Ekonomický pohled ČMKOS na Koaliční smlouvu

16. 12. 2013

 

Ekonomický pohled ČMKOS na Koaliční smlouvu mezi ČSSD, hnutím ANO 2011 a KDU–ČSL

Rodící se koalice předložila veřejnosti nebývale rozsáhlou koaliční dohodu. Není to překvapující. Její rozsah je jen optickým vyjádřením toho, že za posledních dvou vlád pravicových koalic se v české společnosti nahromadilo ohromné množství naprosto neřešených ekonomických, sociálních, politických, kulturních a jiných problémů, které ji v konečném důsledku velmi silně destruují. Fakticky nelze najít jedinou oblast veřejného života, ve které by „činnost“ předchozích dvou vlád pravicových koalic po sobě nezanechala negativní stopu a potřebu nápravy či zásahu. Z tohoto pohledu je sympatické, že se koaliční dohoda snaží všechny tyto problémy popsat a naznačit jejich řešení. Přiznání existence problémů je první a nezbytnou podmínkou pro jejich zdárné vyřešení. Už v tom se přístup nastupující koalice výrazně liší od předchozích vládních garnitur.

Inflace v roce 2013 a její prognóza na rok 2014

27. 11. 2013

 

ČMKOS – Vývoj míry inflace v roce 2013 a její prognóza na rok 2014

S vědomím uvedených trendů a tendencí v materiálu „Vývoj míry inflace v roce 2013 a její prognóza na rok 2014“ předpokládá ČMKOS, že se průměrná míra inflace v roce 2013 (měřeno průměrem roku 2013 na průměr roku 2012) bude pohybovat v intervalu 1,7-2,2 %.
V příštím roce ČMKOS neočekává žádné silnější proinflační tlaky. Poptávkovou tlaky budou tlumeny stagnujícím ekonomickým vývojem. Nabídkové tlaky budou nízké z důvodu poklesu či stagnace cen některých zdrojů energie, stabilního měnového kurzu a mírného nárůstu reálných mezd.
S vědomím výše uvedených trendů a tendencí ČMKOS předpokládá, že se průměrná míra inflace v roce 2014 (měřeno průměrem roku 2014 na průměr roku 2013) bude pohybovat v intervalu 1,3-1,8 %.
Odhad ČMKOS průměrné míry inflace na rok 2014 je nutné zatím považovat za orientační, neboť je spojen s velkým množstvím nejistot, o kterých je pojednáno v materiálu. Prognózu inflace bude ČMKOS průběžně aktualizovat v závislosti na dostupnosti nových dat.

Vývoj míry inflace v roce 2013 a její prognózu na rok 2014 naleznete ZDE.

Prohlášení VIII. Sněmu ČMKOS

22. 11. 2013

 

Sněm ČMKOS mimo jiné vyjádřil vážné znepokojení nad kroky, které vedou ke snižování kupní síly obyvatelstva, zejména prostřednictvím nesmyslného zvyšování DPH v uplynulém období, dlouhodobým poklesem reálných mezd a platů, očekávanému zvýšení odvodu na zdravotní pojištění zaměstnanců o dva procentní body od 1.1.2015 a v neposlední řadě rozhodnutím Bankovní rady ČNB o měnovém opatření vedoucím k devalvaci české koruny. Z těchto důvodů ČMKOS požaduje takové navýšení mezd a platů pro rok 2014, které bude eliminovat předpokládanou výši inflace a dále zabezpečí nárůst reálných mezd a platů minimálně o jedno procento.
Sněm Českomoravské konfederace odborových svazů vyzval současnou i budoucí vládu k neprodleným konkrétním krokům na záchranu nemocniční péče pro české občany.
Sněm ČMKOS zásadně odmítá, aby na vyhrocenou krizovou situaci ve zdravotnictví zaviněnou bývalým ministrem zdravotnictví Leošem Hegrem a předchozí vládou doplatila většina občanů. Sněm ČMKOS vyzývá politiky: Zabraňte živelnému rozpadu českého zdravotnictví! Řešte neprodleně jeho problémy jako jednu z největších sociálních a ekonomických priorit státu!

Prohlášení VIII. Sněmu ČMKOS naleznete ZDE.

Informace o vývoji na českém trhu práce

20. 11. 2013

 

Informace se věnuje vývoji na trhu práce v první polovině roku 2013 s tím, že jejím základním smyslem je poukázat na některé významnější vývojové trendy či na případné nové aspekty, které se ve sledovaném období vyskytly. Informace přináší i přehled o vývoji vládní politiky v oblasti zaměstnanosti, především v souvislosti s návrhem státního rozpočtu na rok 2014, a také pokud jde o některé legislativní návrhy, které však byly pozastaveny vzhledem k současné politické situaci a rozpuštění Poslanecké sněmovny. Materiál rovněž připomíná postoje ČMKOS, které ve vztahu k politice zaměstnanosti v tomto roce zaujímala.

Informaci ČMKOS naleznete ZDE.

Předseda ČMKOS rezignoval na svoji funkci

20. 11. 2013

 

Předseda ČMKOS Jaroslav Zavadil rezignoval na svoji funkci

Předseda největší odborové centrály v zemi Jaroslav Zavadil rezignoval dne 19. listopadu 2013 na jednání VIII. Sněmu Českomoravské konfederace odborových svazů na svoji funkci. Jeho mandát předsedy ČMKOS konči v pátek dne 22.11.2013. Jaroslav Zavadil se chce věnovat povinnostem poslance. Vedení konfederace převzal její první místopředseda Václav Pícl. Centrálu bude řídit do konce dubna příštího roku, kdy si odboráři na svém sjezdu zvolí nové vedení.
Na jednání Sněmu oznámil svoji kandidaturu na předsedu ČMKOS předseda Odborového svazu KOVO Josef Středula.

Bližší informace ČMKOS naleznete ZDE.

Informace z VIII. Sněmu ČMKOS naleznete ZDE.

Prognózy ČMKOS k růstu HDP byly bohužel správné

19. 11. 2013

 

Výsledky růstu HDP za letošní třetí čtvrtletí, bohužel, potvrzují varování ČMKOS o tom, že současná hospodářská krize nekončí a ještě nebyla překonána. ČMKOS je přesvědčena, že hospodářský pokles je z velké části právě důsledkem chybné hospodářské politiky Nečasovy vlády, která nepřijímala žádná opatření reálně podporující hospodářský růst.

Znění celé tiskové zprávy naleznete ZDE.

Rozhodnutí ČNB o měnové intervenci

12. 11. 2013

 

ČMKOS: rozhodnutí ČNB o měnové intervenci je velmi problematické

ČMKOS vnímá rozhodnutí nezávislé České národní banky intervenovat na finančním trhu v neprospěch kurzu české koruny nákupem cizí měny v řádech desítek miliard korun jako velmi problematické. Náklady tohoto opatření pocítí především domácnosti s nízkými a středními příjmy již v dohledné době předvánočních nákupů, kdy se zdraží především elektronika, potraviny včetně ovoce z dovozu, ale také třeba zahraniční dovolená. Je velkou otázkou, zda se v delším časovém odstupu dostaví slibované přínosy.

Znění celé tiskové zprávy naleznete ZDE.

Nejvýhodnější hypotéka pro členy odborů

30. 10. 2013

 
Odbory Plus

Jednoduchými kroky k nejvýhodnější hypotéce pro členy odborů

Všichni odboráři, kteří zvažují pořízení vlastního bydlení na úvěr, mají možnost využít nabídku přes program Odbory Plus se zvýhodněním úrokových sazeb u největších hypotečních bank.
Členové odborů mohou po registraci do programu Odbory Plus využít různých slev v procesu vyřizování hypotéky. Slevy se týkají úroků, poplatků za vyřízení a případně doprovodných nákladů (odhad ceny nemovitosti, výpisy z rejstříků atd.)
Pro získání zvýhodněné hypotéky se zaregistrujte do programu Odbory Plus na adrese www.odboryplus.cz a požádejte, aby vás kontaktoval specialista, který vám zařídí slevu a provede vás i celým procesem vyřízení hypotéky.

Více informací naleznete ZDE.

V Ý Z V A

21. 10. 2013

 

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


dovolujeme si Vás oslovit v době, kdy se bezprostředně blíží termín předčasných parlamentních voleb v České republice. Tyto volby mají velký význam pro budoucí politické uspořádání v rámci parlamentní demokracie České republiky.
Zejména v předcházejícím volebním období jsme byli všichni svědky, jakým způsobem dopadaly „reformní kroky“ vládní koalice na život běžných občanů, především však na zaměstnance ve veřejné správě a službách.
Náš odborový svaz, na základě rozhodnutí zasedání 19. předsednictva výboru odborového svazu, které se konalo dne 29.8.2013, zpracoval materiál „Požadavky na budoucí vládu ČR“, který byl dne 1.10.2013 rozeslán všem politickým stranám a hnutím, kandidujícím v předčasných volbách ve všech volebních okrscích na území České republiky. Současně byl uvedený materiál zveřejněn na internetových stránkách odborového svazu. Průběžně jsou zveřejňovány reakce těch subjektů, které na naše požadavky reagovaly.
Dne 1.10.2013 byl zveřejněn na internetových stránkách odborového svazu materiál „ČMKOS k předčasným parlamentním volbám v ČR“, který dokumentuje fakta, argumenty a orientaci při rozhodování, jak poznat předvolební lákadla a reálné šance. Dne 10.10.2013 byl zveřejněn rovněž na internetových stránkách odborového svazu materiál „Příspěvek ČMKOS k volbám“. V něm je předchozí materiál doplněn o vývoj v ekonomických ukazatelích, podle působení jednotlivých vládních koalic od počátku 90. let do současnosti.
Na podkladě uvedených dokumentů si můžete udělat svoji představu o „reálnosti“ či „nereálnosti“ slibů a následných skutečných kroků v předcházejících volebních obdobích, a to zejména v oblasti veřejné správy a službách ve vztahu k jejich fungování.
Naším cílem není někoho ovlivňovat či směrovat ke konkrétním subjektům, které se ucházejí o účast v Poslanecké sněmovně. Jedná se o to, aby si každý, komu není lhostejný budoucí vývoj České republiky ve všech oblastech veřejného života, mohl udělat svůj vlastní názor.

Není nic horšího než postoj „Jsme znechuceni dosavadním vývojem situace na domácí politické scéně, nevíme koho volit, a proto nejdeme k volbám – ať za nás nespokojené rozhodne někdo jiný“. To je nejhorší varianta ze všech.

Proto vyzýváme Vás všechny, nejen členy odborového svazu, pojďte k volbám. Nenechte jiné, aby rozhodovali za Vás. Rozhodněte se dle vlastního vědomí a svědomí.V Praze dne 21. října 2013.

