 valorizaci životního a existenčního minima.
 • ČMKOS opětovně požaduje, aby vláda ČR uložila ministrovi zdravotnictví navrhnout systémová opatření, která povedou ke zvýšení počtu zdravotnického personálu a která budou výrazně podpořena – mimo jiné zdroje i ze státního rozpočtu.
 • ČMKOS požaduje zvýšit položku finanční prostředky kapitoly 313 MPSV pododdíl 435 (služby sociální péče) z navrhovaných 8 804 659 202 Kč minimálně na 9,7 mld. Kč.
 • ČMKOS na základě dosavadního vývoje platů požaduje navýšení celkového objemu prostředků na platy pro zaměstnance odměňované podle ZSS cca o 0,8 mld. Kč.
 • ČMKOS požaduje na rok 2017 zajistit prostředky určené na úhradu nákladů vzniklých činností odborových organizací a organizací zaměstnavatelů (§ 320a ZP) ve výši 40 mil. Kč.
 • ČMKOS požaduje na rok 2017 zvýšit prostředky určené na úhradu nákladů vzniklých výkonem kontroly nad bezpečností a ochranou zdraví při práci (§ 322 odst. 2 ZP) na 52 mil. Kč.
 • Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Vývoj životní úrovně Čechů v uplynulých letech

  19. 9. 2016

   
  MPSV

  MPSV – Jak se vyvíjela životní úroveň Čechů v uplynulých dvaadvaceti letech?

  Vývoj výše průměrného měsíčního příjmu domácností českých zaměstnanců za poslední dvě dekády, procentní nárůst příjmů domácností seniorů, struktury spotřeby, úspor a zadlužení domácností. To vše najdete v publikaci Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 - 2015, kterou vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR.

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  Publikaci „Vývoj vybraných ukazatelů životní úrovně v ČR v letech 1993 – 2015“ naleznete ZDE.

  Do důchodu se bude odcházet v 65 letech

  13. 9. 2016

   
  MPSV

  MPSV – Vláda schválila věkový strop, do důchodu se bude odcházet v 65 letech

  Vláda stanovila strop odchodu do důchodu na 65 let. Přijala tak návrh ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové. Hranice odchodu do důchodu je pevně určena ve všech zemích Evropské unie.

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  PETICE za stabilizaci bezpečnostních sborů

  12. 9. 2016

   

  PETICE za personální a sociální stabilizaci bezpečnostních sborů

  Odborové svazy, zastupující příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů – Nezávislý odborový svaz Policie České republiky (NOS PČR), Odborový svaz hasičů (OSH), Odborový svaz státních orgánů a organizací (OSSOO) a Unie bezpečnostních složek (UBS), vyhlašují dnešním dnem Petici za personální a sociální stabilizaci bezpečnostních sborů, jejímž cílem je upozornit na současný personální a sociální situaci v bezpečnostních sborech a apelovat na Vládu České republiky, aby ji výrazně pozitivně změnila.
  Petice je vyhlášena od 12. do 30. září 2016. Vyzýváme a žádáme všechny příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů, aby svým podpisem pod petici vyjádřili svůj názor a podpořili naše snahy. Vyplněné a podepsané petiční listiny zasílejte na sekretariát NOS PČR (viz informace na petiční listině).

  Praha, dne 12. září 2016

  Milan Štěpánek (NOS PČR) – Zdeněk J. Oberreiter (OSH) – Pavel Bednář (OSSOO) – Zdeněk Drexler (UBS)

  Celé znění PETICE s podpisovým archem naleznete ZDE.

  ČMKOS v regionech

  12. 9. 2016

   
  ČMKOS

  I v letošním roce připravuje ČMKOS ve spolupráci s Regionálními radami výjezdy do regionů, jejichž cílem je propagace odborů a jejich činnosti. V propagačních stanech bude návštěvníkům nabízeno bezplatné právní poradenství, poskytovány informace o kolektivním vyjednávání či postupu, jak založit odbory apod. Připravena bude také zábava pro děti.

  Plakát s termíny výjezdů do konkrétních měst naleznete ZDE.

  Manifestační mítink 7. 9. 2016 – „Konec levné práce“

  7. 9. 2016

   

  Dne 7. září se v Praze uskutečnil Manifestační mítink KonecLevnePrace.

  Prezentaci KonecLevnePrace naleznete ZDE.

  Prezentaci k minimální mzdě naleznete ZDE.

  Prezentaci k zákoníku práce naleznete ZDE.

  Prohlášení účastníků mítinku naleznete ZDE.

  Manifestační mítink 7. 9. 2016 – „Konec levné práce“

  22. 8. 2016

   

  Odborová centrála ČMKOS organizuje manifestační mítink na podporu kolektivního vyjednávání pro rok 2017 pod heslem „Konec levné práce v ČR“, který se uskuteční dne 7. září 2016. Prostřednictvím tohoto mítinku chtějí odbory nejen zaměstnavatelům, ale i široké veřejnosti dokázat, že mzdový vývoj v ČR začíná být vážným ekonomickým problémem. Předsedové odborových svazů, včetně předsedy OS státních orgánů a organizací, se také shodli, že nelze připustit, aby čeští zaměstnanci patřili mezi nejhůře placené v rámci EU.

  Plakát naleznete ZDE.

  Koordinační schůzka zástupců OS SOO, OSH, NOSP a UBS

  15. 8. 2016

   

  Dne 11. srpna 2016 se v Praze, na půdě Nezávislého odborového svazu Policie České republiky, sešli zástupci odborových svazů působících v bezpečnostních sborech na koordinační schůzce, která se týkala tří zásadních aktuálních bodů. Jednalo se o postoj k návrhu novely zákona č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, zrušení zdanění výsluhových příspěvků a navýšení objemu finančních prostředků pro příslušníky a zaměstnance bezpečnostních sborů.

