Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 13

1. Na jiném místě NOS zveřejňujeme informaci zpracovanou předsedkyní OS Rozšířený přehled funkčních míst v organizačních složkách státu a ve státních příspěvkových organizacích odměňujících podle §109 odst.3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce včetně regionálního školství. Jedná se o přepočtené stavy zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu. Tato zásadní informace vycházející z veřejných informačních zdrojů bude předána v nejbližších dnech všem představitelům parlamentních politických stran.

2. V souvislosti především s mediálními diskusemi o úrovni platů zaměstnanců v nepodnikatelském sektoru zveřejňujeme údaje z Informačního systému o průměrném výdělku v podnikatelském a nepodnikatelském sektoru za období 1.-4. čtvrtletí 2009. Jedná se o informace z veřejného zdroje. Údaje proto nelze zpochybňovat. Námi zveřejněné přehledy včetně dalších informací lze nalézt na www.mpsv.cz , odkud byly převzaty.

Je evidentní, že kvalifikační struktura zaměstnanců v nepodnikatelském sektoru je výrazně odlišná od kvalifikační struktury zaměstnanců v podnikatelském sektoru. Hrubý měsíční plat je u některých skupin zaměstnanců v nepodnikatelském sektoru významně nižší než u srovnatelných skupin zaměstnanců v podnikatelském sektoru. Nejvýraznější rozdíl je u zaměstnanců s úplným vysokoškolským vzděláním.

V době uzávěrky tohoto čísla NOS zpracovává OS přehled hrubých průměrných měsíčních platů v roce 2009 u vybraných skupin zaměstnanců, jejichž platy jsou hrazeny ze státního rozpočtu.Tento informační materiál bude v nejbližších dnech předán zástupcům parlamentních politických stran. Z komentářem bude později zveřejněn na webové stránce OS

3. Upozornění pro všechny zaměstnance organizačních složek státu a státních příspěvkových organizací:

Dle tiskové zprávy Úřadu vlády ze dne 8.6.2010 citujeme: “Jan Fischer bezprostředně po volbách na zasedání kabinetu 31. května 2010 vyzval ministryně a ministry, aby se zdrželi zásadních a nevratných rozhodnutí ve svých resortech, zejména pak organizačních a personálních. Na tomto pokynu premiér trvá”. Celý text tiskové zprávy naleznete na www.vláda.cz

4. Návrh nařízení vlády, kterým se stanoví katalog prací ve veřejných službách a správě bude projednán vládou dne 14.6.2010. Účinnost je navržena od 1.10.2010. Konečnou informaci naleznete později na webové stránce OS.

5. Upozornění pro zaměstnance územních finančních orgánů: Zákon, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů včetně změny zákona č. 531/1990 Sb., o územních finančních orgánech, a o změně některých zákonů byl Senátem předložen dne 27.5.2010 k podpisu prezidentu republiky. Další informace naleznete později na webové stránce OS.Upozorňujeme všechny členy a ostatní zaměstnance, že další číslo NOS vyjde až koncem srpna. Doporučujeme proto v letních měsících průběžně sledovat webovou stránku OS.

Všem členům i ostatním zaměstnancům přejeme příjemnou a klidnou dovolenou !

V Praze dne 8.6. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS
Doplňující informace ze dne 9. 6. 2010: Prezident republiky podepsal dne 9. června 2010 zákon ze dne 24. května 2010, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů a některé další zákony.V Praze dne 9.6. 2010

Alena Vondrová
předsedkyně OS