Ohlédnutí za uplynulým rokem 2014

18. 12. 2014

 

Ohlédnutí za uplynulým rokem 2014 naleznete ZDE

MPSV – Co se mění od ledna 2015

17. 12. 2014

 
MPSV

Nový rok přinese některé změny v oblasti práce a sociálních věcí. Zavádí se porodné i na druhé dítě, senioři si na důchodech polepší o zhruba 200 korun měsíčně a minimální mzda vzroste na 9 200 Kč.

Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE

Tiskovou zprávu naleznete ZDE

Vláda posílila vliv odborů

17. 12. 2014

 

Vláda změnila pravidla přípravy zákonů a předpisů. Větší slovo při tvorbě nové legislativy budou mít odboráři a zaměstnavatelé. Jejich připomínky bude kabinet považovat za zásadní, bude na ně muset brát větší ohled a případně o nich rozhodovat.

Článek Hospodářských novin: „Vláda posílila moc odborů. Jejich námitky budou projednávat i náměstci“ naleznete ZDE

„Kdy se práce vyplatí?“

17. 12. 2014

 

Analýza ekonomických motivací k zaměstnání – „Kdy se práce vyplatí?“

Ztráta motivace k zaměstnání, zvlášť ve spojení s dlouhodobou závislostí na systému dávek, chudobou, romskou etnicitou nebo prostorovým vyloučením, je ve veřejné debatě vnímána velmi emocionálně. Současné výzkumy zaměřené na postavení obyvatel s nízkou kvalifikací nebo těch, kteří žijí v chudších, ekonomicky deprivovaných regionech, naznačují, že se v některých případech tito lidé dostávají do situace, kdy státní podpora víceméně odpovídá příjmům ze zaměstnání, nebo kdy přijetí práce (například krátkodobé brigády) představuje z dlouhodobější perspektivy finanční riziko. Problém se navíc zdá být znásoben relativně vysokou mírou zadlužení, která se často dotýká právě nejchudších obyvatel. Všechny tyto faktory mohou silně a negativně ovlivňovat motivaci nezaměstnaných k přijetí práce. Nicméně jak silné jsou demotivační aspekty systému státní podpory ve skutečnosti? V jakých situacích se stávají relevantními a koho se dotýkají? Množství mýtů, které okolo vyplácení dávek vzniká, výrazně omezuje možnost rozlišit mezi reálnými problémy, předsudky a fámami.

Materiál MKC Praha, o. p. s. naleznete ZDE

ČSSZ: Žádejte včas o informativní list důchodového pojištění

16. 12. 2014

 
CSSZ

Nejen dosažený věk rozhoduje o nároku na důchod. Důležité jsou i „odpracované“ roky. Pokud si nejste jisti, kolik máte odpracováno, pomůže vám Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ). Zdarma vypracuje informativní osobní list důchodového pojištění, který obsahuje doby zaměstnání, tedy pojištění potřebné pro přiznání důchodu. Při podání žádosti o důchod tak nebudete zaskočeni případnými nesrovnalostmi či chybějícími údaji o vaší výdělečné činnosti. V letošním roce ČSSZ vypracovala 120 289 informativních osobních listů důchodového pojištění.

Bližší informace naleznete ZDE

Informace z ČSSZ naleznete ZDE

Náklady práce a vliv jejich výše

16. 12. 2014

 

Náklady práce a vliv jejich výše na příliv přímých zahraničních investic do ČR

Ekonomická globalizace postavila do centra pozornosti ekonomů i politiků otázku konkurenceschopnosti. Celá průmyslová odvětví jednotlivých zemí a často i celé národní ekonomiky jsou vystaveny globální konkurenci. Velké firmy si mohou v dříve netušené míře vybírat, kam budou směřovat své investice – a týká se to nejen investicí do nových výrob a služeb, ale také do stávajících kapacit, které mohou být přesunuty na jiné místo, z hlediska firmy výhodnější. Ekonomická globalizace tak vychyluje rovnováhu mezi prací a kapitálem, dosaženou v poválečném sociálním státě, ve prospěch kapitálu. Praktickým důsledkem převahy kapitálu nad prací je tzv. závod ke dnu, tedy globální soutěž o co nejmenší náklady práce. K těm patří především mzdy, a dále pak sociální náklady (sociální a zdravotní pojištění), výdaje a požitky hrazené zaměstnavatelem. Ty rozvinuté země, které se ve snaze přilákat zahraniční kapitál závodu ke dnu účastní, jsou nuceny snižovat mzdy nebo sociální náklady spojené s prací; s tím jde ruku v ruce tlak na snižování daní nebo jejich odpouštění v rámci investičních pobídek.

Materiál Odboru analýz a informací při Úřadu vlády ČR naleznete ZDE

ČSSZ objasňuje nejedny mýty o invalidních důchodech

15. 12. 2014

 
CSSZ

Úraz nebo vážná nemoc bohužel mohou zasáhnout do života každého z nás. A někdy s tak vážnými následky, které vedou až k invaliditě. Lidé v této složité životní situaci, kdy nepříznivý zdravotní stav omezuje nebo dokonce znemožňuje jejich pracovní uplatnění, často vychází z mýtů, které kolem invalidních důchodů panují. Jaké polopravdy jsou nejčastější? To objasňuje Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ).

Bližší informace naleznete ZDE

Informace z ČSSZ naleznete ZDE

Změny v rodinné peněžence pro rok 2015

15. 12. 2014

 

Zákonodárci letos schválili celou řadu novinek, které se od ledna příštího roku odrazí v peněženkách rodin. Mezi nejvýznamnější legislativní změny patří zavedení druhé snížené sazby DPH, zrušení regulačních poplatků u lékařů a v lékárnách, zvýšení daňové slevy na děti, obnovení slevy pro pracující důchodce či omezení výdajových paušálů pro živnostníky.