  Celé znění tiskové zprávy naleznete ZDE.

  ČMKOS v regionech

  11. 8. 2016

   
  ČMKOS

  I v letošním roce připravuje ČMKOS ve spolupráci s Regionálními radami výjezdy do regionů, jejichž cílem je propagace odborů a jejich činnosti. V propagačních stanech bude návštěvníkům nabízeno bezplatné právní poradenství, poskytovány informace o kolektivním vyjednávání či postupu, jak založit odbory apod. Připravena bude také zábava pro děti.

  Plakát s termíny výjezdů do konkrétních měst naleznete ZDE.

  MV - Novela zákona č. 361 z 2003 Sb.

  11. 8. 2016

   
  MVČR

  Novela zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů

  Jejím hlavním cílem je provedení změny v oblasti proplácení přesčasů příslušníků bezpečnostních sborů. Konkrétně novela navrhuje odstranit povinnost příslušníků bezpečnostních sborů sloužit ročně 150 hodin bez nároku na náhradní volno či odměnu, s výjimkou vyhlášených krizových stavů – za tuto přesčasovou službu tak bude poskytováno náhradní volno, popřípadě bude proplácena.

  Tiskovou zprávu MV naleznete ZDE.

  Zdanění výsluh příslušníků bezpečnostních sborů

  27. 7. 2016

   
  MFČR

  MF – Stanovisko ministra financí k výsluhám příslušníků bezpečnostních sborů

  Vzhledem k současné ekonomické konjuktuře již není potřebné trvat na restriktivním opatřením spočívajícím ve zdaňování některých výsluhových náležitostí příslušníků bezpečnostních sborů (výsluhový příspěvek, odbytné), které bylo zavedeno s účinností od roku 2011. Naopak je nutné vzhledem ke globální situaci příslušníky bezpečnostních sborů podporovat. Z uvedených důvodů Ministerstvo financí doporučuje vládě přijmout v této věci souhlasné stanovisko.

  Stanovisko MF naleznete ZDE.

  Souhlasné stanovisko vlády naleznete ZDE.

  MPSV – Za napadení úředníka hrozí útočníkům trest

  25. 7. 2016

   
  MPSV

  Stovky verbálních útoků zaznamenávají ročně zaměstnanci Úřadu práce ČR po celé republice. Agresivita klientů roste. Jen v průběhu roku 2015 došlo téměř k 400 útokům. Letos během prvního čtvrtletí evidoval ÚP ČR celkem 65 incidentů.

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  Zdroj: MPSV „Za napadení úředníka hrozí útočníkům trest“ naleznete ZDE.

  Předseda OS SOO jednal o platech s ministryní Marksovou

  14. 7. 2016

   

  Včera dne 13. 7. 2016 předseda OS SOO Bc. Bednář společně s Mgr. Dudkem, předsedou PV OO Úřadu práce ČR, jednali s ministryní Marksovou na téma zvyšování platů. Paní ministryni byla požádána o podporu ve vlastní politické straně, ale i ve vládě tak, aby zvýšení platů ve veřejném sektoru bylo již od 1. září letošního roku. Paní ministryně tento požadavek odborů podpořila a ubezpečila odboráře, že udělá vše pro to, aby k tomuto zvýšení platů (5 % objemu prostředků na platy a z toho 4 % do tarifů) došlo již v tomto roce, nejlépe od 1. 9. 2016.

  Aktuální informace z OS SOO

  14. 7. 2016

   

  Je tu začátek letních prázdnin a ani si možná neuvědomujeme, že je za námi pololetí tohoto roku. Když jsme hodnotili první čtvrtletí v NOS č. 7, především jsme nastínili priority odborového svazu na letošní rok. A jak se je snažíme naplňovat?

  Celé znění „Aktuální informace z OS SOO“ naleznete ZDE.

  Evidenční list důchodového pojištění za rok 2015

  7. 7. 2016

   
  CSSZ

  Evidenční list důchodového pojištění za rok 2015 měl již obdržet zpravidla každý zaměstnanec

  K povinnostem zaměstnavatele patří vést záznamy pro účely důchodového pojištění. Každoročně je také povinen vyhotovit evidenční list důchodového pojištění za každého zaměstnance účastného důchodového pojištění a do konce května ho zaslat České správě sociálního zabezpečení (ČSSZ). Údaje uvedené v evidenčním listu zpracuje ČSSZ do tzv. konta důchodového pojištění.

  Zdroj: ČSSZ „Evidenční list důchodového pojištění za rok 2015 měl již obdržet zpravidla každý zaměstnanec. Zaměstnavatel mu tím potvrdil údaje důležité nejen pro budoucí starobní důchod.“ naleznete ZDE.

  Konec levné práce v ČR

  1. 7. 2016

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů

  Dne 21. června se v galerii kavárny Louvre uskutečnila konference spolupořádaná ČMKOS a Nadací Friedricha Eberta (FES) pod názvem Konec levné práce v ČR – konec nerovného odměňování žen a mužů. Tato konference se těšila poměrně hojné účasti i zájmu médií, mezi panelisty a diskutujícími se objevila řada odborníků na toto téma.

  Celý článek koordinátorky MlO OS SOO Mgr. Šárky Homfray naleznete ZDE.

  Hezké léto

  30. 6. 2016

   

  Je tu začátek prázdnin a zraky většiny z nás se soustřeďují na období relativního odpočinku a načerpání nových sil na následující období roku. Dovolte nám, abychom alespoň touto cestou popřáli všem členům Odborového svazu státních orgánů a organizací, ale i ostatním zaměstnancům ve veřejné správě a službách, co nejklidnější a pohodové prožití zasloužené dovolené a načerpání sil do dalšího pracovního období.

