K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 15 kB)


I N F O R M A C E

V souvislosti se změnami, které s účinností od 1. dubna 2011 nastaly u úřadů práce, byl na jednání zástupců odborových organizací Odborového svazu státních orgánů a organizací působících při Úřadu práce České republiky dne 12. dubna 2011 ustaven Podnikový výbor odborových organizací OS SOO působících při Úřadu práce České republiky.

Ve smyslu Stanov Odborového svazu státních orgánů a organizací (jeho článku 18) je Podnikový výbor společným orgánem zastupujícím odborové organizace při jednání se zaměstnavatelem, kterým je Úřad práce České republiky, Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 Praha 2, IČ: 724 96 991.

Na ustavující schůzi Podnikového výboru byl schválen jeho STATUT a zvoleni funkcionáři:

předseda Podnikového výboru : Mgr. Vlastimil Neuman (ZO ÚP Český Krumlov)

vlastimil.neuman@ck.mpsv.cz , 950 110 327

místopředsedové Podnikového výboru: Jaroslava Šebelová (ZO ÚP Příbram)

jaroslava.sebelova@pb.mpsv.cz , 950 156 584

Antonín Novák (ZO ÚP Třebíč)

antonin.novak@tr.mpsv.cz , 568 404 568

zapisovatel Podnikového výboru: Simona Struhová (ZO ÚP Děčín)

simona.struhova@dc.mpsv.cz , 950 111 525

revizor Podnikového výboru: Aleš Hilšer (ZO ÚP Nový Jičín)

ales.hilser@nj.mpsv.cz , 950 139 446

Nově ustavený Podnikový výbor zastupuje odborové organizace OS SOO působící při Úřadu práce České republiky – ZO ÚP Brno, ZO ÚP České Budějovice, ZO ÚP Český Krumlov, ZO ÚP Děčín, ZO ÚP Domažlice, ZO ÚP Cheb, ZO ÚP Chrudim, ZO ÚP Jablonec n/Nisou, ZO ÚP Kutná Hora, ZO ÚP Liberec, ZO ÚP Mladá Boleslav, ZO ÚP Most, ZO ÚP Nový Jičín, ZO ÚP Ostrava, ZO ÚP Plzeň, ZO ÚP Příbram, ZO ÚP Šumperk, ZO ÚP Třebíč, ZO ÚP Zlín a MO Rakovník (mimo Podnikový výbor je zatím ZO ÚP Břeclav) – a to v rozsahu delegovaných pravomocí:

  • vést kolektivní vyjednávání za účelem uzavření kolektivní smlouvy a tuto kolektivní smlouvu uzavřít,
  • spolurozhodovat se zaměstnavatelem o sestavení rozpočtu FKSP a zásad pro jeho čerpání,
  • k jednání o pracovním řádu a k jeho schválení a k jednání o dalších vnitřních předpisech s celostátní působností ( v případech, kdy je pracovněprávními předpisy stanoveno právo na informace a projednání),
  • k jednání se zaměstnavatelem ve věci hromadného propouštění zaměstnanců.

Podnikový výbor projednal návrh Pracovního řádu a schválil připomínky k předloženému návrhu. Připomínky byly zaslány generální ředitelce Úřadu práce České republiky jako podklad pro další jednání. Rovněž byly projednány a schváleny připomínky ke Směrnici GŘ o cestovních náhradách.

Zástupci odborových organizací obdrželi informace ke stávajícím kolektivním smlouvám. V souvislosti s projednáváním aktuálních organizačních otázek byli členové Podnikového výboru vyzváni k podávání námětů do obsahu podnikové kolektivní smlouvy.

Členům Podnikového výboru byla také poskytnuta informace, že ve smyslu ustanovení § 286 Zákoníku práce jedná za zaměstnance v pracovněprávních vztazích ve vztahu k jednotlivým zaměstnancům ta odborová organizace, jíž je zaměstnanec členem. Za zaměstnance, který není odborově organizován, jedná v těchto případech odborová organizace s největším počtem členů, kteří jsou u zaměstnavatele v pracovním poměru, neurčí-li tento zaměstnanec jinak (v současné době je touto odborovou organizací ZO ÚP Ostrava – dle stavu členské základny k datu 30. června 2010).