Ing. Jan Rovenský, v. r. - předseda

Bc. Pavel Bednář, v. r. - 1. místopředseda

Petr Vydra, v. r. - 2. místopředseda

Požadavky OS SOO na budoucí vládu ČR

11. 10. 2013

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací zaslal všem politickým stranám a hnutím, které kandidují do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR ve všech volebních obvodech ČR materiál „Požadavky na budoucí vládu“, kterým předložil náměty (požadavky), které považuje za zásadní pro zaměstnance ve veřejných službách a správě a které by měly být součástí Programového prohlášení budoucí vlády ČR. Zároveň vyzval tyto politické strany a hnutí, aby se k našim požadavkům vyjádřily. Vyjádření postupně zveřejníme na internetové stránce OS SOO.
Politické strany, kterým byl materiál zaslán: ANO 2011, Česká pirátská strana, Česká strana sociálně demokratická (ČSSD), Dělnická strana sociální spravedlnosti (DSSS), Hlavu vzhůru – volební blok, Komunistická strana Čech a Moravy (KSČM), Křesťanská a demokratická unie – Československá strana lidová (KDU-ČSL), LEV 21 – Národní socialisté, Občanská demokratická strana (ODS), Strana práv občanů ZEMANOVCI (SPOZ), Strana soukromníků ČR (Ss ČR), Strana svobodných občanů (Svobodní), Strana zelených (SZ), Suverenita – strana zdravého rozumu (Suverenita), TOP 09, Úsvit přímé demokracie Tomia Okamury (Úsvit), Změna – politické hnutí (Změna).

„Požadavky na budoucí vládu“ naleznete ZDE.

Průvodní dopis politickým stranám naleznete ZDE.

ANO 2011 SPOZ
Česká pirátská strana Ss ČR
ČSSD – odpověď ZDE Svobodní
DSSS – odpověď ZDE SZ
Hlavu vzhůru Suverenita
KSČM – odpověď ZDE TOP 09
KDU-ČSL Úsvit – odpověď ZDE
LEV 21 Změna
ODS

Odborový svaz hasičů jednal s ministrem vnitra o platech

16. 10. 2013

 

V úterý dne 15.10.2013 jednali představitelé OSH s ministrem vnitra o platech občanských zaměstnanců a služebních příjmech příslušníků HZS v roce 2014. Odborový svaz hasičů trvá na názoru, že jediným systémovým a spravedlivým krokem by bylo vydání nové navýšené tarifní tabulky.
Z informace OSH vyplývá: „Po volbách nás čekají další vyjednávání o navrácení částky, o kterou zaměstnanci státu přišli po 1. lednu 2011. Při vyjednávání na všech úrovních se nám nejvíce osvědčila společná jednání s kolegy z Nezávislého odborového svazu Policie ČR a Odborového svazu státních orgánů a organizací. Mezi těmito odborovými svazy jsme dohodnuti, že v jednáních, která společně vedeme od počátku roku, budeme v tomto složení pokračovat.“

Celé znění informace OSH naleznete ZDE.

Příspěvek ČMKOS k volbám

10. 10. 2013

 

Příspěvek ČMKOS k volbám – Vývoj základních ekonomických ukazatelů podle působení jednotlivých vládních koalic

Jako určitou pomůcku pro své členy i širokou veřejnost před současnými volbami zpracovala ČMKOS „ekonomické vodítko“ – výsledky jednotlivých vládních uskupení od počátku 90 let do současnosti.
Přehled zachycuje více než dvacetiletý vývoj základních ukazatelů rozvoje české ekonomiky a to ekonomický růst, nezaměstnanost, inflaci, vývoj reálných mezd a platů, minimální mzdu a celkové zadlužení.

Prohlášení ČMKOS k parlamentním volbám 2013 naleznete ZDE.

Příspěvek ČMKOS k volbám naleznete ZDE.

Exkluzivní volební průvodce českou ekonomikou – leták naleznete ZDE.

ČMKOS k předčasným parlamentním volbám 2013

1. 10. 2013

 

Českomoravská konfederace odborových svazů tradičně před každými parlamentními volbami poskytuje svým členům a zaměstnanecké veřejnosti fakta, argumenty a analytická hodnocení. Chce zaměstnancům – voličům poskytnout informace, které jim pomohou v rozhodování, jak poznat předvolební lákadla a reálné šance.

Vzkaz ČMKOS budoucí vládě a politikům naleznete ZDE.

Světový den za důstojnou práci

30. 9. 2013

 

Světový den za důstojnou práci vyhlášený Mezinárodní odborovou konfederací (MEOK) na 7. října 2013

Mezinárodní odborová konfederace (MEOK) vyhlásila i v letošním roce Světový den za důstojnou práci (WDDW), který se bude konat 7. října 2013. Odbory na všech kontinentech budou organizovat nejrůznější aktivity proti prekérním pracovním podmínkám, za zaměstnanost a odborová a zaměstnanecká práva.
V letošním roce je WDDW specificky zaměřen na získávání členů odborů, zejména s ohledem na rostoucí počet těch, kteří se ocitají v prekérních (rizikových) pracovních vztazích, např. agenturních pracovníků, a s cílem posílení odborové základny.
Tak jako v předešlých letech by naší snahou mělo být, aby se k WDDW navázaly odborové akce pořádané na národní úrovni okolo tohoto data – mohou mít nejrůznější podobu, ale podobně jako v minulých letech by se měly pokud možno přihlásit k celosvětovému (resp. i evropskému) odborovému hnutí za požadavky důstojné práce pro všechny.

Co je „důstojná práce“ podle Mezinárodní organizace práce naleznete ZDE.

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2014

20. 9. 2013

 

Stanovisko ČMKOS k návrhu státního rozpočtu na rok 2014 a výhled ekonomiky na příští rok

Předložený návrh rozpočtu nevyjadřuje nic jiného, než potvrzení konceptu rozpočtové a hospodářské politiky předchozí vládní koalice.
ČMKOS chápe debatu o rozpočtu prioritně jako debatu o tom, zda by současná vláda – byť v demisi – neměla reagovat na zhoršující se ekonomickou situaci mnohem aktivněji. ČMKOS je přesvědčena, že by se tato vláda neměla zbavit své odpovědnosti za vývoj v jednotlivých rezortech tak i v ekonomice jako celku a že by přes omezení svého mandátu měla mnohem výrazněji přispět tak k naplnění klíčového úkolu, který si vytkla ve svém programovém prohlášení tj. k obnovení ekonomického růstu a boji s narůstající nezaměstnaností. Především kvůli naplnění těchto bodů vyjádřila ČMKOS této vládě a jejímu programovému prohlášení podporu.