  Bc. Pavel Bednář, v. r. - předseda
  JUDr. Rudolf Pospíšil, v. r. - 1. místopředseda
  Ing. Břetislav Dvořák, v. r. - 2. místopředseda

  ČMKOS v regionech

  24. 6. 2016

   
  ČMKOS

  I v letošním roce připravuje ČMKOS ve spolupráci s Regionálními radami výjezdy do regionů, jejichž cílem je propagace odborů a jejich činnosti. V propagačních stanech bude návštěvníkům nabízeno bezplatné právní poradenství, poskytovány informace o kolektivním vyjednávání či postupu, jak založit odbory apod. Připravena bude také zábava pro děti.

  Plakát s termíny výjezdů do konkrétních měst naleznete ZDE.

  Dopis premiérovi a ministrům CETA

  24. 6. 2016

   

  CETA – dopis odborových svazů veřejných služeb premiérovi a ministrům

  Odborové svazy veřejných služeb České republiky, sdružené v Evropské federaci odborových svazů veřejných služeb (EPSU), se obrátily na předsedu Vlády ČR a všechny ministry se žádostí, aby byli proti ratifikaci Komplexní hospodářské a obchodní dohody (CETA) na nadcházejícím zasedání Evropské rady dne 5. července 2016.

  Celý text dopisu naleznete ZDE.
  Leták „STOP CETA“ naleznete ZDE.
  Odpověď předsedy Vlády ČR naleznete ZDE.

  Poradní sbor náměstka MV pro státní službu

  21. 6. 2016

   

  Ministerstvo vnitra ČR provozuje webové stránky www.mvcr.cz/sluzba, které se týkají STÁTNÍ SLUŽBY. Naleznete zde aktuální informace o aplikaci zákona o státní službě, můžete položit dotazy ke služebnímu zákonu a naleznete zde také odpovědi na často kladené dotazy.
  Závěry ze zasedání poradního sboru náměstka MV pro státní službu k zákonu o státní službě budou vyvěšovány v sekci Dokumenty a stanoviska, na stránce Poradní sbor náměstka MV pro státní službu.

  Webové stránky naleznete ZDE.
  Právní předpisy (zákony, vyhlášky a nařízení vlády) naleznete ZDE.
  Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu naleznete ZDE.
  Metodické pokyny náměstka ministra vnitra pro státní službu naleznete ZDE.
  Stanoviska sekce MV ČR pro státní službu k zákonu o státní službě naleznete ZDE.
  Poradní sbor náměstka MV pro státní službu – informace naleznete ZDE.
  Newsletter Státní služba naleznete ZDE.
  Důležité doplňující informace naleznete ZDE.

  Zaměřeno na absolventy a studenty

  20. 6. 2016

   
  CSSZ

  S blížícím se koncem školního roku připravila Česká správa sociálního zabezpečení leták Sociální zabezpečení – informace pro studenty. V deseti bodech v něm shrnuje základní informace pro studenty o nemocenském pojištění a důchodech, právech a povinnostech v oblasti sociálního zabezpečení a nárocích na dávky. Leták je již nyní k dispozici na webových stránkách ČSSZ.

  Zdroj: ČSSZ „Zaměřeno na absolventy a studenty: Sociální pojištění v kostce v novém letáku ČSSZ“ naleznete ZDE.

  Leták „Sociální zabezpečení – informace pro studenty“ naleznete ZDE.

  Oslava Dne dětí v Olomouci

  14. 6. 2016

   

  Základní organizace OS SOO Policie ČR Olomouckého kraje uspořádala svůj 1. ročník Dne dětí. Dětí zaměstnanců, děti z Dětské kliniky onkologie Fakultní nemocnice Olomouc a také děti z mateřské školy a základní školy pro sluchově postižené v Olomouci společně s rodiči, prarodiči, zaměstnanci, policisty a veterány Krajského ředitelství PČR v Olomouci absolvovaly 21. května ve sportovním areálu tělovýchovné jednoty MILO Střední Novosadská od 11.30 do pozdního odpoledne spoustu atrakcí.

  Prezentaci ze Dne dětí naleznete ZDE.

  Článek v čísle 12 NOS naleznete ZDE.

  První blok pilotního ročníku Odborové akademie

  6. 6. 2016

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Ve dnech 6. – 8. května 2016 se v Praze uskutečnil první blok pilotního ročníku projektu Odborová akademie, pořádaného ČMKOS a pražským zastoupením nadace Friedrich-Ebert-Stiftung (FES). O akademii byl velký zájem, a z našeho odborového svazu byla účast umožněna třem členkám. Rády bychom se s Vámi touto cestou podělily o naše dojmy a poznatky z prvního bloku.

  Celý článek koordinátorky MlO OS SOO Mgr. Šárky Homfray naleznete ZDE.

  Článek Romany Kaiserové „Z historie odborového hnutí v českých zemích“ naleznete ZDE.

  Článek Venduly Pohlové „Základní principy a pravidla komunikace a vyjednávání“ naleznete ZDE.

  České sportovní hry 2016

  6. 6. 2016

   
  ČMKOS

  ČMKOS se v loňském roce stala partnerem Českých sportovních her, kterých se úspěšně zúčastnila řada odborářů. ČMKOS velice ráda přijala nabídku na partnerství Českých sportovních her 2016, které se uskuteční v Praze v termínu od 7. do 9. září 2016. Ve středu 7. září 2016 zahájí sportovní hry Společenský předvečer. Samotné sportovní klání bude probíhat ve dnech 8. - 9. září. Bližší informace o Českých sportovních hrách 2016 (sportovní disciplíny, doprovodný program) včetně informace jak se na sportovní hry přihlásit, naleznete v přiložené prezentaci.