Znění celého článku naleznete ZDE

Novinky.cz: „Změny v rodinné peněžence pro rok 2015“ naleznete ZDE

Zaměstnanecké výhody a jejich daňový režim v roce 2015

11. 12. 2014

 

ČMKOS – Zaměstnanecké výhody a jejich daňový režim v roce 2015

Výdaje na pracovní a sociální podmínky zaměstnanců a jejich posuzování z hlediska daní z příjmů a pojistného dle právních předpisů (aktualizace pro rok 2015) – cílem materiálu je poskytnout přehled nejčastěji poskytovaných zaměstnaneckých výhod na základě dohody v kolektivní smlouvě nebo dle vnitřního předpisu zaměstnavatele. Informovat o posledních změnách v zákoně č. 586/1992 Sb., o daních příjmů (dále jen „ZDP“), v odvodech na sociální a zdravotní pojištění, tj. v zákoně č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a v zákoně č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění.

Bližší informace naleznete ZDE

Prohlášení z 1. zasedání Sněmu ČMKOS

4. 12. 2014

 
MPSV

Sněm ČMKOS vyjadřuje zásadní nesouhlas a rozhořčení nad nápady na neakceptovatelný nárůst platů ústavních činitelů.

ČMKOS důstojně oslavila 25. výročí generální stávky

4. 12. 2014

 

Ve čtvrtek 27. listopadu se uskutečnilo v Národním domě na Smíchově v Praze zasedání 1. Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů. Jednání se neslo ve slavnostním duchu. Odboráři si připomněli 25. výročí listopadové generální stávky, kdy se poprvé za „reálného socialismu“ uskutečnila velká generální stávka, která rozhodla o začátku konce totalitního režimu.

Více informací naleznete ZDE

E-sondy: Informace naleznete ZDE

Regionální kontaktní místa

26. 11. 2014

 
Odbory Plus

Snaha přiblížit program lidem se nejaktuálněji projevuje ve zřizování kontaktních míst pro Odbory Plus. Našim cílem je tak nastartovat nové období, které tomuto projektu Českomoravské konfederace odborových svazů přinese oživení a další nové možnosti nejen jeho stávajícím registrovaným členům, ale i novým zájemcům. Na těchto kontaktních místech máte možnost se nejen o všech nabídkách programu informovat a poradit se, ale také se do něj osobně na místě zaregistrovat.

Využijte této nové možnosti, která je vám k dispozici a navštivte některé z kontaktních míst Odborů Plus.

Informaci o regionálních kontaktních místech Odborů Plus naleznete ZDE

Výzkum STEM – odbory jsou potřebné a užitečné

25. 11. 2014

 

Dvoutřetinová většina veřejnosti si myslí, že odbory jsou u nás užitečné a potřebné. Důvěru v předsedu ČMKOS Josefa Středulu mají dvě pětiny občanů. Mezi občany téměř není pochyb o tom, že odbory hájí zájmy svých členů (tento názor sdílí 84 %), tři čtvrtiny lidí se rovněž domnívají, že hájí zájmy státních zaměstnanců. Jen asi polovina zastává názor, že se odbory staví za zájmy středních či nižších vrstev společnosti. Názor, že odbory hájí zájmy všech pracujících nebo rozvoje ekonomiky, zastává shodně 41 % občanů. Jen čtvrtina lidí (28 %) si odbory spojuje s hájením zájmů zaměstnavatelů a podnikatelů.

Tiskovou informaci z výzkumu STEM naleznete ZDE.

Zákon č. 250 z 2014

24. 11. 2014

 

Dne 14. 11. 2014 byla rozeslána Částka 106 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné:

 • č. 250. – Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě.
 • Zákon o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o státní službě naleznete v Částce 106 Sbírky zákonů ZDE.

  Vzdělávací seminář

  11. 11. 2014

   
  Vzdělávací seminář 25.11.2014

  Vzdělávací seminář „Slaďování osobního a profesního života – možnosti, limity, zkušenosti“

  …a pak ještě druhá směna doma!
  Mladí odboráři OS SOO Vás zvou na vzdělávací seminář na téma „Slaďování osobního a profesního života – možnosti, limity, zkušenosti“, který se bude konat v úterý 25. listopadu 2014 v čase od 13.00 do 16.00 hodin ve velké zasedací místnosti Odborového svazu státních orgánů a organizací, 4. patro, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.

  Vystoupí:
  Lada Wichterlová – Gender Studies, o.p.s.
  aktuální situace v ČR, jak se ke slaďování osobního a profesního života staví zaměstnavatelé
  Šárka Homfray – Odborový svaz státních orgánů a organizací
  možnosti a úkoly odborů při slaďování osobního a profesního života
  Lucia Zachariášová – Rada vlády pro rovné příležitosti mužů a žen
  představení činností, priorit a výsledků Rady vlády
  Leonie Liemich – Friedrich-Ebert-Stiftung v ČR
  jak evropské státy vychází vstříc mladým lidem při slaďování osobního a profesního života a jak k tomu mohou přispívat odbory (zkušenosti z Německa a jiných evropských států)

  + následovat bude otevřená diskuse.

  Pozvánku naleznete ZDE.

  Leták naleznete ZDE.

  Zákon o státní službě

  6. 11. 2014

   

  Dne 6. 11. 2014 byla rozeslána Částka 99 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné:

 • č. 234. – Zákon o státní službě.
 • Zákon o státní službě naleznete v Částce 99 Sbírky zákonů ZDE.

  ČSSZ – Doba péče o blízké se do důchodu započítává

  27. 10. 2014

   
  CSSZ

  Lidé ve věku mezi 45–65 lety jsou čím dál častěji doslova obloženi dvěma závazky. Musí zvládnout péči o své stále ještě ne zcela samostatné děti a zároveň zaopatřit své stárnoucí rodiče nebo prarodiče. Toto časově náročné období jde velmi těžko skloubit s pracovním úvazkem. Proto příslušníci tzv. „sendvičové generace“ často stojí před otázkou, zda opustí zaměstnání, aby se mohli dlouhodobě věnovat svým blízkým. Může se péče o blízké započítat do důchodu?

