Pro tisk smlouvy otevřete v pdf - ZDE (vel. souboru 50 kb)

Smlouva o poskytování služeb pro členy OS SOO ze strany
Priessnitzovy léčebné lázně a.s.

 

 

Na základě usnesení Předsednictva výboru odborového svazu státních orgánů a organizací ze dne 22.9.2011 byla podepsána předsedou OS SOO rámcová smlouva s Priessnitzovými léčebnými lázněmi a. s., Priessnitzova  12/299, PSČ 790 03 Jeseník, IČ 45193452 (dále jen „Lázně Jeseník“), o poskytování služeb.

Předmětem této smlouvy je poskytnutí léčebně rehabilitačních pobytů, v rozsahu léčení, ubytování a stravování pro členy Odborového svazu státních orgánů a organizací.

Členové odborů (dále jen „účastníci pobytu“) si budou předmětné služby předem u Lázní Jeseník objednávat individuelně nebo prostřednictvím svých základních nebo místních odborových organizací, a to buď telefonicky, faxem, e-mailem nebo písemně. Potvrzení objednávky poskytovatel provede buď písemně, faxem nebo e-mailem, a to nejpozději do 2 pracovních dnů, od jejího obdržení od objednávajícího účastníka pobytu.

Součástí potvrzení objednávky budou všeobecné informace potřebné k realizaci pobytu:

-            Cena a způsob placení pobytu

-            Stornovací podmínky

-            Informace k nástupu na pobyt

Kontaktní údaje pro rezervaci pobytů:

-            Telefon:     +420 584 491 268 (648, 265)

-            Fax:          +420 584 411 412

-            E-mail:      rezervace@priessnitz.cz

Smluvní strany se dohodly, že účastníci pobytu zaplatí poskytovateli veškeré sjednané plnění a poskytnuté služby a to na základě daňového dokladu, v hotovosti nejpozději v den ukončení pobytu. Případná úhrada základní či místní odborovou organizací bude provedena bezhotovostním platebním stykem, pokud se smluvní strany případ od případu nedohodnou jinak. V případě pozdní úhrady má právo poskytovatel účtovat jednotlivému objednateli úrok z prodlení, který se bude řídit ustanovením § 369 Obchodního zákoníku č. 513/1991 Sb., v platném znění. Právo na náhradu škody tím není dotčeno.

Cena a rozsah poskytovaných služeb:

 

7- denní pobyt, 6 nocí - léčebně rehabilitační pobyt

 

Léčebné procedury (osvobozeno od DPH):

1x rašelinový zábal,

1x reflexní masáž plosky nohy,

1x koupel perličková,

1x masáž klasická částečná,

1x Priessnitzova pohybová terapie,

1x koupel se solí z Mrtvého moře

6x ubytování ve dvoulůžkovém pokoji s příslušenstvím (osvobozeno od DPH)

6x stravování formou polopenze (osvobozeno od DPH)    

6x lázeňský poplatek (bez DPH)

 

K výše uvedeným službám budou doplněny další procedury (včetně DPH): 

2x bazén s  vířivkou, 1x saunový svět (zahrnuje aroma, finskou a parní saunu, Priessnitzův

chodníček, whirlpool)

                                                          

 


Celková cena za sedmidenní pobyt (6 nocí)                             5.415,- Kč / osoba 

 

-            Všechny uvedené ceny pro účastníky pobytu objednatele platí také pro osoby, které se s nimi lázeňských pobytů zúčastní.

-            V případě změny legislativy si poskytovatel vyhrazuje právo na změnu ceny.

-            Lázeňský poplatek je stanoven na základě Obecně závazné vyhlášky Města Jeseníku č. 9/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, v platném znění.

-            Změna ceny lázeňského poplatku dle Obecně závazné vyhlášky města Jeseník č. 9/2010 o místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt vyhrazena.

-            Poskytovatel prohlašuje, že pobyt je garantován lékařem

-            Poskytovatel se zavazuje, že veškeré léčebné procedury bude provádět kvalifikovaným zdravotnickým personálem a bude zajišťovat 24 hodin denně zdravotnický dohled, s 24 hodinovou pohotovostí lékaře.