  Prezentaci Českých sportovních her 2016 naleznete ZDE.

  MPSV – Statistická ročenka trhu práce v ČR 2015

  23. 5. 2016

   
  MPSV

  Statistická ročenka trhu práce je určena pro pracovníky v oblasti zaměstnanosti, pro analytiky trhu práce, studenty a pracovníky, kteří se touto problematikou zabývají. Pomocí tabulek, grafů či map je v ročence přehledným způsobem zpracován a popsán celkový vývoj trhu práce v České republice za rok 2015. Zahrnuje základní statistické ukazatele a informace z oblasti vývoje evidované nezaměstnanosti, volných pracovních míst, aktivní politiky zaměstnanosti (APZ) a základní struktury nabídky a poptávky na trhu práce.

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  Zdroj: MPSV „Statistická ročenka trhu práce v ČR 2015“ naleznete ZDE.

  Elektronická verze Slovníku sociálního zabezpečení

  19. 5. 2016

   
  MPSV

  MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení

  Potřebujete se rychle zorientovat v pojmech z důchodového a nemocenského pojištění, sociálních dávek, zaměstnanosti či sociálních služeb? Pomoci vám v tom může e-verze Slovníku sociálního zabezpečení, kterou spustilo MPSV. Jedná se o první aplikaci svého druhu, která je zaměřena na oblast sociální sféry.

  Zdroj MPSV: „MPSV spustilo elektronickou verzi Slovníku sociálního zabezpečení“ naleznete ZDE.

  Elektronickou verzi slovníku naleznete ZDE.

  Češi tráví v práci průměrně 40,4 hodiny týdně

  17. 5. 2016

   
  CSU

  Češi tráví v zaměstnání obvykle 40,4 hodiny týdně. V počtu odpracovaných hodin se řadí na páté místo v EU. Nejvíce času se práci věnují podnikatelé. Zatímco v České republice je délka ekonomicky aktivního života kratší a v zaměstnání odpracujeme vysoký počet hodin týdně, v případě většiny ekonomicky vyspělých zemí je tomu opačně.

  Celé znění tiskové zprávy naleznete ZDE.

  Konference Mladých odborářů OS SOO proběhla 10. 5. 2016

  16. 5. 2016

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Dne 10. 5. 2016 se uskutečnila další výroční konference Mladých odborářů OS SOO. V rámci dopoledního vzdělávacího bloku ředitel odboru pracovněprávní legislativy MPSV, doc. JUDr. Petr Hůrka, Ph.D. seznámil přítomné s právě projednávanou koncepční novelou zákoníku práce. V rámci odpolední diskuze o zkušenostech s odborovou prací se objevilo zajímavé téma – zastrašování odborářů ze strany nadřízených či vedení úřadů. Na řadě úřadů panuje až iracionální strach či obavy z fungování odborové organizace, bez ohledu na to, že vzájemná dobrá spolupráce by mohla být jen ku prospěchu zaměstnancům i úřadu. Tomuto tématu se chtějí MlO OS SOO rozhodně v budoucnu dále věnovat.

  Celý článek koordinátorky MlO OS SOO Mgr. Šárky Homfray naleznete ZDE.

  Článek Lenky Güntherové naleznete ZDE.

  Článek „Koncepční novela zákoníku práce“ naleznete ZDE.

  MPSV – Vláda schválila otcovskou dovolenou

  12. 5. 2016

   
  MPSV

  Novopečení tatínkové budou mít od začátku příštího roku možnost využít po narození potomka týdenní otcovskou dovolenou. V rámci novely zákona o nemocenském pojištění se rozšíří i okruh lidí s nárokem na sirotčí důchod a nově budou mít nárok na nemocenskou i dobrovolní hasiči. Návrhy ministryně práce a sociálních věcí Michaely Marksové na jednání dne 11. května 2016 přijala vláda.

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  Prohlášení odborářů z Celní správy ČR

  4. 5. 2016

   
  MPSV

  Dne 4. května se uskutečnilo za účasti předsedy ČMKOS Josefa Středuly a předsedy OS SOO Pavla Bednáře zasedání Předsednictva podnikového výboru odborových organizací Celní správy ČR rozšířeného o zástupce z jednotlivých základních organizací. Odboráři z celní správy jednomyslně schválili a vydali „Prohlášení z jednání Podnikového výboru odborových organizací Celní správy ČR 4. května 2016“.

  Znění celého prohlášení naleznete ZDE.

  MPSV – Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2015

  4. 5. 2016

   
  MPSV

  Ministerstvo práce a sociálních věcí zveřejňuje přehled sociálních výdajů v roce 2015. V loňském roce činily výdaje MPSV na sociální dávky cca 489,2 mld. Kč, což bylo o 10,3 mld. Kč více než v roce 2014. Nejvyššího nárůstu výdajů bylo dosaženo u dávek důchodového pojištění (o téměř 9,1 mld. Kč), dávek nemocenského pojištění (o 2,0 mld. Kč) a příspěvku na péči (o 0,8 mld. Kč).

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  Zdroj: MPSV „Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2015“ naleznete ZDE.

  Jednání o platech na rok 2017

  2. 5. 2016

   

  Odbory jednaly s předsedy stran vládní koalice o platech na rok 2017

  Dne 2. května 2016 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s předsedy stran vládní koalice Mgr. Bohuslavem Sobotkou (ČSSD), Ing. Andrejem Babišem (ANO) a MVDr. Pavlem Bělobrádkem, Ph.D., MPA (KDU-ČSL).
  Předseda ČMKOS přednesl za odbory požadavek na navýšení objemu prostředků na platy v celém veřejném sektoru o 10 % a na zrušení tabulky č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Předsedové politických stran vládní koalice přednesli své představy a názory.

