Stanovy Odborového svazu státních orgánů a organizací

 

Zveřejňujeme aktuální text stanov, schválený VII. sjezdem OS SOO v březnu 2015. Úlohou Odborového svazu je ochrana, obhajoba a prosazování práv a oprávněných zájmů členů především v oblasti pracovněprávní, mzdové, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sociální a zaměstnanosti.

Program činnosti OS SOO na období 2015 - 2017

 

Zveřejňujeme aktuální text Programu činnosti OS SOO na období 2015 – 2017, schválený VII. sjezdem OS SOO v březnu 2015. Činnost OS SOO bude zaměřena na koncepční oblast, oblast zaměstnanosti a vzdělávání, oblast pracovněprávní, oblast mzdovou a platovou, sociální a sociálně právní a oblast organizační a stylu práce.

Řád právní pomoci OS SOO

 

Zveřejňujeme aktuální text Řádu právní pomoci, schválený VII. sjezdem OS SOO v březnu 2015. Dokument pojednává o možnostech bezplatné právní pomoci a právního zastupování u soudu. Bezplatná právní pomoc je poskytnuta pouze členu OS SOO ve věcech týkajících se zaměstnání.

Statut podpůrného a sociálního fondu OS SOO

 

Zveřejňujeme aktuální text Statutu podpůrného a sociálního fondu, schválený VII. sjezdem OS SOO v březnu 2015. Dokument pojednává o možnostech oprávněných sociálních podpor, podpory při narození dítěte a příspěvků v oblasti zdravotní péče (dioptrické brýle) a na rekreaci. Vzory žádostí ke stažení ZDE.

Spisový a skartační řád OS SOO

 

Zveřejňujeme aktuální text Spisového a skartačního řádu, schválený VII. sjezdem OS SOO v březnu 2015. Cílem spisového a skartačního řádu je jednotně upravit manipulaci s veškerými dokumenty odborového svazu, tj. s písemnými, obrazovými, zvukovými, elektronickými a jinými záznamy.

Statut Mladých odborářů OS SOO

 

Dokument pojednává o ustavení sdružení Mladých členů odborových organizací sdružených v OS SOO nebo individuálních členů OS SOO do 35-ti let. Název zní „Mladí odboráři OS SOO", jako zkratky se používá označení „MlO OS SOO“, logo MlO OS SOO je přílohou tohoto Statutu. MlO OS SOO působí jako poradní komise Výboru OS SOO.

 
 
V č

Poslední aktualizace: 14. 12. 2018

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG