K tisku dokumentu otevřete ve wordu - ZDE (vel. souboru 15 kB)

Vážené kolegyně, vážení kolegové,


V roce 2010 jsme byli svědky zásadní změny na politické scéně v naší republice. Po květnových parlamentních volbách byla vytvořena vládní koalice, která si vytkla za cíl boj proti korupci a zásadní snížení schodku státního rozpočtu. Proběhla řada jednání v rámci rady hospodářské a sociální dohody (tripartita), mezi zástupci odborů a vládou a mezi odbory a zaměstnavateli. Při všech těchto jednáních byl ze strany zástupců odborů zdůrazňován jeden zásadní aspekt “souhlasíme se snižováním schodku jak státního rozpočtu tak i se snižováním veřejných rozpočtů jako celku, ovšem za předpokladu citlivého přístupu k občanům této republiky tak, aby tato úsporná opatření nezhoršila zásadním způsobem životní úroveň”. Vládní koalice však přistupovala ke všem jednáním s jediným cílem. Tím byla zásadní redukce výdajové stránky státního rozpočtu a příjmová oblast zůstala na okraji zájmu. O průběhu všech jednání jste byli průběžně informováni jak prostřednictvím NOS, web stránek našeho Odborového svazu, tak i prostřednictvím vašich zástupců v orgánech odborového svazu, resp. jednotlivých sekcích.

Jako reakci na postoj vlády a následně Parlamentu České republiky jsme byli přímými účastníky demonstrace v září 2010 a následně jednodenní protestní stávky v prosinci 2010. Na obou akcích jste dali jednak jako členové odborů, jednak jako občané této republiky, jasně najevo svůj postoj a názor na dosavadní postup vládní koalice. Tento jednoznačný postoj však nebyl vzat v úvahu a státní rozpočet včetně doplňujících zákonných opatření byl přijat v původním scénáři, tak jak byl nastíněn vládní koalicí.

Chtěli bychom všem členům našeho odborového svazu a funkcionářům poděkovat za jejich odvahu projevit veřejně svůj postoj a názor na celou situaci. Poděkování rovněž patří všem zaměstnancům odborového svazu za jejich maximální úsilí při zabezpečování všech akcí včetně zajištění běžného provozu.

V novém roce 2011, který je před námi, nás čeká další mravenčí práce ve prospěch všech, které zastupujeme. V březnu 2011 se bude konat VI. sjezd našeho odborového svazu, který vytýčí program na další období. Toto období nebude jednoduché a bude znamenat maximální úsilí nás všech ve prospěch nejen naší členské základny, ale všech našich spoluobčanů a to v úzké spolupráci s ostatními odborovými svazy sdruženými v Českomoravské konfederaci odborových svazů.

Do roku 2011 Vám všem přejeme hodně zdraví, štěstí a elánu v tomto složitém období a věříme, že společným úsilím budeme schopni zajistit důstojnou prezentaci a fungování našeho odborového svazu.

Ing. Jan Rovenský, Pavel Bednář
místopředsedové OS SOO