  Celé znění Tiskové zprávy naleznete ZDE.

  Zdroj: ČTK České noviny „Odbory navrhují vládě zvýšit platy ve veřejném sektoru už od září“ naleznete ZDE.

  Tradiční prvomájové oslavy na hradě Špilberk v Brně

  27. 4. 2016

   
  ČMKOS

  Českomoravská konfederace odborových svazů zve na tradiční akci pořádanou každoročně v Brně s bohatým celodenním kulturním pořadem pro dospělé i děti. Přijďte 1. máje oslavit na hrad Špilberk tradiční svátek práce.

  Více informací naleznete ZDE.

  Plakát naleznete ZDE.

  Předseda OS SOO napsal dopis prezidentu ČR

  26. 4. 2016

   

  Prezident České republiky Miloš Zeman v ČT vyjádřil svůj názor na zvyšování platů pro úředníky. Nesouhlasí s plánovaným růstem platů úředníků. Podle něj by se měly zmrazit, nebo dokonce snížit. Podle Zemana je úředníků moc. Ze sta tisíc jich polovinu považuje za zbytečnou. Dle názoru OS SOO je tu opět někdo, kdo svými výroky rozděluje společnost, dehonestuje pojem „úředník“. Je jednoduché říci „snižme počty úředníků“, ale už se neřekne proč a které, z jakého důvodu a podle jaké zpracované analýzy.

  Dopis předsedy OS SOO prezidentu ČR naleznete ZDE.

  Zdroj: ČT24 „Vyšší platy úředníkům? Nezaslouží si to, míní Zeman“ naleznete ZDE.

  Možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu

  26. 4. 2016

   
  CSSZ

  ČSSZ vysvětluje, jaké jsou možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu

  „Mohu si při pobírání důchodu přivydělat? Kolik? A jakou práci mohu, nebo naopak nemohu vykonávat?“ To jsou poměrně časté dotazy, na které klientům odpovídají pracovníci okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ). Určitá omezení platí pro příjemce předčasného starobního důchodu do doby, než dosáhnou důchodového věku. Lidé, kteří dosáhli důchodového věku a pobírají starobní důchod (tzv. řádný), mohou i při jeho pobírání současně pracovat.

  Zdroj: ČSSZ – „Jaké jsou možnosti výdělečné činnosti při pobírání starobního důchodu. Vysvětluje ČSSZ.“ naleznete ZDE.

  Konference Mladých odborářů OS SOO dne 10. 5. 2016

  25. 4. 2016

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Téma školení: „ Co očekávat od koncepční novely zákoníku práce?“
  Letošní konference Mladých odborářů OS SOO se uskuteční 10. 5. 2016 od 9:00 v zasedací místnosti v sídle našeho odborového svazu. Vzdělávací část má tentokrát atraktivní téma a neméně atraktivní hosty – nenechte si ujít představení a diskuzi s jedním ze zpracovatelů připravované zásadní novely zákoníku práce a zároveň se přijďte dozvědět, jaký názor mají na tuto novelu odbory, a jaké stanovisko k ní zaujímají.
  Ráda bych ale apelovala i na aktivní účast v odpolední části konference, té, která se zabývá úkoly a situací v naší platformě mladých odborářů. Za několik minulých let jsme otevřeli řadu témat, vyzkoušeli teď už poměrně oblíbený formát setkání a diskuzí se zajímavými hosty nad aktuálními tématy, navázali kontakt s celou řadou dalších subjektů. Práce a úkolů je mnoho a ochotných a aktivních mladých kolegů a kolegyň, kteří by se na nich chtěli podílet, není rozhodně dost. Přijďte diskutovat o tom, co dělat dál. Která témata otevřít, s kým se sejít, které projekty podpořit, o čem psát články, na co se ptát. Podílejte se s námi na organizaci promítání, seminářů, besed a čehokoli dalšího, co nás napadne. Přijďte nás přesvědčit, že naše platforma neztrácí dech, ale naopak, že v našem svazu jsou mladí odboráři, kteří se chtějí odborové práci věnovat aktivně a využít všech možností, které nám nabízí.
  Za výbor MlO OS SOO
  Šárka Homfray

  Pozvánku na konferenci (školení) MlO OS SOO naleznete ZDE.

  Odbory jednaly s předsedou Vlády ČR o platech na rok 2017

  19. 4. 2016

   

  Dne 19. dubna 2016 se uskutečnilo jednání zástupců odborových svazů s předsedou Vlády ČR Mgr. Bohuslavem Sobotkou.
  Představitelé odborů v úvodu vyjádřili názor, že je třeba revidovat celý systém odměňování ve veřejném sektoru. Přednesli požadavek na navýšení objemu prostředků na platy v celém veřejném sektoru o 10 %, zrušení tabulky č. 1 nařízení vlády č. 564/2006 Sb., a požádali o samostatné jednání k odměňování státních zaměstnanců dle zákona o státní službě včetně možné novelizace tohoto zákona. Zároveň vyjádřili názor, že je možné 10% zvýšení realizovat obdobně jako v minulém období, tj. s účinností např. již od září tohoto roku, aby se dopad na státní rozpočet rozložil v čas.

  Celé znění Tiskové zprávy naleznete ZDE.

  Zdroj: ČTK České noviny „Zaměstnanci veřejné sféry by mohli dostat přidáno už letos“ naleznete ZDE.

  Zdroj: ČT24 „Státní zaměstnanci dostanou přidáno zřejmě ve dvou vlnách. Letos i příští rok“ naleznete ZDE.