  Znění celé Tiskové zprávy ČSSZ naleznete ZDE

  E-sondy: „Doba péče o blízké se do důchodu započítává“ – naleznete ZDE

  Služební zákon – poslanci přehlasovali prezidentovo veto

  27. 10. 2014

   

  Poslanecká sněmovna dne 24. 10. 2014 potvrdila novelu služebního zákona. Poslanci přehlasovali veto prezidenta Miloše Zemana. Nová norma nahradí služební zákon z roku 2002, jehož podstatná část dosud nenabyla účinnosti. Vlády ji několikrát odkládaly s poukazem na značnou finanční náročnost.

  České noviny.cz: „Poslanci potvrdili služební zákon, přehlasovali Zemanovo veto“ naleznete ZDE.

  Sněmovní tisk č. 71 – stav projednávání v Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR naleznete ZDE.

  Nové platové tabulky

  24. 10. 2014

   

  Dne 23. 10. 2014 byla rozeslána Částka 95 Sbírky zákonů, která obsahuje mimo jiné následující nařízení vlády:

 • č. 224. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů,
 • č. 226. – Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 455/2013 Sb., kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2014,
 • č. 227. – Nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro rok 2015.
 • Nové platové tabulky naleznete v Částce 95 Sbírky zákonů ZDE.

  Předseda OS hostem Máte slovo s M. Jílkovou

  24. 10. 2014

   

  Tváří v tvář problému. Minimální mzda a navýšení platů.
  Hosté: Michaela Marksová – ministryně práce a sociálních věcí, ČSSD, Jan Skopeček – člen výkonné rady a předseda regionálního sdružení ODS, Jan Rovenský – předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací, Pavel Juříček – viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR a další.

  Informaci o pořadu na téma minimální mzda a navýšení platů naleznete ZDE.

  Záznam vysílání naleznete ZDE.

  Vláda schválila nové platové tabulky

  15. 10. 2014

   

  Dne 15. 10. 2014 proběhlo jednání vlády. Mimo jiné vláda projednávala jako bod č. 3 „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.“ Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila
  Téhož dne vláda projednávala jako bod č. 34 „Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů pro zbývající část roku 2014 a pro rok 2015.“ Výsledek jednání vlády: Vláda návrh schválila

  Výsledky jednání vlády z 15. října 2014 naleznete ZDE.

  Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb. a který projednala vláda, naleznete ZDE.

  Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví stupnice základních tarifů pro příslušníky bezpečnostních sborů, který projednala vláda, naleznete ZDE.

  Služební zákon – prezident vetoval zákon o státní službě

  8. 10. 2014

   

  Prezident republiky Miloš Zeman využil své pravomoci stanovené v čl. 50 odst. 1 Ústavy České republiky a vrátil Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky zákon ze dne 1. října 2014 o státní službě, který mu byl doručen dne 3. října 2014.

  Tiskovou zprávu Pražského hradu naleznete ZDE.

  E-sondy: „Zeman vetoval služební zákon, vadí mu političtí náměstci“ – naleznete ZDE.

  Nařízení vlády č. 564/2006 Sb.

  8. 10. 2014

   

  Dne 8. 10. 2014 proběhlo jednání vlády. Mimo jiné vláda projednávala jako bod č. 29 „Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů.“
  Výsledek jednání vlády: Projednávání bylo odloženo.

  Výsledky jednání vlády z 8. října 2014 naleznete ZDE.

  ČMKOS – Proč by měly mzdy v roce 2015 růst o 5 %

  3. 10. 2014

   
  MPSV

  ČMKOS – Deset hlavních důvodů, proč by měly mzdy v roce 2015 růst o 5 %

  ČMKOS na základě vlastní prognózy inflace, ekonomického růstu a na základě dalších rozborů očekávaného vývoje vnějších i vnitřních ekonomických a sociálních podmínek České republiky doporučuje odborovým svazům a odborovým organizacím, aby své požadavky na vývoj mezd v roce 2015 směřovaly k pětiprocentnímu nárůstu objemu mzdových prostředků. Českomoravská konfederace je přesvědčena, že takto vysoký růst mezd je naprosto oprávněný.

  Celou tiskovou zprávu ČMKOS naleznete ZDE.

  Záznam tiskové konference z 2. října 2014 naleznete ZDE.

  Prezentaci k tiskové konferenci naleznete ZDE.

  Předseda ČMKOS na toto téma v Interview ČT24 – naleznete ZDE.

  E-sondy: „Odbory doporučují vyjednat nárůst mezd o pět procent“ – naleznete ZDE.

  Vliv minimální mzdy na nezaměstnanost v ČR

  2. 10. 2014

   

  Minimální mzda je institut hospodářské politiky, jehož jedním z cílů je zabránit pádu zaměstnanců s nejnižšími mzdami do chudoby. Minimální mzda by měla zajišťovat, aby byl pracující člověk schopen ze svého příjmu hradit své základní životní potřeby a nebyl závislý na sociálních dávkách. Vedle humánního motivu zajištění základních potřeb lidské existence je v jejím uplatňování přítomen také motiv pragmatický: pád do chudoby často vede k takovým společenským jevům (ztráta sociální soudržnosti, dluhová past, kriminalita), které přinášejí společnosti ztráty větší než případné finanční náklady potřebné na udržování a postupné zvyšování minimální mzdy. Vedle této sociálně-ochranné funkce plní minimální mzda také funkci ekonomicko-kriteriální: zajišťuje zaměstnavatelům rovné podmínky mzdové konkurence, ochraňuje je před nekalou soutěží vzniklou vyplácením příliš nízkých mezd; zároveň motivuje občany k tomu, aby práci vyhledávali a přijímali, a nespoléhali na sociální dávky (k tomu je ovšem zapotřebí udržovat dostatečně veliký rozdíl mezi stanoveným životním minimem a minimální mzdou).

  Materiál Odboru analýz a informací při Úřadu vlády ČR naleznete ZDE.

  Vláda schválila zvýšení platů ve veřejném sektoru

  22. 9. 2014

   

  Vláda schválila zvýšení platů ve veřejném sektoru o 3,5 % již od listopadu 2014

  Vláda v pondělí dne 22. 9. 2014 schválila návrh státního rozpočtu na příští rok. Vláda v souvislosti s rozpočtem na příští rok schválila i změny v letošním rozpočtu, podle kterých se platy ve veřejném sektoru zvýší od listopadu o 3,5 procenta, platy všem bezpečnostním složkám by měly stoupnout o pět procent.

