K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 35 kB)


Elektronickou poštou                                                                                                  10.5.2011

 

 

Demonstrace proti vládní koalicí připravovaným reformám – sobota dne 21.5.2011 od 13.00 hodin na Václavském náměstí

 

 

Vážená paní předsedkyně, vážený pane předsedo,

vážená kolegyně, vážený kolego,

 

jak jsme již sdělili, v sobotu dne 21.5.2011 se koná na Václavském náměstí v Praze demonstrace proti zákeřným reformám připravovaným vládní koalicí.

Účastníci demonstrace se shromáždí u budovy DOS na náměstí W. Churchilla, Praha 3 nejpozději do 11.30 hodin.

Demonstrace bude zahájena průvodem, který vyjde v 11.55 hodin ze Seifertovy ulice a bude pokračovat přes křižovatku u Bulhara a nájezdní rampu na Magistrálu. Po Magistrále dále bude pokračovat okolo Hlavního nádraží a za ním zatočí do ulice Politických vězňů, pak zatočí do Opletalovy ulice a na Václavské náměstí. Průvod projde Václavským náměstím „nahoru“ k tribuně.

Ve 13.00. hodin začne vlastní demonstrace, jejíchž ukončení se předpokládá okolo 14.30 hodin.

Každý OS si na své náklady organizuje samostatně dopravu demonstrantu do Prahy a zpět. Tedy za podobných podmínek, jako byla v našem OS organizována účast na minulých demonstracích. Znamená to, že budou opět proplaceny faktury za autobusy. Připravují se též dva mimořádné vlaky. První pojede z Bohumína přes Ostravu  hl. nádraží, Ostrava Svinov až do Prahy hl. nádraží. Druhý pojede z Ostravy hl. nádraží přes Hranice, Olomouc až do Prahy hl. nádraží. Tento týden by se měly zpracovávat grafikony. Jakmile je OS obdrží, zašleme Vám je. Představa je, aby vlaky přijely do Prahy mezi 10.30 až 11.00 hod. Mimořádný vlak z Brna byl na základě zkušeností z minulé akce zrušen.

Po zvážení finančních nákladů na zajištění parkovací plochy u Strahovského stadionu a vzhledem k faktu, že ne všechny autobusy tam budou parkovat (mají svá oblíbená parkoviště), bylo krizovým štábem rozhodnuto tuto plochu nezajišťovat a neplatit. Přikládáme seznam možných parkovacích míst pro autobusy. Řidiči cenu za parkování přidají k faktuře za pronájem autobusu.

-        Praha 1, Wilsonova (proti budově Hlavního nádraží)

-        Praha 3, Jana Želivského (Nákladové nádraží Žižkov)

-        Praha 4, Kongresové centrum (možnost přestupu na metro trasa „C“ viz. doprava z P+R z Opatova nebo Chodova)

-        Praha 5, Na Knížecí (možnost přestupu na metro trasa „B“ viz. doprava ze Zličína, Nových Butovic)

-        Praha 6, Strahov, Vaníčkova, severní tribuna – cca 150 míst, možnost operativního ověření volné kapacity na tel. čísle: 602 394 931, pan Janeček

-        Praha 7, nábřeží E. Beneše (pod Štefánkovým mostem)

-        Praha 8, Rohanské nábřeží

-        Praha 8, Na Florenci (pod Magistrálou) pěšky na místo srazu cca 15 min.

-        Praha 8, Těšnov (u hotelu Opera) pěšky cca 15 – 20 min.

Doporučení:

-       nechat se zavést autobusem pokud možno co nejblíže k DOS Praha 3, následně poslat autobus na Strahov s tím, že si „velitel vozu“ zajistí číslo mobilního telefonu na řidiče

-       domluvit se s řidičem kdy a kde nabere účastníky na cestu zpět, případně se s řidičem koordinovat telefonicky.

Plánujte dopravu tak, aby autobusy dorazily včas. Na seřadišti musí být všichni účastníci průvodu nejpozději v 11.30 hodin. Průvod je součástí demonstrace, a proto je nanejvýš vhodné, aby se průvodu zúčastnilo co nejvíce účastníků demonstrace. Prostřednictvím zaměstnanců příslušných Informačních a poradenských center OS budeme průběžně zveřejňovat a doplňovat další informace k dopravě. Zaměstnanci příslušného IPC OS budou mít informace o místu, času odjezdu a trase autobusů včetně kontaktních osob. Na tyto zaměstnance je nutné se obracet. Dopravu autobusy a vlakem budeme koordinovat s ostatními odborovými svazy a to prostřednictvím IPC OS.

 Pokud mají zájem o účast také zaměstnanci organizací, kde odborová organizace odborového svazu nepůsobí, mají možnost se rovněž obrátit na pracovníka IPC OS v příslušném regionu, který jim zajištění dopravy zprostředkuje, a to buď tak, že je přiřadí k již známé skupině, nebo zajistí autobus s tím, že náklady na dopravu hradí i v těchto případech odborový svaz. Odborový svaz chce tímto umožnit všem zájemcům z řad zaměstnanců veřejné správy účast na demonstraci. 

Odborový svaz státních orgánů a organizací žádá všechny ZO OS i zástupce zaměstnanců, kteří organizují účast na demonstraci v organizacích, kde odborová organizace nepůsobí, aby průběžně sdělovali počty účastníků příslušnému zaměstnanci IPC OS. A to i v případě, že nebude požadováno zajištění dopravy. Průběžné informace o počtu účastníků naléhavě potřebujeme v zájmu organizačně technického zajištění demonstrace.

Účastníci obdrží od organizátorů případně na seřadišti vlaječky s názvem Odborového svazu. Ti, kteří je již mají nebo mají kloboučky či píšťalky, si vše vezmou s sebou.

Doporučujeme, aby si účastníci demonstrace zajistili dostatek nápojů (pitný režim)nebude ze strany ČMKOS zřejmě centrálně zajišťováno.

Seznamme s výše uvedenými pokyny protestní demonstrace všechny odboráře a zaměstnance veřejných služeb a správy. Přesvědčme je o nutnosti aktivní účasti na této stávce.

 

S úctou

Pavel Bednář, v.r.

místopředseda

Odborový svaz státních orgánů a organizací