  Zdroj: E-sondy „Odbory jednaly s premiérem o platech na rok 2017“ naleznete ZDE.

  Aktuální informace z OS SOO

  19. 4. 2016

   

  Čas neúprosně běží. Všichni máme ještě v myšlenkách přechod z loňského do letošního kalendářního roku, do roku 2016, a najednou zjišťujeme, že je tu za námi již první čtvrtletí. Při této příležitosti musíme také připomenout, že uplynul první rok po VII. sjezdu našeho odborového svazu a vedení OS SOO včetně volených orgánů má za sebou první čtvrtinu funkčního období.

  Celé znění „Aktuální informace z OS SOO“ naleznete ZDE.

  Zákon o státní službě

  13. 4. 2016

   

  Ministerstvo vnitra ČR provozuje webové stránky www.mvcr.cz/sluzba, které se týkají STÁTNÍ SLUŽBY. Naleznete zde také odpovědi na často kladené dotazy.

  Často kladené dotazy a odpovědi na ně najdete ZDE.

  Stanoviska sekce MV ČR pro státní službu k zákonu o státní službě naleznete ZDE.

  ČSSZ vysvětluje přetrvávající mýty o důchodech

  13. 4. 2016

   
  CSSZ

  Zkušenosti pracovníků České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) a okresních správ sociálního zabezpečení (OSSZ) ukazují, že lidé mají o důchodech nízké povědomí a stále mezi nimi přetrvává řada nejasností, mylných představ a informací zažitých z minulosti. Mnohé skutečnosti související s důchodem nebo jeho výpočtem jsou poměrně komplikované, proto ČSSZ některé z nich vysvětluje.

  Zdroj: ČSSZ – „Díl 1: Starobní důchody, část I“ naleznete ZDE.

  Zdroj: ČSSZ – „Díl 2: Starobní důchody, část II“ naleznete ZDE.

  Zdroj: ČSSZ – „Díl 3: Invalidní důchody“ naleznete ZDE.

  Zdroj: ČSSZ – „Díl 4: Vdovské a vdovecké důchody“ naleznete ZDE.

  Poznatky z diskuze s náměstkem pro státní službu

  30. 3. 2016

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Poznatky z diskuze s náměstkem pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým

  Co vše se diskutovalo: služební hodnocení, výběrová řízení, studijní volno, volno k zařízení osobních záležitostí, indispoziční volno, systemizace, vázanost Kolektivní dohody vyššího stupně.

  ČSSZ provozuje tři specializovaná call centra

  21. 3. 2016

   
  CSSZ

  Nejvíce lidí se v loňském roce obrátilo s dotazem na call centrum pro důchodové pojištění, které k 31. 12. 2015 uskutečnilo celkem 218 497 hovorů. Ze tří call center České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) se tak stalo tradičně nejvytíženějším. Call centrum pro nemocenské pojištění vyřídilo ke stejnému datu 78 487 hovorů, a call centrum technické pomoci pak 33 614 hovorů.

  Zdroj: ČSSZ – „ČSSZ provozuje tři specializovaná call centra. Lidem poradí každý pracovní den“ naleznete ZDE.

  Tiskovou zprávu ČSSZ naleznete ZDE.

  K diskuzi s náměstkem ministra vnitra pro státní službu

  18. 3. 2016

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  K diskuzi s náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým

  Domnívám se, že takto živou diskuzi a aktivní diskutující RNDr. Postránecký nejspíše nečekal, nicméně se rozhodně splnilo jeho volání z minula po zpětné vazbě a praktických zkušenostech. Již po pár měsících účinnosti zákona o státní službě se ukazuje, jak je nedokonalý, a v řadě případů kostrbatý až neživotný. Rovněž je zřejmé, že i přes jeho podrobnost si jeho jednotlivá ustanovení různí zaměstnavatelé různě vykládají, ať už se jedná o zařazování do oborů služby, provádění výběrových řízení či čerpání studijního volna, volna pro vyřízení osobních záležitostí, či indispozičního volna podle kolektivní dohody vyššího stupně.

  SONDY - Hospodaření odborových organizací a spolků

  18. 3. 2016

   
  MPSV

  V nakladatelství SONDY s.r.o. vychází nová publikace „Hospodaření odborových organizací a spolků“. Jde o metodickou pomoc základním odborovým organizacím ve zvládnutí nových změn. Publikace je zpracována k aktuálnímu právnímu stavu 1. 3. 2016 a její praktická forma usnadní práci odborové organizaci s vedením účetnictví a umožní správně zvládnout jejich hospodaření. Zárukou je osvědčený tým autorek (J. Plesníková, M. Krbečková), které se dlouhodobě touto problematikou zabývají.

  Leták publikace naleznete ZDE.

  MPSV – Nový zákoník práce

  9. 3. 2016

   
  MPSV

  Co navrhujeme a chceme prosadit?

  Cílem novely zákoníku práce (ZP) je provedení změn, které budou vést k větší flexibilitě základních pracovněprávních vztahů za současného posílení ochrany postavení zaměstnance v těchto právních vztazích (strategie flexicurity), a to v reakci na požadavky především z řad sociálních partnerů, a s ohledem na vývoj českého právního řádu, judikatury českých soudů i Soudního dvora EU. V návrhu novely ZP se zaměřujeme také na snížení administrativní náročnosti kladené na zaměstnavatele v souvislosti s aplikací zákoníku práce.

  Zdroj MPSV: „Nový zákoník práce: Co navrhujeme a chceme prosadit?“ naleznete ZDE.