  Tiskovou zprávu Vlády ČR naleznete ZDE.

  České noviny.cz: „Vláda zvýší platy státním zaměstnancům již od listopadu“ naleznete ZDE.

  Novinky.cz: „Vláda schválila rozpočet se schodkem 100 miliard“ naleznete ZDE.

  Aktualně.cz: „Vláda schválila rozpočet, počítá se schodkem 100 miliard“ naleznete ZDE.

  iDNES.cz: „Schodek rozpočtu bude 100 miliard, schválila vláda. Přidá zaměstnancům“ naleznete ZDE.

  Podpora návrhu rozpočtu na rok 2015

  18. 9. 2014

   
  RSHD

  Odbory a zaměstnavatelé podpořili návrh rozpočtu na rok 2015

  Ministerstvo financí počítá příští rok se schodkem 100 miliard korun. Výdaje by měly činit 1122,8 miliardy. Rozpočet počítá mimo jiné se snížením DPH na léky, knihy a dětskou výživu na deset procent, zrušením zdravotnických poplatků, zvýšením daňových slev na druhé a další dítě či zvýšením důchodů v průměru o 200 korun. Zákony, které s těmito plány vlády počítají, projednává nyní Sněmovna.
  Rozpočet zahrnuje také peníze na růst platů hasičů, učitelů, policistů či úředníků. Suma na výdělky by se měla zvýšit o 3,5 procenta. Stát plánuje i vyšší investice, platit bude vyšší odvody zdravotního pojištění za děti, důchodce, studenty či nezaměstnané.

  Vstoupení předsedy ČMKOS na tiskové konferenci po skončení jednání naleznete ZDE.

  E-sondy: „Odbory a zaměstnavatelé dali zelenou návrhu rozpočtu na rok 2015“ naleznete ZDE.

  Návrh státního rozpočtu na rok 2015

  18. 9. 2014

   

  ČMKOS - Stanovisko k návrhu státního rozpočtu na rok 2015 a odhad vývoje ekonomiky

  Českomoravská konfederace odborových svazů oceňuje současnou koalici za to, že se jednoznačně snaží naplňovat sliby občanům, formulovaným v jejím programovém prohlášení. Všechny výše uvedené kroky koalice jsou v naprostém souladu s dlouhodobým programovým směřováním ČMKOS a ČMKOS je proto plně podporuje.
  ČMKOS zároveň oceňuje, že se všechny tyto priority navrhují realizovat souběžně s poklesem deficitu (ten by měl dosáhnout hodnoty 100 mld. Kč) a při stagnaci zdanění (složená daňová kvóta má v roce 2015 dosáhnout hodnoty 34,6 %).

  Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Minimální mzda se od Nového roku zvýší na 9200 korun

  17. 9. 2014

   
  MPSV

  Návrh nařízení vlády předložený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, kterým se od 1. ledna 2015 zvýší minimální měsíční mzda ze současných 8 500 Kč na 9 200 Kč a minimální hodinová mzda z 50,60 Kč na 55 Kč, dne 15. září 2014 na svém jednání schválila vláda.

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  Článek „Minimální mzda se od ledna zvýší o 700 korun na 9200“ naleznete ZDE.

  Prezident Miloš Zeman se setkal s představiteli ČMKOS

  22. 8. 2014

   

  Prezident republiky Miloš Zeman přijal ve čtvrtek dne 21. června 2014 představitele jednotlivých odborových svazů sdružených v ČMKOS. Za OS SOO se tohoto setkání zúčastnil 1. místopředseda Bc. Pavel Bednář. Jedním z hlavních projednávaných témat byl služební zákon. Podobu dohodnutou koalicí s pravicovou opozicí jak prezident, tak zástupci zaměstnanců kritizují.

  Tiskovou konferenci uskutečněnou po setkání na Pražském hradě naleznete ZDE

  Informaci o setkání ze zpravodajského serveru ČTK (ČESKÉnoviny.cz) naleznete ZDE

  ČSSZ – Vysvětlujeme deset nejčastějších mýtů o důchodech

  19. 8. 2014

   
  CSSZ

  Téma, o které se lidé zajímají. Přesto je spojeno s mnoha mýty a nejasnostmi. Česká správa sociálního zabezpečení (ČSSZ) proto objasní nejčastější z nich, tentokrát takové, které se týkají výpočtu a výše důchodu.

  Znění celé Tiskové zprávy ČSSZ naleznete ZDE  Projednávání služebního zákona

  7. 8. 2014

   

  Stanovisko OS SOO k současné situaci v projednávání služebního zákona

  Odborový svaz státních orgánů a organizací velmi pozorně sleduje vývoj „politických“ jednání o podobě zákona o státní službě, který po nabytí účinnosti ovlivní postavení, výkonnost a v neposlední řadě stabilitu úředníků, kteří budou „zastřešeni“ tímto zákonem.
  Vedení Odborového svazu státních orgánů a organizací jednoznačně odmítá politické „handly“ u návrhu tak závažného právního předpisu, který ovlivní životy tisícům státních úředníků, kteří právě na základě rozhodnutí politické reprezentace plní úkoly státní správy a tato rozhodnutí realizují v praxi!!!

  Dopis předsedy ČMKOS předsedovi vlády v této věci naleznete ZDE

  Služební zákon – aktuální vyjádření předsedy ČMKOS

  5. 8. 2014

   

  Opozice se bojí nepolitické státní správy!

  Aktuální vyjádření předsedy ČMKOS ke kontroverznímu projednávání služebního zákona. Josef Středula tak reaguje na četné dotazy médií, jaký je postoj ČMKOS k této situaci.

  Aktuální vyjádření naleznete ZDE

  Tisková zpráva ČMKOS ke stažení ZDE

  ČT24: „Odbory chtějí nezávislou a funkční státní správu“ naleznete ZDE

  Zákazy kouření

  30. 7. 2014

   

  Ochrana před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami je upravena zákonem č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů.

