Stáhněte si dokument jako zip soubor

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Informace předsedkyně pro NOS č. 4

1. Dle sdělení státního tajemníka - náměstka ministra práce a sociálních věcí P.Šimerky předloží ministerstvo práce a sociálních věcí do vnějšího zkráceného připomínkového řízení v týdnu od 16.2.2009 návrh novely nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě. Z jednání předsedkyně OS s ministrem práce a sociálních věcí dne 6.2.2009 vyplývá, že obsahem předkládané novely nařízení vlády bude pouze zrušení základní stupnice platových tarifů (příloha č.1 platného nařízení vlády) s účinností od 1.4.2009. Jakmile OS obdrží návrh novely nařízení vlády k připomínkám, zveřejní základní informaci na webové stránce OS.

O tom, zda budou valorizovány zbývající dvě stupnice platových tarifů se dále jedná. Ve věci bude jednat v nejbližších dnech předsedkyně OS také s ministrem financí a dle dohody z jednání 6.2.2009 také opakovaně s ministrem práce a sociálních věcí. Otázka valorizace stupnic platových tarifů by měla být předmětem jednání vlády a to v rámci projednávání výše uvedeného návrhu novely nařízení vlády. Odbory již dříve, v rámci příslušných jednání, předložily návrh valorizace stupnic platových tarifů. Návrh vycházel mimo jiné také z vyhodnocení situace v letech 2008 -2010 kdy v roce 2008 nedošlo k valorizaci stupnic platových tarifů z důvodů nízkého nárůstu objemu prostředků na platy, stejná situace se z důvodů ekonomických bude s největší pravděpodobností opakovat i v roce 2010. Pokud by nedošlo k valorizaci stupnic platových tarifů ani v roce 2009, dojde k bezprecedentní situaci, kdy tři roky nebude valorizována nároková složka platu, což je věcně i politicky nepřijatelné zvlášť vezmeme-li v úvahu, že stávající nároková složka platu je relativně nízká. Jak vyplynulo z jednání dne 6.2.2009, je si této situace plně vědom i ministr práce a sociálních věcí.

Doporučujeme průběžně sledovat webovou stránku OS, kde budou zveřejňovány všechny relevantní informace vztahující se k tomuto problému.

V Praze dne 14.2. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OSDoplnění předchozí informace: Dne 20.2.2009 byl postoupen ministerstvem práce a sociálních věcí do vnějšího připomínkového řízení výše avizovaný návrh novely nařízení vlády. Navrhuje se zrušení základní stupnice platových tarifů ( příloha č.1 platného znění nařízení vlády) a to s účinností od 1.4.2009. Zkrácené připomínkové řízení bylo předkladatelem stanoveno do 27.2.2009.


V Praze dne 20.2. 2009

Alena Vondrová
předsedkyně OS