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  MPSV – Politika přípravy na stárnutí v České republice

  3. 3. 2016

   
  MPSV

  Ministerstvo práce a sociálních věcí, které je národním koordinátorem politiky přípravy na stárnutí, a to jak na rezortní, tak mezirezortní úrovni, vydalo publikaci „Politika přípravy na stárnutí v České republice“, která přináší řadu zajímavých informací.

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  Publikaci naleznete ZDE.

  Diskuze s náměstkem ministra vnitra pro státní službu

  19. 2. 2016

   
  Mladí odboráři OS SOO se představují

  Diskuze s náměstkem ministra vnitra pro státní službu RNDr. Josefem Postráneckým

  Mladí odboráři OS SOO pozvali pana náměstka Postráneckého k další diskuzi, a to tentokrát ve chvíli, kdy máme již několik měsíců zkušeností s aplikací služebního zákona. Je zřejmé, že ne vše je v zákoně jasné a ne vše dobře v praxi funguje, a to i přes vydávaná stanoviska a metodické pokyny sekce pro státní službu. Je tedy vhodná chvíle na to sejít se, vyměnit si některé zkušenosti, a to jak navzájem, tak zejména s náměstkem ministra vnitra pro státní službu. MlO OS SOO by rádi, aby během diskuze mohly být řešeny jak aktuální otázky (zejména v souvislosti se služebním hodnocením), tak i případné podněty do budoucna, pro novelu služebního zákona, která dříve nebo později bude muset přijít.
  MlO OS SOO se tedy těší na setkání s vámi a na nepochybně plodnou diskuzi. Tentokrát se otevírá možnost zaslat otázky i mailem předem. Registraci účastníků i dotazy předem zasílejte na adresu ossoo@mladiodborari.cz.

  Pozvánku na diskuzi MlO OS SOO s náměstkem ministra vnitra pro státní službu naleznete ZDE.

  Vzkaz odborářů předsedovi Hospodářské komory

  17. 2. 2016

   
  ČMKOS

  Tento vzkaz by se člověku, který vede Hospodářskou komoru, měl podle představitelů ČMKOS vždy opakovat, než začne ideologicky útočit na minimální mzdu. Podle silných mediálních vyjádření Vladimír Dlouhý, šéf Hospodářské komory ČR, začíná patřit mezi největší odpůrce minimální mzdy v ČR. Nejnověji se nechal slyšet, že odborářská lobby o navyšování minimální mzdy se stává nástrojem politických her.
  Předsedy odborových svazů působících v rámci ČMKOS tento výrok nesmírně pobouřil. Na jednání dnešní Rady ČMKOS připomněli Vladimíru Dlouhému, že minimální mzda v ČR patří v rámci EU mezi nejnižší a pracující chudoba je jevem, který bychom jako vyspělý stát neměli tolerovat. „Český zaměstnanec,“ uvedl předseda ČMKOS Josef Středula, „by se neměl utěšovat, že má o trochu víc než úplný nuzák, nýbrž že má aspoň tolik, aby se za to nemusel stydět. Naše minimální mzda se už dlouhá léta rovná spíše chudinské dávce než odměně za práci byť méně kvalifikované.“ Předsedové odborových svazů z průmyslových odvětví připomínají V. Dlouhému, že on stál jako bývalý ministr průmyslu za privatizací firem, po kterých dnes nezůstalo nic. Už tehdy se bohužel začínala psát cesta levné práce v ČR.

  V Praze dne 15. 2. 2015

  Tiskovou zprávu ČMKOS „Vzkaz odborářů V. Dlouhému: Důstojná minimální mzda – cesta ke zdravému hospodářství“ naleznete ZDE.

  Reakci V. Dlouhého „Minimální mzda je politickým nástrojem odborů“ naleznete ZDE.

  Tiskovou zprávu OS KOVO k reakci V. Dlouhého naleznete ZDE.

  Kolektivní dohoda vyššího stupně

  15. 2. 2016

   
  Sbírka zákonů

  V Částce 15 Sbírky zákonů bylo zveřejněno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č. 42/2016 Sb., o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2016.

  Sdělení MPSV č. 42/2016 Sb. naleznete ZDE.

  Setkání předsedy Senátu se zástupci OS

  12. 2. 2016

   
  Senát parlamentu

  Předseda Senátu Milan Štěch přijal zástupce odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů. Hlavním tématem byla průchodnost zrušení karenční doby a zvýšení nemocenské. Odbory požadují zrušení karenční doby (neproplácení prvních třech dnů nemoci) a zároveň zavedení sick days – tedy pěti dnů plně hrazené nemocenské, kterou mohou zaměstnanci čerpat v průběhu celého roku.

  Zdroj e-sondy.cz: „Zaměstnanci si zaslouží vyšší nemocenskou, shodl se předseda Senátu s odboráři“ naleznete ZDE.

  Zdroj ČT24: „Štěch: Naše výkonnost je západní, ale mzdy východní“ naleznete ZDE.

  ČMKOS – Vyhlášení soutěže „Zlaté české ručičky 2016“

  12. 2. 2016

   
  Zlaté české ručičky

  Dne 8. února 2016 vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů soutěž pro žáky středních škol o titul „Zlaté české ručičky 2016“ s podtitulem Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech.
  Cílem je ukázat, že ve školách máme mnoho šikovných žáků a žákyň. Nejúspěšnější autoři se mohou těšit na titul „Zlaté české ručičky 2016“ a také hodnotné ceny.

  Informace na webových stránkách ČMKOS naleznete ZDE.

  Plakát soutěže naleznete ZDE.

  Přihlášku do soutěže naleznete ZDE.

  Pravidla soutěže naleznete ZDE.