Požadavky ČMKOS na budoucí vládu

18. 9. 2013

 

Požadavky ČMKOS na budoucí vládu k překonání sociální a ekonomické krize v ČR

To, že představitelé bývalé vládní koalice o krizi nehovořili, neznamená, že není. ČMKOS již několik let upozorňuje nejdříve na riziko blížící se krize a posléze na její prohlubování a negativní důsledky. Již několik let požadujeme na vládě aktivní protikrizová (prorůstává) opatření. Již několik let se však naše úsilí míjí účinkem, přesto – či právě proto – je nutné je znovu požadovat i na vládě budoucí.
České republice chybí strategická vize hospodářské politiky. Navíc tyto tzv. strategie nebyly připravovány na základě skutečného sociálního dialogu a širokého celospolečenského konsenzu. Drtivá většina těchto reforem byla prosazena jen silou křehké parlamentní většiny.

Požadavky ČMKOS naleznete ZDE.

Ustavující konference Mladých odborářů OS SOO

17. 9. 2013

 

Ustavující konference Mladých odborářů OS SOO (MO OS SOO) se uskuteční ve středu dne 2. října 2013 od 9.30 hodin v zasedací místnosti OS SOO č. 420, 4. patro, Senovážné nám. 23, Praha 1.
Jsi odborář, je Ti 35 let a méně a máš zájem aktivně se podílet na práci MO OS SOO? Pak zašli návratku nejpozději do 27. září 2013 na e-mail: ossoo@mladiodborari.cz.
Na spolupráci se těší přípravný výbor Mladých odborářů OS SOO.

Pozvánka ke stažení ZDE.

Návrh zákona o státním rozpočtu na rok 2014

11. 9. 2013

 

Stanovisko OS SOO k platové části návrhu zákona o státním rozpočtu na rok 2014

Odborový svaz státních orgánů a organizací zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem objemu finančních prostředků na platy zaměstnanců veřejných služeb a správy.
Deklarované zvýšení průměrného platu v organizačních složkách státu o 2,3 % je ovlivněno preferencí vybraných skupin zaměstnanců (soudci a státní zástupci) a vlivem provedených organizačních změn (např. zřízení Státního pozemkového úřadu a zvýšení prostředků na platy pro GFŘ). Pro většinu ostatních zaměstnanců veřejných služeb a správy znamená navrhovaný objem finančních prostředků stagnaci nominálního platu a další pokles reálného příjmu. Zarážející je především situace v příspěvkových organizacích, kde je navrhováno snížení prostředků na platy spojené se zmrazením průměrného výdělku.
S přihlédnutím ke všem výše uvedeným důvodům zdůrazňujeme, že další stagnaci nebo dokonce pokles platů některých skupin zaměstnanců považujeme jak z hlediska rozsahu a složitosti vykonávané práce, tak i z hlediska kvalifikační úrovně zaměstnanců, za absolutně nepřijatelný.
Požadujeme proto navýšení objemu prostředků na platy v návrhu státního rozpočtu na rok 2014 minimálně v rozsahu, který bude garantovat kompenzaci propadu reálných platů v letech 2010 až 2013.

Kampaň „Voda je lidské právo“ skončila předáním podpisů

11. 9. 2013

 

Předáním archů s celkem 7989 podpisy na Ministerstvo vnitra v úterý 10. září také v Praze oficiálně skončila kampaň Evropské občanské iniciativy Voda je lidské právo.

Znění celé tiskové zprávy naleznete ZDE.

Předseda OS SOO hostem Události, komentáře na ČT24

10. 9. 2013

 
Události, komentáře

Téma: Předražená výplata dávek?

Nový systém pro výplatu sociálních dávek, který v roce 2012 spustilo ministerstvo práce a sociálních věcí, stál kvůli různým dodatkům k rámcové smlouvě pětinásobek původní ceny. Zjistil to Nejvyšší kontrolní úřad. Podle tehdejšího ministra práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka byly ale dodatky nutné a nový systém státu uspořil stovky milionů korun. Proč tedy současné vedení resortu hledá cestu, jak ho zrušit? A bylo nutné celý systém vůbec měnit? Hostem bude bývalý ministr práce a sociálních věcí Jaromír Drábek /TOP09/ a předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací Jan Rovenský.

Záznam vysílání naleznete ZDE.

Pracovní doba v ČR je v rámci EU jedna z nejdelších

8. 8. 2013

 

Český statistický úřad: Pracovní doba v České republice je v rámci EU jedna z nejdelších

Podíl úvazků na zkrácenou pracovní dobu je v České republice jeden z nejmenších a činil v roce 2012 ve skupině 15-64letých pouhých pět procent (průměr za EU27 byl přitom 19,2 %). To je hlavní důvod, proč je průměrná obvyklá délka týdenní pracovní doby v hlavním zaměstnání u nás podstatně vyšší než v převážné většině dalších zemí EU (40,9 hodin proti 37,3 hodin v EU27).
Na kratší pracovní dobu pracují především ženy (179 tis., tj. 75 % všech zkrácených úvazků v hlavním zaměstnání). Ženy nejčastěji pracují na kratší dobu v obchodních organizacích, ve školství a zdravotnictví.
Podíl částečných úvazků zásadním způsobem ovlivňuje průměrnou délku týdenní pracovní doby. Obvyklá délka týdenní pracovní doby v hlavním zaměstnání činila v EU27 v minulém roce 37,3 hod. Vůbec nejvyšší délku odpracované doby vykazovalo Řecko (42,0 hod.) a hned za ním se umístily Česká republika (40,9 hod.) a Slovensko (40,8 hod.).
Ve všech zemích je průměrná délka pracovní doby u žen kratší než u mužů.