  Aktuální informace vedení OS SOO

  17. 7. 2014

   

  Aktuální informace vedení OS SOO o průběhu jednání o platech pro zaměstnance veřejných služeb a projednávání služebního zákona (a s tím související odměňování zaměstnanců, kteří budou od 1. 1. 2015 zařazeni pod služební zákon).

  Celou informaci vedení OS SOO naleznete ZDE.

  Sociální partneři podpořili služební zákon – naleznete ZDE

  Informace o jednání s předsedou vlády naleznete ZDE

  Předseda Senátu Milan Štěch jednal s předáky ČMKOS – naleznete ZDE

  Mám nárok na ochranné nápoje?

  7. 7. 2014

   

  V celé BOZP platí zásada, že zaměstnavatel povinen vytvářet bezpečné a zdraví neohrožující pracovní prostředí a pracovní podmínky vhodnou organizací práce v oblasti BOZP a přijímáním opatření k předcházením rizikům. To ukládá zaměstnavateli přímo ZP. Jde o tzv. metodu prevence rizik, na základě které musí zaměstnavatel vyhledávat rizika a když je nemůže odstranit, tak je musí vhodnými opatřeními alespoň minimalizovat. Jedním z hlavních hygienických požadavků na pracoviště, že zaměstnavatel musí zajistit všem zaměstnancům podle § 28 nařízení vlády č. 361/2007 Sb. pitnou vodu v množství postačujícím pro potřeby pití.

  Celé vyjádření ČMKOS naleznete ZDE, případně ke stažení ZDE.

  Aktuální nabídka z nakladatelství SONDY

  12. 6. 2014

   
  SONDY - červen 2014

  Jak vytvářet a používat FKSP. Jak postupovat při poskytování příspěvku na stravování – 6. aktualizované vydání
  Nový občanský zákoník a pracovní právo s praktickým výkladem pro širokou veřejnost
  Nový občanský zákoník s podrobným výkladem vybraných ustanovení (exkluzivně: rodinné právo a majetková práva)
  Objednávky na publikace zasílejte na adresu: SONDY s.r.o., nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3 (tel.: 234 462 319, nebo e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz) a nebo
  www.e-sondy.cz.

  Leták naleznete ZDE.

  Návrh služebního zákona

  3. 6. 2014

   

  Stanovisko OS SOO k návrhu zákona o státní službě a o změně souvisejících zákonů (zákon o státní službě) – Pracovní verze ke dni 29.5.2014

  Zákon o státní službě má za cíl zajistit kvalitní výkon státní správy na dlouhé období do budoucnosti. Má eliminovat stávající negativní vlivy působící ve státní správě. Jedná se zejména o „odpolitizování státní správy“, zajištění její stability a efektivity bez působení vnějších vlivů, vyplývajících z momentální politické situace, spravedlivý systém odměňování apod. V neposlední řadě má rovněž zajistit „atraktivitu“ státní správy a zájem pracovat v ní jak pro stávající zaměstnance, tak i pro nové. Zákon by měl představovat jasná a závazná pravidla státní služby, představovat „bibli“ státní služby, založené na principech kvalitního zabezpečení základních potřeb požadavků ve prospěch občanů České republiky.

  Návrh zákona o státní službě včetně důvodové zprávy naleznete ZDE.

  Nová webová stránka „STÁTNÍ SLUŽBA“

  28. 5. 2014

   

  Úřad vlády ČR představil nové webové stránky www.statnisluzba.cz, jejichž cílem je zvýšit povědomí zejména odborné veřejnosti a médií o fenoménu státní služby a jejím významu pro Českou republiku. Na této webové stránce najdete mimo jiné:

 • harmonogram implementace
 • institucionální působnost – kterých úřadů se státní služba týká
 • osobní působnost – kdo bude a nebude úředníkem.
 • Dále zde najdete mimo jiné odkaz na principy státní služby, význam státní služby, na mýty a fakta, řadu odkazů na legislativní dokumenty a analýzy. Naleznete zde také kontakty na hlavní garanty předkladatele návrhu zákona o státní službě apod.

  Nové webové stránky naleznete ZDE.

  Odbory žádají růst platů ve veřejné sféře

  27. 5. 2014

   

  Odbory žádají pro příští rok růst platů ve veřejné sféře o 5 procent

  Odbory požadují pro příští rok růst platů ve veřejném sektoru o pět procent. Stejně by se podle nich měly příjmy hasičů, policistů, zdravotníků, učitelů, úředníků či pracovníků kultury zvednout i v roce 2016.

  Znění celého článku naleznete ZDE.

  E-sondy: Informaci naleznete ZDE.

  Návrh novely zákona o státní službě

  21. 5. 2014

   

  Stanovisko OS SOO k návrhu novely zákona o státní službě

  V souvislosti s probíhající finální fází novely zákona o státní službě jsou medializovány různé protichůdné informace, které nesvědčí o koaliční shodě a optimální přípravě nového zákona. Výsledkem je nejistota současných zaměstnanců státní správy, kteří jsou dezorientovaní a přestávají věřit perspektivnosti a deklarovanému zajištění podmínek potřebných pro řádný výkon státní služby.

  Požadujeme:

 • aby byl zaveden příplatek za službu ve výši 25 % příslušného platového tarifu,
 • odstranění nesrovnalostí v odměňování dosavadních zaměstnanců státní správy,
 • zrušení smluvních platů, ke kterému došlo v důsledku určování platových tarifů v rámci rozpětí příslušné platové třídy,
 • navýšení objemu prostředků na platy – na rok 2015 nejméně o 5 %, na rok 2016 o dalších 5 %.
 • Veřejná debata o služebním zákonu

  12. 5. 2014

   
  Veřejná debata

  Ovládnou státní správu nedotknutelní superúředníci? Přestane být státní správa ráj pro kamarády politiků? Mladí odboráři OS SOO Vás zvou veřejnou debatu o služebním zákonu, která se bude konat ve čtvrtek 22. května 2014 od 09.30 hodin ve velké zasedací místnosti Odborového svazu státních orgánů a organizací, 4. patro, Senovážné nám. 23, 110 00 Praha 1.
  Vystoupí:
  Jan Rovenský – předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací,
  Václav Velčovský – vedoucí Oddělení státní služby Úřadu vlády ČR,
  Radim Bureš – programový ředitel Transparency International a zástupce politického hnutí ANO.

  Pozvánku naleznete ZDE.

  Leták naleznete ZDE.

  Informace OS SOO o průběžném vývoji a k situaci v projednávání návrhu novely služebního zákona naleznete ZDE.

  Časový harmonogram implementace novely služebního zákona naleznete ZDE.

  ČMKOS bude měnit svoji tvář

  6. 5. 2014

   

  Již brzy bude ČMKOS měnit svoji tvář. Rada ČMKOS v pondělí dne 5. 5. 2014 schválila záměr modernizovat logo a grafiku ČMKOS.

  Bližší informace naleznete ZDE.

  VI. sjezd ČMKOS

  29. 4. 2014

   
  CMKOS

  Ve dnech 25.-26. dubna se konal v Kongresovém sále hotelu olšanka VI. sjezd ČMKOS. Novým předsedou Českomoravské konfederace odborových svazů se stal dosavadní šéf nejsilnějšího svazu KOVO Josef Středula. Prvním místopředsedou ČMKOS je JUDr. Vít Samek a místopředsedkyní Ing. Radka Sokolová.

  Více o VI. sjezdu ČMKOS:

  Usnesení VI. sjezdu ČMKOS naleznete ZDE.

  Prohlášení VI. sjezdu ČMKOS naleznete ZDE.

  Statut ČMKOS po VI. sjezdu naleznete ZDE.

  Slavnostní zahájení VI. sjezdu ČMKOS ze dne 25. dubna a první část druhého dne 26. dubna včetně projevů prezidenta ČR Miloše Zemana, premiéra ČR Bohuslava Sobotky a nově zvoleného předsedy ČMKOS Josefa Středuly naleznete ZDE. (Uvnitř naleznete také fotografie)

  Přehled mediálních výstupů souvisejících s VI. sjezdem ČMKOS naleznete ZDE.

  E-sondy: článek „Sjezd ČMKOS zvolí nové vedení a schválí program do roku 2018“ naleznete ZDE.

  E-sondy: článek „Odborovou centrálu povede Josef Středula, pomáhat mu budou místopředsedové Radka Sokolová a Vít Samek“ naleznete ZDE.

  E-sondy: článek „V Praze pokračoval sjezd odborů, vystoupil na něm premiér Sobotka a prezident Zeman“ naleznete ZDE.

  E-sondy: článek „Generální tajemnice EOK Bernadette Ségol vyzvala odboráře“ naleznete ZDE.

  ČSSZ připomíná, kdy je možné čerpat ošetřovné

  22. 4. 2014

   
  CSSZ

  Ošetřovné je jednou z dávek nemocenského pojištění. Poskytuje se zaměstnanci vždy, pokud ošetřuje své dítě mladší 10 let, které onemocnělo nebo kterému se stal úraz. V případě nemoci či úrazu staršího dítěte náleží ošetřovné, pokud o potřebě jeho ošetřování rozhodne ošetřující lékař.
  Ošetřovné lze čerpat i v době, kdy zaměstnanec musí pečovat o zdravé dítě mladší 10 let proto, že školské nebo dětské zařízení bylo uzavřeno pro nepředvídanou událost (např. z důvodu havárie, epidemie, přírodní katastrofy), dítěti byla nařízena karanténa, nebo osoba, která jinak o dítě pečuje, sama onemocněla.
  Ošetřovné náleží maximálně 9 kalendářních dnů (vyplácí se i za soboty, neděle, svátky). Rodiče se v průběhu 9 dnů mohou v ošetřování jednou vystřídat. Osamělý zaměstnanec (např. rozvedený, ovdovělý), který má v trvalé péči dítě ve věku do 16 let, které neukončilo povinnou školní docházku, může čerpat ošetřovné až 16 kalendářních dnů.

  Znění celé Tiskové zprávy ČSSZ naleznete ZDE.

  Valorizace důchodů nejméně o 200 korun měsíčně

  10. 4. 2014

   

  ČMKOS podporuje valorizaci důchodů nejméně o 200 korun měsíčně

  Vláda Bohuslava Sobotky ve svém Programovém prohlášení a v koaliční smlouvě, která je jeho součástí, slíbila důchodcům kompenzovat újmu, kterou jim způsobil Nečasův kabinet změnou podmínek a sníženou valorizací vyplácených důchodů v posledních dvou letech. ČMKOS plně podporuje návrh novely zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, připravený ministryní práce a sociálních věcí Michaelou Marksovou, který pro takové zvýšení vyplácených důchodů vytváří potřebné právní předpoklady.

  Celou Tiskovou zprávu ČMKOS naleznete ZDE.

  Beseda o služebním zákonu státních zaměstnanců

  8. 4. 2014

   

  Mladí odboráři zorganizovali besedu o služebním zákonu státních zaměstnanců

  Ve čtvrtek 2. dubna 2014 se na ostravské radnici uskutečnila Beseda o služebním zákonu a jeho novelizaci. Na organizování besed jsme se domluvili na poslední konferenci Mladých odborářů.
  Pozvání na besedu přijali hosté pan RSDr. Miroslav Opálka, poslanec PS Parlamentu ČR a místopředseda Výboru pro sociální politiku, paní PhDr. Mgr. Jana Gutierrez Chvalkovská, z Centra aplikované ekonomie za iniciativu Rekonstrukce státu, pan Bc. Pavel Bednář, 1. místopředseda OS SOO, a pan Petr Vydra, 2. místopředseda OS SOO.

