K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 12 kB)
P R O H L Á Š E N Í

P R O H L Á Š E N Í

Odborového svazu státních orgánů a organizací

 

Podporujeme v plném rozsahu:

 

Prohlášení koalice odborových svazů v dopravě k současné situaci a vyhlášení stávky v dopravě na tiskové konferenci dne 10.6.2011 v Praze.

 

Vyhlášení stávky, kterou organizuje koalice dopravních odborových svazů na den 13.6.2011.

 

Prohlášení Českomoravské konfederace odborových svazů a Asociace samostatných odborů, jako dvou největších odborových centrál v České republice, které vyjádřily plnou podporu prohlášení koalice odborových svazů v dopravě včetně stávky vyhlášené na den 13.6.2011.

 

Vyhlášení stávkové pohotovosti Českomoravskou konfederací odborových svazů, které bylo přijato na zasedání Rady ČMKOS dne 10.6.2011.

 

 

Vyzýváme:

 

Celou členskou základnu k podpoře uvedených akcí, neboť jak jste byli průběžně informováni, jedná se o akce, které mají za cíl zabránit dalšímu výraznému snížení životní úrovně všech našich spoluobčanů a rovněž generacím našich dětí a vnuků. Jedná se zejména o reformu zdravotnictví, sociálních služeb a důchodovou reformu. Tyto reformy ve svém důsledku, v případě jejich realizace dle představ vládní koalice povedou jedině k plné privatizaci veřejných služeb a tím k významnému omezení jejich dostupnosti pro široké vrstvy spoluobčanů.

 

 

Stávka dne 13.6.2011:

Dne 13.6.2011 ve 3.00 hod. bude zastavena železniční doprava na území ČR, Městská hromadná doprava v Praze, Brně a některých dalších městech v ČR, tak jak se postupně připojí další odborové organizace. Proběhne blokáda rozhodujících přístupových komunikací v Praze. Ukončení stávky bude vyhlášeno v průběhu dne 13.6.2011.

 

 

Odborový svaz státních orgánů a organizací    

 

Ing. Jan Rovenský – předseda OS

 

Pavel Bednář, Petr Vydra – místopředsedové OS

 

 

 

 

V Praze dne 10.6.2011