Znění celé Analýzy na stránkách ČSÚ naleznete ZDE.

Analýzu ČSÚ naleznete ZDE.

Leták Výboru ČMKOS pro rovnost příležitostí žen a mužů

31. 7. 2013

 

Výboru ČMKOS pro rovnost příležitostí žen a mužů:

 • je stálým poradním orgánem Rady ČMKOS,
 • jeho posláním je podporovat ve veškeré činnosti a akcích ČMKOS a odborových svazů v ní sdružených politiku rovných příležitostí, zejména žen a mužů,
 • spolupracuje s jednotlivými odborovými svazy sdruženými v ČMKOS, regionálními
 • radami odborových svazů ve všech krajích ČR, sociálními partnery, MPSV ČR a nevládními organizacemi,
 • jeho prostřednictvím je ČMKOS zastoupena v Radě vlády pro rovné příležitosti žen a mužů.
 • Výbor ČMKOS

  Rovné zacházení a princip rovných příležitostí v pracovněprávních vztazích v nové brožuře Výboru ČMKOS pro rovnost příležitostí žen a mužů naleznete ZDE.

  Tisková zpráva OS SOO

  17. 7. 2013

   
  Vondrova

  Odborový svaz státních orgánů a organizací oznamuje smutnou zprávu, že dne 17. července 2013 zemřela po dlouhé těžké nemoci v nedožitých 69 letech bývalá dlouholetá předsedkyně a jeho čestná předsedkyně paní Alena Vondrová.

  Poslední rozloučení proběhne ve velké obřadní síní Strašnického krematoria ve středu dne 24. července 2013 od 11:00 hodin.  V Praze dne 17.7.2013.

  Ing. Jan Rovenský, v. r. - předseda

  Bc. Pavel Bednář, v. r. - 1. místopředseda

  Petr Vydra, v. r. - 2. místopředseda

  ČMKOS se vyjádřila k nynější vládní a politické krizi

  10. 7. 2013

   

  Řešením jsou předčasné volby

  Tiskovou zprávu naleznete ZDE.

  Prohlášení „ODS, TOP 09, LIDEM si berou občany jako rukojmí“ naleznete ZDE.

  J. Zavadil: „Proč podporuji Rusnokovu vládu?“ – naleznete ZDE.

  Předseda OS SOO hostem Studia ČT24

  9. 7. 2013

   

  Téma: Jak se změna vlády dotkne státních zaměstnanců?

  Host: Jan Rovenský, předseda, Odborový svaz státních orgánů a organizací (telefonicky)
  Čas záznamu: 3.00-9.00 min.

  Záznam vysílání naleznete ZDE.

  Vyberte si z nabídky NAKLADATELSTVÍ SONDY

  7. 7. 2013

   
  SONDY

  Prázdninová sleva do 31. srpna 2013!

  Objednávky zasílejte na adresu: Nakladatelství SONDY, s.r.o., nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, (tel.: 234 462 319, fax: 234 462 313, e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz).  Práce v horku a povinnosti zaměstnavatele

  21. 6. 2013

   

  Vyjádření právního oddělení ČMKOS naleznete na stránkách e-sondy.cz ZDE.

  Vyjádření právního oddělení ČMKOS ke stažení ZDE.

  Pomoc členům OS SOO při řešení následků povodní ! ! !

  7. 6. 2013

   

  Českou republiku opět postihla vážná živelná pohroma v podobě záplav a to zejména na území českých krajů.
  VZHLEDEM K TÉTO MIMOŘÁDNÉ SITUACI JE Odborový svaz státních orgánů a organizací připraven poskytnout našim členům, kterým tato živelná pohroma způsobí škody, pomoc ve stejném rozsahu jako při živelných pohromách v předcházejících letech.
  Žádosti o pomoc zasílejte prostřednictvím pracovišť Informačních a poradenských center (IPC) našeho Odborového svazu nebo přímo na Odborový svaz.
  Bližší informace o poskytnutí dávek a půjček Vám podají pracovníci IPC.

  Pracovněprávní důsledky živelní události (povodně) naleznete ZDE.

  Náhrada platu v případě osobní pomoci při povodni jiné fyzické nebo právnické osobě – právní rozbor bodu 2 informace „Pracovněprávní důsledky živelní události (povodně)“ naleznet ZDE.

  Tiskovou zprávu MPSV k odstraňování následků povodní naleznete ZDE.

  Tiskovou zprávu ČSSZ „Rodiče dětí, které chodí do škol a školek uzavřených z důvodu povodně, mohou čerpat ošetřovné“ naleznete ZDE.

  Tiskovou zprávu MPSV „Lidem postiženým povodněmi pomůže stát“ o mimořádné okamžité pomoci dle zákona o pomoci v hmotné nouzi naleznete ZDE.

  Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní naleznete na internetových stránkách ČMKOS.

  Prohlášení OS SOO k návrhu zákona o státních úřednících

  29. 5. 2013

   

  Tiskové prohlášení OS SOO k návrhu zákona o státních úřednících

  Odborový svaz státních orgánů a organizací zásadně nesouhlasí s předloženým návrhem zákona o státních úřednících a to zejména z důvodů uvedených v Tiskovém prohlášení. OS SOO žádá vládu České republiky, aby při projednávání návrhu zákona vzala zásadní připomínky OS SOO v úvahu při rozhodování o dalším osudu předloženého návrhu.