-            Zrušení procedur během pobytu lze:

a)    ze zdravotních důvodů, procedura odečtena z celkové ceny pobytu

b)   výměnou léčebné procedury za jinou léčebnou proceduru, další procedury za jinou proceduru nebo léčebnou proceduru a rozdíl v ceně bude doplacen nebo bude částka odečtena z ceny pobytu

c)    proceduru je možné zrušit nejpozději 6 hodin před jejím začátkem.

-            Požadavky účastníka pobytu na rozšíření procedur nad rámec smlouvy, budou řešeny individuálně oddělením časování procedur, případně recepcemi lázeňských domů.

-            Doplatky: (osvobozeno od DPH) Doplatek za jednolůžkový pokoj 160,- Kč/osoba/noc.

Ubytovací služby:

-            V průběhu pobytu poskytnou Lázně Jeseník účastníkům ubytování v lázeňských domech Priessnitz***, Bezruč***, Jan Ripper***, a to ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím.

-            Pokoje jsou účastníkům pobytu k dispozici v den příjezdu od 13.00 hodin a v den odjezdu do 10.00 hodin.

-            V případě obsazení veškerých standardních kapacit zařízení může být účastník pobytu ubytován v nadstandardním ubytování bez úhrady zvýšených nákladů.

-            Objednatel prostřednictvím základní nebo místní odborové organizace účastníka pobytu potvrzuje, že dokladem prokazujícím poskytnutí plnění účastníkovi pobytu objednatele bude platný členský průkaz nebo jiná forma potvrzení o tom, že účastník je členem základní či místní odborové organizace OS SOO.

Stravovací služby:

-            Stravování v rámci pobytu bude poskytnuto formou polopenze: snídaně formou bufetu, servírované večeře.

-            V případě plné penze začíná stravování v nástupní den večeří a končí v odjezdový den snídaní.

-            V případě, že účastník pobytu má vzhledem ke svému zdravotnímu stavu lékařem stanovenou dietu či jiná zdravotní omezení, Lázně Jeseník pro účastníka pobytu přizpůsobí stravování.

-            Poskytovatel prohlašuje, že jídelníček je garantován lékařem dietologem a stravování je připravováno pod dohledem nutričních terapeutů.

-            Účastník má možnost dokoupení plné penze v průběhu pobytu, na příslušné recepci. Cena oběda činí 110,- Kč / osoba (bez nápoje).

-            Případné čerpání nápojů z minibarů je v režii účastníka pobytu, který je povinen nápoje uhradit na recepci příslušného lázeňského domu nejpozději v den odjezdu.

-            Strava je připravována a podávána ve vlastních provozech poskytovatele. Místo a čas podávání stravy je účastníku pobytu sdělen poskytovatelem v den příjezdu.

Storno poplatky:

-           Smluvní strany se dohodly, že účastník pobytu může zrušit potvrzenou objednávku jen do dne sjednaného nástupu a jen zaplacením částky odstupného (storno poplatku), které činí:

a)                do 30 dnů před dnem nástupu                         bez odstupného

b)               od 29 dnů do 10 dnů před nástupem               20% z celkové ceny pobytu

c)                od 09 dnů do 03 před dnem nástupu                40% z celkové ceny pobytu

d)               od 03 dnů do nástupu                                      100% z celkové ceny pobytu.

-            Poskytovatel od vymáhání storno poplatku a smluvní pokuty ustoupí, jestliže účastník objednatele nečerpal služby z vážných důvodů, které byly řádně prokázány. Storno poplatky se nehradí v těchto dohodnutých případech:

a)    úmrtí účastníka nebo člena rodiny,

b)   nemoc nebo úraz účastníka doložena lékařským potvrzením

c)    závažné pracovní důvody, potvrzené písemně zaměstnavatelem

d)   péče o nezletilé děti, znemožňující nástup v dohodnutém termínu živelná pohroma znemožňující nástup v dohodnutém termínu.

Všeobecné obchodní podmínky v plném znění jsou účastníkům pobytu k dispozici na webových stránkách PLL www.priessnitz.cz.