  Stanovisko k materiálu o podpoře ekonomického růstu

  31. 3. 2014

   

  Stanovisko ČMKOS k materiálu Ministerstva průmyslu a obchodu ČR o podpoře ekonomického růstu

  Předloženým dokumentem se vláda snaží splnit jeden z bodů zasedání tripartity dne 11. února 2014. V tomto bodě sociální partneři požadovali vypracovat vládní návrh opatření na podporu ekonomického růstu a boje s nezaměstnaností. Premiér Sobotka slíbil, že takovýto materiál předloží na jednání tripartity 13. března 2014.
  Jako celek tento dokument nemůže ani zdaleka naplnit to, co bylo deklarováno v jeho názvu, resp. nenaplňuje záměr sociálních partnerů dozvědět se, jaká bude hospodářská politika vlády a jak hodlá vláda dosáhnout překonání současné hospodářské stagnace.

  Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  MPSV - Vývoj sociálních výdajů MPSV v roce 2013

  31. 3. 2014

   
  MPSV

  Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) zveřejňuje přehled sociálních výdajů v roce 2013. V loňském roce činily sociální výdaje MPSV přibližně 472,5 mld. Kč, což bylo o 8,5 mld. Kč více než v roce 2012. Nejvyššího nárůstu výdajů bylo dosaženo u dávek pomoci v hmotné nouzi (o 2,8 mld. Kč), dávek státní sociální podpory a pěstounské péče (o 1,8 mld. Kč) a u výdajů na příspěvek na péči (o 1,2 mld. Kč).

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  ČSSZ – Peněžitá pomoc v mateřství

  25. 3. 2014

   
  CSSZ

  Peněžitá pomoc v mateřství (PPM) je dávkou nemocenského pojištění. Jejím účelem je finančně zabezpečit ekonomicky aktivní osoby v situaci, kdy z důvodu mateřství a péče o dítě ztratí dočasně výdělek. Nárok na PPM vzniká za splnění zákonem stanovených podmínek. Komu a za jakých podmínek náleží peněžitá pomoc v mateřství?

  Znění celé Tiskové zprávy ČSSZ naleznete ZDE.

  Čerpání dovolené – její délka

  17. 3. 2014

   

  Podle zákoníku práce by měla být dovolená čerpána zpravidla vcelku a do konce kalendářního roku, v němž na dovolenou zaměstnanci vznikl nárok. Odchylná úprava je možná jen tehdy, jestliže se zaměstnanec se zaměstnavatelem dohodne. Zákoník práce výslovně nezakazuje, aby dovolená byla čerpána v kratších časových úsecích, než je týden.
  Z účelu dovolené – relaxace za účelem obnovení plnohodnotného pracovního výkonu pro zaměstnavatele, vyplývá, že nejmenší přijatelnou jednotkou k dosažení uvedeného cíle je jeden týden, o čerpání v týdnech zásadně hovoří zákoník práce.

  Rozhovor předsedy OS SOO pro Sondy Revue

  13. 3. 2014

   

  Ing. Rovenský, předseda OS SOO, poskytl pro číslo 02/2004 redakci prestižního odborového magazínu Sondy Revue exkluzivní rozhovor týkající se problematiky služebního zákona. Název tohoto rozhovoru je výstižný: České čekání na služební zákon – Odměňování profesionálů by mělo být důstojné.

  Celý rozhovor naleznete ZDE.

  Programové prohlášení vlády České republiky

  13. 2. 2014

   

  ČMKOS – Stanovisko k návrhu Programového prohlášení vlády České republiky

  Stanovisko k návrhu Programového prohlášení vlády České republiky bylo zpracováno pro jednání Rady hospodářské a sociální dohody (tripartita), které se uskutečnilo dne 11.2.2014. Je třeba pozitivně hodnotit fakt, že nově jmenovaná vláda České republiky projednává své programové prohlášení se sociálními partnery ještě před tím, než ho předá Poslanecké sněmovně Parlamentu ČR. ČMKOS doufá, že tento postup, bude znamenat také změnu kvality i rozsahu sociálního dialogu v České republice. K prohloubení spolupráce mezi sociálními partnery při hledání stabilních a konsenzuálních řešení současné krizové situace na všech úrovních, chce přispět svým dílem i Českomoravská konfederace odborových svazů.

  Celé Stanovisko ČMKOS naleznete ZDE.

  Návrh programového prohlášení vlády naleznete ZDE.

  Programovou část Koaliční smlouvy mezi ČSSD, hnutím ANO a KDU-ČSL na volební období 2013 – 2017 naleznete ZDE.

  Brífink po jednání tripartity naleznete ZDE.

  Článek „V programovém prohlášení vláda zohlední požadavky odborů i zaměstnavatelů“ na stránkách e-sondy.cz naleznete ZDE.

  Poslanecký návrh novely služebního zákona

  5. 2. 2014

   

  Stanovisko OS SOO k poslaneckému návrhu novely služebního zákona

  Se znepokojením sledujeme vývoj této zásadní problematiky v současné době v rámci různých diskusí a seminářů k poslaneckému návrhu novely zákona č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon).
  Odmítáme, aby se projednávání novely tohoto zákona stalo předmětem nejrůznějších zásahů, které by vedly ke znehodnocení tohoto zásadního právního předpisu. Je v zájmu celé společnosti a zejména politických stran, aby byl přijat zákon, který povede ke „stabilizaci“ v oblasti státní správy a sloužil pro zásadní profesionalizaci celé struktury státní správy.
  K předloženému návrhu zaujímáme následující stanovisko, které jsme při předcházejících debatách na nejrůznějších úrovních prosazovali. Náš dosavadní postoj směřoval vždy k tomu, aby zákon eliminoval „politické vlivy“ na jedné straně a zároveň zakotvil důstojné podmínky pro plnění úkolů na profesionální úrovni od zaměstnanců na straně druhé.

