Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 8

1. Všem zaměstnancům územních finančních orgánů: Jak jsme již informovali v předchozích číslech NOS zpracoval OS v průběhu měsíce prosince minulého roku Stanovisko OS k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a o změně některých zákonů. Na rozdíl od návrhu zákona o Celní správě tento návrh zákona OS podpořil. Legislativní rada vlády 25.2.2010 však návrh zákona nedoporučila vládě k přijetí. Na základě stanoviska Legislativní rady vlády ministr financí rozhodl o stažení návrhu zákona z dalšího legislativního procesu.

I přes tuto skutečnost se na březnové schůzi PS PČR. podařilo návrh změny zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech předložit formou poslaneckého pozměňovacího návrhu a to v rámci druhého čtení vládního návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 959/.

Třetí čtení vládního návrhu zákona se uskuteční 16.4.2010. Lze důvodně očekávat, že návrh zákona včetně výše uvedeného pozměňovacího návrhu bude přijat. Informace o výsledku jednání budou zveřejněny na webové stránce OS. OS se aktivně podílel a podílí na celé proceduře podání a přijetí tohoto pozměňovacího návrhu PS PČR.

2. Upozorňujeme všechny zaměstnance, že dne 13.4.2010 byl Poslaneckou sněmovnou PČR přijat zákon, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů vrácený prezidentem republiky. Zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení ve Sbírce zákonů. Přijatý zákon ruší zvýšené zdanění zaměstnaneckých výhod (benefitů) s nímž nesouhlasili odbory i zaměstnavatelé. Stav se vrací do situace platné do konce roku 2009. Bližší informace k problematice zaměstnaneckých výhod (benefitů) naleznete v NOS č. 5/2010.V Praze dne 14.4. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS
Doplnění informací bodu 1: Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů (s upraveným názvem http://www.psp.cz/sqw/historie.sqw?o=5&t=959) byl Poslaneckou sněmovnou dne 16.4.2010 schválen včetně změny zákona č.531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a o změně některých zákonů. Přijatý zákon bude postoupen Senátu PČR. Výsledky projednání zveřejníme později.V Praze dne 17.4. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS