Stanovy Odborového svazu státních orgánů a organizací

 

Zveřejňujeme aktuální text Stanov OS SOO, schválený VIII. sjezdem OS SOO, který se konal 8. března 2019. Úlohou Odborového svazu je ochrana, obhajoba a prosazování práv a oprávněných zájmů členů především v oblasti pracovněprávní, služební, mzdové, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, sociální a zaměstnanosti.

Program činnosti OS SOO na období 2019 až 2023

 

Zveřejňujeme aktuální text Programu činnosti OS SOO na období 2019 až 2023, schválený VIII. sjezdem OS SOO, který se konal 8. března 2019. Činnost OS SOO bude zaměřena na koncepční oblast, oblast zaměstnanosti a vzdělávání, oblast pracovněprávní, oblast mzdovou a platovou, sociální a sociálně právní a oblast organizační a stylu práce.

Řád právní pomoci OS SOO

 

Zveřejňujeme aktuální text Řádu právní pomoci, schválený Výborem OS č. 1 dne 18. dubna 2019. Dokument pojednává o možnostech bezplatné právní pomoci a právního zastupování u soudu. Bezplatná právní pomoc je poskytnuta pouze členu OS SOO ve věcech týkajících se zaměstnání.

Statut podpůrného a sociálního fondu OS SOO

 

Zveřejňujeme aktuální text Statutu podpůrného a sociálního fondu, schválený Výborem OS č. 1 dne 18. dubna 2019. Dokument pojednává o možnostech oprávněných sociálních podpor, podpory při narození dítěte a příspěvků v oblasti zdravotní péče (dioptrické brýle) a na rekreaci. Vzory žádostí ke stažení ZDE.

Výkladové stanovisko předsednictva výboru OSSOO ke stažení ZDE.

Spisový a skartační řád OS SOO

 

Zveřejňujeme aktuální text Spisového a skartačního řádu, schválený Výborem OS č. 1 dne 18. dubna 2019. Cílem spisového a skartačního řádu je jednotně upravit manipulaci s veškerými dokumenty odborového svazu, tj. s písemnými, obrazovými, zvukovými, elektronickými a jinými záznamy.

Statut Mladých odborářů OS SOO

 

Dokument pojednává o ustavení sdružení Mladých členů odborových organizací sdružených v OS SOO nebo individuálních členů OS SOO do 35-ti let. Název zní „Mladí odboráři OS SOO", jako zkratky se používá označení „MlO OS SOO“, logo MlO OS SOO je přílohou tohoto Statutu. MlO OS SOO působí jako poradní komise Výboru OS SOO.

 
 

Poslední aktualizace: 18. 10. 2021

Všechna práva vyhrazena, Copyright © 2002 STATORG

počítadlo.abz.cz