  ČMKOS: Rekordní pokles HDP nevěstí nic dobrého

  15. 5. 2013

   

  ČMKOS je nucena důrazně konstatovat, že opět jako při krizi v roce 2008–2009 se promarnilo a promarňuje to nejcennější – čas pro přijetí smysluplných protikrizových opatření. Údaje za první čtvrtletí 2013 totiž jasně signalizují, že krize prvotně způsobená přehnanou restrikcí vlády se vlivem vnějších faktorů dále prohlubuje a že jsme fakticky teprve na jejím začátku.

  Znění celého návrhu řešení naleznete ZDE.

  Společné stanovisko k příloze návrhu usnesení Vlády ČR

  26. 4. 2013

   

  Společné Stanovisko ČMKOS a OS SOO k materiálu „Metodika zásad výběru zaměstnanců státní správy a jejich hodnocení“

  Souhlasíme s předkladatelem, že ve státní správě jako celku neexistuje jednotná personální politika. Je nepochybné, že ve svém důsledku je proto personální politika roztříštěná, nepřispívá v řadě případů k zvýšení základních výkonnostních a kvalitativních parametrů státní správy jako celku. Absence povinnosti realizovat výběrová řízení na základě jednotného závazného postupu umožňuje obsazovat důležitá místa svévolně a nikoli na základě odbornosti a výkonnosti. Tím se vytváří předpoklady pro nežádoucí uplatnění klientelismu a s tím spojeného možného budoucího korupčního jednání. Rovněž v případě pracovního hodnoceni, jehož používání je již velmi rozšířené, dosud neexistuje jednotný postup, který by u zaměstnanců státní správy garantoval maximální míru objektivity pracovního hodnocení a eliminoval možnost diskriminace a riziko korupčního jednání.
  ČMKOS však zásadně nesouhlasí s tím, jakým způsobem se navrhuje dané problémy řešit. S podivem konstatujeme, že po více jak dvaceti letech snah vybudovat právní stát, je předložen materiál, který se zcela ve stylu totalitních praktik snaží uložit povinnosti osobám, především zaměstnancům, mimo zákonnou úpravu. Ústava ČR jednoznačně ukládá, že povinnosti musí být stanoveny zákonem, nikoliv jinou normou, jako je tomu v tomto případě.

  Vyberte si z nabídky NAKLADATELSTVÍ SONDY

  22. 4. 2013

   
  SONDY

  ZÁKONÍK PRÁCE – Sondy jako první v ČR právě vydaly zákoník práce v elektronické podobě jako E-knihu. Jde o aktuální vydání úplného znění ZP s podrobným praktickým výkladem a nejnovější judikaturou. E-zákoník práce budete mít vždy po ruce v elektronické podobě v počítači, čtečce, tabletu či chytrém telefonu. Publikaci v této podobě si můžete objednat prostřednictvím internetových obchodů Palmknihy.cz a Alza.cz.

  MAGAZÍN SONDYREVUE – Časopis vám přináší informace, které jinde nenajdete, nezávislé ekonomické a sociální analýzy, paragrafy o bydlení, firemní kulturu v praxi (zaměstnanci – odbory – zaměstnavatelé), paragrafy do kapsy a stálou přílohu – Právní servis. Nakladatelství SONDY, nám. W. Churchilla 2, 113 59 Praha 3, (tel.: 234 462 319, fax: 234 462 313, e-mail: sondy-odbyt@cmkos.cz).

  Řešení současné ekonomické krize v České republice

  16. 4. 2013

   

  ČMKOS navrhuje řešení současné ekonomické krize v České republice

  Současný stav české ekonomiky je charakterizován předávkovanou restrikcí a pozdní reakcí na počínající ztrátu zahraničních trhů. Výsledkem působení těchto faktorů je pokles ekonomického výkonu měřený HDP. Ani po čtyřech letech se nepodařilo vrátit českou ekonomiku k trvalejšímu růstu ekonomického výkonu. Tyto tendence opravňují k závěru, že česká ekonomika vyčerpala v minulých letech svůj růstový potenciál a v současnosti nemá žádný zřetelný impulz, který by ji dovedl vrátit na dráhu hospodářského růstu. Pokud jde o budoucnost, tak vyhlídky na brzké obnovení hospodářského růstu jsou nejasné a pro letošní rok lze hospodářský růst vyloučit.
  Návrhy co dělat v současné situaci vycházejí z Vize ČMKOS, zpracované v červnu minulého roku. Prezentace těchto opatření ve třech vzájemně se podmiňujících osách je zároveň souhrnným vyjádřením názoru ČMKOS na nutné změny v hospodářské politice České republiky.

  Znění celého návrhu řešení naleznete ZDE.

  Stanovisko ČMKOS k Plánu MPSV pro zaměstnanost

  26. 3. 2013

   

  ČMKOS vítá předložený plán jako určitou pozitivní reakci na své požadavky a náměty předložené na jednání tripartity dne 26. 2. 2013.
  ČMKOS kladně hodnotí jako významný posun zejména fakt, že je přislíben nárůst finančních prostředků na (aktivní) politiku zaměstnanosti. Není ovšem vyspecifikováno, jakým způsobem bude tato suma získána, případně zda je tento krok konzultován s ministerstvem financí, neboli do jaké míry je tento příslib reálný.

  Nový občanský zákoník – důležité upozornění!!!

  14. 3. 2013

   

  V souvislosti s přijetím nového občanského zákona, který nabude účinnosti dnem 1.1.2014, jakož i s předpokládaným přijetím souvisejících zákonů (zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetém rekodifikace soukromého práva, zákon o zvláštních řízeních soudních, zákon kterým se mění občanský soudní řád, zákon o změně zákona o úpadku a způsobech jeho řešení), byla Odborovému svazu státních orgánů a organizací nabídnuta možnost konzultovat problémy související s novou právní úpravou s odborníky z Ministerstva spravedlnosti ČR.
  K tomu účelu jsou v provozu internetové stránky (http://obcanskyzakonik.justice.cz) na nichž naleznete aktuální znění právních předpisů souvisejících s rekodifikací, novinky, informace o hlavních změnách a také dotazový rozcestník, prostřednictvím něhož se můžete přímo dotázat na oblast, která Vás zajímá.
  Obrátit se s telefonickými dotazy je rovněž možno na vedoucího oddělení KANCL, Mgr. Filipa Glotzmanna, na telefon 221 997 363, email fglotzmann@msp.justice.cz, případně na ředitelku legislativního odboru Mgr. Danu Prudíkovou, Ph.D., či náměstka pro legislativu Mgr. Františka Korbela, Ph.D.

  ČMKOS nedoporučuje vstupovat do důchodového spoření

  1. 3. 2013

   

  Proč ČMKOS nedoporučuje vstupovat do důchodového spoření.

  S účinností od 1. ledna 2013 bylo zahájeno důchodové spoření, které představuje nový důchodový pilíř v podobě dalšího (druhého) dobrovolného důchodového spoření umožňujícího jeho účastníkům převedení 3 % pojistného z průběžně financovaného povinného důchodového pojištění do důchodových fondů spravovaných novými důchodovými společnostmi za podmínky, že občan, který se dobrovolně rozhodne do nového důchodového spoření vstoupit, bude přispívat další 2 % ze svých mezd. Osoby starší 35 let se mohou zapojit do důchodového spoření pouze v období do 30. června 2013. Zahájení náborové kampaně penzijních společností je provázeno poskytováním neúplných a nepřesných informací.

  ČMKOS v zájmu plné informace občanů o výhodách a nevýhodách důchodového spoření přináší přehled důvodů, proč nedoporučuje vstupovat do důchodového spoření. Tyto důvody uvádí nejprve z pohledu potenciálních účastníků důchodového spoření a poté z pohledu celospolečenských souvislostí a důsledků.

  Znění celé informace naleznete ZDE.

  Společné stanovisko k návrhu zákonu o státních úřednících

  25. 2. 2013

   

  Společné stanovisko OS SOO a ČMKOS k návrhu zákonu o státních úřednících

  Podle důvodové zprávy je cílem návrhu zákona zajistit odpolitizování, profesionalizaci, stabilizaci a transparentnost státní správy a stanovení hranice mezi politicky obsazovanými a úřednickými místy ve státní správě. Tyto cíle však předložený návrh zákona nesplňuje. Zásadní výhrady se vztahují především ke koncepční neujasněnosti návrhu zákona, k jeho věcnému obsahu, k nejasnosti textu některých ustanovení a jejich neprovázanosti a k významné nevyváženosti jednotlivých částí návrhu zákona. Návrh zákona o státních úřednících je v části první kompilátem úprav vybraných institutů převzatých z některých zákonů případně autory návrhu zákona dále upravených, což připouští také předkladatel návrhu zákona. Jedná se však o kompilát velmi nízké kvality svědčící o koncepční neujasněnosti podstaty a smyslu právní úpravy a v některých případech o naprostém nepochopení přejímané úpravy příslušného institutu (např. úřednické hodnosti převzaté z předválečné služební pragmatiky).
  Odborový svaz státních orgánů a organizací a ČMKOS vítají, že předkladatel přistoupil k oddělené právní úpravě úředníků státní správy, což byl dlouhodobý požadavek odborů. Vůči předložené verzi návrhu zákona o státních úřednících však máme zásadní výhrady, které uvádíme výše. Z těchto důvodů nesouhlasíme s předloženým návrhem zákona a požadujeme jeho přepracování. Trváme na tom, aby současně s přepracovaným návrhem zákona byl předložen také návrh změnového zákona, bez kterého nelze odpovědně návrh zákona posoudit. Odborový svaz státních orgánů a organizací a Českomoravská konfederace odborových svazů trvají na vypořádání zásadních připomínek v souladu s Legislativními pravidly vlády.

  Základní informace ze mzdové a sociální oblasti k 1.1.2013

  8. 2. 2013

   

  Základní informace ze mzdové a sociální oblasti k 1.1.2013:

 • Platy a mzdy,
 • Dávky nemocenského pojištění,
 • Podpora v nezaměstnanosti,
 • Dávky státní sociální podpory,
 • Dávky hmotné nouze.
 • Základní informace naleznete ZDE.

  Prezentace benefitního portálu OdboryPlus

  31. 1. 2013

   
  Odbory Plus

  Prezentace benefitního portálu OdboryPlus přímo v odborových organizacích.

  Provozovatel benefitního portálu Odbory Plus připravil nabídku prezentovat portál přímo v odborových organizacích. Vedle poskytnutí informací o benefitním portálu a aktuální nabídce je tým připraven odpovídat na případné dotazy Vašich funkcionářů i členů. Využijte nabídky prezentace programu Odbory Plus v místě, kde působí Vaše odborová organizace. Určete si místo a datum, kdy k vám dorazí tým Odbory Plus a podrobně vysvětlí výhody členství v tomto benefitním programu. Pro uspořádání prezentace je nutná účast minimálně 10 lidí (i nečlenů odborů). Prosím, určujte termín s předstihem alespoň 14 dní.
  Pro objednávku termínu prezentace programu Odbory Plus využijte tento internetový formulář: objednávka prezentace.
  Po jeho vyplnění vás bude kontaktovat manažer programu Odbory Plus a dořeší s vámi detaily. Pro objednání termínu můžete rovněž volat na tel +420 774 775 959 nebo psát na mail podpora@odboryplus.cz Prezentace je určena v prvé řadě pro stávající odboráře. Pro neodboráře je podmínkou pro možnost zapojení se do programu Odbory Plus vstup do odborové organizace.

  Prezentaci, co je benefitní portál Odbory Plus, naleznete ZDE.

  Prezenční listinu naleznete ZDE.

  Vývoj hospodaření státního rozpočtu za rok 2012

  17. 1. 2013

   

  Vývoj hospodaření státního rozpočtu za rok 2012 a jeho souvislosti s vývojem reálné ekonomiky České republiky.

  Dne 3. ledna 2013 prezentoval ministr financí Miroslav Kalousek na tiskové konferenci předběžný odhad výsledků hospodaření státního rozpočtu za rok 2012.
  Vlastní prezentace se nesla v pozitivním a optimistickém duchu. Jak totiž bylo avizováno v předchozích dnech (předseda vlády i ministr financí se pospíchali podělit s občany ČR o tuto „nadějeplnou“ zprávu již s několikadenním předstihem), vývoj schodku překonal očekávání a oproti plánovaným 105 mld. Kč dosáhl dokonce „jen“ 103 mld. Kč. Nadšení bylo tak velké, že MF ČR raději podrobnou zprávu o stavu a vývoji státního rozpočtu za minulý rok zveřejnilo až po ministrově tiskové konferenci (tedy až poté, co ministr vysvětlil sdělovacím prostředkům, jak se na tyto výsledky dívat a jak pozitivní je to zpráva).

  Znění celé Tiskové zprávy ČMKOS naleznete ZDE.

  Tiskovou konferenci ČMKOS naleznete ZDE.

  Základní dokument, o který se analýza ČMKOS opírá, naleznete ZDE (Zdroj: Tisková zpráva MF ze dne 3.1.2013)

  MPSV – Co se mění od ledna 2013

  5. 1. 2013

   

  Nový rok přinese změny v oblasti práce a sociálních věcí. Ty nejzásadnější se týkají důchodů a sociální karty. K 1. lednu se však mění také sociálně-právní ochrana dětí, minimální mzda, zákoník práce, podpora v nezaměstnanosti nebo zákon o sociálních službách.

  Znění celé Tiskové zprávy MPSV naleznete ZDE.

  ČMKOS aktuálně k důchodové reformě

  3. 1. 2013

   

  Past jménem druhý pilíř

  Od Nového roku se pro občany, kteří musí být jednak starší 18 let, jednak už nesmějí mít přiznaný státní starobní důchod, otevírá problematická možnost zapojit se do privátního fondového II. pilíře českého důchodového systému.
  Pokud se tak dobrovolně rozhodnou (do určitého termínu, to záleží na věku), poté budou mít na desítky let dopředu, vlastně až do doby odchodu do starobního důchodu, zákonnou povinnost nejen trvale vyvádět z I. pilíře 3 % svých odvodů a přesměrovat je do II. pilíře, ale současně budou mít druhou povinnost k nim přidávat ještě další 2 % odvodu z výpočtového základu (dříve z hrubé mzdy). Do II. pilíře tak bude směřovat celkem 5 % plateb na sociální pojištění každého z potenciálních účastníků.
  Každý, kdo se i jen okrajově o svůj budoucí důchod zajímá, si měl možnost v poslední době přečíst nepřeberné množství článků či slyšet spousty besed a komentářů na toto téma. Nekompromisně je třeba říci, že v drtivé většině jde o neúplná sdělení, mnohdy polopravdy a někdy o naprosté bláboly. Pokusme se reagovat na pět typických tvrzení a otázek týkajících se vstupu do II. pilíře – uvést klíčová pro a proti. (Zdroj: REVUE sondy)

  Podpora petice – Voda je lidské právo!

  1. 1. 2013

   
  Voda je lidské právo

  Odborový svaz státních orgánů a organizací plně podporuje petici Evropské občanské iniciativy (ECI): „Voda a sanitační zabezpečení jsou lidská práva!“
  Všichni občané potřebují čistou pitnou vodu a kvalitní sanitační zabezpečení. Žádáme, aby Evropská unie zaručila tato lidská práva tím, že bude podporovat dodávky vody a sanitační zabezpečení jako důležité veřejné služby. Tato práva musí být uvedena do života. VODA je VEŘEJNÉ DOBRO nikoli ZBOŽÍ!

  Cíle ECI:

  1. Zaručené služby týkající-se vody a sanitačního zabezpečení pro všechny v Evropě.
  2. Žádná liberalizace služeb zajišťujících zásobování vodou.
  3. Universální (globální) přístup k vodě a sanitačnímu zabezpečení.

  Předsednictvo OS SOO na svém zasedání dne 25. října 2012 nejenom podpořilo tuto kampaň a petici, ale vyzvalo prostřednictvím základních a místních odborových organizací všechny členy, aby se k této petici připojili.

  Internetová stránka www.vodajelidskepravo.cz
  Internetová stránka ECI: www.right2water.eu
  On-line podpis petice – formulář prohlášení o podpoře naleznete ZDE.
  Podpisový arch „PROHLÁŠENÍ O PODPOŘE EVROPSKÉ OBČANSKÉ INICIATIVY: Voda a hygiena jsou lidská práva! Voda je veřejné dobro, ne komodita!“. ZDE

  Plakát „PODEPIŠTE evropskou občanskou iniciativu“.
  Informace o kampani.
  Informativní poznámky k Evropské občanské iniciativě.
  Často kladené otázky ke kampani.
  Logo „Voda je lidské právo“.

  Podepsané podpisové archy zasílejte na adresu Odborového svazu státních orgánů a organizací, Senovážné náměstí 23, 110 00 Praha 1.

   
   

  Poslední aktualizace: 5. 12. 2022

  Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

  počítadlo.abz.cz