  Slovenský odborový svaz veřejné správy a kultury

  11. 2. 2016

   
  SLOVES

  Předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Bc. Bednář společně s 1. místopředsedou JUDr. Pospíšilem jednali dne 9. 2. 2016 v Bratislavě s JUDr. Márií Mayerovou, předsedkyní Slovenského odborového svazu veřejné správy a kultury (SLOVES).
  Předmětem jednání bylo navázání bližší spolupráce mezi oběma svazy, výměna vzájemných informací a zkušeností z činnosti obou odborových svazů, zejména problematika kolektivního vyjednávání, kolektivních smluv vyššího stupně, vyjednávání o platech, problematika FKSP a sociálních fondů, zákoník práce a ochrana zaměstnanců, zákon o státní službě apod.

  Co je tzv. neschopenka a od kdy se vyplácí nemocenské

  26. 1. 2016

   
  CSSZ

  Jde o tiskopis s názvem Rozhodnutí o dočasné pracovní neschopnosti, který má několik dílů (I. až V.), přičemž každý díl slouží podle zákona o nemocenském pojištění pro různé účely. Z pohledu zaměstnance hlavně k omluvení absence v zaměstnání z důvodu nemoci, k uplatnění nároku na náhradu mzdy a k uplatnění nároku na nemocenské.

  Zdroj: ČSSZ „Zvýšil se počet ukončených neschopenek, ale zkrátila se průměrná délka stonání“ naleznete ZDE.

  Kolektivní dohoda vyššího stupně

  20. 1. 2016

   

  Nejčastější dotazy a odpovědi na ně ke Kolektivní dohodě vyššího stupně naleznete ZDE.

  Celý text Kolektivní dohody vyššího stupně naleznete ZDE.

  Podpisy smluvních stran Kolektivní dohody vyššího stupně naleznete ZDE.
  Zákon o státní službě

  20. 1. 2016

   

  Ministerstvo vnitra ČR provozuje webové stránky www.mvcr.cz/sluzba, které se týkají STÁTNÍ SLUŽBY. Naleznete zde aktuální informace o aplikaci zákona o státní službě, můžete položit dotazy ke služebnímu zákonu a naleznete zde také odpovědi na často kladené dotazy.

  Webové stránky naleznete ZDE.

  Právní předpisy (zákony, vyhlášky a nařízení vlády) naleznete ZDE.

  Služební předpisy náměstka ministra vnitra pro státní službu naleznete ZDE.

  Metodické pokyny náměstka ministra vnitra pro státní službu naleznete ZDE.

  Stanoviska sekce MV ČR pro státní službu k zákonu o státní službě naleznete ZDE.

  Důležité doplňující informace naleznete ZDE.

  ČMKOS – novinky služby InfoServis@CMKOS

  19. 1. 2016

   
  InfoServis@cmkos.cz

  Chcete-li dostávat novinky služby InfoServis@CMKOS do Vaší e-mailové schránky, stačí zaslat e-mail s žádostí na adresu InfoServis@cmkos.cz.  Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF

  6. 1. 2016

   
  MFČR

  MF – Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016

  Ministerstvo financí zveřejnilo ucelený Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016.

  Zdroj MF: „Přehled nejdůležitějších změn pro občany v gesci MF pro rok 2016“ naleznete ZDE.

  Cestovní náhrady – změna vyhlášky

  4. 1. 2016

   
  Sbírka zákonů

  V Částce 163 Sbírky zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 385/2015 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad.
  Pokud vás zaměstnavatel vyšle v roce 2016 na služební cestu, dostanete více peněz na stravu, méně pak na pohonné hmoty. Ministerstvo práce a sociálních věcí totiž vydalo pro rok 2016 novou vyhlášku o cestovních náhradách.

  Vyhlášku č. 385/2015 Sb. naleznete ZDE.

  FKSP – změna vyhlášky

  4. 1. 2016

   
  Sbírka zákonů

  V Částce 151 Sbírky zákonů byla zveřejněna vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů.
  Od 1. 1. 2015 základní příděl, kterým je tvořen fond, činí 1,5 % z ročního objemu nákladů zúčtovaných na platy a náhrady platů a od 1. 1. 2017 činí 2 %.

  Změnu vyhlášky naleznete ZDE.

  Vyhlášku č. 114/2002 Sb. naleznete ZDE.

  Statistická ročenka ČR – 2015

  4. 1. 2016

   
  CSU

  Informace, které Český statistický úřad poskytuje svým uživatelům, jsou založeny na dlouhodobě a sofistikovaně budovaných národních i mezinárodních metodických základech, které jsou pod přísným dohledem mezinárodních institucí, jako jsou Eurostat, Statistická divize OSN či další.
  Za celý rok vydal Český statistický úřad 211 Rychlých informací, 400 časových řad, 444 publikací nebo 81 analýz a komentářů. Nejkomplexnějším přehledem o ekonomickém, sociálním i environmentálním stavu naší země je pak stěžejní a svodná statistická publikace české statistické služby, kterou je Statistická ročenka České republiky 2015. Je v ní prezentována široká škála statistických údajů v přehledné a uceleně strukturované podobě.

  Statistickou ročenku České republiky 2015 naleznete ZDE.

  MPSV – Co se mění od ledna 2016

  4. 1. 2016

   
  MPSV

  Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zvyšuje se minimální mzda z 9 200 korun na 9 900 korun. Končí II. důchodový pilíř. A jako kompenzaci za nízkou lednovou valorizaci dostanou důchodkyně a důchodci v únoru jednorázový příspěvek 1 200 korun.

  Zdroj MPSV: „ Co se mění od ledna 2016? Novinky Ministerstva práce a sociálních věcí“ naleznete ZDE.

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

   
   

  Poslední aktualizace: 5. 12. 2022

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

  počítadlo.abz.cz