K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 25 kB)
ČMKOS u odvolacího soudu uspěla - Vrchní soud v Praze odmítl „Kalouskovo“ předběžné opatření proti stávce      Vrchní soud v Praze svým rozhodnutím z 22. září 2011 změnil usnesení Městského soudu v Praze vydané jeho soudkyní JUDr. Dagmar Stamidisovou a odmítl mediálně široce prezentovaný návrh ministra financí Miroslava Kalouska (návrh České republiky jednající organizační složkou Ministerstvem financí) na nařízení předběžného opatření, jímž Městský soud v Praze zakázal ČMKOS organizovat a vyzývat k účasti na stávce vyhlášené (údajně) jí na den 13. června 2011 a uložil Ministerstvu financí do jednoho měsíce podat žalobu ve věci samé.

      Vrchní soud v Praze v tomto svém rozhodnutí, proti kterému není přípustné dovolání, dospěl k závěru, že odvolání ČMKOS proti nařízení předběžného opatření je opodstatněné.

      Vrchní soud především vytkl závažná pochybení Městskému soudu v Praze, který předběžné opatření nařídil. Městský soud nařízením předběžného opatření tímto svým usnesením porušil ustanovení § 74 odst. 1, § 75c a § 75 odst. 1 a 2 a § 219 občanského soudního řádu. Rozhodl v rozporu se zákonem na základě návrhu na vydání předběžného opatření, který trpí neodstranitelnou vadou, když neobsahuje podstatnou náležitost – tvrzení o skutečnostech, z nichž ministr Kalousek a jím řízené ministerstvo financí dovozoval potřebu zatímní úpravy poměrů ČMKOS a Ministerstva financí v podobě navrhovaného zákazu ČMKOS organizovat a vyzývat k účasti na stávce vyhlášené (údajně) jí na den 13. června 2011.

      Rozhodnutí Městského soudu v Praze o nařízení předběžného opatření ČMKOS tak bylo podle rozhodnutí Vrchního soud v Praze z 22. září 2011 věcně nesprávné. Vrchní soud je proto změnil a návrh ministerstva financí podaný Miroslavem Kalouskem odmítl podle § 75a odst. 1 občanského soudního řádu – tím byly zároveň odstraněny i související výroky usnesení nařízení předběžného opatření, jímž Městský soud v Praze zakázal ČMKOS organizovat a vyzývat k účasti na stávce.

      Vrchní soud v Praze vytkl závažná pochybení také Ministru Kalouskovi a jím řízenému Ministerstvu financí, které návrh na vydání předběžného opatření, který trpí neodstranitelnou vadou, předložilo. Ministerstvo financí svůj návrh formulovalo podle rozhodnutí soudu nesprávně a nedostálo tak povinnosti uložené navrhovateli v § 76 odst. 1 písm. f) občanského soudního řádu, zejména proto, že v podání nevylíčilo skutečnosti (skutkové okolnosti), z nichž by vůbec bylo možné dovodit, že činnosti, jichž se má ČMKOS podle návrhu zdržet (mají jí být zakázány) ČMKOS vykonává a v jakých konkrétních aktivitách (či okolnostech) spočívají.

      Vrchní soud v Praze tuto chybu vyjádřil slovy charakterizujícími právní úroveň návrhu Ministerstva financí, za která by se nemusel stydět ani Jaroslav Hašek: „Navrhovatel se sice domáhal, aby odpůrci bylo zakázáno organizovat na den 13. 6. 2011 stávku a vyzývat k účasti na ní, avšak v návrhu na vydání předběžného opatření vůbec netvrdil, že tak odpůrce činí.“

      Ministr financí, či jím řízené Ministerstvo financí si snad mohou dovolit takto švejkovat, ale soudkyně Městského soudu v Praze JUDr. Dagmar Stamidisová by měla ctít zákon, pokud by opravdu chtěla smazat dojem o podjatosti, který vyvolala skutečnost, že Městský soud toto vadné předběžné opatření vydal neobvykle rychle, a že i neobvykle rychle bylo předáno soudními úředníky předsedovi ČMKOS Jaroslavu Zavadilovi na neobvyklém místě – na Úřadu vlády – za neobvyklé „asistence“ pana ministra financí Miroslava Kalouska a dalších členů vládní delegace RHSD, kteří následně vytýkali odborové delegaci, že jednání RHSD za těchto neobvyklých okolností opustili.