K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 8 kB)
P  O  D  Ě  K  O  V  Á  N  Í

Jménem vedení Odborového svazu státních orgánů a organizací Děkujeme všem účastníkům demonstrace v Praze, která se uskutečnila dne 21.5.2011 na Václavském náměstí. Svojí účastí jste dali jednoznačně najevo svůj postoj k připravovaným návrhům reforem v oblasti zdravotnictví, sociálních službách a důchodové reformy.

Tyto chystané kroky by v případě realizace vedly k výraznému zhoršení sociálního postavení nejširších vrstev obyvatel České republiky.

Podstatné na demonstraci bylo zejména to, že se v ní spojily síly nejen odborů ale i občanských sdružení a iniciativ. Vládní koalice již nemůže tvrdit, že se jedná pouze o „zmanipulované odboráře“, kteří jezdí do Prahy za odměnu v podobě zaplacené jízdenky.

Věříme, že i do budoucna zachováte podporu nejen vedení Odborového svazu, ale i vedení ČMKOS.Ing. Jan Rovenský, předseda Odborového svazu

Pavel Bednář, 1. místopředseda Odborového svazu

Petr Vydra, 2. Místopředseda Odborového svazu