Ř Zveřejněno dne: 13.6.2011 - informace OS SOO - stávka 16.11.2011

Otevřete si dokument ve Wordu

Dotazy? Pište na náš e-mail

INFORMACE PRO ZO A MO ODBOROVÉHO SVAZU STÁTNÍCH ORGÁNŮ A ORGANIZACÍ

Protestní stávka Odborových svazů působících v dopravě se bude konat dne 16. Června 2011 v rozmezí 0.00 hod. – 24.00 hod. Vyzýváme členy našeho odborového svazu o aktivní podporu této akce.

Jedná se o akci, která není namířena proti občanům, ale jedná se o stávku na pomoc všem občanům, kterým není lhostejná nejen jejich budoucnost, ale i budoucnost dalších generací.

Chystanými reformami je zásadním způsobem ohrožena důstojná existence nejširších vrstev obyvatel.

Sledujte web stránky OS SOO a ČMKOS, kde budou průběžně zveřejňovány další informace z jednání Stávkového výboru ČMKOS a krizového štábu ČMKOS.
Ing. Jan Rovenský
Předseda OS SOO