  Volební konference Mladých odborářů

  31. 1. 2014

   

  Dne 20. 2. 2014 v 9.30 se v sídle OS SOO uskuteční konference Mladých odborářů OS SOO (MlO). Jedním z jejich hlavní cílů budou volby pěti členů výboru MlO. Obsazení výboru MlO by mělo odrážet reprezentativnost zastoupení z hlediska jednotlivých sekcí a regionů. Žádáme mladé zástupce jednotlivých sekcí v MlO, aby nominovali své kandidáty. Samozřejmě, čím větší počet členů konference bude členy výboru MlO volit, tím lépe, proto se obracíme na potenciální zájemce o účast na konferenci a členství v MlO, aby nás kontaktovali na e-mailu: ossoo@mladiodborari.cz.
  Dalším důležitým bodem programu bude stanovení plánu činnosti MlO na rok 2014. Program konference bude mít opět i vzdělávací prvek. Velmi aktuálním tématem je zákon o státní službě, proto usilujeme o zajímavého hosta, který by na dané téma pohovořil. Detailní program konference bude zveřejněn.

  Dopis poslancům Evropského parlamentu za ČR

  30. 1. 2014

   

  Dopis předsedy OS SOO poslancům Evropského parlamentu za ČR

  V roce 2013 na základě schválené směrnice parlamentem Evropské unie proběhla EVROPSKÁ OBČANSKÁ INICIATIVA „Voda je lidské právo!“ V rámci této iniciativy bylo shromážděno 1,8 milionu podpisů ve 28 zemích EU. Ve 13-ti zemích bylo kvorum (dostatečný počet členů) překonáno. Z tohoto důvodu by naše návrhy právních předpisů pro Evropskou legislativu měly být brány v úvahu Evropskou komisí. Za účelem realizace lidských práv na vodu a hygienu pro všechny vyzýváme Evropskou komisi, aby navrhla právní předpisy, týkající se 3 aspektů. Zároveň bychom Vás chtěli požádat o podporu návrhu občanů na tyto změny.

  Celý dopis naleznete ZDE.

  Nový občanský zákoník a pracovní právo

  28. 1. 2014

   
  SONDY

  Nový občanský zákoník a pracovní právo s širokým praktickým výkladem z nakladatelství SONDY

  Od 1. ledna 2014 nabyl účinnosti nový Občanský zákoník, který se dotýká doslova všech oblastí našeho života a nemalou měrou zasahuje i do pracovního práva.
  Nakladatelství SONDY vydalo publikaci „Nový občanský zákoník a pracovní právo s širokým praktickým výkladem“, který zpracoval JUDr. Jaroslav Stránský a kol. (JUDr. Vít Samek, Mgr. Jan Horecký). Tato novinka již vyšla a bude jistě nezbytnou pomůckou, která odborovým organizacím podrobně vysvětlí vliv nového občanského zákoníku na zákoník práce a pracovněprávní vztahy. Zvláštní kapitoly jsou věnovány i novému postavení odborových organizací a možnostem jejich daňového režimu, zastupování zaměstnanců v dozorčích radách, dále daňovému režimu zaměstnaneckých benefitů pro rok 2014.
  Cena publikace je 138 korun.
  Objednávku této publikace s exkluzivním obsáhlým výkladem pro pracovněprávní praxi si můžete objednat na adrese:
  Nakladatelství SONDY, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, (tel.: 234 462 319, fax: 234 462 313, e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz)a nebo www.e-sondy.cz.

  Objednávku naleznete také ZDE.

  Rozpočet na rok 2013 a odhad vývoje ekonomiky na rok 2014

  22. 1. 2014

   

  ČMKOS - Plnění rozpočtu na rok 2013 a odhad vývoje ekonomiky na rok 2014

  Dne 2. ledna 2014 byl Ministerstvem financí publikován předběžný odhad výsledků hospodaření státního rozpočtu za rok 2013 a to pod velmi optimistickým nadpisem „Výsledek hospodaření státního rozpočtu nejlepší od roku 2008“.
  Bývalý mistopředseda Nečasovy vlády a dvojnásobný bývalý ministr financí M. Kalousek nelenil - a aby snad nenechal nikoho na pochybách - rychle se médiím představil jako otec tohoto „ekonomického zázraku“. A nutno dodat, že právem. Vždyť výsledky a v prvé řadě důsledky státního rozpočtu roku 2013 nejsou ničím jiným než přímým pokračováním destrukční rozpočtové politiky vládních pravicových koalic předchozích let.
  Už pouhý letmý pohled do vlastního rozboru ministerstva financí ukazuje, že výsledky práce předchozí vládní koalice na poli veřejných financí jsou ve skutečnosti katastrofální a pro českou ekonomiku zničující. Na tom bohužel vláda Jiřího Rusnoka vládnoucí půl roku a navíc s omezeným mandátem v demisi nemohla nic změnit.

  Celou analýzu naleznete ZDE.

  Článek „Ekonomika se podle odborů dostane ze stagnace až v roce 2016“ na stránkách e-sondy.cz naleznete ZDE.

  Rozhovor předsedy OS SOO pro týdeník OS KOVO

  21. 1. 2014

   

  Dne 13.1. 2014 vyšel KOVÁK č. 1, týdeník OS KOVO. Ing. Rovenský, předseda OS SOO, poskytl redakci tohoto týdeníku exkluzivní rozhovor týkající se problematiky Úřadu práce ČR. Název tohoto rozhovoru je výstižný: Problémy Úřadů práce zavinilo „šetření“ – Projevily se dopady nekompetentních reforem Drábkova vedení.

  Celý rozhovor naleznete ZDE.

  MPSV – Co se mění od ledna 2014

  2. 1. 2014

   
  MPSV

  Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Mění se například podmínky pro získání průkazu osoby se zdravotním postižením, zvyšují se důchody a náhradu mzdy bude zaměstnavatel vyplácet opět jen po dobu prvních 14 dnů.

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  Rok 2014 přináší změny i pro klienty ÚP ČR – tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  Důležité údaje platné pro sociální zabezpečení v roce 2014 – tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  Mění se výše cestovních náhrad – tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  MPSV vydalo informační letáky o dávkách státní sociální podpory i pomoci v hmotné nouzi – tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  Nově jsou ze zákona důchodově a nemocensky pojištěni další zaměstnanci – tiskovou zprávu naleznete ZDE.

   
   

  Poslední aktualizace: 5. 12. 2022

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

  počítadlo.abz.cz