Ř Zveřejněno dne: 24.2.2011 - Informace o poradě ZO ČMKOS ze dne 19.2. 2001

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Jak jste byli informováni z našeho periodika NOS, proběhla dne 19.2.2011 v Praze, v Kongresovém centru, celostátní porada zástupců základních organizací členských Odborových svazů, sdružených v ČMKOS. Celostátní porady základních organizací se zúčastnilo celkem 851 delegátů a 126 členů Sněmu ČMKOS. Za Odborový svaz státních orgánů a organizací se porady zúčastnilo 59 delegátů, kteří byli zvoleni za jednotlivé sekce, sdružené v našem OS.

Předmětem jednání bylo přijetí společného stanoviska k dalšímu postupu při prosazování požadavků odborů zejména v následujících oblastech:

  • důchodová refororma
  • reforma zdravotnictví
  • daňové reformy a zaměstnanecké benefity
  • zákoník práce a občanský zákoník

K jednotlivým oblastem byla připravena prezentace ze strany vedení ČMKOS. Po informacích k jednotlivým okruhům proběhla rozsáhlá diskuse ze strany účastníků. Na závěr jednání bylo přijato “Prohlášení protestního shromáždění zástupců odborových organizací PRAHA - 19. února 2011” a výzva “Účastníci Protestního shromáždění zástupců odborových organizací vyzývají vládu ČR, poslance a senátory Parlamentu ČR, prezidenta ČR”.

Na základě přednesených zpráv a následující diskuse bylo přijato účastníky shromáždění usnesení, v němž je mimo jiné uloženo ČMKOS zajistit informační kampaň k těmto zásadním tématům, která mohou ovlivnit, v případě jejich realizace, budoucnost dalších generací občanů našeho státu.

Pro vaši informaci Vám předkládáme informační materiály “Ekonomická situace České republiky a politika vládní koalice ODS - TOP 09 - VV” a “ČMKOS a pokračování důchodové reformy v ČR” a přijaté “Prohlášení ...” a “Výzvu …


Další podrobné materiály jsou zveřejněny na webové stránce ČMKOS.


Dále Vás budeme průběžně informovat o situaci v této oblasti


V Praze dne 22. 2. 2011

Ing. Jan Rovenský
místopředseda
státních orgánů a organizací